Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Mimarlık
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
1976 yılında kurulan Bursa Üniversitesi Makine Fakültesi, 1982 yılındaki yeni yapılanmayla Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi adını almış, 1993 yılında Mimarlık Bölümü´nün açılması kararı ile Fakültenin adı Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak değiştirilmiştir. 2011-2012 eğitim-öğretim yılı itibariyle Mühendislik- Mimarlık Fakültesi kapsamında sekiz bölüm bulunmaktadır. Bunlar; Mimarlık, Makine Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Tekstil Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği Bölüm´leridir.
Mimarlık Bölümü´nde 1994-95 akademik yılında lisans düzeyinde, 2000-2001 akademik yılında yüksek lisans düzeyinde, 2005-2006 akademik yılının ikinci yarısında ise doktora düzeyinde eğitim-öğretim verilmeye başlanmıştır.2013 yılında Mimarlık fakültesi olarak eğitim vermeye devam etmiştir. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı itibariyle Bölümde toplam 753 lisans, 120 yüksek lisans ve 46 doktora öğrencisi öğrenci eğitim görmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Mimarlık Bilimi alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Mimarlık Bilim alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans düzeyi kayıt koşulları: *Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması *ÖSYM´nin uyguladığı YGS ve LYS sınavlarından yeterli puanı almış olması
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Mimarlık alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin, programda alması gereken zorunlu, seçmeli derslerin ve stajların (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Fiziksel çevrenin oluşumunda ve değişiminde etkin rol almak üzere, mesleki bilgi ve donanıma sahip; disiplinlerarası bir takımda uyum içinde çalışabilen; analiz, sentez ve yorum yapabilme becerisine sahip; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavramış ve mesleki etik değerlerine bağlı mezunlar yetiştirmek
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Mimari ve kentsel tasarım süreci, kuramları ve yöntemleri, bilişim-sayısal tasarım, mimari anlatım, yapı elemanları, malzemeleri, yapı fiziği, yapı üretimi ve yönetimi, mimarlık tarihi ve kuramı ile restorasyon alanlarında yeterli bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri mimarlık uygulamalarında kullanabilmek
2. Mimarlığın uygulamaya ilişkin ve kuramsal bilgi kaynaklarını yeterince tanımak ve gerektiğinde kullanabilmek
3. Fiziksel ve sosyal çevreye duyarlı tasarım ve planlama yapabilecek mesleki yetkinliği kazanmak
4. Mimarlık mesleğinin uygulanmasında katkı sağlayan mühendislik, sosyal bilimler, diğer sanatlar, imar hukuku, peyzaj ve şehircilik alanları ile ilgili yeterli bilgilere sahip olmak ve değişik disiplinlerden kişilerle takım çalışması yapabilmek
5. Bütünsel düşünebilmek, detayların yanı sıra bilgilerde ve düşüncelerde bütünü görebilmek
6. Bilimsel ve mesleki etik ilkelere uygun davranabilme becerisi ve bilinci kazanmak
7. Etkin bir biçimde görsel ve sözlü iletişim kurabilme yeteneğini kazanmak
8. Mimari çözümlerin uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte etkilerini anlayabilecek kapsamlı bir eğitim almak
9. Mesleki eğitimin sürekli olması gerektiğine inanmak ve böyle bir eğitim sürecinin içinde yer almak
10. Çağdaş gelişmelerin farkında olmak ve çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında yorum ve öneri sunabilme kabiliyeti kazanmak
11. Mimarlık mesleğinin farklı alanları için gerekli donatıları etkili şekilde kullanmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Bütünsel düşünebilmek, detayların yanı sıra bilgilerde ve düşüncelerde bütünü görebilmek
 • Çağdaş gelişmelerin farkında olmak ve çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında yorum ve öneri sunabilme kabiliyeti kazanmak
 • Mimari ve kentsel tasarım süreci, kuramları ve yöntemleri, bilişim-sayısal tasarım, mimari anlatım, yapı elemanları, malzemeleri, yapı fiziği, yapı üretimi ve yönetimi, mimarlık tarihi ve kuramı ile restorasyon alanlarında yeterli bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri mimarlık uygulamalarında kullanabilmek
 • Mimarlığın uygulamaya ilişkin ve kuramsal bilgi kaynaklarını yeterince tanımak ve gerektiğinde kullanabilmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Fiziksel ve sosyal çevreye duyarlı tasarım ve planlama yapabilecek mesleki yetkinliği kazanmak
 • Mimari çözümlerin uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte etkilerini anlayabilecek kapsamlı bir eğitim almak
 • Mimari ve kentsel tasarım süreci, kuramları ve yöntemleri, bilişim-sayısal tasarım, mimari anlatım, yapı elemanları, malzemeleri, yapı fiziği, yapı üretimi ve yönetimi, mimarlık tarihi ve kuramı ile restorasyon alanlarında yeterli bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri mimarlık uygulamalarında kullanabilmek
 • Mimarlık mesleğinin uygulanmasında katkı sağlayan mühendislik, sosyal bilimler, diğer sanatlar, imar hukuku, peyzaj ve şehircilik alanları ile ilgili yeterli bilgilere sahip olmak ve değişik disiplinlerden kişilerle takım çalışması yapabilmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bilimsel ve mesleki etik ilkelere uygun davranabilme becerisi ve bilinci kazanmak
 • Çağdaş gelişmelerin farkında olmak ve çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında yorum ve öneri sunabilme kabiliyeti kazanmak
 • Fiziksel ve sosyal çevreye duyarlı tasarım ve planlama yapabilecek mesleki yetkinliği kazanmak
 • Mesleki eğitimin sürekli olması gerektiğine inanmak ve böyle bir eğitim sürecinin içinde yer almak
 • Mimarlık mesleğinin farklı alanları için gerekli donatıları etkili şekilde kullanmak
 • Mimarlık mesleğinin uygulanmasında katkı sağlayan mühendislik, sosyal bilimler, diğer sanatlar, imar hukuku, peyzaj ve şehircilik alanları ile ilgili yeterli bilgilere sahip olmak ve değişik disiplinlerden kişilerle takım çalışması yapabilmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bütünsel düşünebilmek, detayların yanı sıra bilgilerde ve düşüncelerde bütünü görebilmek
 • Mimarlığın uygulamaya ilişkin ve kuramsal bilgi kaynaklarını yeterince tanımak ve gerektiğinde kullanabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Etkin bir biçimde görsel ve sözlü iletişim kurabilme yeteneğini kazanmak
 • Mimarlık mesleğinin farklı alanları için gerekli donatıları etkili şekilde kullanmak
 • Mimarlık mesleğinin uygulanmasında katkı sağlayan mühendislik, sosyal bilimler, diğer sanatlar, imar hukuku, peyzaj ve şehircilik alanları ile ilgili yeterli bilgilere sahip olmak ve değişik disiplinlerden kişilerle takım çalışması yapabilmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Çağdaş gelişmelerin farkında olmak ve çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında yorum ve öneri sunabilme kabiliyeti kazanmak
 • Mesleki eğitimin sürekli olması gerektiğine inanmak ve böyle bir eğitim sürecinin içinde yer almak
 • Mimari çözümlerin uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte etkilerini anlayabilecek kapsamlı bir eğitim almak
 • Mimarlığın uygulamaya ilişkin ve kuramsal bilgi kaynaklarını yeterince tanımak ve gerektiğinde kullanabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bütünsel düşünebilmek, detayların yanı sıra bilgilerde ve düşüncelerde bütünü görebilmek 1,2 2,5
Çağdaş gelişmelerin farkında olmak ve çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında yorum ve öneri sunabilme kabiliyeti kazanmak 1,2 1,4,5
Fiziksel ve sosyal çevreye duyarlı tasarım ve planlama yapabilecek mesleki yetkinliği kazanmak 7
Mimari çözümlerin uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte etkilerini anlayabilecek kapsamlı bir eğitim almak 4
Mimari ve kentsel tasarım süreci, kuramları ve yöntemleri, bilişim-sayısal tasarım, mimari anlatım, yapı elemanları, malzemeleri, yapı fiziği, yapı üretimi ve yönetimi, mimarlık tarihi ve kuramı ile restorasyon alanlarında yeterli bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri mimarlık uygulamalarında kullanabilmek 1,2
Mimarlığın uygulamaya ilişkin ve kuramsal bilgi kaynaklarını yeterince tanımak ve gerektiğinde kullanabilmek 1,2 1,3,5
Mimarlık mesleğinin farklı alanları için gerekli donatıları etkili şekilde kullanmak 6
Mimarlık mesleğinin uygulanmasında katkı sağlayan mühendislik, sosyal bilimler, diğer sanatlar, imar hukuku, peyzaj ve şehircilik alanları ile ilgili yeterli bilgilere sahip olmak ve değişik disiplinlerden kişilerle takım çalışması yapabilmek 6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Mimari tasarım / planlama / tasarım alanlarında kavram geliştirme becerisine sahiptir.
2-Mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için söylem, kuram ve kılgı (pratik) bütünlüğünü sağlama becerisine sahiptir.
3-Mimari tasarım / planlama / tasarım konularında, olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme becerilerine sahiptir.
4-Alanıyla ilgili kuramsal / kavramsal bilgiyi, bilişsel ve kılgısal becerileri, araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
5-Alternatif mimari tasarım, planlama kurguları ve çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
6-Disiplinler arası etkileşimli mimari tasarım / planlama / tasarım konusunda beceri sahibi olur. Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon sergileyen almaşık mimari tasarım
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel ve mesleki etik ilkelere uygun davranabilme becerisi ve bilinci kazanmak 6
Çağdaş gelişmelerin farkında olmak ve çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında yorum ve öneri sunabilme kabiliyeti kazanmak 1,2
Fiziksel ve sosyal çevreye duyarlı tasarım ve planlama yapabilecek mesleki yetkinliği kazanmak 1 3,4,7
Mimari çözümlerin uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte etkilerini anlayabilecek kapsamlı bir eğitim almak 1
Mimari ve kentsel tasarım süreci, kuramları ve yöntemleri, bilişim-sayısal tasarım, mimari anlatım, yapı elemanları, malzemeleri, yapı fiziği, yapı üretimi ve yönetimi, mimarlık tarihi ve kuramı ile restorasyon alanlarında yeterli bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri mimarlık uygulamalarında kullanabilmek 1 1,2
Mimarlık mesleğinin farklı alanları için gerekli donatıları etkili şekilde kullanmak 1,4,5,7
Mimarlık mesleğinin uygulanmasında katkı sağlayan mühendislik, sosyal bilimler, diğer sanatlar, imar hukuku, peyzaj ve şehircilik alanları ile ilgili yeterli bilgilere sahip olmak ve değişik disiplinlerden kişilerle takım çalışması yapabilmek 1 1,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-İlgili temel alanda, mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel, kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlılıklarını kapsayan çok boyutlu bilgileri, çok çeşit
2-Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
3-İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimari tasarım / planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4-İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.
5-Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
6-Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
7-İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerine / önemine ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel ve mesleki etik ilkelere uygun davranabilme becerisi ve bilinci kazanmak 1,2 1,2,3,4,5
Bütünsel düşünebilmek, detayların yanı sıra bilgilerde ve düşüncelerde bütünü görebilmek 2
Çağdaş gelişmelerin farkında olmak ve çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında yorum ve öneri sunabilme kabiliyeti kazanmak 1,2 2,3
Fiziksel ve sosyal çevreye duyarlı tasarım ve planlama yapabilecek mesleki yetkinliği kazanmak 1,2 2,4,5
Mesleki eğitimin sürekli olması gerektiğine inanmak ve böyle bir eğitim sürecinin içinde yer almak 1,2
Mimari çözümlerin uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte etkilerini anlayabilecek kapsamlı bir eğitim almak 4,6
Mimarlık mesleğinin farklı alanları için gerekli donatıları etkili şekilde kullanmak 1,2 2,4,6
Mimarlık mesleğinin uygulanmasında katkı sağlayan mühendislik, sosyal bilimler, diğer sanatlar, imar hukuku, peyzaj ve şehircilik alanları ile ilgili yeterli bilgilere sahip olmak ve değişik disiplinlerden kişilerle takım çalışması yapabilmek 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
2-Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
3-Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standart
4-İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verir ve hareket eder.
5-Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal
6-Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibidir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bütünsel düşünebilmek, detayların yanı sıra bilgilerde ve düşüncelerde bütünü görebilmek 1,2,3 1,3
Mimari ve kentsel tasarım süreci, kuramları ve yöntemleri, bilişim-sayısal tasarım, mimari anlatım, yapı elemanları, malzemeleri, yapı fiziği, yapı üretimi ve yönetimi, mimarlık tarihi ve kuramı ile restorasyon alanlarında yeterli bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri mimarlık uygulamalarında kullanabilmek 1
Mimarlığın uygulamaya ilişkin ve kuramsal bilgi kaynaklarını yeterince tanımak ve gerektiğinde kullanabilmek 1,2,3 1
Mimarlık mesleğinin farklı alanları için gerekli donatıları etkili şekilde kullanmak 2
Mimarlık mesleğinin uygulanmasında katkı sağlayan mühendislik, sosyal bilimler, diğer sanatlar, imar hukuku, peyzaj ve şehircilik alanları ile ilgili yeterli bilgilere sahip olmak ve değişik disiplinlerden kişilerle takım çalışması yapabilmek 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesini bağımsız olarak yürütür, bu süreçler için araştırma projeleri planlar ve yürütür, yeni sentezler üretir.
2-Alanıyla ilgili bireysel çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alır. Bunun için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
3-Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesinde ortak çalışmaları planlar, sorumluluk alır ve yürütür.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilimsel ve mesleki etik ilkelere uygun davranabilme becerisi ve bilinci kazanmak 1
Çağdaş gelişmelerin farkında olmak ve çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında yorum ve öneri sunabilme kabiliyeti kazanmak 4
Etkin bir biçimde görsel ve sözlü iletişim kurabilme yeteneğini kazanmak 1,2,3,4,5 1,3,4
Fiziksel ve sosyal çevreye duyarlı tasarım ve planlama yapabilecek mesleki yetkinliği kazanmak 2
Mimarlık mesleğinin farklı alanları için gerekli donatıları etkili şekilde kullanmak 1,2,3,4,5 3,4
Mimarlık mesleğinin uygulanmasında katkı sağlayan mühendislik, sosyal bilimler, diğer sanatlar, imar hukuku, peyzaj ve şehircilik alanları ile ilgili yeterli bilgilere sahip olmak ve değişik disiplinlerden kişilerle takım çalışması yapabilmek 1,2,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
2-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
4-En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çağdaş gelişmelerin farkında olmak ve çağdaş gelişme ve sorunlar karşısında yorum ve öneri sunabilme kabiliyeti kazanmak 1,2,3 2
Mesleki eğitimin sürekli olması gerektiğine inanmak ve böyle bir eğitim sürecinin içinde yer almak 1,2,3 2,3
Mimari çözümlerin uluslararası, ulusal ve yerel ölçekte etkilerini anlayabilecek kapsamlı bir eğitim almak 1,2,3
Mimari ve kentsel tasarım süreci, kuramları ve yöntemleri, bilişim-sayısal tasarım, mimari anlatım, yapı elemanları, malzemeleri, yapı fiziği, yapı üretimi ve yönetimi, mimarlık tarihi ve kuramı ile restorasyon alanlarında yeterli bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri mimarlık uygulamalarında kullanabilmek 1
Mimarlığın uygulamaya ilişkin ve kuramsal bilgi kaynaklarını yeterince tanımak ve gerektiğinde kullanabilmek 1,2,3 1
Mimarlık mesleğinin farklı alanları için gerekli donatıları etkili şekilde kullanmak 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
2-Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
3-Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mimarlık bölümü mezunları genel olarak aşağıdaki sektörlerde çalışmaktadır: Belediyeler ve İmar ve Şehircilik Bakanlığı´na bağlı kamu kurumlarında, Özel mimari, şehir planlama, mühendislik, yapı- denetim bürolarında, Yukarıda belirtilen bürolara ait şantiyelerde, Mobilya, iç dekorasyon ve yapı malzemesi firmalarında, Üniversitelerde akademisyen olarak, Mesleki odalarda, Büyük fabrikaların yapı birimlerinde vb.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise teorik derslerin en az %70`ine, uygulamalı derslerin en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, sunum, kısa sınav gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, bitirme projesinden başarılı olmak ve stajları (büro ve şantiye) tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tülin VURAL ARSLAN
Bologna Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Zuhal Şimşek
Adres :Bursa Uludağ Üniversitesi,Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 16059
Görükle Kampüsü, Bursa
E-posta: mimar@uludag.edu.tr
Tel: 0-224-2942133
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Mimarlık Bölümü 2019-2020 akademik yılı itibariyle, 10 profesör, 6 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, 2 doktoralı öğretim görevlisi, ve 10 araştırma görevlisinden oluşan genç ve dinamik bir kadroya sahiptir.
1994-95 yılında akademik faaliyetlerine başlayan Mimarlık Bölümü, Ocak 1998 yılına kadar Mühendislik-Mimarlık Fakültesi merkez binası ve Çevre Mühendisliği Bölümü binasında hizmet vermiştir. Bu tarihten sonra ise 1 Ekim 1998´de resmi açılışı yapılan Mimarlık Bölümü Binası´na taşınmıştır. Üç katlı olarak tasarlanan, Mimarlık Bölümü Binası 3568 m2 kapalı alan (alt kat: 1428 m2, üst kat: 1200 m2; çatı katı: 940 m2) ve 359 m2 açık iç avlu alanından oluşmaktadır. Mimarlık Bölümü Binası içinde 4 tanesi zemin katta 2 tanesi ise çatıda olmak üzere toplam 6 stüdyo birimi;1 yüksek lisans dersliği 1 bilgisayar laboratuarı; 1 seminer salonu; 1 arşiv odası;bir öğrenci kantini ile akademik ve idari personelin odaları bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT1075 TEMEL MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 2
MIM1001 MİMARİ TASARIM I Zorunlu 2 6 0 7
MIM1003 BİNA BİLGİSİ I Zorunlu 1 2 0 4
MIM1005 TEKNİK RESİM I Zorunlu 1 2 0 4
MIM1007 TEMEL TASARIM I Zorunlu 1 2 0 4
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT1076 TEMEL MATEMATİK II Zorunlu 2 0 0 2
MIM1002 MİMARİ TASARIM II Zorunlu 2 6 0 7
MIM1004 BİNA BİLGİSİ II Zorunlu 1 2 0 3
MIM1006 YAPI ELEMANLARI I Zorunlu 2 2 0 3
MIM1008 TEKNİK RESİM II Zorunlu 1 2 0 3
MIM1010 TEMEL TASARIM II Zorunlu 1 2 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISG201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
MIM2001 MİMARİ TASARIM III Zorunlu 2 6 0 9
MIM2003 BİNA BİLGİSİ III Zorunlu 1 2 0 3
MIM2005 STATİK VE MUKAVEMET Zorunlu 1 2 0 3
MIM2007 MİMARLIK TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
MIM2009 YAPI ELEMANLARI II Zorunlu 2 2 0 5
MIM2011 YAPI MALZEMESİ Zorunlu 2 0 0 3
MIM2015 STAJ I Zorunlu 0 0 2 2
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ISG202 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
MIM2002 MİMARİ TASARIM IV Zorunlu 2 6 0 7
MIM2004 MİMARLIK TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
MIM2006 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 1 2 0 3
MIM2008 YAPI ELEMANLARI III Zorunlu 2 2 0 4
MIM2032 STAJ II Zorunlu 0 0 2 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM3001 MİMARİ TASARIM V Zorunlu 2 6 0 7
MIM3003 YAPI FİZİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
MIM3005 MİMARLIK TARİHİ III Zorunlu 2 0 0 3
MIM3007 KENT PLANLAMA VE İMAR HUKUKU Zorunlu 1 2 0 3
MIM3009 TAŞIYICI SİSTEMLER I Zorunlu 2 0 0 3
MIM3032 STAJ III Zorunlu 0 0 2 2
MIM3047 TARİHİ YAPI ÇÖZÜMLEME Zorunlu 2 2 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM3002 MİMARİ TASARIM VI Zorunlu 2 6 0 7
MIM3004 YAPI ÜRETİMİ VE TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 0 3
MIM3006 TESİSAT BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
MIM3010 TAŞIYICI SİSTEMLER II Zorunlu 2 0 0 3
MIM3012 KORUMA RESTORASYON Zorunlu 2 2 0 3
MIM3014 KENTSEL TASARIM Zorunlu 1 2 0 3
MIM3039 STAJ IV Zorunlu 0 0 2 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM4001 MİMARİ TASARIM VII Zorunlu 2 6 0 8
MIM4005 MİMARLIK MESLEK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM4002 MİMARİ TASARIM VIII Zorunlu 2 6 0 8
MIM4006 YAPIM YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 19
Toplam 30
12. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM4004SİL KORUMA RESTORASYON Zorunlu 1 2 0 4
Toplam 4
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM1013E İNSAN, MEKAN VE SAĞLIK(TIP) Seçmeli 2 0 0 3
BEB4077 SPOR TURİZMİ-I Seçmeli 2 0 0 3
BED1108 BADMİNTON Seçmeli 2 0 0 3
BED1110 BİNİCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
BED4548 VOLEYBOL Seçmeli 2 0 0 3
IIB4001 GENEL İŞLETME Seçmeli 2 0 0 3
IIB4005 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
IIB4006 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
IIB4009 GENEL MUHASEBE Seçmeli 2 0 0 3
IIB4009 GENEL MUHASEBE Seçmeli 2 0 0 3
IIB5004 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB5005 ÇEVRE YÖNETİMİ ISO14000 Seçmeli 2 0 0 3
MIM1009 SANATIN TEMEL KAVRAMLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
MIM1011 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA Seçmeli 2 0 0 3
MIM1013 İNSAN, MEKAN VE SAĞLIK (TIP) Seçmeli 2 0 0 3
MIM1015 KENTSEL YEŞİL ALANLAR (PEYZAJ) Seçmeli 2 0 0 3
MIM1017 MİMARİDE ÇİZGİSEL DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 3
MUZ3129 ARJANTİN TANGO I* Seçmeli 2 0 0 2
TEK4301 BRİÇ Seçmeli 2 0 0 3
YAD221 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA Zorunlu 3 0 0 6
YAD101 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD111 ALMANCA I Zorunlu 2 0 0 2
YAD111 YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM1013E İNSAN, MEKAN VE SAĞLIK(TIP) Seçmeli 2 0 0 3
BEB4077 SPOR TURİZMİ-I Seçmeli 2 0 0 3
BED1108 BADMİNTON Seçmeli 2 0 0 3
BED1110 BİNİCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
BED4548 VOLEYBOL Seçmeli 2 0 0 3
IIB4001 GENEL İŞLETME Seçmeli 2 0 0 3
IIB4005 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
IIB4006 HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 2 0 0 3
IIB4009 GENEL MUHASEBE Seçmeli 2 0 0 3
IIB4009 GENEL MUHASEBE Seçmeli 2 0 0 3
IIB5004 KAMU YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB5005 ÇEVRE YÖNETİMİ ISO14000 Seçmeli 2 0 0 3
MIM1009 SANATIN TEMEL KAVRAMLARINA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
MIM1011 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA Seçmeli 2 0 0 3
MIM1013 İNSAN, MEKAN VE SAĞLIK (TIP) Seçmeli 2 0 0 3
MIM1015 KENTSEL YEŞİL ALANLAR (PEYZAJ) Seçmeli 2 0 0 3
MIM1017 MİMARİDE ÇİZGİSEL DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 3
MUZ3129 ARJANTİN TANGO I* Seçmeli 2 0 0 2
TEK4301 BRİÇ Seçmeli 2 0 0 3
YAD221 YABANCI DİLDE OKUMA VE KONUŞMA Zorunlu 3 0 0 6
YAD101 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD111 ALMANCA I Zorunlu 2 0 0 2
YAD111 YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK0514 ANTİK ÇAĞDA BURSA Seçmeli 2 0 0 3
BED1108 BADMİNTON Seçmeli 2 0 0 3
BED1110 BİNİCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
BED1116-A MASA TENİSİ Seçmeli 2 0 0 3
BED1120 TENİS Seçmeli 2 0 0 3
BED1122 TREAKİNG-ORİENTRİNG Seçmeli 2 0 0 3
EKO1204 MİMARİ ARAŞTIRMALARDA NİCEL VERİ ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB2001 KAMU MALİYESİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB4004 GENEL PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 3
IIB4008 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
MIM1012 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ (SANAT TARİHİ) Seçmeli 2 0 0 3
MIM1014 NİCEL VERİ ANALİZİ (İKTİSAT) Seçmeli 2 0 0 3
MIM1016 OKULÖNCESİ EĞİTİM VE MEKAN Seçmeli 2 0 0 3
MUZ3122 ARJANTİN TANGO II* Seçmeli 2 0 0 2
SAT1100 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 3
YAD102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 ALMANCA II Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK0514 ANTİK ÇAĞDA BURSA Seçmeli 2 0 0 3
BED1108 BADMİNTON Seçmeli 2 0 0 3
BED1110 BİNİCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
BED1116-A MASA TENİSİ Seçmeli 2 0 0 3
BED1120 TENİS Seçmeli 2 0 0 3
BED1122 TREAKİNG-ORİENTRİNG Seçmeli 2 0 0 3
EKO1204 MİMARİ ARAŞTIRMALARDA NİCEL VERİ ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB2001 KAMU MALİYESİ Seçmeli 2 0 0 3
IIB4004 GENEL PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 3
IIB4008 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
MIM1012 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ (SANAT TARİHİ) Seçmeli 2 0 0 3
MIM1014 NİCEL VERİ ANALİZİ (İKTİSAT) Seçmeli 2 0 0 3
MIM1016 OKULÖNCESİ EĞİTİM VE MEKAN Seçmeli 2 0 0 3
MUZ3122 ARJANTİN TANGO II* Seçmeli 2 0 0 2
SAT1100 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 3
YAD102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 ALMANCA II Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM2010 TOPOĞRAFYA Seçmeli 2 0 0 3
MIM2010 TOPOGRAFYA Seçmeli 2 0 0 3
MIM2012 EKOLOJİ VE MİMARLIK Seçmeli 2 0 0 3
MIM2014 MAKET Seçmeli 2 0 0 3
MIM2016 İNSAN DAVRANIŞI VE MİMARLIK Seçmeli 2 0 0 3
MIM2018 TAŞ YAPILARDA SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI Seçmeli 2 0 0 3
MIM2020 TASARIMDA YARATICILIK TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
MIM2022 KONUT KAVRAMI VE TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 3
MIM2024 AÇIK KAMUSAL ALANLAR Seçmeli 2 0 0 3
MIM2034 ÇOCUK MEKANLARINDA TASARIM İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 3
MIM2036 BİNALARDA YALITIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
MIM2036 TİPOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 3
MIM2038E KENTSEL DIŞ MEKAN VE ÇOCUK Seçmeli 2 0 0 3
BEB4079 SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN EGZERSİZ- I Seçmeli 2 0 0 3
GSB0508 GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI; KAAT'I Seçmeli 1 2 0 2
MIM2028 MESLEKİ YABANCI DİL Seçmeli 2 0 0 3
MIM2030 TARİH İÇİNDE KENT VE PLANLAMA Seçmeli 2 0 0 3
MIM2038 KENTSEL DIŞ MEKAN VE ÇOCUK Seçmeli 2 0 0 3
PYZ2026 PEYZAJ Seçmeli 2 0 0 3
YAD224 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 0 3
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM 3033 MİMARLIKTA KAVRAMSAL TEMSİL Seçmeli 2 0 0 3
MIM3011 DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
MIM3011 DEPREM GÜVENLİKLİ MİMARİ TASARIM Seçmeli 2 0 0 3
MIM3013 TARİHİ YAPILARIN SIHHİLEŞTİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 3
MIM3019 GRAFİK TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
MIM3021 ALIŞVERİŞ MEKANLARI Seçmeli 2 0 0 3
MIM3021 MİMARİ İFADE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
MIM3023 TEMELDEN ÇATIYA YAPIDA AHŞAP HASARLARI Seçmeli 2 0 0 3
MIM3025 KERPİÇ MALZEME VE KERPİÇ YAPI UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
MIM3027 MİMARLIK VE FELSEFE Seçmeli 2 0 0 3
MIM3029 TASARIM KURAM VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
MIM3031 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE MİMARLIK Seçmeli 2 0 0 3
MIM3035 KENTSEL DÖNÜŞÜM Seçmeli 2 0 0 3
MIM3037 KENTSEL TASARIMA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
MIM3041 EĞİTİM BİNALARI TASARIMINDA TEMEL KONULAR Seçmeli 2 0 0 3
MIM3043 YAPILARDA YANGIN KORUNUMU Seçmeli 2 0 0 3
MIM3045 SAYISAL ORTAMDA TASARIM Seçmeli 2 0 0 3
MIM3047 TİYATRODA MEKAN VE SAHNE TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
MIM3097 KOMPOZİT YAPI MALZEMELERİ Seçmeli 2 0 0 3
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM3012 GÜNEŞ VE MİMARLIK Seçmeli 2 0 0 3
MIM3014 ÇAĞDAŞ STRÜKTÜR SİSTEMLER Seçmeli 2 0 0 3
MIM3014 MİMARLIKTA DİSİPLİNLER ARASI AÇILIMLAR Seçmeli 2 0 0 3
MIM3016 KORUMA VE TURİZM Seçmeli 2 0 0 3
MIM3018 MİMARLIKTA MALZEME SEÇİMİ Seçmeli 2 0 0 3
MIM3020 BATI SANATI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
MIM3020 BATI MİMARLIĞI TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
MIM3022 TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE EĞİTİM MEKANLARININ GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 3
MIM3024 TÜKETİM TOPLUMU VE MEKANLARI Seçmeli 2 0 0 3
MIM3026 PORTFOLYO TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
MIM3028 YAPILARDA MALZEME SORUNLARI VE ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
MIM3030 SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞME VE KONUT ALANLARI Seçmeli 2 0 0 3
MIM3032 ÇELİK YAPILAR Seçmeli 2 0 0 3
MIM3032 ÇELİK YAPI TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
MIM3034 KAMUSAL DIŞ MEKAN VE KİMLİK Seçmeli 2 0 0 3
MIM3038 MİMARLIK VE SANAT Seçmeli 2 0 0 3
MIM3040 DENEYSEL TASARIM / TASARIMDA POST DİJİTAL ARAYIŞLAR Seçmeli 2 0 0 3
MİM3036 KONUT TASARIMINDA KULLANICI MEMNUNİYETİ Seçmeli 2 0 0 3
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM4003 YAPIDA DÜŞEY SİRKÜLASYON SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
MIM4007 FİZİKSEL ÇEVRE KONTROLÜ Seçmeli 2 0 0 3
MIM4009 MİMARİ ELEŞTİRİ Seçmeli 2 0 0 3
MIM4011 21.YÜZYIL MİMARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
MIM4011 MİMARLIKTA YAŞANAN DEĞİŞİMLER VE GÜNÜMÜZ MİMARLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
MIM4013 BETONARME YAPILAR Seçmeli 2 0 0 3
MIM4013 BETONARME YAPI TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
MIM4015 TURİZM ALANLARI PLANLAMASI Seçmeli 2 0 0 3
MIM4015 TURİZM ALANLARI VE GEZİ NOTLARI Seçmeli 2 0 0 3
MIM4017 ÇAĞDAŞ MİMARLIK SÖYLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
MIM4019 DEPREM VE KONUT Seçmeli 2 0 0 3
MIM4021 MİMARİ OKUMALAR Seçmeli 2 0 0 3
MIM4023 MEKAN ORGANİZASYONU Seçmeli 2 0 0 3
MIM4025 OSMANLI YAPILARINDA YAPIM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
MIM4027 KENTSEL AYRIŞMA VE KAMUSAL MEKAN Seçmeli 2 0 0 3
MIM4029 SİNEMA-MEKAN VE MİMARLIK Seçmeli 2 0 0 3
MIM4031 YAPI KORUYUCU MALZEMELER Seçmeli 2 0 0 3
MIM4039 BURSA'DA KENTLEŞME VE KENT PLANLAMA Seçmeli 2 0 0 3
MIM4041 MİMARİDE İÇ MEKAN ÇÖZÜMÜ Seçmeli 2 0 0 3
MIM4047 MİMARİ AKUSTİK Seçmeli 2 0 0 3
MIM4047 MİMARİ AKUSTİK I Seçmeli 2 0 0 3
MIM4049 MİMARLIKTA TASARLA/ YAP UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
MIM4051 YAPI MALZEMESİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
MIM4055 MİMARLIK VE ÇAĞDAŞ SANAT Seçmeli 2 0 0 3
MIM4057 MODERNİZMDEN GÜNÜMÜZE İKONİK MİMARLAR VE TASARIM YAKLAŞIMLARI Seçmeli 2 0 0 3
MİM4043 MİMARLIK VE YAŞAM KALİTESİ Seçmeli 2 0 0 3
ARK0537 ANADOLU KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
BEB4083 SPORDA YAŞAM STRATEJİLERİ VE AKTİF YAŞLANMA-I Seçmeli 2 0 0 3
ISL2210 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 2
MIM4031 ETİĞE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
MIM4033 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 0 3
MIM4035 GAYRIMENKUL DEĞERLEMEDE YAPISAL TASARIM Seçmeli 2 0 0 3
MİM4045 SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SAĞLIKLI ŞEHİRLER Seçmeli 2 0 0 3
BEB4067 ORYANTASYON I Seçmeli 2 0 0 1
BEB4067 ORYANTASYON I Seçmeli 2 0 0 2
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MIM4004 MİMARİ DETAY TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
MIM4008 GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
MIM4010 MİMARLIKTA FOTOĞRAF Seçmeli 2 0 0 3
MIM4012 İLERİ MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
MIM4012 TEKNOLOJİK YAPILAR Seçmeli 2 0 0 3
MIM4014 PREFABRİKASYON Seçmeli 2 0 0 3
MIM4016 YAŞLILARA ÖZEL MEKAN TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
MIM4016 HERKES İÇİN TASARIM Seçmeli 2 0 0 3
MIM4018 BATILILAŞMA VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİ Seçmeli 2 0 0 3
MIM4020 YAZINSAL ÜRETİM Seçmeli 2 0 0 3
MIM4020 MİMARLIKTA YAZINSAL ÜRETİM Seçmeli 2 0 0 3
MIM4022 YAPIM EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
MIM4026 İMAR VE YAPILAŞMA HUKUKU Seçmeli 2 0 0 3
MIM4028 KENTSEL KORUMA VE YENİLEME Seçmeli 2 0 0 3
MIM4032 İTALYAN KENTLERİ VE MİMARİ MİRAS Seçmeli 2 0 0 3
MIM4036E MİMARİDE SÜSLEME ELEMANLARI Seçmeli 2 0 0 3
MIM4040 TARİHİ KENTSEL PEYZAJ VE ÇAĞDAŞ TASARIM Seçmeli 2 0 0 3
MIM4046 TASARIM İÇİN /YOLUYLA ARAŞTIRMA Seçmeli 2 0 0 3
MIM4048 MİMARİ AKUSTİK II Seçmeli 2 0 0 3
MIM4050 MİMARLIKTA DETAY Seçmeli 2 0 0 3
MIM4052 MİMARLIKTA YENİLEME Seçmeli 2 0 0 3
ARK0530 ANADOLU'NUN ANTİK KENTLERİ Seçmeli 3 0 0 4
MIM4030 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
MIM4030 UYGARLIK TARİHİ VE MİMARLIK Seçmeli 2 0 0 3
MIM4032 İŞ HAYATI İÇİN YABANCI DİL Seçmeli 2 0 0 3
MIM4034 PAZARLAMA AÇISINDAN YAPI MALZEMESİ Seçmeli 2 0 0 3
MIM4036 MİMARİDE SÜSLEME ELEMANLARI Seçmeli 2 0 0 3
MİM4038 KENTLERDE YAŞAM KALİTESİ Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr