Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Biyoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Biyoloji Bölümü, Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1983 yılında; bir profesör, bir doçent ve iki araştırma görevlisinden oluşan dört kişilik akademik kadro ile Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Hidrobiyoloji ve Moleküler Biyoloji olmak üzere 5 ayrı anabilim dalında eğitim ve araştırma yapması planlanarak kurulmuştur. Bölümün ilk yılı 1983-1984 akademik döneminde Bursa ili Yıldırım ilçesindeki Eğitim Fakültesi binasında tamamlanmıştır. Bölüm 1984-1985 akademik döneminde, bundan sonraki yıllarda eğitim ve araştırma faaliyetlerinin devam edeceği A ve B bloklarını içeren Uludağ Üniversitesi Görükle yerleşkesindeki binasına taşınmıştır. 1993-1994 döneminden itibaren ise Biyoloji Bölümü ikili eğitim programına dahil olarak bu program kapsamında öğrenci alımına başlamıştır. 2012-2013 akademik yılı itibari ile bölüm Fen-Edebiyat Fakültesi A, B, C, F ve G bloklarındaki öğrenci ve araştırma laboratuvarları, dershaneler ve öğretim üyesi ofislerinde, Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Ekoloji Anabilim Dallarında, 29 öğretim üyesi, 10 araştırma görevlisi ve 1´i uzman 4 biyolog ile araştırma ve eğitim faaliyetlerini devam ettirmektedir. Bölümün 2012-2013 dönemindeki kayıtlı öğrenci sayısı, I. öğretimde 351, II. öğretimde 283 olmak üzere 634 dir.
2
Verilen Derece
Bölüm, yüksek öğretimde Biyoloji Bilimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Biyoloji Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisans Yerleştirme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Biyoloji alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Bölümün temel amacı doğayı bir bütün olarak algılayarak, doğada oluşan ekolojik denge bozukluğunu görebilecek, doğaya ve canlılara her zaman araştırıcı gözüyle bakabilecek biyologlar yetiştirmektir. Bölümde verilen mesleki eğitimin amacı ise öğrencileri araştırmalar yapmaya hazırlamak, laboratuvar ve arazi çalışmaları yaparak elde ettiği verileri literatürlerle destekleyip bilim dünyasına sunabilecek düzeye getirmek; öğrencilerin biyolojiye bakış açısını genişleterek mevcut sorunları çözmede yaratıcı olmalarını sağlamaktır. Bölüm bu amaç doğrultusunda uygun olan bir araştırmacı eğitim programı uygulamakta ve gerek kendi alanında çalışan kişilerle gerekse farklı bilim dallarında çalışanlarla iletişim kurup, yapılan uygulamaları takip ederek yeni yollar belirleyebilen, eğitimde ve araştırmada öncülük edebilecek kişiler yetiştirmeyi hedeflemektedir
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak,
2. Temel bilgisayar programlarını ve bilişim teknolojisini kullanabilmek
3. Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek.
4. Kendi alanı dışında diğer fen ve sosyal bilimler alanında da temel düzeyde bilgi sahibi olmak
5. Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek kadar İngilizce bilgisine sahip olmak
6. Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek
7. Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak
8. Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak
9. Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak
10. Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak
11. Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek,
12. Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek.
 • Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak
 • Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek,
 • Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak
 • Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak,
 • Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek
 • Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak
 • Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak.
 • Kendi alanı dışında diğer fen ve sosyal bilimler alanında da temel düzeyde bilgi sahibi olmak
 • Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek.
 • Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak
 • Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek,
 • Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak
 • Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak,
 • Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek
 • Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak
 • Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak.
 • Kendi alanı dışında diğer fen ve sosyal bilimler alanında da temel düzeyde bilgi sahibi olmak
 • Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek.
 • Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek kadar İngilizce bilgisine sahip olmak
 • Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak
 • Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek,
 • Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak
 • Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak,
 • Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek
 • Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak
 • Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak.
 • Kendi alanı dışında diğer fen ve sosyal bilimler alanında da temel düzeyde bilgi sahibi olmak
 • Temel bilgisayar programlarını ve bilişim teknolojisini kullanabilmek
 • Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek.
 • Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak
 • Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek,
 • Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak
 • Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak,
 • Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek
 • Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak
 • Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak.
 • Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek.
 • Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek kadar İngilizce bilgisine sahip olmak
 • Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak
 • Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek,
 • Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak
 • Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak,
 • Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek
 • Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak
 • Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak.
 • Kendi alanı dışında diğer fen ve sosyal bilimler alanında da temel düzeyde bilgi sahibi olmak
 • Temel bilgisayar programlarını ve bilişim teknolojisini kullanabilmek
 • Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek.
 • Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak
 • Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek,
 • Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak
 • Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak,
 • Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek
 • Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak
 • Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak.
 • Kendi alanı dışında diğer fen ve sosyal bilimler alanında da temel düzeyde bilgi sahibi olmak
 • Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek. 1,2 2,3,4,5
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek kadar İngilizce bilgisine sahip olmak 2
Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak 1,2 2,4,5,6
Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek, 1,2 2,3,4,5,6
Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak 1,2 2,4,5,6
Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak, 1,2 2,4,5
Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek 1,2 2,4,5
Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak 1,2 2,4,5,6
Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak. 1,2 2,3,4,5,6
Kendi alanı dışında diğer fen ve sosyal bilimler alanında da temel düzeyde bilgi sahibi olmak 1 2
Temel bilgisayar programlarını ve bilişim teknolojisini kullanabilmek 2
Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak 1,2 2,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır.
2-Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
3-Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler.
4-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
5-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
6-Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak 1 1
Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek. 1 1
Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak 1 1
Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek, 1 1
Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak 1 1
Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak, 1 1
Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek 1 1
Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak 1 1
Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak. 1 1
Kendi alanı dışında diğer fen ve sosyal bilimler alanında da temel düzeyde bilgi sahibi olmak 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek. 1,2 1,2
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek kadar İngilizce bilgisine sahip olmak 2 2
Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak 2 2
Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek, 2 2
Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak 2 2
Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak, 2 2
Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek 2 2
Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak 2 2
Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak. 2 2
Kendi alanı dışında diğer fen ve sosyal bilimler alanında da temel düzeyde bilgi sahibi olmak 2 2
Temel bilgisayar programlarını ve bilişim teknolojisini kullanabilmek 2 2
Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak 2 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak 1,2,3 1,2,3
Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek, 1,2,3 1,2,3
Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak 1,2,3 1,2,3
Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak, 1 1
Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek 1,2,3 1,2,3,4
Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak 1,2,3 1,2,3,5
Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3 1,2,3
Kendi alanı dışında diğer fen ve sosyal bilimler alanında da temel düzeyde bilgi sahibi olmak 4
Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak 1,2,3 1,2,3,4
Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek. 1,2,3 1,2,3,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
4-Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar.
5-Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek. 1,2 1,2,6
Alanındaki uluslararası gelişmeleri izleyebilecek kadar İngilizce bilgisine sahip olmak 4 4
Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak 1,2,3 1,2,3,6
Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek, 1,2 1,2
Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak 1,2 1,2
Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak, 1,2,3 1,2,6
Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek 1,2,3 1,2,3,6
Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak 1,2 1,2
Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak. 1,2 1,2
Kendi alanı dışında diğer fen ve sosyal bilimler alanında da temel düzeyde bilgi sahibi olmak 1,2,3 1,2,3,6
Temel bilgisayar programlarını ve bilişim teknolojisini kullanabilmek 5 5
Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak 1,2 1,2,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder.
2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6-Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmak ve mesleki etik değerleri gözetmek. 1,2,3 1,2,3,4
Bilgilerini açık ve anlaşılır şekilde aktarabilme yeteneğini kazanmak 1,2,3 1,2,3,4
Bilimsel yeniliklere açık olmak ve kendi ilgi alanına uygulayabilmek, 1,2,3 1,2,3,4
Biyolojik araştırmalarda kullanılan yöntemleri öğrenmek, problemleri analiz edip çözme yeteneğine sahip olmak 1,2,3 1,2,3,4
Canlıların yapısal, moleküler özellikleri ve sınıflandırılması ile ilgili bilgilere sahip olmak, 1,2,3 1,2,3,4
Çevre ve canlı ilişkisinin sürekliliğini ve önemini bir bütün olarak görebilmek, insanın doğadaki yerini ve sorumluluklarını tam olarak kavrayabilmek 1,2,3 1,2,3,4
Deney ve gözlem sonuçlarını analitik olarak analiz etmek ve sonuç çıkarmak 1,2,3 1,2,3,4
Güncel bilgilere ulaşabilmek, öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilmek, bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alma yeteneğine sahip olmak. 1,2,3 1,2,3,4
Kendi alanı dışında diğer fen ve sosyal bilimler alanında da temel düzeyde bilgi sahibi olmak 1,2,3 1,2,3,4
Ülke flora ve faunaları ile biyoçeşitlilik hakkında fikir sahibi olmak 1,2,3 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
4-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar Üniversitelerde biyolog, uzman biyolog, araştırmacı yada öğretim elemanı olarak; araştırma Enstitüleri, Doğa Tarihi Müzeleri, Botanik Bahçeleri, Arboretum, Milli Parklar, Su Ürünleri Üretim ve İşletme Tesisleri, Uzay Araştırma Laboratuvarları, Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüleri, Devlet Su İşleri, Türk Standartları Enstitüsü, Sağlık Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Hayvanat Bahçeleri, Arıtma Tesisleri, Gümrük Kontrol Merkezleri, Deney Hayvanları Araştırma Laboratuvarlarında çalışabilirler. Milli Eğitim Bakanlığı´nın öngöreceği koşulları yerine getirdikleri takdirde Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı okullarda ve özel kuruluşlarda öğretmen olarak çalışmaktadırlar. Mezunlar; özel sektörde ise ilaç, medikal ve biyoteknoloji firmaları, tıbbi laboratuvarlar, gıda ile ilgili fabrikalar ve kontrol laboratuvarlarında çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bir öğrencinin tezli veya tezsiz yüksek lisans programına başvurabilmesi için lisans diploması ile Fen bilimleri için sayısal puan türünde senatonun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Rusça ve Arapça gibi yabancı dillerin birinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından senatonun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine senato karar verir.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Teorik derslerin %70´ine, laboratuvarların %80´ine devamlılık esastır. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için o derse kayıt yaptırmak, devam şartını sağlamış olmak gerekir. Ara sınavlar ve yarıyıl sonu sınavları her yarıyıl için programlanır. Ders planında yer alan dersler için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı yapılır. Ara sınava ek olarak; ödev ve küçük sınavlar da yapılabilir. Belirlenen ilkelere göre yarıyıl içi not ortalaması hesaplanır. Bir dersin yarıyıl içi not ortalamasının yarıyıl sonu ham başarı notuna etkisi % 50, yarıyıl sonu sınavının etkisi de en az % 50 olmak zorundadır. Bir dersin yarıyıl sonu sınavına mazeretsiz olarak girmeyen veya girdiği halde sınavdan yarıyıl sonu sınav limiti altında not alan öğrenciler başarısız kabul edilir. Ara sınavlara mazeretleri nedeniyle giremeyen ve mazeretleri, dersi veren birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için mazeret ara sınavları yapılır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin yarıyıl sonu ham başarı notlarının dağılımı, ortalaması ve standart sapması kullanılarak her öğrenci için bağıl başarı derecesine göre öğrencinin dersteki başarısını gösteren harf notları belirlenir. Bağıl Değerlendirme Sistemi ile değerlendirilemeyecek dersler için başarı derecelerinin karşılığı harf notları, dersi veren öğretim elemanlarının takdiri ile belirlenir. Başarı dereceleri, harf notları ve ağırlık katsayıları aşağıdaki gibidir. Başarı Derecesi Harf Notu Ağırlık Katsayısı Mükemmel AA 4.00 Pekiyi BA 3.50 İyi BB 3.00 Orta CB 2.50 Geçer CC 2.00 Koşullu Geçer DC 1.50 Koşullu Geçer DD 1.00 Başarısız FD 0.50 Başarısız FF 0.00
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmektir
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı
Prof. Dr. Hikmet Sami YILDIRIMHAN
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok
Görükle Kampüsü, Nilüfer/BURSA 16059
Tel: 0224 2941790
E-posta: yhikmet@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü
Prof. Dr. Sevcan ÇELENK
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi B Blok
Görükle Kampüsü, Nilüfer/BURSA 16059
Tel: 0224 2941800
E-posta: sevcant@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları

2013 yılı itibari ile Biyoloji Bölümü Fen-Edebiyat Fakültesi A, B, C, F ve G bloklarındaki yaklaşık 1800 m2´lik alanda, 12 profesör, 9 doçent, 8 yardımcı doçent, 10 araştırma görevlisi ve 1´i uzman 4 biyolog olmak üzere 43 personel ile eğitim ve araştırmalarına devam etmektedir. Bölümde, Biyoteknoloji ve Kristalografi, Biyokimya, Botanik, Ekoloji, Fikoloji, Genetik ve Doku Kültürü, Hidrobiyoloji, Genetik Toksikoloji ve Hücre Kültürü, Aerobiyoloji ve Palinoloji, Moleküler Biyoloji ve Zooloji araştırma laboratuvarları ile Herbaryum ve Zooloji Müzesi bulunmaktadır. Biyoloji Bölümünde lisans öğrencilerinin teorik ve uygulama dersleri Genel Biyoloji, Zooloji, Botanik, Bilgisayar ve Rektörlük binasında bulunan Merkez Laboratuvarları olmak üzere beş ayrı laboratuvarda ve on bir derslikte yürütülmektedir. Biyoloji Bölümünde temel ve mesleki eğitime yönelik olarak 2012-2013 akademik yılı itibari ile yürütülen ders sayısı 144 tür. Bu derslerin 58 tanesi zorunlu, 65 tanesi ise mesleki seçmeli derslerden oluşmaktadır. Üniversitenin diğer bölümlerindeki öğrencilerine, talep doğrultusunda biyoloji alanındaki temel dersler ve ayrıca genel seçmeli dersler de bölüm öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr