Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Müzik Öğretmenliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, 1981 yılında Bursa Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümü olarak kurulmuş; 1982 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü adını almıştır. Başlangıçta üniversitenin 152 Evler Yerleşkesinde eğitim veren Bölüm, 1998 yılında YÖK’ün Eğitim Fakültelerinde uygulamaya koyduğu yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında Resim-İş Eğitimi Bölümü ile bir araya getirilerek Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü altında birleştirilmiş ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalı adını almıştır.
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2007 yılında Görükle Yerleşkesinde özel olarak tasarlanan ve yaptırılan yeni binasına taşınmıştır. Yeni binaya, Uludağ Üniversitesi Senatosu tarafından, ülkemizde müzik öğretmeni yetiştiren ilk kurum olarak Ankara’da 1924 yılında açılan okulun anısına “Musiki Muallim Mektebi–1924” adı verilmiştir. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı kuruluş sırasına göre Türkiye’de 4.sıradadır ve 1981 yılından bu yana eğitim vermektedir. 4 Profesör, 4 Doçent, 3 Doktor öğretim üyesi, 11 Öğretim Görevlisi, 1 araştırma görevlisi olmak üzere 24 kişilik güçlü bir akademik kadrosu vardır. Bilimsel ve sanatsal açıdan ulusal ve uluslar arası düzeyde etkinlikler gerçekleştirmekte, öğrencilerimiz Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında İtalya, Macaristan, İsoanya, Polonya ve Almanya’da eğitim görmektedirler.
2
Verilen Derece
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, yüksek öğretimde Müzik Öğretmenliği eğitimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program yeterliklerini yerine getirip başarı ile mezun olan adaylar Lisans derecesine sahip olurlar ve Müzik Öğretmeni olma hakkını kazanırlar.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Müzik Eğitimi Anabilim Dalına özel yetenek sınavı ile öğrenci alınır. Özel Yetenek Sınavına girebilmek için adayların ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmiş ve sınav kılavuzunda gösterilen taban puanın üzerinde puan almış olmaları gereklidir. Bu özelliği taşıyan lise ve dengi okul mezunu adaylar Özel Yetenek Sınavına alınırlar. Sınav Müziksel İşitme, Ses ve Çalgı dallarında yapılır. Kontenjan 40 öğrencidir. Asıl listede yer alanlar kayıt yaptırırlar. Kayıt yaptırmayanların yerine yedekleri çağrılır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Müzik Öğretmenliği eğitimi alanında Lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin, programda almaları gereken derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamış olmaları ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinde en az 2.00 olması gereklidir.
7
Program Profili
Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Müzik Öğretmenliği eğitimi verilmektedir. Program YÖK tarafından belirlenmiştir ve tüm Eğitim Fakültelerinde ortak olarak uygulanmaktadır. Normal öğretim olup 2. Öğretim Programı bulunmamaktadır.
Mezunların, Müzik Eğitimi alan bilgisi ile donanımlı, öğrenci gelişimi ve öğrenme konusunda bilgili, Müzik Öğretimi Yöntem ve Teknikleri konusunda yetkin, eğitim öğretim etkinliklerini planlama ve uygulama becerileri ile donanımlı; müzik yapan, yaratan, ulusal ve evrensel düzeyde müzik kültürünün gelişmesine katkıda bulunan, analitik, ve eleştirel düşünebilen seçkin müzik öğretmeni adayı olmaları amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda Müzik Öğretmenliği Lisans Programının yanında, konser, bilimsel toplantılar, uygulamalı çalışmalar düzenlenir. Öğretmen adaylarının bireysel, küçük gruplar ve topluluk içinde bu etkinliklere katılmaları sağlanır. Diğer üniversiteler ile yurt içi ve yurt dışı bağlantı kurularak bu gelişim güçlendirilir ve pekiştirilir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.
2. Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde ulusal ve evrensel müzikler yoluyla kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.
3. Okul öncesi ve genel müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına çalgısı ile eşlik yapabilmek.
4. Okul çalgıları (orff çalgıları, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar vb.) ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.
5. Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.
6. Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak
7. Sanat ve estetik kavramları ile müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri konularında donanımlı olmak
8. Ulusal ve evrensel müziklere yönelik çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.
9. Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.
10. Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.
11. Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek.
12. Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.
13. Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin ahlak ve etik ilkelerini benimsemek, eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
14. Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
15. Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
16. Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin ahlak ve etik ilkelerini benimsemek, eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
 • Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
 • Sanat ve estetik kavramları ile müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri konularında donanımlı olmak
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek.
 • Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Okul öncesi ve genel müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına çalgısı ile eşlik yapabilmek.
 • Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak
 • Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.
 • Ulusal ve evrensel müziklere yönelik çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.
 • Okul çalgıları (orff çalgıları, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar vb.) ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.
 • Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde ulusal ve evrensel müzikler yoluyla kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde ulusal ve evrensel müzikler yoluyla kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin ahlak ve etik ilkelerini benimsemek, eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
 • Okul çalgıları (orff çalgıları, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar vb.) ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.
 • Sanat ve estetik kavramları ile müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri konularında donanımlı olmak
 • Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek.
 • Ulusal ve evrensel müziklere yönelik çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.
 • Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Okul öncesi ve genel müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına çalgısı ile eşlik yapabilmek.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
 • Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.
 • Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.
 • Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.
 • Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Okul öncesi ve genel müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına çalgısı ile eşlik yapabilmek.
 • Ulusal ve evrensel müziklere yönelik çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Okul çalgıları (orff çalgıları, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar vb.) ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 • Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde ulusal ve evrensel müzikler yoluyla kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek.
 • Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.
 • Sanat ve estetik kavramları ile müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri konularında donanımlı olmak
 • Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin ahlak ve etik ilkelerini benimsemek, eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 • Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde ulusal ve evrensel müzikler yoluyla kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.
 • Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Okul öncesi ve genel müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına çalgısı ile eşlik yapabilmek.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin ahlak ve etik ilkelerini benimsemek, eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
 • Okul çalgıları (orff çalgıları, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar vb.) ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.
 • Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.
 • Ulusal ve evrensel müziklere yönelik çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.
 • Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek.
 • Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Sanat ve estetik kavramları ile müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri konularında donanımlı olmak
 • Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
 • Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.
 • Ulusal ve evrensel müziklere yönelik çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.
 • Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde ulusal ve evrensel müzikler yoluyla kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin ahlak ve etik ilkelerini benimsemek, eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
 • Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.
 • Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Okul öncesi ve genel müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına çalgısı ile eşlik yapabilmek.
 • Okul çalgıları (orff çalgıları, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar vb.) ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.
 • Sanat ve estetik kavramları ile müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri konularında donanımlı olmak
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek.
 • Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.
 • Ulusal ve evrensel müziklere yönelik çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
 • Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Sanat ve estetik kavramları ile müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri konularında donanımlı olmak
 • Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
 • Okul öncesi ve genel müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına çalgısı ile eşlik yapabilmek.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 • Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde ulusal ve evrensel müzikler yoluyla kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.
 • Okul çalgıları (orff çalgıları, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar vb.) ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek.
 • Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.
 • Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin ahlak ve etik ilkelerini benimsemek, eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek. 1,2 1,2,3,4,5,6
Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek. 1,2 1,2,3,4,5,6
Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak. 1,2 1,2,3,4,5,6
Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek. 1,2 1,2,3,4,5,6
Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak. 1,2 1,2,3,4,5,6
Okul çalgıları (orff çalgıları, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar vb.) ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek. 1,2 1,2,3,4,5,6
Okul öncesi ve genel müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına çalgısı ile eşlik yapabilmek. 1,2 1,2,3,4,5,6
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek. 1,2 1,2,3,4,5,6
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak. 1,2 1,2,3,4,5,6
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek. 1,2 1,2,3,4,5,6
Sanat ve estetik kavramları ile müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri konularında donanımlı olmak 1,2 1,2,3,4,5,6
Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde ulusal ve evrensel müzikler yoluyla kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak. 1,2 1,2,3,4,5,6
Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak 1,2 1,2,3,4,5,6
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek. 1,2 1,2,3,4,5,6
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin ahlak ve etik ilkelerini benimsemek, eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 1,2 1,2,3,4,5,6
Ulusal ve evrensel müziklere yönelik çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak. 1,2 1,2,3,4,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
3-Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4-Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
5-Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
6-Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek. 1 1,2,3,4,5,6
Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek. 1 1,2,3,4,5,6
Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak. 1 1,2,3,4,5,6
Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek. 1 1,2,3,4,5,6
Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak. 1 1,2,3,4,5,6
Okul çalgıları (orff çalgıları, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar vb.) ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek. 1 1,2,3,4,5,6
Okul öncesi ve genel müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına çalgısı ile eşlik yapabilmek. 1 1,2,3,4,5,6
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek. 1 1,2,3,4,5,6
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak. 1 1,2,3,4,5,6
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek. 1 1,2,3,4,5,6
Sanat ve estetik kavramları ile müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri konularında donanımlı olmak 1 1,2,3,4,5,6
Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde ulusal ve evrensel müzikler yoluyla kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak. 1 1,2,3,4,5,6
Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak 1 1,2,3,4,5,6
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek. 1 1,2,3,4,5,6
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin ahlak ve etik ilkelerini benimsemek, eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 1 1,2,3,4,5,6
Ulusal ve evrensel müziklere yönelik çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak. 1 1,2,3,4,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2-Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3-Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4-Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5-Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6-Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek. 1,2 1,2,3,4,5,7
Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek. 1,2 1,2,3,4,7
Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak. 1,2 1,2,3,4,5,6,7,8
Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek. 1,2 1,2,3,4,7
Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak. 1,2 1,2,3,4,5,7
Okul çalgıları (orff çalgıları, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar vb.) ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek. 1,2 1,2,3,4,5,7
Okul öncesi ve genel müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına çalgısı ile eşlik yapabilmek. 1,2 1,2,3,4,5,7
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek. 1,2 1,2,3,4,5,6,7,8
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak. 1,2 1,2,3,4,5,6,7,8
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek. 1,2 1,2,3,4,5,6,7,8
Sanat ve estetik kavramları ile müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri konularında donanımlı olmak 1,2 1,2,3,4,7
Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde ulusal ve evrensel müzikler yoluyla kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak. 1,2 1,2,3,4,7
Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak 1,2 1,2,3,4,5,7
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek. 1,2 1,2,3,4,5,7
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin ahlak ve etik ilkelerini benimsemek, eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 1,2 1,2,3,4,5,6,7,8
Ulusal ve evrensel müziklere yönelik çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak. 1,2 1,2,3,4,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
2-Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
3-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
4-Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
5-Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
6-Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
7-Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek. 1,2,3 1,2,3
Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek. 1,2,3 1,2,3
Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak. 1,2,3 1,2,3
Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek. 1,2,3 1,2,3
Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak. 1,2,3 1,2,3
Okul çalgıları (orff çalgıları, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar vb.) ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek. 1,2,3 1,2,3
Okul öncesi ve genel müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına çalgısı ile eşlik yapabilmek. 1,2,3 1,2,3
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek. 1,2,3 1,2,3
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak. 1,2,3 1,2,3
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek. 1,2,3 1,2,3
Sanat ve estetik kavramları ile müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri konularında donanımlı olmak 1,2,3 1,2,3
Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde ulusal ve evrensel müzikler yoluyla kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak. 1,2,3 1,2,3
Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak 1,2,3 1,2,3
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek. 1,2,3 1,2,3
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin ahlak ve etik ilkelerini benimsemek, eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 1,2,3 1,2,3
Ulusal ve evrensel müziklere yönelik çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
2-Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
3-Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8
Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8
Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,7,8
Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8
Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8
Okul çalgıları (orff çalgıları, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar vb.) ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8
Okul öncesi ve genel müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına çalgısı ile eşlik yapabilmek. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,7,8
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,7,8
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,7,8
Sanat ve estetik kavramları ile müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri konularında donanımlı olmak 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,7,8
Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde ulusal ve evrensel müzikler yoluyla kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8
Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek. 1,2,3,4,5 1.2.3.4.5.8
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin ahlak ve etik ilkelerini benimsemek, eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,7,8
Ulusal ve evrensel müziklere yönelik çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
2-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
3-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
4-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
5-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
8-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek. 1,2,3 1,2,3,4
Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek. 1,2,3 1,2,3,4
Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak. 1,2,3 1,2,3,4
Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek. 1,2,3 1,2,3,4
Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak. 1,2,3 1,2,3,4
Okul çalgıları (orff çalgıları, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar vb.) ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek. 1,2,3 1,2,3,4
Okul öncesi ve genel müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına çalgısı ile eşlik yapabilmek. 1,2,3 1,2,3,4
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek. 1,2,3 1,2,3,4
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak. 1,2,3 1,2,3,4
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek. 1,2,3 1,2,3,4
Sanat ve estetik kavramları ile müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri konularında donanımlı olmak 1,2,3 1,2,3,4
Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde ulusal ve evrensel müzikler yoluyla kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak. 1,2,3 1,2,3,4
Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak 1,2,3 1,2,3,4
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek. 1,2,3 1,2,3,4
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin ahlak ve etik ilkelerini benimsemek, eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 1,2,3 1,2,3,4
Ulusal ve evrensel müziklere yönelik çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak. 1,2,3 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
4-Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Müzik Öğretmenliği programını tamamlayanlar Müzik Öğretmeni olurlar. Resmi-Özel İlköğretim ve Ortaöğretim okullarında öğretmen olarak çalışırlar. Sözleşmeli olarak okul öncesi eğitimi kurumlarında çalışan çok sayıda Müzik Öğretmeni vardır. Ayrıca özel dersler vermek ya da ticaret ile uğraşmak gibi olanaklar da bulunmaktadır.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar Lisansüstü programlara aday olabilirler. Bunun için adayların yüksek lisans ve doktora parogramlarının her ikisi için ALES sınavından geçerli not almaları ve doktora programı için de yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları gereklidir. Bu koşulları yerine getiren adaylar lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her dönemin başında programda yer alan derslere kayıt yaptırırlar. Öğrenci dönemsel ders yükünü aşmadan istediği kadar derse kayıt yaptırabilir. Ayrıca başarı düzeyine göre üst yarıyıl derslerine yazılma hakkı da vardır. Eğitim Güz, Bahar ve gerektiğinde Yaz Dönemi için planlanır. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmesi için teorik derslerin %70’ine; uygulamalı derslerin %80’ine devam etmesi gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına girerler. Başarı notu ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı dikkate alınarak hesaplanır. Yarıyıl içi çalışmaları (ara sınav, ödev, küçük sınavlar vb.) %40, yarıyıl sonu sınavı %60 olarak değerlendirilerek başarı durumu belirlenir. Başarılı olmak için yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma ve o ders için başarı notu ortalamasının 50 olma zorunluluğu vardır. Bir dersten harf notu karşılığı olarak AA, BA, BB, CB, CC notlarını alan öğrenciler başarılı sayılırlar. DC ve DD harf notlarını alan öğrenciler koşullu başarılı sayılırlar. Genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 2.00 olması durumunda koşul kalkar ve öğrenciler o dersten başarılı sayılırlar. Mezun olabilmek için genel ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gereklidir.
12
Mezuniyet Koşulları
Müzik Öğretmenliği Programını başarı ile tamamlayabilmek için programda yer alan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, Öğretmenlik Uygulaması dersini başarıyla tamamlamak gereklidir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri

Bölüm Başkanı:Prof. Dr. Erol Demirbatır
Tel:+90 0224 294 09 41
Email: redemir@uludag.edu.tr
Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Gülnihal GÜL
+ 90 224 294 09 40
email: gulnihal@uludag.edu.tr
Bologna Sorumlusu: Prof. Şirin Akbulut Demirci
Tel:+90 224 294 09 60
Email: sakbulut@uludag.edu.tr
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı: 0224 294 09 42
Adres: Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi/ BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 30 yılı aşkın deneyimi ve birikimi ile ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından biridir. Kendisine ait özgün bir binada; çalgı çalışma odaları, bireysel ders sınıfları, ofisleri, konser salonu, çalgı bakım onarım atölyesi ve zengin demirbaşları ile eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Güçlü akademik kadrosu ile verdiği eğitim kamuoyu tarafından bilinmekte ve takdir görmektedir. Ayrıca öğrenciler Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında yurt dışı üniversitelerde öğrenim görme; başarı durumuna göre üst yarıyıllardan ders alarak 4 yıllık programı 3-3,5 yılda bitirebilme; Yan Dal eğitimi ile ilgi duydukları alanda sertifika alabilme ve yine ilgi duydukları ikinci bir branş seçerek İkinci Diploma alma olanağına sahiptirler.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GZK0001 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 5
MBZ0001 EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0003 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
MUZ1201 BATI MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI 1 Zorunlu 2 2 0 5
MUZ1203 PİYANO EĞİTİMİ 1 Zorunlu 1 0 0 1
MUZ1205 SES EĞİTİMİ 1 Zorunlu 1 0 0 1
MUZ1207 BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ 1 Zorunlu 1 0 0 1
GKZ1003 TÜRK DİLİ 1 Zorunlu 3 0 0 5
GKZ1005 YABANCI DİL 1 Zorunlu 2 0 0 3
GZK1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1 Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBZ0002 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0003 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
MUZ1008 MÜZİK KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 0 0 2
MUZ1202 BATI MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI II Zorunlu 2 2 0 5
MUZ1204 PİYANO EĞİTİMİ II Zorunlu 1 0 0 1
MUZ1206 SES EĞİTİMİ II Zorunlu 1 0 0 1
MUZ1210 BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ II Zorunlu 1 0 0 1
GZK1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
GZK1004 TÜRK DİLİ II Zorunlu 3 0 0 5
GZK1006 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBZ0005 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0008 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
MUZ2201 MÜZİK ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI Zorunlu 2 0 0 3
MUZ2203 TÜRK HALK MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI 1 Zorunlu 1 2 0 3
MUZ2205 BAĞLAMA EĞİTİMİ 1 Zorunlu 1 0 0 1
MUZ2207 ÇOKSESLİ KORO 1 Zorunlu 1 2 0 3
MUZ2209 ARMONİ VE EŞLİKLEME 1 Zorunlu 2 0 0 3
MUZ2211 BATI MÜZİĞİ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
MUZ2213 BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ 3 Zorunlu 1 0 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBZ0006 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0007 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 0 3
MUZ2202 MÜZİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI Zorunlu 2 0 0 3
MUZ2206 BAĞLAMA EĞİTİMİ II Zorunlu 1 0 0 1
MUZ2208 ÇOKSESLİ KORO II Zorunlu 1 2 0 2
MUZ2210 ARMONİ VE EŞLİKLEME II Zorunlu 2 0 0 2
MUZ2212 TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
MUZ2214 BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ IV Zorunlu 1 0 0 1
RES2204 TÜRK HALK MÜZİĞİ TEORİ VE UYGULAMASI II Zorunlu 1 2 0 2
Toplam 19
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBZ0009 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0010 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 0 0 3
MUZ3201 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TEORİSİ VE UYGULAMASI 1 Zorunlu 1 2 0 3
MUZ3203 GİTAR EĞİTİMİ VE EŞLİKLEME I Zorunlu 1 0 0 1
MUZ3205 TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU I Zorunlu 1 2 0 4
MUZ3207 ORKESTRA - ODA MÜZİĞİ I Zorunlu 1 2 0 4
MUZ3209 BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ V Zorunlu 1 0 0 1
Toplam 19
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBZ0011 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0012 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
MUZ3202 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TEORİSİ VE UYGULAMASI II Zorunlu 1 2 0 3
MUZ3204 GİTAR EĞİTİMİ VE EŞLİKLEME II Zorunlu 1 0 0 1
MUZ3206 TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU II Zorunlu 1 2 0 1
MUZ3208 ORKESTRA - ODA MÜZİĞİ II Zorunlu 1 2 0 3
MUZ3210 OKUL MÜZİĞİ DAĞARI Zorunlu 2 0 0 3
MUZ3212 BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ VI Zorunlu 1 0 0 2
Toplam 19
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBMUZ01 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Zorunlu 2 6 0 10
MBZ0013 OKULLARDA REHBERLİK Zorunlu 2 0 0 3
MUZ4201 ORKESTRA - ODA MÜZİĞİ III Zorunlu 1 2 0 3
MUZ4203 TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU I Zorunlu 1 2 0 3
MUZ4205 ORFF ÇALGILARI Zorunlu 2 0 0 2
MUZ4207 BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ VII Zorunlu 1 0 0 1
Toplam 22
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GKZ0002 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
MBMUZ02 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II Zorunlu 2 6 0 10
MBZ0014 ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA Zorunlu 2 0 0 3
MUZ4204 ORKESTRA - ODA MÜZİĞİ IV Zorunlu 1 2 0 3
MUZ4206 TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU II Zorunlu 1 2 0 3
Toplam 22
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GKS0001 BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE Seçmeli 2 0 0 3
GKS0002 BESLENME VE SAĞLIK Seçmeli 2 0 0 3
GKS0004 BİLİM VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
GKS0005 EKONOMİ VE GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
GKS0009 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
GKS0011 MEDYA OKURYAZARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
GKS0012 MESLEKİ İNGİLİZCE Seçmeli 2 0 0 3
GKS0014 TÜRK HALK OYUNLARI Seçmeli 2 0 0 3
GKS0020 TÜRKİYE'DE ÇAĞDAŞLAŞMA Seçmeli 2 0 0 3
GKS0024 OSMANLI MEDENİYETİ Seçmeli 2 0 0 3
GKS0028 TÜRK MÜZİĞİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
GKS0029 BATI MÜZİĞİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBS0002 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
MBS0004 EĞİTİM HUKUKU Seçmeli 2 0 0 4
MBS0005 EĞİTİM ANTROPOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
MBS0008 EĞİTİMDE PROGRAM DIŞI ETKİNLİKLER Seçmeli 2 0 0 4
MBS0009 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
MBS0010 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
MBS0011 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 4
MBS0012 HASTANEDE YATAN ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
MBS0013 KAPSAYICI EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
MBS0014 KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
MBS0016 MİKRO ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 4
MBS0017 MÜZE EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
MBS0018 OKUL DIŞI ÖĞRENME ORTAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
MBS0020 ÖĞRETİMİ BİREYSELLEŞTİRME VE UYARLAMA Seçmeli 2 0 0 4
MUZ0001 BATI MÜZİĞİ TÜR VE BİÇİM BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 4
MUZ0003 DRAMA VE MÜZİKLİ OYUNLAR Seçmeli 2 0 0 4
MUZ0004 EĞİTİM MÜZİĞİ BESTELEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
MUZ0005 MÜZİK TOPLULUKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
MUZ0006 MÜZİKSEL ORGANİZASYON VE İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 4
MUZ0007 OKUL ÖNCESİ MÜZİK EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
MUZ0008 POPÜLER MÜZİK VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
MUZ0009 SINIF İÇİ ÖĞRENMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 4
MUZ0010 TÜRK HALK MÜZİĞİ TÜR VE BİÇİM BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 4
MUZ0011 TÜRK MÜZİĞİ ÇOK SESLENDİRME Seçmeli 2 0 0 4
MUZ0012 TÜRK SANAT MÜZİĞİ TÜR VE BİÇİM BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 4
MUZ0013 VURMALI ÇALGILAR Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr