Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Fizik
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Fizik Bölümü 1982 yılında kuruldu ve 1983 yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başladı. Fizik bölümünde: Genel Fizik, Nükleer Fizik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği ve Katıhal Fiziği Fizik olmak üzere beş araştırma alanı vardır. Fizik bölümü her akademik yıl yaklaşık olarak 15 öğrenci kabul etmektedir ve lisans programı dünyadaki birçok tanınmış üniversitelerinkine benzerdir. Fizik bölümünde ayrıca yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir. Fizik bölümü, öğrencilerinin iyi bir araştırmacı olabilmeleri için temel fizik kadar iyi bir uygulamalı fizik eğitimi de vermektedir. Bölüm mezunlarımız sadece fizik alanında değil aynı zamanda birçok alanda örneğin malzeme bilimi, mühendislik, elektronik, bilgisayar gibi alanlarda iş bulabilmektedirler.
Fizik Bölümü personeli Genel Fizik, Nükleer Fizik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği ve Katıhal Fiziği araştırma alanlarında yetkindirler. Fizik bölümünde Nükleer, Katıhal ve Atom ve Molekül Fiziği laboratuarları mevcuttur. Fizik bölümü uluslar arası işbirliğinde ve araştırma konularında kilit görevi görecek mezunlar yetiştirir. Fizik bölümü öğretim personeli ve öğrencilerini Erasmus programı ile yurt dışına çıkmada teşvik etmektedir. Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü diğer ülkelerden gelen araştırmacı ve öğrencileri beklemektedir.
2
Verilen Derece
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bilimi alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Fizik Bilim alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Fizik alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.0 üzerinden en az 2.0 olması gerekir. Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Fizik alanında yüksek lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Fizik alanındaki alt disiplinlere ait temel bilgilerle donanmış, kendini sürekli olarak geliştiren, alanındaki bir problemi teorik veya deneysel olarak çözebilmek için yaklaşımlarda bulunabilen, bir takım içerisinde bilimsel çalışma yapabilmek için gerekli sosyal becerileri kazanmış, yüksek teknolojiyi takip eden, çağın sorunlarına duyarlı, modern fizikçiler yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Fiziğin temel kavramlarını, yasalarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrar ve özümser.
2. Fiziksel akıl yürütme ve problem çözme becerisi kazanır.
3. Kuramsal ve uygulamalı fiziğin problemlerini irdelemek için gerekli matematiksel araçlarla donanır.
4. Deney tasarlama, gerçekleştirme ve deney sonuçlarını değerlendirme yetilerini bireysel ve takım çalışması içerisinde kazanır.
5. Fizik problemlerini bilişim teknolojilerini kullanarak çözümleyebilir, sayısal model geliştirebilir.
6. Fizik biliminin kavramsal nitelikleri konusunda alt yapı oluşturarak konuları yalın ve anlaşılır biçimde ifade edebilme yetisini kazanır.
7. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
8. En az bir yabancı dili mesleği ile ilgili olarak kullanabilme yetisini kazanır.
9. Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyip, alanı ve yakın alanlara ilişkin güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilir.
10. Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır.
11. Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
12. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma, katılma ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır.
 • Deney tasarlama, gerçekleştirme ve deney sonuçlarını değerlendirme yetilerini bireysel ve takım çalışması içerisinde kazanır.
 • Fiziğin temel kavramlarını, yasalarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrar ve özümser.
 • Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Fizik problemlerini bilişim teknolojilerini kullanarak çözümleyebilir, sayısal model geliştirebilir.
 • Fiziksel akıl yürütme ve problem çözme becerisi kazanır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma, katılma ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
 • Kuramsal ve uygulamalı fiziğin problemlerini irdelemek için gerekli matematiksel araçlarla donanır.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
 • Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyip, alanı ve yakın alanlara ilişkin güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Deney tasarlama, gerçekleştirme ve deney sonuçlarını değerlendirme yetilerini bireysel ve takım çalışması içerisinde kazanır.
 • En az bir yabancı dili mesleği ile ilgili olarak kullanabilme yetisini kazanır.
 • Fiziğin temel kavramlarını, yasalarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrar ve özümser.
 • Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Fizik problemlerini bilişim teknolojilerini kullanarak çözümleyebilir, sayısal model geliştirebilir.
 • Fiziksel akıl yürütme ve problem çözme becerisi kazanır.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır.
 • Deney tasarlama, gerçekleştirme ve deney sonuçlarını değerlendirme yetilerini bireysel ve takım çalışması içerisinde kazanır.
 • En az bir yabancı dili mesleği ile ilgili olarak kullanabilme yetisini kazanır.
 • Fiziğin temel kavramlarını, yasalarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrar ve özümser.
 • Fizik biliminin kavramsal nitelikleri konusunda alt yapı oluşturarak konuları yalın ve anlaşılır biçimde ifade edebilme yetisini kazanır.
 • Fizik problemlerini bilişim teknolojilerini kullanarak çözümleyebilir, sayısal model geliştirebilir.
 • Fiziksel akıl yürütme ve problem çözme becerisi kazanır.
 • Kuramsal ve uygulamalı fiziğin problemlerini irdelemek için gerekli matematiksel araçlarla donanır.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
 • Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyip, alanı ve yakın alanlara ilişkin güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır.
 • Deney tasarlama, gerçekleştirme ve deney sonuçlarını değerlendirme yetilerini bireysel ve takım çalışması içerisinde kazanır.
 • Fiziğin temel kavramlarını, yasalarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrar ve özümser.
 • Fiziksel akıl yürütme ve problem çözme becerisi kazanır.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
 • Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyip, alanı ve yakın alanlara ilişkin güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Deney tasarlama, gerçekleştirme ve deney sonuçlarını değerlendirme yetilerini bireysel ve takım çalışması içerisinde kazanır.
 • En az bir yabancı dili mesleği ile ilgili olarak kullanabilme yetisini kazanır.
 • Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Fiziksel akıl yürütme ve problem çözme becerisi kazanır.
 • Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma, katılma ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Deney tasarlama, gerçekleştirme ve deney sonuçlarını değerlendirme yetilerini bireysel ve takım çalışması içerisinde kazanır.
 • Fiziğin temel kavramlarını, yasalarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrar ve özümser.
 • Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
 • Fizik biliminin kavramsal nitelikleri konusunda alt yapı oluşturarak konuları yalın ve anlaşılır biçimde ifade edebilme yetisini kazanır.
 • Fizik problemlerini bilişim teknolojilerini kullanarak çözümleyebilir, sayısal model geliştirebilir.
 • Fiziksel akıl yürütme ve problem çözme becerisi kazanır.
 • Kuramsal ve uygulamalı fiziğin problemlerini irdelemek için gerekli matematiksel araçlarla donanır.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
En az bir yabancı dili mesleği ile ilgili olarak kullanabilme yetisini kazanır. 4
Fiziğin temel kavramlarını, yasalarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrar ve özümser. 1,2 1,2,3,4,5
Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 1,2
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma, katılma ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. 1,2
Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır. 1,2 2,3
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 1,2 1,4
Fizik problemlerini bilişim teknolojilerini kullanarak çözümleyebilir, sayısal model geliştirebilir. 1,2 6
Deney tasarlama, gerçekleştirme ve deney sonuçlarını değerlendirme yetilerini bireysel ve takım çalışması içerisinde kazanır. 1,2 2,6
Fizik biliminin kavramsal nitelikleri konusunda alt yapı oluşturarak konuları yalın ve anlaşılır biçimde ifade edebilme yetisini kazanır. 2,3,4,6
Kuramsal ve uygulamalı fiziğin problemlerini irdelemek için gerekli matematiksel araçlarla donanır. 1,2 1,2,5
Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyip, alanı ve yakın alanlara ilişkin güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilir. 1,2 4,5
Fiziksel akıl yürütme ve problem çözme becerisi kazanır. 1,2 4,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
2-Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3-Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
4-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
6-Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
En az bir yabancı dili mesleği ile ilgili olarak kullanabilme yetisini kazanır. 1
Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 1
Fizik problemlerini bilişim teknolojilerini kullanarak çözümleyebilir, sayısal model geliştirebilir. 1 1
Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyip, alanı ve yakın alanlara ilişkin güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilir. 1
Fiziğin temel kavramlarını, yasalarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrar ve özümser. 1 1
Deney tasarlama, gerçekleştirme ve deney sonuçlarını değerlendirme yetilerini bireysel ve takım çalışması içerisinde kazanır. 1 1
Fiziksel akıl yürütme ve problem çözme becerisi kazanır. 1 1
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 1 1
Fizik biliminin kavramsal nitelikleri konusunda alt yapı oluşturarak konuları yalın ve anlaşılır biçimde ifade edebilme yetisini kazanır. 1
Kuramsal ve uygulamalı fiziğin problemlerini irdelemek için gerekli matematiksel araçlarla donanır. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Fiziksel akıl yürütme ve problem çözme becerisi kazanır. 1,2
En az bir yabancı dili mesleği ile ilgili olarak kullanabilme yetisini kazanır. 1,2
Fizik biliminin kavramsal nitelikleri konusunda alt yapı oluşturarak konuları yalın ve anlaşılır biçimde ifade edebilme yetisini kazanır. 1,2
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma, katılma ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. 2
Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 1
Fiziğin temel kavramlarını, yasalarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrar ve özümser. 1,2 1
Fizik problemlerini bilişim teknolojilerini kullanarak çözümleyebilir, sayısal model geliştirebilir. 1,2
Kuramsal ve uygulamalı fiziğin problemlerini irdelemek için gerekli matematiksel araçlarla donanır. 1,2
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 1,2 1
Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyip, alanı ve yakın alanlara ilişkin güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilir. 1,2
Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır. 1,2
Deney tasarlama, gerçekleştirme ve deney sonuçlarını değerlendirme yetilerini bireysel ve takım çalışması içerisinde kazanır. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kuramsal ve uygulamalı fiziğin problemlerini irdelemek için gerekli matematiksel araçlarla donanır. 5
Deney tasarlama, gerçekleştirme ve deney sonuçlarını değerlendirme yetilerini bireysel ve takım çalışması içerisinde kazanır. 1,2,3 3
Fiziğin temel kavramlarını, yasalarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrar ve özümser. 1,2,3 1,3,4,5
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 1,2,3 4
Fizik biliminin kavramsal nitelikleri konusunda alt yapı oluşturarak konuları yalın ve anlaşılır biçimde ifade edebilme yetisini kazanır. 2
Fiziksel akıl yürütme ve problem çözme becerisi kazanır. 1,2,3 2,4
Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyip, alanı ve yakın alanlara ilişkin güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilir. 1,2,3
Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır. 1,2,3 1,2,3,4,5
En az bir yabancı dili mesleği ile ilgili olarak kullanabilme yetisini kazanır. 4
Fizik problemlerini bilişim teknolojilerini kullanarak çözümleyebilir, sayısal model geliştirebilir. 5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
4-Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
5-Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Deney tasarlama, gerçekleştirme ve deney sonuçlarını değerlendirme yetilerini bireysel ve takım çalışması içerisinde kazanır. 1,2,3,4,5 2
Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 1,2,3,4,5
Fiziksel akıl yürütme ve problem çözme becerisi kazanır. 1,2,3,4,5
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 1,2,3,4,5 3
Fizik biliminin kavramsal nitelikleri konusunda alt yapı oluşturarak konuları yalın ve anlaşılır biçimde ifade edebilme yetisini kazanır. 4
Fizik problemlerini bilişim teknolojilerini kullanarak çözümleyebilir, sayısal model geliştirebilir. 2,6
En az bir yabancı dili mesleği ile ilgili olarak kullanabilme yetisini kazanır. 1,2,3,4,5 4
Fiziğin temel kavramlarını, yasalarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrar ve özümser. 2
Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma, katılma ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. 1,2,3,4,5 3,6
Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyip, alanı ve yakın alanlara ilişkin güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilir. 4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6-Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. 4
Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanır. 4
Deney tasarlama, gerçekleştirme ve deney sonuçlarını değerlendirme yetilerini bireysel ve takım çalışması içerisinde kazanır. 1,2,3 2
Fizik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 1,2,3
Fizik problemlerini bilişim teknolojilerini kullanarak çözümleyebilir, sayısal model geliştirebilir. 1,2,3
Kuramsal ve uygulamalı fiziğin problemlerini irdelemek için gerekli matematiksel araçlarla donanır. 1,2,3 1
Fiziğin temel kavramlarını, yasalarını ve bunlar arasındaki ilişkileri kavrar ve özümser. 1,2,3 1,3
Fizik biliminin kavramsal nitelikleri konusunda alt yapı oluşturarak konuları yalın ve anlaşılır biçimde ifade edebilme yetisini kazanır. 1,2,3 2,4
Fiziksel akıl yürütme ve problem çözme becerisi kazanır. 1,2,3 4
Yaşam boyu öğrenmenin önemini benimseyip, alanı ve yakın alanlara ilişkin güncel gelişmeleri takip ederek kendini geliştirebilir. 2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
4-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Endüstriyel kuruluşlarda araştırma ve geliştirme laboratuarlarına araştırıcı ve kalite kontrol uzmanı. Yüksek lisans ve doktora programına katılan başarılı öğrenciler için akademik iş imkânları, araştırma kuruluşlarında uzman araştırmacı ve sağlık fizikçisi. Eğitim alanında öğretmenlik.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genelağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Prof. Dr. Ahmet CENGİZ
E-posta: acengiz@uludag.edu.tr
Tel.: +90 224 2941695
Program Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Fatma KOÇAK
E-posta: fkocak@uludag.edu.tr
Tel.: +90 224 2941709
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Fizik Bölümü
16059 Bursa
TÜRKİYE
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünde 8 Prof. Dr., 8 Doç. Dr., 5 Dr. Öğr. Üyesi ve 4 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Fizik Bölümünde Genel Fizik, Nükleer Fizik, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği ve Katıhal Fiziği olmak üzere 5 bilim dalı bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK1001 GENEL FİZİĞE GİRİŞ Zorunlu 5 0 0 8
FZK1051 GENEL FİZİĞE GİRİŞ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
KMY1033 GENEL KİMYA I Zorunlu 4 0 0 6
MAT1001 ANALİZ I Zorunlu 4 2 0 8
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK1002 MEKANİK Zorunlu 5 0 0 8
FZK1052 MEKANİK LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
KMY1034 GENEL KİMYA II Zorunlu 4 0 0 6
MAT1002 ANALİZ II Zorunlu 4 2 0 8
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK2001 ELEKTRİK Zorunlu 5 0 0 8
FZK2003 FİZİKSEL MATEMATİK I Zorunlu 5 0 0 7
FZK2051 ELEKTRİK LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 1
ISG201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK2002 DALGALAR Zorunlu 5 0 0 8
FZK2004 FİZİKSEL MATEMATİK II Zorunlu 5 0 0 8
FZK2052 DALGALAR LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
ISG202 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 10
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK3001 AKUSTİK VE OPTİK Zorunlu 4 0 0 6
FZK3005 ELEKTRONİĞE GİRİŞ Zorunlu 4 0 0 6
FZK3007 ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ Zorunlu 4 0 0 7
FZK3051 AKUSTİK VE OPTİK LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 1
FZK3053 ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 1
FZK3055 ELEKTRONİĞE GİRİŞ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK3002 KUANTUM MEKANİĞİ Zorunlu 5 0 0 9
FZK3004 ÇEKİRDEK FİZİĞİ Zorunlu 5 0 0 8
FZK3054 ÇEKİRDEK FİZİĞİ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 11
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK4005 KATIHAL FİZİĞİNE GİRİŞ Zorunlu 4 0 0 7
FZK4007 TEORİK MEKANİK Zorunlu 3 2 0 9
FZK4055 KATIHAL FİZİĞİNE GİRİŞ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK4004 İSTATİSTİK FİZİK Zorunlu 5 0 0 8
FZK4006 ELEKTROMANYETİK TEORİ Zorunlu 3 2 0 8
FZK4054 İSTATİSTİK FİZİK LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD101 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD111 ALMANCA Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 ALMANCA II Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 0 2
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK2403 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
FZK2405 TERMODİNAMİK Seçmeli 3 0 0 5
MAT2483 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Seçmeli 3 2 0 7
MAT2495 FİZİKSEL LİNEER CEBİR Seçmeli 3 2 0 7
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK0505 MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0507 ANADOLU UYGARLIKLARI (GENEL SEC.) Seçmeli 3 0 0 4
ARK0508 ANTİK ÇAĞDA GÜNLÜK YAŞAM Seçmeli 3 0 0 4
ARK0509 ANTİK ÇAĞ MİMARİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0512 ROMA MİMARİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0514 ANTİK ÇAĞDA BURSA Seçmeli 3 0 0 4
ARK0516 ANTİK ÇAĞDA ANITSAL YAPILAR Seçmeli 3 0 0 4
ARK0517 ARKEOLOJİ’NİN GİZEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0518 ANTİK DÖNEMDE TEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0519 ANTİK DÖNEMDE MÜHENDİSLİK Seçmeli 3 0 0 4
ARK0520 ANTİK PARANIN ÖYKÜSÜ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0521 ANTİK ÇAĞDA EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 4
BEB4002 FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4008 TENİS YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4011 ESKRİM FLÖRE-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4027 EĞİTSEL OYUN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4077 SPOR TURİZMİ-I Seçmeli 2 0 0 4
BEB4079 SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN EGZERSİZ-I Seçmeli 2 0 0 4
BEB4083 SPORDA YAŞAM STRATEJİLERİ VE AKTİF YAŞLANMA-I Seçmeli 2 0 0 4
BYL0501 BİYOLOJİNİN TEMEL KAVRAMLARI Seçmeli 2 0 0 3
BYL0502 ÇEVRE BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0502 ÇEVRE BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
BYL0504 EVRİMİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 3
BYL0505 GENETİKTE TEMEL KAVRAMLAR Seçmeli 2 0 0 3
BYL0506 TÜRKİYE'DE BİTKİSEL ÇEŞİTLİLİK Seçmeli 2 0 0 3
BYL0507 EGZOTİK HAYVANLAR BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
BYL0508 TÜRKİYE DE HAYVANSAL ÇEŞİTLİLİK Seçmeli 2 0 0 3
BYL0509 TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 3
BYL0510 GÖLLERDE YAŞAM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0512 ENDÜSTRİYEL ENZİMOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0514 GENETİK VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0515 BİYOLOJİK VE KÜLTÜREL EVRİM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0516 BİYOKİMYA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
BYL0517 DAVRANIŞ GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0518 GENETİK VE EVCİLLEŞTİRMENİN KÖKENİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0519 EKOLOJİDE TEMEL İLKELER Seçmeli 2 0 0 3
BYL0520 SU KİRLİLİĞİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
BYL0521 SAĞLIĞIMIZ VE BİYOKİMYA Seçmeli 3 0 0 5
BYL0522 BİTKİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
BYL0523 İLK YARDIM Seçmeli 1 2 0 3
BYL0524 AĞAÇ BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL0525 PARK VE ORMAN AĞAÇLARI Seçmeli 3 0 0 5
BYL0526 BİYOLOJİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL0527 İNSAN DAVRANIŞ BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0529 PALEOBOTANİK Seçmeli 3 0 0 5
BYL0531 DOKU BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0533 İNSAN BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
BYL0535 TOKSİK MADDELER VE CANLILARA ETKİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL0537 TOZLAŞMA BİYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
BYL0539 DENİZ BİYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 5
COG0501 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
COG0502 SİYASİ COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 5
COG0503 ÇEVRE SORUNLARI VE COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 4
COG0504 ORTADOĞU COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 5
FLS 0525 BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 3
FLS 0526 BİLİM TARİHİ II Seçmeli 2 0 0 3
FLS0501 FELSEFEYE BAŞLANGIÇ Seçmeli 3 0 0 4
FLS0505 FELSEFE PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
FLS0511 CAGDAS FELSEFE AKIMLARI Seçmeli 3 0 0 4
FLS0512 İNSAN HAKLARI VE ETİK Seçmeli 3 0 0 4
FLS0514 FELSEFE PROBLEMLERİ II Seçmeli 2 0 0 3
FLS0515 İNSAN HAKLARI VE ETİK I Seçmeli 3 0 0 4
FLS0516 FELSEFEYE BAŞLANGIÇ II Seçmeli 3 0 0 4
FLS0523 BİLİM VE FELSEFE I Seçmeli 2 0 0 3
FLS0524 ÇAĞIMIZ VE FELSEFE Seçmeli 2 0 0 3
FLS0528 BİLİM VE FELSEFE II Seçmeli 2 0 0 3
FZK0508 DOĞA FELSEFESİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
FZK0509 DOĞANIN SIRLARI Seçmeli 2 0 0 5
GSB0502 SANAT BİLİNCİ Seçmeli 3 0 0 3
GSB0506 TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ II Seçmeli 1 2 0 3
IIB4005 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 4
KIM0501 KİMYA VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 4
KIM0502 ÇEVRE BİLİMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0503 ENERJİ VE ÇEVRE Seçmeli 3 0 0 4
KIM0504 KİMYA TARİH Seçmeli 3 0 0 4
KIM0504 KİMYA TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0505 TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0508 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0510 KİMYASAL RİSKLER Seçmeli 3 0 0 4
MAT0503 LİNEER CEBİR I Seçmeli 3 0 0 4
MAT0504 LİNEER CEBİR II Seçmeli 3 0 0 4
MAT0505 SOYUT MATEMATİK I Seçmeli 3 0 0 4
MAT0506 SOYUT MATEMATİK II Seçmeli 3 0 0 4
MAT0535 MATEMATİK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
MAT0536 YAKIN MATEMATİK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
MAT0538 VEKTÖREL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0501 ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
MBG0501 ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0502 MİKROBİYAL ÇEŞİTLİLİK Seçmeli 2 0 0 4
MBG0502 MİKROBİYAL ÇEŞİTLİLİK Seçmeli 3 0 0 4
MBG0503 MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
MBG0504 GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR Seçmeli 3 0 0 5
MBG0505 İNSAN GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0506 PSİKİYATRİK HASTALIKLAR GENETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
MBG0506 PSİKİYATRİK HASTALIKLAR GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0507 LİPOPROTEİN METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 4
MBG0508 OBEZİTE VE GENLER Seçmeli 3 0 0 4
MBG0509 KANSER BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0510 GEN TEDAVİSİ Seçmeli 3 0 0 4
PSİ0502 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
PSİ0503 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
PSİ0508 ÇEVRESEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
PSİ0509 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
SAT0501 ANADOLU SANATI I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0504 ANADOLU SANATI II Seçmeli 2 0 0 4
SAT0505 ÇAĞLAR BOYU İSTANBUL Seçmeli 2 0 0 4
SAT0508 BARINAKTAN KENTE YERLEŞİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
SAT0509 ANADOLU OSMANLI MİMARİSİ I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0510 ANADOLU'DA OSMANLI MİMARİSİ II Seçmeli 2 0 0 4
SAT0511 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 4
SAT0512 ORTA ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE APRUPA RESİM SANATI Seçmeli 2 0 0 4
SAT0517 NÜMİZMATİĞE GİRİŞ I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0518 NÜMİZMATİĞE GİRİŞ II Seçmeli 2 0 0 4
SSY0504 TÜRK SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
SSY0507 KÜRESELLEŞMENİN TARİHİ VE SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
TDE0501 GÜNÜMÜZ DİL SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
TDE0502 DİKSİYON Seçmeli 2 0 0 3
TDE0503 TÜRK TİYATROSU Seçmeli 2 0 0 4
TDE0504 BATI EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 4
TDE0504 BATI EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 4
TDE0505 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE ÖYKÜ Seçmeli 2 0 0 4
TDE0506 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 4
TDE0510 ETKİLİ KONUŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE0512 EDEBİYAT VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 4
TRH0501 KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0502 ÇAĞDAŞ ORTA ASYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0503 TÜRK TASAVVUF KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0504 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 5
TRH0505 ORTADOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0506 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0507 CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM POLİTİKALARI Seçmeli 2 0 0 4
TRH0508 I. VE II DÜNYA SAVAŞLARININ TÜRKİYE BOYUTU Seçmeli 3 0 0 4
TRH0509 LATİNCE (GRAMER) Seçmeli 3 0 0 4
TRH0510 LATİNCE (METİNLER) Seçmeli 2 0 0 4
TRH0511 ÇAĞDAŞ YUNANCA (GRAMER) Seçmeli 3 0 0 4
TRH0511 LATİNCE ( GRAMER ) Seçmeli 2 0 0 4
TRH0512 ÇAĞDAŞ YUNANCA (METİNLER) Seçmeli 2 0 0 4
TRH0512 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 4
FZK2410 FİZİK TARİHİ Seçmeli 3 2 0 6
FZK2414 FİZİKTE SAYISAL HESAPLAMAYA GİRİŞ Seçmeli 3 2 0 6
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK3403 TEMEL PARÇACIK FİZİĞİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 5
FZK3405 NÖTRON FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
FZK3407 SAYISAL ELEKTRONİK Seçmeli 3 0 0 5
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK3402 ELEKTRONİK Seçmeli 3 0 2 8
FZK3406 MANYETİZMA VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 2 8
FZK3408 SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ Seçmeli 3 0 2 8
FZK3410 FİZİKTE SAYISAL HESAPLAMA TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 2 8
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK4107 FİZİKTE İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
FZK4203 SENSÖRLER Seçmeli 3 0 0 6
FZK4205 OPTOELEKTRONİK Seçmeli 3 0 0 6
FZK4207 MANYETİK REZONANS Seçmeli 3 0 0 6
FZK4211 MALZEME FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FZK4102 RADYASYON FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK4104 YARI İLETKEN FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK4110 YOĞUN MADDE FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK4202 GÜNEŞ ENERJİSİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK4204 FİZİKTE KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK4206 DENEYSEL YÜKSEK ENERJİ FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK4208 KRİSTAL YAPI VE ANALİZ TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK4214 NÜKLEER TIP FİZİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
FZK4216 SAĞLIK FİZİĞİ Seçmeli 2 2 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr