Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Biyoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Biyoloji Bölümü, Bursa Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1983 yılında; bir Profesör, bir Doçent ve iki Araştırma Görevlisinden oluşan dört kişilik akademik kadro ile Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Hidrobiyoloji ve Moleküler Biyoloji olmak üzere 5 ayrı anabilim dalında eğitim ve araştırma yapması planlanarak kurulmuştur. Bölümün ilk yılı 1983-1984 akademik döneminde Bursa ili Yıldırım ilçesindeki Eğitim Fakültesi binasında tamamlanmıştır. Bölüm 1984-1985 akademik döneminde, bundan sonraki yıllarda eğitim ve araştırma faaliyetlerinin devam edeceği A ve B bloklarını içeren Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle yerleşkesindeki binasına taşınmıştır. 1993-1994 döneminden itibaren ise Biyoloji Bölümü ikili eğitim programına dahil olarak bu program kapsamında öğrenci alımına başlamıştır. 2020-2021 akademik yılı itibari ile Fen Edebiyat Fakültesi Fen bölümleri binası 2. Katında eğitim öğretim ve araştırma faaliyetine devam etmektedir. Botanik, Zooloji, Hidrobiyoloji, Ekoloji, Moleküler Biyoloji ve Genel biyoloji Anabilim dallarında 15 Profesör, 6 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi, 4 Araştırma Görevlisi ve 2 Uzman Biyolog olmak bulunmaktadır.
2
Verilen Derece
Bölüm, yüksek öğretimde Biyoloji Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Biyoloji Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Biyoloji alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Bölümün temel amacı doğayı bir bütün olarak algılayarak, doğada oluşan ekolojik denge bozukluğunu görebilecek, doğaya ve canlılara her zaman araştırıcı gözüyle bakabilecek biyologlar yetiştirmektir. Bölümde verilen mesleki eğitimin amacı ise öğrencileri araştırmalar yapmaya hazırlamak, laboratuvar ve arazi çalışmaları yaparak elde ettiği verileri literatürlerle destekleyip bilim dünyasına sunabilecek düzeye getirmek; öğrencilerin biyolojiye bakış açısını genişleterek mevcut sorunları çözmede yaratıcı olmalarını sağlamaktır. Bölüm bu amaç doğrultusunda uygun olan bir araştırmacı eğitim programı uygulamakta ve gerek kendi alanında çalışan kişilerle gerekse farklı bilim dallarında çalışanlarla iletişim kurup, yapılan uygulamaları takip ederek yeni yollar belirleyebilen, eğitimde ve araştırmada öncülük edebilecek kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak,
2. Temel bilgisayar programlarını ve bilişim teknolojisini kullanabilmek
3. Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek.
4. Kendi alanı dışında diğer fen ve sosyal bilimler alanında da temel düzeyde bilgi sahibi olmak
5. Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek kadar İngilizce bilgisine sahip olmak
6. Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek
7. Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak
8. Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak
9. Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak
10. Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak
11. Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek,
12. Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak
 • Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak,
 • Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek
 • Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak
 • Kendi alanı dışında diğer fen ve sosyal bilimler alanında da temel düzeyde bilgi sahibi olmak
 • Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek.
 • Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek,
 • Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak
 • Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak.
 • Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak.
 • Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak
 • Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak
 • Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek,
 • Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak
 • Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak,
 • Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek
 • Kendi alanı dışında diğer fen ve sosyal bilimler alanında da temel düzeyde bilgi sahibi olmak
 • Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek.
 • Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek
 • Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek.
 • Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak.
 • Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek,
 • Temel bilgisayar programlarını ve bilişim teknolojisini kullanabilmek
 • Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak
 • Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek kadar İngilizce bilgisine sahip olmak
 • Kendi alanı dışında diğer fen ve sosyal bilimler alanında da temel düzeyde bilgi sahibi olmak
 • Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak
 • Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak,
 • Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak
 • Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek
 • Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek,
 • Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak
 • Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak
 • Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak,
 • Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak.
 • Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak
 • Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek.
 • Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak.
 • Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak
 • Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek kadar İngilizce bilgisine sahip olmak
 • Kendi alanı dışında diğer fen ve sosyal bilimler alanında da temel düzeyde bilgi sahibi olmak
 • Temel bilgisayar programlarını ve bilişim teknolojisini kullanabilmek
 • Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak
 • Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek
 • Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek,
 • Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek.
 • Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak
 • Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak
 • Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak,
Öğrenme Yetkinliği
 • Kendi alanı dışında diğer fen ve sosyal bilimler alanında da temel düzeyde bilgi sahibi olmak
 • Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek.
 • Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak.
 • Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak
 • Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak
 • Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak
 • Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek,
 • Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak,
 • Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek
 • Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek. 1,2 2,3,4,5
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek kadar İngilizce bilgisine sahip olmak 2
Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak 1,2 2,4,5,6
Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek, 1,2 2,3,4,5,6
Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak 1,2 2,4,5,6
Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak, 1,2 2,4,5
Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek 1,2 2,4,5
Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak 1,2 2,4,5,6
Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak. 1,2 2,3,4,5,6
Kendi alanı dışında diğer fen ve sosyal bilimler alanında da temel düzeyde bilgi sahibi olmak 1 2
Temel bilgisayar programlarını ve bilişim teknolojisini kullanabilmek 2
Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak 1,2 2,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
2-Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3-Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
4-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
6-Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek. 1 1
Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak 1 1
Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek, 1 1
Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak 1 1
Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak, 1 1
Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek 1 1
Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak 1 1
Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak. 1 1
Kendi alanı dışında diğer fen ve sosyal bilimler alanında da temel düzeyde bilgi sahibi olmak 1 1
Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek. 1,2 1,2
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek kadar İngilizce bilgisine sahip olmak 2 2
Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak 2 2
Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek, 2 2
Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak 2 2
Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak, 2 2
Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek 2 2
Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak 2 2
Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak. 2 2
Kendi alanı dışında diğer fen ve sosyal bilimler alanında da temel düzeyde bilgi sahibi olmak 2 2
Temel bilgisayar programlarını ve bilişim teknolojisini kullanabilmek 2 2
Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak 2 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek. 1,2,3 1,2,3,5
Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak 1,2,3 1,2,3
Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek, 1,2,3 1,2,3
Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak 1,2,3 1,2,3
Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak, 1 1
Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek 1,2,3 1,2,3,4
Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak 1,2,3 1,2,3,5
Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3 1,2,3
Kendi alanı dışında diğer fen ve sosyal bilimler alanında da temel düzeyde bilgi sahibi olmak 4
Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak 1,2,3 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
4-Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
5-Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek. 1,2 1,2,6
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek kadar İngilizce bilgisine sahip olmak 4 4
Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak 1,2,3 1,2,3,6
Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek, 1,2 1,2
Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak 1,2 1,2
Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak, 1,2,3 1,2,6
Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek 1,2,3 1,2,3,6
Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak 1,2 1,2
Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak. 1,2 1,2
Kendi alanı dışında diğer fen ve sosyal bilimler alanında da temel düzeyde bilgi sahibi olmak 1,2,3 1,2,3,6
Temel bilgisayar programlarını ve bilişim teknolojisini kullanabilmek 5 5
Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak 1,2 1,2,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6-Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek. 1,2,3 1,2,3,4
Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak 1,2,3 1,2,3,4
Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek, 1,2,3 1,2,3,4
Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak 1,2,3 1,2,3,4
Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak, 1,2,3 1,2,3,4
Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek 1,2,3 1,2,3,4
Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak 1,2,3 1,2,3,4
Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3 1,2,3,4
Kendi alanı dışında diğer fen ve sosyal bilimler alanında da temel düzeyde bilgi sahibi olmak 1,2,3 1,2,3,4
Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak 1,2,3 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
4-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar Üniversitelerde biyolog, uzman biyolog, araştırmacı yada öğretim elemanı olarak; araştırma Enstitüleri, Doğa Tarihi Müzeleri, Botanik Bahçeleri, Arboretum, Milli Parklar, Su Ürünleri Üretim ve İşletme Tesisleri, Uzay Araştırma Laboratuvarları, Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüleri, Devlet Su İşleri, Türk Standartları Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Hayvanat Bahçeleri, Arıtma Tesisleri, Gümrük Kontrol Merkezleri, Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarlarında çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı´nın öngöreceği koşulları yerine getirdikleri takdirde Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı okullarda ve özel kuruluşlarda öğretmen olarak çalışmaktadırlar. Mezunlar; özel sektörde ise ilaç, medikal ve biyoteknoloji firmaları, tıbbi laboratuvarlar, gıda ile ilgili fabrikalar ve kontrol laboratuvarlarında çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bir öğrencinin tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmesi için lisans diploması ile Fen bilimleri için sayısal puan türünde senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça gibi yabancı dillerin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından senatonun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine senato karar verir.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Teorik derslerin %70´ine, laboratuvarların %80´ine devamlılık esastır. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için o derse kayıt yaptırmak, devam şartını sağlamış olmak gerekir. Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları her yarıyıl için programlanır. Ders planında yer alan dersler için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sınava ek olarak; ödev ve küçük sınavlar da yapılabilir. Belirlenen ilkelere göre yarıyıl içi not ortalaması hesaplanır. Bir dersin yarıyıl içi not ortalamasının yarıyıl sonu ham başarı notuna etkisi % 40, yarıyıl sonu sınavının etkisi de en az % 60 olmak zorundadır. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına mazeretsiz olarak girmeyen veya girdiği halde sınavdan yarıyıl sonu sınav limiti altında not alan öğrenciler başarısız kabul edilir. Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen ve mazeretleri, dersi veren birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için mazeret ara sınavları yapılır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin yarıyıl sonu ham başarı notlarının dağılımı, ortalaması ve standart sapması kullanılarak her öğrenci için bağıl başarı derecesine göre öğrencinin dersteki başarısını gösteren harf notları belirlenir. Bağıl Değerlendirme Sistemi ile değerlendirilemeyecek dersler için başarı derecelerinin karşılığı harf notları, dersi veren öğretim elemanlarının takdiri ile belirlenir. Başarı dereceleri, harf notları ve ağırlık katsayıları aşağıdaki gibidir. Başarı Derecesi Harf Notu Ağırlık Katsayısı Mükemmel AA 4.00 Pekiyi BA 3.50 İyi BB 3.00 Orta CB 2.50 Geçer CC 2.00 Koşullu Geçer DC 1.50 Koşullu Geçer DD 1.00 Başarısız FD 0.50 Başarısız FF 0.00
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmektir
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı
Prof. Dr. Özer YILMAZ
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Görükle Kampüsü, Nilüfer/BURSA 16059
Tel: 0224 2942865
E-posta: ozery@uludag.edu.tr
ozeryilmaz@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü
Prof. Dr. Gamze YILDIZ
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Görükle Kampüsü, Nilüfer/BURSA 16059
Tel: 0224 2941847
E-posta: gamze@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları

2021 yılı itibari ile Biyoloji Bölümü Fen-Edebiyat Fakültesi Fen bölümleri binası 2. Katında 15 Profesör, 7 Doçent, 2 Dr. Öğretim Üyesi, 3 Araştırma Görevlisi ve 2 Uzman Biyolog olmak üzere 29 personel ile eğitim ve araştırmalarına devam etmektedir. Bölümde Biyoteknoloji ve Kristalografi, Genetik Toksikoloji ve Hücre Kültürü, Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji, Genetik, Ekoloji, Limnoloji, Fikoloji, Hava Kirliliği, Fizyoloji, Parazitoloji, Araknoloji, Histoloji, Mikoloji, Genetik, Palinoloji ve Aerobiyoloji Araştırma laboratuvarları bulunmaktadır. Ayrıca Fen-Edebiyat Fakültesi F Blok’da Herbaryum ve Zooloji müzesi yer almaktadır. Biyoloji bölümü lisans öğrencilerinin uygulama dersleri Fen Edebiyat Fakültesi Binasında bulunan D202 ve G Blok’da bulunan G3 Laboratuvarında yürütülmektedir. Biyoloji Bölümünde temel ve mesleki eğitime yönelik olarak 2020-2021 akademik yılı itibari ile yürütülen ders sayısı 128’dir. Bu derslerin 58 tanesi zorunlu, 70 tanesi ise mesleki seçmeli derslerden oluşmaktadır. Üniversitenin diğer bölümlerindeki öğrencilerine talep doğrultusunda biyoloji alanındaki temel dersler ve ayrıca genel seçmeli dersler de bölüm öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BMB1002 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Zorunlu 2 0 2 6
BYL1001 GENEL BİYOLOJİ (BOTANİK) Zorunlu 2 0 0 4
BYL1051 GENEL BİYOLOJİ (BOTANİK) LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
KIM1031 GENEL KİMYA I Zorunlu 2 0 0 5
KIM1061 GENEL KİMYA LABORATUARI I Zorunlu 0 0 2 2
MAT1095 MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 5
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYL1002 GENEL BİYOLOJİ (ZOOLOJİ) Zorunlu 2 0 0 5
BYL1008 MESLEKİ İŞ GÜVENLİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
BYL1052 GENEL BİYOLOJİ (ZOOLOJİ) LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
FZK1076 FİZİK Zorunlu 2 0 0 5
FZK1078 FİZİK LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
KIM1032 GENEL KİMYA II Zorunlu 2 0 0 5
KIM1062 GENEL KİMYA LABORATUARI II Zorunlu 0 0 2 2
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYL2001 SİTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
BYL2003 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
BYL2005 BİTKİ MORFOLOJİSİ VE ANATOMİSİ Zorunlu 2 0 0 4
BYL2007 OMURGASIZ HAYVANLAR MORFOLOJİSİ VE SİSTEMATİĞİ Zorunlu 2 0 0 4
BYL2009 HAYVAN ANATOMİSİ Zorunlu 2 0 0 4
BYL2051 SİTOLOJİ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
BYL2053 GENEL MİKROBİYOLOJİ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
BYL2055 BİTKİ MORFOLOJİSİ VE ANATOMİSİ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
BYL2057 OMURGASIZ HAYVAN MORFOLOJİSİ VE SİSTEMATİĞİ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
BYL2059 HAYVAN ANATOMİSİ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYL2002 HİSTOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
BYL2004 MOLEKÜLER BİYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 5
BYL2010 EKOLOJİ Zorunlu 3 0 0 5
BYL2012 OMURGALI HAYVANLAR MORFOLOJİSİ VE SİSTEMATİĞİ Zorunlu 2 0 0 4
BYL2014 MESLEKİ YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 4
BYL2052 HİSTOLOJİ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
BYL2062 OMURGALI HAYVAN MORFOLOJİSİ VE SİSTEMATİĞİ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
KIM2436 ORGANİK KİMYA Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYL3001 GENETİK I Zorunlu 2 0 0 4
BYL3003 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
BYL3005 BİYOKİMYA I Zorunlu 2 0 0 4
BYL3007 ÇİÇEKSİZ BİTKİLER SİSTEMATİĞİ Zorunlu 2 0 0 4
BYL3009 BİLİM ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
BYL3051 GENETİK I LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
BYL3053 BİTKİ FİZYOLOJİSİ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
BYL3055 BİYOKİMYA I LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
BYL3057 ÇİÇEKSİZ BİTKİLER SİSTEMATİĞİ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYL3002 GENETİK II Zorunlu 2 0 0 3
BYL3004 HAYVAN FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
BYL3006 BİYOKİMYA II Zorunlu 2 0 0 3
BYL3008 LİMNOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
BYL3010 ÇİÇEKLİ BİTKİLER SİSTEMATİĞİ Zorunlu 2 0 0 4
BYL3052 GENETİK II LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
BYL3054 HAYVAN FİZYOLOJİSİ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
BYL3056 BİYOKİMYA II LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
BYL3058 LİMNOLOJİ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
BYL3060 ÇİÇEKLİ BİTKİLER SİSTEMATİĞİ LABORATUARI Zorunlu 0 0 2 2
Toplam 27
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYL4123 BİTİRME TEZİ I Zorunlu 0 2 0 2
BYL4125 BİYOLOJİDE GİRİŞİMCİLİK Zorunlu 1 0 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 27
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYL4124 BİTİRME TEZİ II Zorunlu 0 2 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 27
Toplam 30
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK0505 MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0507 ANADOLU UYGARLIKLARI (GENEL SEC.) Seçmeli 3 0 0 4
ARK0508 ANTİK ÇAĞDA GÜNLÜK YAŞAM Seçmeli 3 0 0 4
ARK0509 ANTİK ÇAĞ MİMARİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0512 ROMA MİMARİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0514 ANTİK ÇAĞDA BURSA Seçmeli 3 0 0 4
ARK0516 ANTİK ÇAĞDA ANITSAL YAPILAR Seçmeli 3 0 0 4
ARK0517 ARKEOLOJİ’NİN GİZEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0518 ANTİK DÖNEMDE TEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0519 ANTİK DÖNEMDE MÜHENDİSLİK Seçmeli 3 0 0 4
ARK0520 ANTİK PARANIN ÖYKÜSÜ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0521 ANTİK ÇAĞDA EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0524 ROMA MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0525 YUNAN MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0526 BİLGİNİN ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0527 ROMA İMPARATORLARI Seçmeli 3 0 0 4
ARK0529 ROMA ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
BEB4023 FUTSAL I Seçmeli 2 0 2 3
COG0501 TÜRK DÜNYASI COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
COG0502 SİYASİ COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 5
COG0503 ÇEVRE SORUNLARI VE COĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 4
COG0504 ORTADOĞU COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 5
FLS 0525 BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 3
FLS 0526 BİLİM TARİHİ II Seçmeli 2 0 0 3
FLS0501 FELSEFEYE BAŞLANGIÇ Seçmeli 3 0 0 4
FLS0505 FELSEFE PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
FLS0511 CAGDAS FELSEFE AKIMLARI Seçmeli 3 0 0 4
FLS0512 İNSAN HAKLARI VE ETİK Seçmeli 3 0 0 4
FLS0514 FELSEFE PROBLEMLERİ II Seçmeli 2 0 0 3
FLS0515 İNSAN HAKLARI VE ETİK I Seçmeli 3 0 0 4
FLS0516 FELSEFEYE BAŞLANGIÇ II Seçmeli 3 0 0 4
FLS0523 BİLİM VE FELSEFE I Seçmeli 2 0 0 3
FLS0524 ÇAĞIMIZ VE FELSEFE Seçmeli 2 0 0 3
FLS0528 BİLİM VE FELSEFE II Seçmeli 2 0 0 3
FLS0528 BİLİM VE FELSEFE II Seçmeli 2 0 0 4
FZK0508 DOĞA FELSEFESİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
FZK0509 DOĞANIN SIRLARI Seçmeli 2 0 0 4
KIM0501 KİMYA VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 4
KIM0502 ÇEVRE BİLİMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0504 KİMYA TARİH Seçmeli 3 0 0 4
KIM0505 TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0508 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0510 KİMYASAL RİSKLER Seçmeli 3 0 0 4
MAT0503 LİNEER CEBİR I Seçmeli 3 0 0 4
MAT0504 LİNEER CEBİR II Seçmeli 3 0 0 4
MAT0505 SOYUT MATEMATİK I Seçmeli 3 0 0 4
MAT0506 SOYUT MATEMATİK II Seçmeli 3 0 0 4
MAT0535 MATEMATİK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
MAT0538 VEKTÖREL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0503 MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
MBG0504 GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR Seçmeli 3 0 0 5
MBG0505 İNSAN GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0506 PSİKİYATRİK HASTALIKLAR GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0507 LİPOPROTEİN METABOLİZMASI Seçmeli 3 0 0 4
MBG0508 OBEZİTE VE GENLER Seçmeli 3 0 0 4
MBG0509 KANSER BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0510 GEN TEDAVİSİ Seçmeli 3 0 0 4
PSİ0502 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
PSİ0503 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
PSİ0508 ÇEVRESEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
PSİ0509 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
SAT0501 ANADOLU SANATI I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0504 ANADOLU SANATI II Seçmeli 2 0 0 4
SAT0505 ÇAĞLAR BOYU İSTANBUL Seçmeli 2 0 0 4
SAT0508 BARINAKTAN KENTE YERLEŞİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
SAT0509 ANADOLU OSMANLI MİMARİSİ I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0510 ANADOLU'DA OSMANLI MİMARİSİ II Seçmeli 2 0 0 4
SAT0511 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 4
SAT0512 ORTA ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE AVRUPA RESİM SANATI Seçmeli 2 0 0 4
SAT0517 NÜMİZMATİĞE GİRİŞ I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0518 NÜMİZMATİĞE GİRİŞ II Seçmeli 2 0 0 4
TDE0501 GÜNÜMÜZ DİL SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
TDE0503 TÜRK TİYATROSU Seçmeli 2 0 0 4
TDE0504 BATI EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 4
TDE0505 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE ÖYKÜ Seçmeli 2 0 0 4
TDE0506 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 4
TDE0509 EDEBİYAT VE HAYAT Seçmeli 2 0 0 4
TDE0510 ETKİLİ KONUŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE0511 TEMEL OSMANLI TÜRKÇESİ Seçmeli 2 0 0 4
TDE0512 EDEBİYAT VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 4
TDE0514 OSMANLI TÜRKÇESİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0501 KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0502 ÇAĞDAŞ ORTA ASYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0503 TÜRK TASAVVUF KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0505 ORTADOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0506 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0510 LATİNCE (METİNLER) Seçmeli 2 0 0 4
TRH0512 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 4
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYL4013 İNSAN BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4015 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4019 HÜCRE FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4021 EKONOMİK BOTANİK Seçmeli 2 0 0 4
BYL4033 İHTİYOLOJİ Seçmeli 1 0 2 4
BYL4035 DENİZ BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4037 ORNİTOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4039 ÇEVRE BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4045 ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4059 BİTKİ GELIŞİM FİZYOLOJİSİ Seçmeli 1 0 2 4
BYL4061 PREPERASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 1 0 2 4
BYL4063 SİTOGENETIK Seçmeli 1 0 2 4
BYL4065 PARAZİTOLOJİ Seçmeli 1 0 2 4
BYL4071 HERPETOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4083 TOPRAK BİTKİ İLİŞKİLERİ Seçmeli 1 0 2 4
BYL4085 PALİNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4087 ENZİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4089 BAKTERİ FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4097 FORENSIK GENETIK Seçmeli 2 0 0 4
BYL4099 RADYOBİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4101 İŞLEMSEL MOLEKÜLER BİYOLOJİ Seçmeli 1 2 0 4
BYL4103 SERBEST RADİKAL VE ANTİOKSİDANT BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4105 BİYOLOJİK ARAŞTIRMALARDA VERİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Seçmeli 1 2 0 4
BYL4109 BESİN MİKROBİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4111 TATLISU EKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4113 BİYOLOJİDE NANOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4115 SİSTEM HİSTOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4117 PLANKTONOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4119 KANSER HÜCRE BİYOKİMYASI Seçmeli 2 0 0 4
BYL4121 BİTKİ KORUMA BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4127 PALEOBOTANİK Seçmeli 2 0 0 4
BYL4129 METABOLİZMA VE BESLENME FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4131 TOZLAŞMA BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYL4002 EVRİM Seçmeli 2 0 0 4
BYL4004 GELİŞİM BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4010 BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4012 BİTKİ EMBRİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4014 GENETİK MÜHENDİSLİK Seçmeli 2 0 0 4
BYL4018 BİTKİSEL DOĞAL BİLEŞİKLER Seçmeli 2 0 0 4
BYL4020 ENDOKRİNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4022 İNSAN GENETİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4024 VEJETASYON Seçmeli 1 2 0 4
BYL4026 DOĞANIN KORUNMASI VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK Seçmeli 2 0 0 4
BYL4028 BİTKİ COĞRAFYASI Seçmeli 2 0 0 4
BYL4032 BİTKİ EKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4034 HAYVAN EKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4038 YABAN HAYATI VE HAYVAN ÇEŞİTLİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4040 HERBARYUM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4046 ENTOMOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4050 UYGULAMALI BİYOKİMYA Seçmeli 1 2 0 4
BYL4052 ALG BİYOLOJİSİ Seçmeli 1 0 2 4
BYL4054 BİYOİKLİM Seçmeli 2 0 0 4
BYL4060 BİTKİ HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 0 4
BYL4088 ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4090 GENEL HÜCRE BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4100 BİYOİNFORMATİĞE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4102 BİTKİLERDE STRES FİZYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4104 UYGULAMALI GENETİK Seçmeli 2 0 0 4
BYL4110 MİKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4112 TATLISU BENTİK OMURGASIZLARI VE EKOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4114 AEROBİYOLOJİ Seçmeli 1 0 2 4
BYL4116 DENDROLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4118 LİKEN BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4120 SU KİRLİLİĞİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4122 BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4126 STANDART İLK YARDIM EĞİTİMİ Seçmeli 1 2 0 4
BYL4128 TOKSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4130 BİYOLOJİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4132 DENİZ KİRLİLİĞİ VE BİYOLOJİK ETKİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL4134 BİYOLOJİ ARAZİ UYGULAMALARI Seçmeli 1 2 0 4
BYL4136 MOLEKÜLER BİYOLOJİDE İLERİ TEKNİKLER Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr