Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Müzik Öğretmenliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, 1981 yılında Bursa Yüksek Öğretmen Okulu Müzik Bölümü olarak kurulmuş; 1982 yılında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü adını almıştır. Başlangıçta üniversitenin 152 Evler Yerleşkesinde eğitim veren Bölüm, 1998 yılında YÖK’ün Eğitim Fakültelerinde uygulamaya koyduğu yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında Resim-İş Eğitimi Bölümü ile bir araya getirilerek Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü altında birleştirilmiş ve Müzik Eğitimi Anabilim Dalı adını almıştır.
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2007 yılında Görükle Yerleşkesinde özel olarak tasarlanan ve yaptırılan yeni binasına taşınmıştır. Yeni binaya, Uludağ Üniversitesi Senatosu tarafından, ülkemizde müzik öğretmeni yetiştiren ilk kurum olarak Ankara’da 1924 yılında açılan okulun anısına “Musiki Muallim Mektebi–1924” adı verilmiştir. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı kuruluş sırasına göre Türkiye’de 4.sıradadır ve 1981 yılından bu yana eğitim vermektedir. 1 Profesör, 6 Doçent, 4 doktor öğretim üyesi, 13 Öğretim Görevlisi, olmak üzere 24 kişilik güçlü bir akademik kadrosu vardır. Bilimsel ve sanatsal açıdan ulusal ve uluslar arası düzeyde etkinlikler gerçekleştirmekte, öğrencilerimiz Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında İtalya, Macaristan, İsoanya, Polonya ve Almanya’da eğitim görmektedirler.
2
Verilen Derece
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, yüksek öğretimde Müzik Öğretmenliği eğitimi alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program yeterliklerini yerine getirip başarı ile mezun olan adaylar Lisans derecesine sahip olurlar ve Müzik Öğretmeni olma hakkını kazanırlar.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Müzik Eğitimi Anabilim Dalına özel yetenek sınavı ile öğrenci alınır. Özel Yetenek Sınavına girebilmek için adayların ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmiş ve sınav kılavuzunda gösterilen taban puanın üzerinde puan almış olmaları gereklidir. Bu özelliği taşıyan lise ve dengi okul mezunu adaylar Özel Yetenek Sınavına alınırlar. Sınav Müziksel İşitme, Ses ve Çalgı dallarında yapılır. Kontenjan 40 öğrencidir. Asıl listede yer alanlar kayıt yaptırırlar. Kayıt yaptırmayanların yerine yedekleri çağrılır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Müzik Öğretmenliği eğitimi alanında Lisans derecesi elde edebilmek için; öğrencilerin, programda almaları gereken derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamış olmaları ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinde en az 2.00 olması gereklidir.
7
Program Profili
Müzik Eğitimi Anabilim Dalında Müzik Öğretmenliği eğitimi verilmektedir. Program YÖK tarafından belirlenmiştir ve tüm Eğitim Fakültelerinde ortak olarak uygulanmaktadır. Normal öğretim olup 2. Öğretim Programı bulunmamaktadır.
Mezunların, Müzik Eğitimi alan bilgisi ile donanımlı, öğrenci gelişimi ve öğrenme konusunda bilgili, Müzik Öğretimi Yöntem ve Teknikleri konusunda yetkin, eğitim öğretim etkinliklerini planlama ve uygulama becerileri ile donanımlı; müzik yapan, yaratan, ulusal ve evrensel düzeyde müzik kültürünün gelişmesine katkıda bulunan, analitik, ve eleştirel düşünebilen seçkin müzik öğretmeni adayı olmaları amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda Müzik Öğretmenliği Lisans Programının yanında, konser, bilimsel toplantılar, uygulamalı çalışmalar düzenlenir. Öğretmen adaylarının bireysel, küçük gruplar ve topluluk içinde bu etkinliklere katılmaları sağlanır. Diğer üniversiteler ile yurt içi ve yurt dışı bağlantı kurularak bu gelişim güçlendirilir ve pekiştirilir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.
2. Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde ulusal ve evrensel müzikler yoluyla kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.
3. Okul öncesi ve genel müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına çalgısı ile eşlik yapabilmek.
4. Okul çalgıları (orff çalgıları, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar vb.) ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.
5. Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.
6. Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak
7. Sanat ve estetik kavramları ile müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri konularında donanımlı olmak
8. Ulusal ve evrensel müziklere yönelik çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.
9. Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.
10. Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.
11. Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek.
12. Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.
13. Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin ahlak ve etik ilkelerini benimsemek, eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
14. Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
15. Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
16. Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.
 • Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.
 • Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Okul çalgıları (orff çalgıları, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar vb.) ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.
 • Okul öncesi ve genel müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına çalgısı ile eşlik yapabilmek.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 • Sanat ve estetik kavramları ile müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri konularında donanımlı olmak
 • Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde ulusal ve evrensel müzikler yoluyla kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.
 • Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin ahlak ve etik ilkelerini benimsemek, eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
 • Ulusal ve evrensel müziklere yönelik çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.
 • Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.
 • Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Okul çalgıları (orff çalgıları, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar vb.) ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.
 • Okul öncesi ve genel müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına çalgısı ile eşlik yapabilmek.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 • Sanat ve estetik kavramları ile müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri konularında donanımlı olmak
 • Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde ulusal ve evrensel müzikler yoluyla kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.
 • Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin ahlak ve etik ilkelerini benimsemek, eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
 • Ulusal ve evrensel müziklere yönelik çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.
 • Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.
 • Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Okul çalgıları (orff çalgıları, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar vb.) ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.
 • Okul öncesi ve genel müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına çalgısı ile eşlik yapabilmek.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 • Sanat ve estetik kavramları ile müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri konularında donanımlı olmak
 • Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde ulusal ve evrensel müzikler yoluyla kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.
 • Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin ahlak ve etik ilkelerini benimsemek, eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
 • Ulusal ve evrensel müziklere yönelik çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.
 • Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.
 • Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Okul çalgıları (orff çalgıları, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar vb.) ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.
 • Okul öncesi ve genel müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına çalgısı ile eşlik yapabilmek.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 • Sanat ve estetik kavramları ile müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri konularında donanımlı olmak
 • Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde ulusal ve evrensel müzikler yoluyla kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.
 • Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin ahlak ve etik ilkelerini benimsemek, eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
 • Ulusal ve evrensel müziklere yönelik çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.
 • Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.
 • Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Okul çalgıları (orff çalgıları, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar vb.) ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.
 • Okul öncesi ve genel müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına çalgısı ile eşlik yapabilmek.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 • Sanat ve estetik kavramları ile müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri konularında donanımlı olmak
 • Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde ulusal ve evrensel müzikler yoluyla kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.
 • Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin ahlak ve etik ilkelerini benimsemek, eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
 • Ulusal ve evrensel müziklere yönelik çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek.
 • Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek.
 • Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek.
 • Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak.
 • Okul çalgıları (orff çalgıları, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar vb.) ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek.
 • Okul öncesi ve genel müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına çalgısı ile eşlik yapabilmek.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 • Sanat ve estetik kavramları ile müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri konularında donanımlı olmak
 • Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde ulusal ve evrensel müzikler yoluyla kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak.
 • Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak
 • Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin ahlak ve etik ilkelerini benimsemek, eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
 • Ulusal ve evrensel müziklere yönelik çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek. 1,2 1,2,3,4,5,6
Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek. 1,2 1,2,3,4,5,6
Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak. 1,2 1,2,3,4,5,6
Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek. 1,2 1,2,3,4,5,6
Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak. 1,2 1,2,3,4,5,6
Okul çalgıları (orff çalgıları, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar vb.) ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek. 1,2 1,2,3,4,5,6
Okul öncesi ve genel müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına çalgısı ile eşlik yapabilmek. 1,2 1,2,3,4,5,6
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek. 1,2 1,2,3,4,5,6
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak. 1,2 1,2,3,4,5,6
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek. 1,2 1,2,3,4,5,6
Sanat ve estetik kavramları ile müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri konularında donanımlı olmak 1,2 1,2,3,4,5,6
Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde ulusal ve evrensel müzikler yoluyla kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak. 1,2 1,2,3,4,5,6
Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak 1,2 1,2,3,4,5,6
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek. 1,2 1,2,3,4,5,6
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin ahlak ve etik ilkelerini benimsemek, eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 1,2 1,2,3,4,5,6
Ulusal ve evrensel müziklere yönelik çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak. 1,2 1,2,3,4,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
3-Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4-Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
5-Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
6-Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek. 1 1,2,3,4,5,6
Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek. 1 1,2,3,4,5,6
Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak. 1 1,2,3,4,5,6
Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek. 1 1,2,3,4,5,6
Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak. 1 1,2,3,4,5,6
Okul çalgıları (orff çalgıları, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar vb.) ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek. 1 1,2,3,4,5,6
Okul öncesi ve genel müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına çalgısı ile eşlik yapabilmek. 1 1,2,3,4,5,6
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek. 1 1,2,3,4,5,6
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak. 1 1,2,3,4,5,6
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek. 1 1,2,3,4,5,6
Sanat ve estetik kavramları ile müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri konularında donanımlı olmak 1 1,2,3,4,5,6
Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde ulusal ve evrensel müzikler yoluyla kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak. 1 1,2,3,4,5,6
Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak 1 1,2,3,4,5,6
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek. 1 1,2,3,4,5,6
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin ahlak ve etik ilkelerini benimsemek, eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 1 1,2,3,4,5,6
Ulusal ve evrensel müziklere yönelik çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak. 1 1,2,3,4,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2-Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3-Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4-Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5-Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6-Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek. 1,2 1,2,3,4,5,7
Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek. 1,2 1,2,3,4,7
Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak. 1,2 1,2,3,4,5,6,7,8
Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek. 1,2 1,2,3,4,7
Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak. 1,2 1,2,3,4,5,7
Okul çalgıları (orff çalgıları, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar vb.) ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek. 1,2 1,2,3,4,5,7
Okul öncesi ve genel müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına çalgısı ile eşlik yapabilmek. 1,2 1,2,3,4,5,7
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek. 1,2 1,2,3,4,5,6,7,8
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak. 1,2 1,2,3,4,5,6,7,8
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek. 1,2 1,2,3,4,5,6,7,8
Sanat ve estetik kavramları ile müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri konularında donanımlı olmak 1,2 1,2,3,4,7
Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde ulusal ve evrensel müzikler yoluyla kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak. 1,2 1,2,3,4,7
Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak 1,2 1,2,3,4,5,7
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek. 1,2 1,2,3,4,5,7
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin ahlak ve etik ilkelerini benimsemek, eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 1,2 1,2,3,4,5,6,7,8
Ulusal ve evrensel müziklere yönelik çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak. 1,2 1,2,3,4,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
2-Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
3-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
4-Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
5-Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
6-Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
7-Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek. 1,2,3 1,2,3
Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek. 1,2,3 1,2,3
Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak. 1,2,3 1,2,3
Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek. 1,2,3 1,2,3
Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak. 1,2,3 1,2,3
Okul çalgıları (orff çalgıları, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar vb.) ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek. 1,2,3 1,2,3
Okul öncesi ve genel müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına çalgısı ile eşlik yapabilmek. 1,2,3 1,2,3
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek. 1,2,3 1,2,3
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak. 1,2,3 1,2,3
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek. 1,2,3 1,2,3
Sanat ve estetik kavramları ile müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri konularında donanımlı olmak 1,2,3 1,2,3
Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde ulusal ve evrensel müzikler yoluyla kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak. 1,2,3 1,2,3
Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak 1,2,3 1,2,3
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek. 1,2,3 1,2,3
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin ahlak ve etik ilkelerini benimsemek, eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 1,2,3 1,2,3
Ulusal ve evrensel müziklere yönelik çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
2-Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
3-Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8
Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8
Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,7,8
Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8
Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8
Okul çalgıları (orff çalgıları, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar vb.) ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8
Okul öncesi ve genel müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına çalgısı ile eşlik yapabilmek. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,7,8
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,7,8
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,7,8
Sanat ve estetik kavramları ile müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri konularında donanımlı olmak 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,7,8
Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde ulusal ve evrensel müzikler yoluyla kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8
Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek. 1,2,3,4,5 1.2.3.4.5.8
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin ahlak ve etik ilkelerini benimsemek, eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,7,8
Ulusal ve evrensel müziklere yönelik çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak. 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5,8
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
2-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
3-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
4-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
5-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
8-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bireysel çalgısını ve piyanoyu tekniğine uygun, müzik öğretmenliğinin gerekleri doğrultusunda, düzeyli ve etkili biçimde kullanabilmek. 1,2,3 1,2,3,4
Eğitim müziği besteleme teknikleri konusunda donanımlı olma ve okul şarkıları besteleyebilmek. 1,2,3 1,2,3,4
Eğitim-öğretim etkinlikleri planlama-düzenleme, ölçme-değerlendirme ve müzik öğretim yöntem ve teknikleri konusunda donanımlı olmak. 1,2,3 1,2,3,4
Geleneksel (TSM-THM) müziklerimiz ile ilgili temel bilgilere sahip olarak bu eserleri nitelikli bir şekilde seslendirebilmek. 1,2,3 1,2,3,4
Müzik eserlerini tür ve biçim açısından çözümleyebilme ve çok seslendirme teknikleri konusunda donanımlı olmak. 1,2,3 1,2,3,4
Okul çalgıları (orff çalgıları, gitar, bağlama, vurmalı çalgılar vb.) ile eğitim müziği dağarı örneklerini seslendirebilmek. 1,2,3 1,2,3,4
Okul öncesi ve genel müzik eğitimi dağarına sahip olma ve okul şarkılarına çalgısı ile eşlik yapabilmek. 1,2,3 1,2,3,4
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek. 1,2,3 1,2,3,4
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak. 1,2,3 1,2,3,4
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek. 1,2,3 1,2,3,4
Sanat ve estetik kavramları ile müziğin doğuşu, tarihsel gelişimi, dönem stil özellikleri konularında donanımlı olmak 1,2,3 1,2,3,4
Sesini, ses eğitiminin ilkeleri doğrultusunda tekniğine uygun, etkili biçimde ulusal ve evrensel müzikler yoluyla kullanabilme, bireysel ve toplu seslendirme yapma becerisi kazanmak. 1,2,3 1,2,3,4
Sesler arasındaki ilişkileri kavrayarak müziksel işitme, okuma ve yazma becerisi kazanmak 1,2,3 1,2,3,4
Sözlü ve yazılı iletişim kurmak; en az bir yabancı dili kullanarak bilgi, iletişim ve öğretim teknolojileri alanındaki gelişmeleri takip edebilmek. 1,2,3 1,2,3,4
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğinin ahlak ve etik ilkelerini benimsemek, eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 1,2,3 1,2,3,4
Ulusal ve evrensel müziklere yönelik çalgı ve ses toplulukları oluşturabilme, bu topluluklarla seslendirme yapma ve yönetme becerisi kazanmak. 1,2,3 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
4-Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Müzik Öğretmenliği programını tamamlayanlar Müzik Öğretmeni olurlar. Resmi-Özel İlköğretim ve Ortaöğretim okullarında öğretmen olarak çalışırlar. Sözleşmeli olarak okul öncesi eğitimi kurumlarında çalışan çok sayıda Müzik Öğretmeni vardır. Ayrıca özel dersler vermek ya da ticaret ile uğraşmak gibi olanaklar da bulunmaktadır.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar Lisansüstü programlara aday olabilirler. Bunun için adayların yüksek lisans ve doktora parogramlarının her ikisi için ALES sınavından geçerli not almaları ve doktora programı için de yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları gereklidir. Bu koşulları yerine getiren adaylar lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her dönemin başında programda yer alan derslere kayıt yaptırırlar. Öğrenci dönemsel ders yükünü aşmadan istediği kadar derse kayıt yaptırabilir. Ayrıca başarı düzeyine göre üst yarıyıl derslerine yazılma hakkı da vardır. Eğitim Güz, Bahar ve gerektiğinde Yaz Dönemi için planlanır. Öğrencinin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmesi için teorik derslerin %70’ine; uygulamalı derslerin %80’ine devam etmesi gereklidir. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına girerler. Başarı notu ara sınav ve yarıyıl sonu sınavı dikkate alınarak hesaplanır. Yarıyıl içi çalışmaları (ara sınav, ödev, küçük sınavlar vb.) %50, yarıyıl sonu sınavı %50 olarak değerlendirilerek başarı durumu belirlenir. Başarılı olmak için yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma ve o ders için başarı notu ortalamasının 50 olma zorunluluğu vardır. Bir dersten harf notu karşılığı olarak AA, BA, BB, CB, CC notlarını alan öğrenciler başarılı sayılırlar. DC ve DD harf notlarını alan öğrenciler koşullu başarılı sayılırlar. Genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 2.00 olması durumunda koşul kalkar ve öğrenciler o dersten başarılı sayılırlar. Mezun olabilmek için genel ağırlıklı not ortalamasının 2.00 olması gereklidir.
12
Mezuniyet Koşulları
Müzik Öğretmenliği Programını başarı ile tamamlayabilmek için programda yer alan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, Öğretmenlik Uygulaması dersini başarıyla tamamlamak gereklidir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı:Prof. Dr. Sezen Özeke
Tel:+90 0224 294 09 41
Email: sezenozeke@gmail.com
Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Hatice Onuray Eğilmez
+ 90 224 294 09 48
email:hegilmez@uludag.edu.tr
Bologna Sorumlusu: Prof. Şirin Akbulut Demirci
Tel:+90 224 294 09 60
Email: sakbulut@uludag.edu.tr
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı: 0224 294 09 42
Adres: Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi/ BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 30 yılı aşkın deneyimi ve birikimi ile ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından biridir. Kendisine ait özgün bir binada; çalgı çalışma odaları, bireysel ders sınıfları, ofisleri, konser salonu, çalgı bakım onarım atölyesi ve zengin demirbaşları ile eğitim faaliyetlerine devam etmektedir. Güçlü akademik kadrosu ile verdiği eğitim kamuoyu tarafından bilinmekte ve takdir görmektedir. Ayrıca öğrenciler Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında yurt dışı üniversitelerde öğrenim görme; başarı durumuna göre üst yarıyıllardan ders alarak 4 yıllık programı 3-3,5 yılda bitirebilme; Yan Dal eğitimi ile ilgi duydukları alanda sertifika alabilme ve yine ilgi duydukları ikinci bir branş seçerek İkinci Diploma alma olanağına sahiptirler.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB1003 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
MUZ1001 PİYANO I Zorunlu 1 0 0 3
MUZ1003 BİREYSEL ÇALGI I Zorunlu 1 0 0 3
MUZ1009 BİREYSEL SES EĞİTİMİ I Zorunlu 1 0 0 2
MUZ1013 MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA YAZMA I Zorunlu 2 2 0 5
MUZ1017 ARMONİ-KONTRPUAN-EŞLİK I Zorunlu 2 0 0 2
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUR101 TÜRK DİLİ I: YAZILI ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 4
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB1004 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
MUZ1002 PİYANO II Zorunlu 1 0 0 3
MUZ1004 BİREYSEL ÇALGI II Zorunlu 1 0 0 3
MUZ1010 BİREYSEL SES EĞİTİMİ II Zorunlu 1 0 0 2
MUZ1014 MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA YAZMA II Zorunlu 2 2 0 5
MUZ1018 ARMONİ-KONTRPUAN-EŞLİK II Zorunlu 2 0 0 2
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUR102 TÜRK DİLİ II: SÖZLÜ ANLATIM Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 4
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB2003 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 4
MUZ2001 PİYANO III Zorunlu 1 0 0 3
MUZ2003 BİREYSEL ÇALGI III Zorunlu 1 0 0 3
MUZ2013 BİREYSEL SES EĞİTİMİ III Zorunlu 1 0 0 1
MUZ2017 MÜZİKSEL İŞİT.OKUMA YAZMA III Zorunlu 2 2 0 4
MUZ2021 ARMONİ-KONTRPUAN-EŞLİK III Zorunlu 2 0 0 2
MUZ2023 GELENEKSEL TÜRK HALK MÜZ. Zorunlu 2 0 0 2
MUZ2027 MÜZİK KÜLTÜRÜ Zorunlu 2 0 0 2
MUZ2031 KORO I Zorunlu 2 2 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ2002 PİYANO IV Zorunlu 1 0 0 3
MUZ2004 BİREYSEL ÇALGI EĞİTİMİ IV Zorunlu 1 0 0 3
MUZ2016 BİREYSEL SES EĞİTİMİ IV Zorunlu 1 0 0 1
MUZ2020 MÜZİKSEL İŞİTME OKUMA YAZMA IV Zorunlu 2 2 0 3
MUZ2024 GENEL MÜZİK TARİHİ Zorunlu 2 0 0 2
MUZ2026 GELENEKSEL TÜRK HALK MÜZ.UYGU Zorunlu 0 2 0 2
MUZ2028 ARMONİ-KONTRPUAN-EŞLİK IV Zorunlu 2 0 0 2
MUZ2034 KORO II Zorunlu 2 2 0 3
MUZ2040 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIM Zorunlu 2 2 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB3005 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
MUZ3001 PİYANO V Zorunlu 1 0 0 3
MUZ3003 BİREYSEL ÇALGI V Zorunlu 1 0 0 3
MUZ3023 GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
MUZ3031 KORO III Zorunlu 2 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB3006 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 4
MUZ3002 PİYANO VI Zorunlu 1 0 0 3
MUZ3004 BİREYSEL ÇALGI VI Zorunlu 1 0 0 3
MUZ3020 GELENEKSEL TÜRK SANAT MÜZİĞİ UYGULA. Zorunlu 0 2 0 2
MUZ3032 KORO IV Zorunlu 2 2 0 4
MUZ3040 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Zorunlu 2 2 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB4005 REHBERLİK Zorunlu 3 0 0 4
MUZ4001 BİREYSEL ÇALGI/PİYANO VII Zorunlu 1 0 0 2
MUZ4017 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 2
MUZ4031 KORO V Zorunlu 2 2 0 4
MUZ4039 OKUL DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
MUZ4041 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II Zorunlu 2 2 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EBB4006 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
MUZ4004 EĞİTİM MÜZİĞİ BESTELEME Zorunlu 2 2 0 5
MUZ4006 KORO VE YÖNETİMİ Zorunlu 2 2 0 4
MUZ4010 BİREYSEL ÇALGI/PİYANO VIII Zorunlu 1 0 0 2
MUZ4040 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI Zorunlu 2 6 0 8
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ1101 OKUL ÇALGILARI - BLOKFLÜT I Seçmeli 0 2 0 2
MUZ1103 OKUL ÇALGILARI - GİTAR I Seçmeli 0 2 0 2
MUZ1105 PİYANO EŞLİKLİ ÇALMA I Seçmeli 1 0 0 2
MUZ1107 GİTARDA NOTA ÇÖZÜMLEME I Seçmeli 1 0 0 2
MUZ1109 BAĞLAMADA NOTA ÇÖZÜMLEME I Seçmeli 1 0 0 2
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ1102 OKUL ÇALGILARI - BLOKFLÜT II Seçmeli 0 2 0 2
MUZ1104 OKUL ÇALGILARI - GİTAR II Seçmeli 0 2 0 2
MUZ1106 PİYANO EŞLİKLİ ÇALMA II Seçmeli 1 0 0 2
MUZ1108 GİTARDA NOTA ÇÖZÜMLEME II Seçmeli 1 0 0 2
MUZ1110 BAĞLAMADA NOTA ÇÖZÜMLEME II Seçmeli 1 0 0 2
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ2113 FELSEFEYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 2
MUZ2117 MÜZİK ESTETİĞİ Seçmeli 2 0 0 2
SIN2019 EĞİTİM FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 3
MUZ2101 PİYANO EŞLİKLİ ÇALMA III Seçmeli 1 0 0 2
MUZ2103 GİTARDA NOTA ÇÖZÜMLEME III Seçmeli 1 0 0 2
MUZ2105 BAĞLAMADA NOTA ÇÖZÜMLEME III Seçmeli 1 0 0 2
MUZ2107 OKUL ÇALGILARI - ORFF ÇALGILARI I* Seçmeli 2 0 0 2
MUZ2109 OKUL ÇALGILARI - VURMALI ÇALGILAR I* Seçmeli 2 0 0 2
MUZ2111 OKUL ÇALGILARI - GİTAR III* Seçmeli 2 0 0 2
MUZ2115 OKUL ÇALGILARI-MANDOLİN I* Seçmeli 2 0 0 2
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GZK0001 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 5
MUZ2102 BİLGİSAYARDA NOTA YAZIM PROGRAMLARI Seçmeli 2 0 0 2
MUZ2114 BİLGİSAYAR Seçmeli 2 0 0 2
MUZ2104 PİYANO EŞLİKLİ ÇALMA IV Seçmeli 1 0 0 2
MUZ2106 GİTARDA NOTA ÇÖZÜMLEME IV Seçmeli 1 0 0 2
MUZ2108 BAĞLAMADA NOTA ÇÖZÜMLEME IV Seçmeli 1 0 0 2
MUZ2032 ELEKTRONİK ORG EĞİTİMİ * Seçmeli 2 0 0 2
MUZ2110 OKUL ÇALGILARI - ORFF ÇALGILARI II * Seçmeli 2 0 0 2
MUZ2112 OKUL ÇALGILARI - VURMALI ÇALGILAR II* Seçmeli 2 0 0 2
MUZ2114 OKUL ÇALGILARI - GİTAR IV* Seçmeli 2 0 0 2
MUZ2120 OKUL ÖNCESİ MÜZİK EĞİTİMİNE GENEL YAKLAŞIM* Seçmeli 2 0 0 2
MUZ2122 OKUL ÇALGILARI-MANDOLİN II* Seçmeli 2 0 0 2
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ3111 TÜRK MÜZİĞİ ÇOKSESLENDİRME Seçmeli 0 2 0 2
MUZ3135 ÇOK SESLİ MÜZİKAL DİKTE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 2
MUZ3025 EĞİTİM MÜZİĞİ DAĞARI Seçmeli 2 0 0 2
MUZ3131 EĞİTİM MÜZİĞİNDE PROZODİ Seçmeli 2 0 0 2
MUZ3027 GÜNCEL VE POPÜLER MÜZİKLER Seçmeli 2 0 0 2
MUZ3129 ARJANTİN TANGO I* Seçmeli 2 0 0 2
MUZ3007 ORKESTRA/ODA MÜZİĞİ I Seçmeli 2 2 0 4
MUZ3133 BİRLİKTE SESLENDİRME I Seçmeli 2 2 0 4
MUZ3207 ORKESTRA - ODA MÜZİĞİ I Seçmeli 1 2 0 4
MUZ3113 PİYANO EŞLİKLİ ÇALMA V Seçmeli 1 0 0 2
MUZ3115 GİTARDA NOTA ÇÖZÜMLEME V Seçmeli 1 0 0 2
MUZ3117 BAĞLAMADA NOTA ÇÖZÜMLEME V Seçmeli 1 0 0 2
MUZ3119 TÜRK MÜZİK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 2
MUZ3123 OKUL ÇALGILARI -ORFF ÇALGILARI III* Seçmeli 2 0 0 2
MUZ3125 OKUL ÇALGILARI - VURMALI ÇALGILAR III* Seçmeli 2 0 0 2
MUZ3127 OKUL ÇALGILARI - GİTAR V* Seçmeli 2 0 0 2
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ3008 ORKESTRA/ODA MÜZİĞİ II Seçmeli 2 2 0 3
MUZ3124 BİRLİKTE SESLENDİRME II Seçmeli 2 2 0 3
MUZ3208 ORKESTRA - ODA MÜZİĞİ II Seçmeli 1 2 0 3
MUZ3024 MÜZİK TOPLULUKLARI YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 2
MUZ3118 TOPLULUK ÖNÜNDE ÇALMA* Seçmeli 2 0 0 2
MUZ3112 PİYANO EŞLİKLİ ÇALMA VI Seçmeli 1 0 0 2
MUZ3114 GİTARDA NOTA ÇÖZÜMLEME VI Seçmeli 1 0 0 2
MUZ3116 BAĞLAMADA NOTA ÇÖZÜMLEME VI Seçmeli 1 0 0 2
ISL3008 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 1 0 0 2
MUZ3018 ÇALGI BAKIM ONARIM BİLGİSİ* Seçmeli 2 0 0 2
MUZ3022 MÜZİK BİÇİMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
MUZ3120 MÜZİK TEKNOLOJİLERİ * Seçmeli 2 0 0 2
MUZ3122 ARJANTİN TANGO II* Seçmeli 2 0 0 2
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ4013 ORKESTRA/ODA MÜZİĞİ III Seçmeli 2 2 0 4
MUZ4111 BİRLİKTE SESLENDİRME III Seçmeli 2 2 0 4
MUZ4101 PİYANO EŞLİKLİ ÇALMA VII Seçmeli 1 0 0 2
MUZ4103 GİTARDA NOTA ÇÖZÜMLEME VII Seçmeli 1 0 0 2
MUZ4105 BAĞLAMADA NOTA ÇÖZÜMLEME VII Seçmeli 1 0 0 2
MUZ4007 OYUN DANS VE MÜZİK* Seçmeli 2 0 0 2
MUZ4019 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 2
MUZ4107 EŞLİK ÇALMA* Seçmeli 2 0 0 2
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ4008 ORKESTRA /ODA MÜZİĞİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 2 0 4
MUZ4112 BİRLİKTE SESLENDİRME IV Seçmeli 2 2 0 4
MUZ4104 PİYANO EŞLİKLİ ÇALMA VIII Seçmeli 1 0 0 2
MUZ4106 GİTARDA NOTA ÇÖZÜMLEME VIII Seçmeli 1 0 0 2
MUZ4108 BAĞLAMADA NOTA ÇÖZÜMLEME VIII Seçmeli 1 0 0 2
MUZ4110 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ* Seçmeli 2 0 0 2
ÖEB4002 ÖZEL EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 2
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr