Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Sosyoloji
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
1990-1991 eğitim-öğretim yılında öğretime başlayan Sosyoloji Bölümü, ilk mezunlarını 1994 yılında vermiştir. 1996-1997 Ders yılında bölümde yüksek lisans programı açılmış, 2001-2002 ders yılı itibariyle de bölüme İngilizce hazırlık konmuştur. İngilizce hazırlık görmüş ilk öğrenciler, 2005-2006 ders yılı sonunda mezun olmuşlardır.2010 yılı itibariyle İngilizce hazırlık kaldırılmıştır. Bölümün eğitim dili tamamen Türkçe´dir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Sosyoloji Bilimi alanında 240 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, bölüm yeterlilikleri sağlandığında Sosyoloji Bilimi alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Sosyoloji alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Bu bölümden mezun olan öğrenciler tezsiz yüksek lisans yaptıktan sonra kamu okullarında veya özel okullarda sosyoloji, mantık ve psikoloji öğretmeni olabilir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenci aynı ya da sosyoloji mezunu öğrencileri kabul eden benzer bilimsel alanlarda yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam edebilir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Temel ve Klasik Sosyoloji bilgisine sahip olunmasını sağlamak ve bu anlayışı çağdaş dünyanın karşılaştırmalı ve açık algısında kullanabilmek.
2. Sosyoloji`de, hem Türkiye`de, hem de dünyada oluşan akımları ve yeni bilgileri izleyebilmek, bunlarla eleştirel ilişki geliştirebilmek ve her mecrada(yazılı, sözel, medya aracılığıyla) tartışabilir düzeye getirmek.
3. Öğrencileri Türkçe ve en azından bir yabancı dilde daha hâkimiyetlerini arttırıcı çalışmalara yönlendirmek ve kamusal ve kişilerarası iletişimde dil becerilerini geliştirmek.
4. Yazılı metinler aracılığıyla kendilerini ifade edebilmelerini, düşüncelerini yazılı metinlere dökebilmelerini ve diğer yazarların metinleriyle eleştirel ilişkiye girebilmelerini sağlamak.
5. Farklı toplumsal kesimler ve küresel kültürler arasında karşılıklı saygıya, hoşgörüye, anlayışa ve empatiye dayalı paylaşıma dair bilinçlilik geliştirmek.
6. Bir sosyal araştırmayı gözlem safhasından başlayarak lisans seviyesinde edindiği bilgi ve becerilerle kendi başına araştırma önerisi tasarlayıp bunu yazabilecek araştırmacı tamlığına ulaştırmak. Bölümün Uygulamalı Sosyoloji bağlamında sürmekte olan araştırma projelerine birebir katarak uygulamalı alan araştırması deneyimi kazandırmak.
7. Takım çalışmasının bir parçası olmak için gereken yetenek ve birikimi kazandırmak, bir takımın parçası olarak üstlendiği görevleri yerine getirmek için çalışma arkadaşlarıyla uyum içinde iletişim kurabilmesini sağlamak.
8. Bilgi toplumunun beraberinde getirdiği kaynakları da kullanarak basılı kaynaklar üzerinden kütüphanelerde ve arşivlerde arşiv araştırması yapabilmek.
9. Toplumsal ilişkileri, tarihsel gelişmeleri, toplumsal etkenleri ve toplumsal sorunları hem ulusal hem de küresel ölçekte kavramaya yönelik bilgi dağarcığı geliştirebilmek.
10. Sosyolojik araştırma süreçlerini ilgilendiren etik sorunlara dair birikim sağlamak ve hem mesleki hem de vatandaşlık gerekliliği olan toplumsal sorumluluk hakkında birikim geliştirmek.
11. Sosyal bilimler`de, Felsefe`de, Psikoloji`de ve dünya edebiyatında temel metinler hakkında birikim edinebilmek ve bu metinler üzerinde eleştirel, karşılaştırmalı tartışmalar ve savlar geliştirebilmek.
12. Felsefe Grubu öğretmeni olarak ikincil öğretim seviyesinde çalışabilecek yetenekleri kazandırmak ve ulusal ve küresel ölçekte eğitim kurumlarının seviyesi ve gelişimine dair bilgi birikimi sağlayabilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Bilgi toplumunun beraberinde getirdiği kaynakları da kullanarak basılı kaynaklar üzerinden kütüphanelerde ve arşivlerde arşiv araştırması yapabilmek.
 • Bir sosyal araştırmayı gözlem safhasından başlayarak lisans seviyesinde edindiği bilgi ve becerilerle kendi başına araştırma önerisi tasarlayıp bunu yazabilecek araştırmacı tamlığına ulaştırmak. Bölümün Uygulamalı Sosyoloji bağlamında sürmekte olan araştırma projelerine birebir katarak uygulamalı alan araştırması deneyimi kazandırmak.
 • Farklı toplumsal kesimler ve küresel kültürler arasında karşılıklı saygıya, hoşgörüye, anlayışa ve empatiye dayalı paylaşıma dair bilinçlilik geliştirmek.
 • Felsefe Grubu öğretmeni olarak ikincil öğretim seviyesinde çalışabilecek yetenekleri kazandırmak ve ulusal ve küresel ölçekte eğitim kurumlarının seviyesi ve gelişimine dair bilgi birikimi sağlayabilmek.
 • Öğrencileri Türkçe ve en azından bir yabancı dilde daha hâkimiyetlerini arttırıcı çalışmalara yönlendirmek ve kamusal ve kişilerarası iletişimde dil becerilerini geliştirmek.
 • Toplumsal ilişkileri, tarihsel gelişmeleri, toplumsal etkenleri ve toplumsal sorunları hem ulusal hem de küresel ölçekte kavramaya yönelik bilgi dağarcığı geliştirebilmek.
 • Yazılı metinler aracılığıyla kendilerini ifade edebilmelerini, düşüncelerini yazılı metinlere dökebilmelerini ve diğer yazarların metinleriyle eleştirel ilişkiye girebilmelerini sağlamak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bir sosyal araştırmayı gözlem safhasından başlayarak lisans seviyesinde edindiği bilgi ve becerilerle kendi başına araştırma önerisi tasarlayıp bunu yazabilecek araştırmacı tamlığına ulaştırmak. Bölümün Uygulamalı Sosyoloji bağlamında sürmekte olan araştırma projelerine birebir katarak uygulamalı alan araştırması deneyimi kazandırmak.
 • Farklı toplumsal kesimler ve küresel kültürler arasında karşılıklı saygıya, hoşgörüye, anlayışa ve empatiye dayalı paylaşıma dair bilinçlilik geliştirmek.
 • Öğrencileri Türkçe ve en azından bir yabancı dilde daha hâkimiyetlerini arttırıcı çalışmalara yönlendirmek ve kamusal ve kişilerarası iletişimde dil becerilerini geliştirmek.
 • Sosyal bilimler`de, Felsefe`de, Psikoloji`de ve dünya edebiyatında temel metinler hakkında birikim edinebilmek ve bu metinler üzerinde eleştirel, karşılaştırmalı tartışmalar ve savlar geliştirebilmek.
 • Sosyolojik araştırma süreçlerini ilgilendiren etik sorunlara dair birikim sağlamak ve hem mesleki hem de vatandaşlık gerekliliği olan toplumsal sorumluluk hakkında birikim geliştirmek.
 • Temel ve Klasik Sosyoloji bilgisine sahip olunmasını sağlamak ve bu anlayışı çağdaş dünyanın karşılaştırmalı ve açık algısında kullanabilmek.
 • Toplumsal ilişkileri, tarihsel gelişmeleri, toplumsal etkenleri ve toplumsal sorunları hem ulusal hem de küresel ölçekte kavramaya yönelik bilgi dağarcığı geliştirebilmek.
 • Yazılı metinler aracılığıyla kendilerini ifade edebilmelerini, düşüncelerini yazılı metinlere dökebilmelerini ve diğer yazarların metinleriyle eleştirel ilişkiye girebilmelerini sağlamak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bir sosyal araştırmayı gözlem safhasından başlayarak lisans seviyesinde edindiği bilgi ve becerilerle kendi başına araştırma önerisi tasarlayıp bunu yazabilecek araştırmacı tamlığına ulaştırmak. Bölümün Uygulamalı Sosyoloji bağlamında sürmekte olan araştırma projelerine birebir katarak uygulamalı alan araştırması deneyimi kazandırmak.
 • Felsefe Grubu öğretmeni olarak ikincil öğretim seviyesinde çalışabilecek yetenekleri kazandırmak ve ulusal ve küresel ölçekte eğitim kurumlarının seviyesi ve gelişimine dair bilgi birikimi sağlayabilmek.
 • Sosyal bilimler`de, Felsefe`de, Psikoloji`de ve dünya edebiyatında temel metinler hakkında birikim edinebilmek ve bu metinler üzerinde eleştirel, karşılaştırmalı tartışmalar ve savlar geliştirebilmek.
 • Sosyoloji`de, hem Türkiye`de, hem de dünyada oluşan akımları ve yeni bilgileri izleyebilmek, bunlarla eleştirel ilişki geliştirebilmek ve her mecrada(yazılı, sözel, medya aracılığıyla) tartışabilir düzeye getirmek.
 • Sosyolojik araştırma süreçlerini ilgilendiren etik sorunlara dair birikim sağlamak ve hem mesleki hem de vatandaşlık gerekliliği olan toplumsal sorumluluk hakkında birikim geliştirmek.
 • Temel ve Klasik Sosyoloji bilgisine sahip olunmasını sağlamak ve bu anlayışı çağdaş dünyanın karşılaştırmalı ve açık algısında kullanabilmek.
 • Toplumsal ilişkileri, tarihsel gelişmeleri, toplumsal etkenleri ve toplumsal sorunları hem ulusal hem de küresel ölçekte kavramaya yönelik bilgi dağarcığı geliştirebilmek.
 • Yazılı metinler aracılığıyla kendilerini ifade edebilmelerini, düşüncelerini yazılı metinlere dökebilmelerini ve diğer yazarların metinleriyle eleştirel ilişkiye girebilmelerini sağlamak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bilgi toplumunun beraberinde getirdiği kaynakları da kullanarak basılı kaynaklar üzerinden kütüphanelerde ve arşivlerde arşiv araştırması yapabilmek.
 • Felsefe Grubu öğretmeni olarak ikincil öğretim seviyesinde çalışabilecek yetenekleri kazandırmak ve ulusal ve küresel ölçekte eğitim kurumlarının seviyesi ve gelişimine dair bilgi birikimi sağlayabilmek.
 • Sosyoloji`de, hem Türkiye`de, hem de dünyada oluşan akımları ve yeni bilgileri izleyebilmek, bunlarla eleştirel ilişki geliştirebilmek ve her mecrada(yazılı, sözel, medya aracılığıyla) tartışabilir düzeye getirmek.
 • Sosyolojik araştırma süreçlerini ilgilendiren etik sorunlara dair birikim sağlamak ve hem mesleki hem de vatandaşlık gerekliliği olan toplumsal sorumluluk hakkında birikim geliştirmek.
 • Takım çalışmasının bir parçası olmak için gereken yetenek ve birikimi kazandırmak, bir takımın parçası olarak üstlendiği görevleri yerine getirmek için çalışma arkadaşlarıyla uyum içinde iletişim kurabilmesini sağlamak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilgi toplumunun beraberinde getirdiği kaynakları da kullanarak basılı kaynaklar üzerinden kütüphanelerde ve arşivlerde arşiv araştırması yapabilmek.
 • Farklı toplumsal kesimler ve küresel kültürler arasında karşılıklı saygıya, hoşgörüye, anlayışa ve empatiye dayalı paylaşıma dair bilinçlilik geliştirmek.
 • Öğrencileri Türkçe ve en azından bir yabancı dilde daha hâkimiyetlerini arttırıcı çalışmalara yönlendirmek ve kamusal ve kişilerarası iletişimde dil becerilerini geliştirmek.
 • Sosyoloji`de, hem Türkiye`de, hem de dünyada oluşan akımları ve yeni bilgileri izleyebilmek, bunlarla eleştirel ilişki geliştirebilmek ve her mecrada(yazılı, sözel, medya aracılığıyla) tartışabilir düzeye getirmek.
 • Takım çalışmasının bir parçası olmak için gereken yetenek ve birikimi kazandırmak, bir takımın parçası olarak üstlendiği görevleri yerine getirmek için çalışma arkadaşlarıyla uyum içinde iletişim kurabilmesini sağlamak.
 • Temel ve Klasik Sosyoloji bilgisine sahip olunmasını sağlamak ve bu anlayışı çağdaş dünyanın karşılaştırmalı ve açık algısında kullanabilmek.
 • Toplumsal ilişkileri, tarihsel gelişmeleri, toplumsal etkenleri ve toplumsal sorunları hem ulusal hem de küresel ölçekte kavramaya yönelik bilgi dağarcığı geliştirebilmek.
 • Yazılı metinler aracılığıyla kendilerini ifade edebilmelerini, düşüncelerini yazılı metinlere dökebilmelerini ve diğer yazarların metinleriyle eleştirel ilişkiye girebilmelerini sağlamak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Sosyal bilimler`de, Felsefe`de, Psikoloji`de ve dünya edebiyatında temel metinler hakkında birikim edinebilmek ve bu metinler üzerinde eleştirel, karşılaştırmalı tartışmalar ve savlar geliştirebilmek.
 • Sosyoloji`de, hem Türkiye`de, hem de dünyada oluşan akımları ve yeni bilgileri izleyebilmek, bunlarla eleştirel ilişki geliştirebilmek ve her mecrada(yazılı, sözel, medya aracılığıyla) tartışabilir düzeye getirmek.
 • Temel ve Klasik Sosyoloji bilgisine sahip olunmasını sağlamak ve bu anlayışı çağdaş dünyanın karşılaştırmalı ve açık algısında kullanabilmek.
 • Toplumsal ilişkileri, tarihsel gelişmeleri, toplumsal etkenleri ve toplumsal sorunları hem ulusal hem de küresel ölçekte kavramaya yönelik bilgi dağarcığı geliştirebilmek.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız Felsefe Grubu öğretmeni olarak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, kamuda ya da özel teşebbüste sosyal araştırmacılık, sosyal danışmanlık, insan kaynakları yöneticiliği, reklamcılık alanlarında ve medya kuruluşlarında çalışmaktadırlar.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar ALES sınavından en az 55, yabancı dil sınavından da en az 50 almak koşuluyla yüksek lisansa başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %50, yarıyıl sınavının katkısı %50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. . Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Doç. Dr. İbrahim Keskin
E-Posta: ikeskin@uludag.edu.tr
Tel: (0224) 294-18-43
Program Koordinatörü: Araş. Gör. Ayşe Yıldız Aydın
Eposta: ayseeyildiz@gmail.com
Tel:(0224) 294-18-51
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü
16059 Bursa/TÜRKİYE
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüzde üç doçent, dört doktor öğretim üyesi, bir öğretim görevlisi, üç araştırma görevlisi doktor, üç araştırma görevlisi görev yapmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS1007 MANTIĞA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
PSİ1071 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
SSY1001 SOSYOLOJİYE GİRİŞ I Zorunlu 3 0 0 5
SSY1003 ANTROPOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
SSY1009 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS1070 FELSEFEYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
PSİ1074 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 4
SSY1002 SOSYOLOJİYE GİRİŞ II Zorunlu 3 0 0 5
SSY1012 KURUMLAR SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 5
SSY1076 EKOLOJİK SOSYOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 5
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS2085 GENEL FELSEFE TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
PSİ2075 TEMEL ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
SSY2007 SOSYOLOJİ TARİHİ I Zorunlu 3 0 0 5
SSY2009 UYGULAMALI SOSYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
SSY2011 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 4
SSY2015 DİJİTAL SOSYOLOJİ Zorunlu 2 0 0 4
SSY2017 AİLE SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS2074 GENEL FELSEFE TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
SSY2006 SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM Zorunlu 3 0 0 5
SSY2008 SOSYOLOJİ TARİHİ II Zorunlu 3 0 0 5
SSY2010 KENT SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
SSY2012 SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 4
SSY2022 HUKUK SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 4
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS 3007 MANTIK I Zorunlu 3 0 0 3
FLS3071 BİLGİ FELSEFESİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
SSY3003 BİLGİ SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
SSY3007 SOSYOLOJİ TARİHİ III Zorunlu 3 0 0 5
SSY3011 TOPLUMSAL DEĞİŞME VE EŞİTSİZLİK Zorunlu 3 0 0 5
SSY3091 SOSYOLOJİ İÇİN İSTATİSTİK I Zorunlu 1 2 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 4
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS3010 SEMBOLİK MANTIK II Zorunlu 2 0 0 3
FLS3084 SEÇİLMİŞ FELSEFE YAZILARI Zorunlu 3 0 0 3
PSİ3072 PSİKOLOJİ TARİHİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
SSY3004 BİLİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
SSY3006 DİN SOSYOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 5
SSY3008 SOSYOLOJİ TARİHİ IV Zorunlu 3 0 0 4
SSY3092 SOSYOLOJİ İÇİN İSTATİSTİK II Zorunlu 1 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI 4073 SOSYAL PSİKOLOJİDE ÇAĞDAŞ KONULAR Zorunlu 3 0 0 3
SSY4001 TÜRK SOSYOLOGLARI Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 22
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS4076 GÜNCEL FELSEFE PROBLEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
PSİ4078 ÇEVRESEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD111 ALMANCA Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 FRANSIZCA I Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 ALMANCA II Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 FRANSIZCA II Zorunlu 2 0 0 2
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SSY2055 KÜRESELLEŞMENİN SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
SSY2059 KÜLTÜREL VE KURUMSAL PERSPEKTİFLER Seçmeli 2 0 0 3
SSY2081 KÜLTÜREL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
SSY2083 SİNEMA VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 3
SSY2089 MEKAN SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
SSY2099 OSMANLICA'YA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SSY2056 ÇAĞDAŞ TOPLUMSAL GELİŞMELER Seçmeli 2 0 0 4
SSY2058 SOSYAL HAREKETLERİN SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
SSY2060 SOSYAL ANTROPOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
SSY2062 SPOR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 4
SSY2082 ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
SSY2088 OSMANLICA METİN OKUMALARI Seçmeli 2 0 0 4
SSY2090 NİTEL VE NİCEL ARAŞTIRMALAR Seçmeli 2 0 0 4
SSY2096 TOPLUMA HİZMET UYGULAMASI VE GÖNÜLLÜLÜK Seçmeli 2 0 0 4
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SSY3005 SAVAŞ SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
SSY3021 İKTİSADA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
SSY3023 SOSYOLOJİ VE İKONOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
SSY3025 MODERNLEŞME VE NİHİLİZM Seçmeli 2 0 0 4
SSY3033 HERMENEUTİĞE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
SSY3035 ŞARKİYATÇILIK Seçmeli 2 0 0 4
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SSY3002 SİYASET SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
SSY3014 ENDÜSTRİ SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
SSY3016 KİTLE İLETİŞİM TEORİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
SSY3060 DİN VE DEVLET İLİŞKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
SSY3066 TEKNOLOJİ TARTIŞMALARI VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 3
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SSY4007 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ I Seçmeli 2 0 0 5
SSY4009 YAKIN ÇAĞ TÜRKİYESİNDE BÜYÜK SOSYAL DÖNÜŞÜMLER Seçmeli 2 0 0 5
SSY4051 MODERN DÜNYADA KADIN Seçmeli 2 0 0 6
SSY4053 SOSYOLOJİDE SEÇME KONULAR I Seçmeli 2 0 0 6
SSY4055 MÜZİK SOSYOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 6
SSY4057 TARİHSEL SOSYOLOJİ Seçmeli 2 0 0 6
SSY4059 SANAT SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 6
SSY4061 POSTMODERN TOPLUM Seçmeli 2 0 0 5
SSY4069 SOSYOLOJİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 5
SSY4071 ŞİDDETİN SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
SSY4081 ORTADOĞU HALKLARININ SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
SSY4083 ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARIN SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 6
SSY4085 ÇAĞDAŞ TOPLUMUN SOSYOLOJİK PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 6
SSY4087 SOSYOLOJİNİN FELSEFİ TEMELLERİ Seçmeli 2 0 0 6
SSY4091 YOKSULLUK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SSY4008 ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ TEORİLERİ II Seçmeli 2 0 0 5
SSY4010 YAKIN ÇAĞ AVRUPASINDA BÜYÜK SOSYAL DÖNÜŞÜMLER Seçmeli 2 0 0 5
SSY4054 MODERN TOPLUM VE İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 0 0 8
SSY4056 SOSYOLOJİDE SEÇME KONULAR II Seçmeli 2 0 0 8
SSY4058 MUKAYESELİ DEVRİMLER SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
SSY4060 MODERN DÜNYADA ÇALIŞMA VE KARİYER Seçmeli 2 0 0 8
SSY4062 POSTENDÜSTRİYEL TOPLUM Seçmeli 2 0 0 5
SSY4072 TÜRK MODERNLEŞMESİ Seçmeli 2 0 0 6
SSY4076 GÜNDELİK YAŞAMIN SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
SSY4080 MEDYA, KÜLTÜR VE TOPLUM Seçmeli 2 0 0 6
SSY4084 KIR SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 6
SSY4086 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 8
SSY4088 MİMARLIK SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 8
SSY4090 TURİZM SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
SSY4092 ÇAĞDAŞ KENTLERİN SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 8
SSY4096 GÖÇ SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr