Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Felsefe
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü 1990 yılında kurulmuştur. Felsefe Bölümü öğrenciye, felsefe tarihi donanımı içinde, geçmişten günümüze felsefenin temel problem alanlarını tanıtarak felsefi bakış kazandırma görevini üstlenmiştir.
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren iki aşamalı olarak uygulanacak olan yeni Üniversite Giriş Sınav Sistemine göre, TM 3 puan türünden Lisans öğrencisi alacaktır. YÖK´ün uyguladığı yeni sisteme göre, Bölüme kayıt yaptıran öğrenciler, talep ettikleri taktirde, 2 dönem İngilizce Hazırlık Programı´nda okuma olanağına sahip olacaklardır.
Bölüm, öğrencilerine, kayıt döneminden itibaren, yer aldıkları dönem itibariyle bir Akademik Danışman tayin etmekte; Çift Anadal ve Yan Dal uygulamalarında öğrencilerini desteklemekte; Erasmus ve Farabi Öğrenci Değişim Programları´nda son derece etkin bir rol oynamaktadır. Bunun yanında, Üniversite´nin diğer bölümlerinden Felsefe Dersleri almak isteyen öğrenciler için Genel Seçmeli Dersler adı altında geniş bir yelpazede Felsefe Dersleri sunan Bölüm, ayrıca, Çift Anadal ve Yan Dal uygulamalarında en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Yine, Üniversite´nin Öğrenci Toplulukları arasında son derece önemli bir yere sahip olan Felsefe Topluluğu´na Akademik Danışmanlar eşliğinde destek veren Bölüm, gerek Üniversite´nin diğer bölümlerine gerekse de Felsefe Bölümü´ne mensup öğrencilere felsefe ile bütünlüklü bir ilişki kurma olanağının zeminin tesis etmeye çalışmaktadır.
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, felsefe etkinliğini, yalnızca akademik değil, aynı zamanda toplumsal yönüyle de ele almakta; Lisans ve Lisansüstü öğretim etkinlikleri ve yurtdışına yönelik "Erasmus", yurtiçine yönelik "Farabi" değişim programlarını sürdürmenin yanında; Ulakbim Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Philosopher´s Index, Index Islamicus, IndexCopernicus ve MLA Bibliography tarafından taranan "Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi"ni yılda iki sayı olmak üzere hazırlamakta; "Uludağ Felsefe Derneği (UFED)" adı altında çeşitli toplantılar ve seminerler düzenlemekte; felsefenin toplumsal düzlemde yaygınlık kazanması için çeşitli sivil toplum kuruluşları ile işbirliğine gitmektedir.
2
Verilen Derece
Felsefe bölümü yükseköğretimde 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Felsefe alanında Lisans derecesine sahip olunur
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans derecesinde, adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Felsefe alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
UÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Programının eğitim amacı felsefe tarihi donanımıyla birlikte felsefenin temel problem alanlarını tanıyabilen, soyut düşünebilen böylece çağımızın kültürel, toplumsal ve etik problemlerine felsefî bakışla yönelebilen, eleştiren, soru soran, sorunlarla yetinmeyip araştıran ve sorumluluk bilinci taşıyan mezunlar yetiştirmektir
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanmak.
2. Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmak.
3. Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek.
4. Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirmek.
5. Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak
6. İnsan üzerine felsefi bir bakışla insan hakları düşüncesinin gelişimini görerek insan haklarını koruma, etik ve tarih bilinci kazanmak
7. Değerler üzerine felsefi bakış kazanarak doğru değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve eleştiren bir birey olmak
8. Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak.
9. Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek.
10. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak.
11. Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
12. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmak.
 • Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanmak.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak.
 • Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek.
 • Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak
 • Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirmek.
 • Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirmek.
 • Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanmak.
 • Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek.
 • Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek.
 • Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Değerler üzerine felsefi bakış kazanarak doğru değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve eleştiren bir birey olmak
 • Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmak.
 • İnsan üzerine felsefi bir bakışla insan hakları düşüncesinin gelişimini görerek insan haklarını koruma, etik ve tarih bilinci kazanmak
 • Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
 • Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanmak.
 • Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirmek.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirmek.
 • Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanmak.
 • Değerler üzerine felsefi bakış kazanarak doğru değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve eleştiren bir birey olmak
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
 • Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak.
 • Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek.
 • Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • İnsan üzerine felsefi bir bakışla insan hakları düşüncesinin gelişimini görerek insan haklarını koruma, etik ve tarih bilinci kazanmak
 • Değerler üzerine felsefi bakış kazanarak doğru değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve eleştiren bir birey olmak
 • Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmak.
 • Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak.
 • Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirmek.
 • Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak
 • Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanmak.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak.
 • Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak
 • Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirmek.
 • Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmak.
 • Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek.
 • Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak 1,2 2
Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek. 2 2
Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanmak. 1,2 1
Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirmek. 1,2 1,2
Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmak. 1,2 1
Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek. 1
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak. 2
Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak. 2 1,2
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2-Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek. 1
Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanmak. 1 1
Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirmek. 1 1
Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmak. 1 1
Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek. 1 1
Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Beşeri bilimler alanında kazanılan yeterliliklere dayalı olarak güncel bilgileri içeren ders materyallerine, uygulamalı araç ve gereçlere, saha çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerine ve diğer kaynaklarda desteklenen ileri düzeydeki ku
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanmak. 2
Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirmek. 1 5
Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmak. 2
İnsan üzerine felsefi bir bakışla insan hakları düşüncesinin gelişimini görerek insan haklarını koruma, etik ve tarih bilinci kazanmak 1,2 1,2,3,4
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 1,2 2,3
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak. 1 4
Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak. 4
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 5
Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak 1,3,4
Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek. 1,2 1,2,3
Değerler üzerine felsefi bakış kazanarak doğru değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve eleştiren bir birey olmak 1,2 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili bilgilerin uygulanması sürecinde etik değerleri gözetir.
3-Beşeri bilimler alanında sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır, tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
4-Beşeri bilimler alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapar.
5-Kalite yönetim ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak 1,3
Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek. 3 1,2,3
Değerler üzerine felsefi bakış kazanarak doğru değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve eleştiren bir birey olmak 2 2
Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanmak. 2
Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirmek. 1 1
Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmak. 1,2
İnsan üzerine felsefi bir bakışla insan hakları düşüncesinin gelişimini görerek insan haklarını koruma, etik ve tarih bilinci kazanmak 2
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 2,3 2
Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak. 2
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Beşeri bilimler alanında karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel olarak bağımsız çalışır veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2-Sorumluluğu altında çalışanların ilgili alandaki gelişimine yönelik etkinlikleri planlar.
3-Beşeri bilimler alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak 1 1,2,3
Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek. 1,3 1,2,3
Değerler üzerine felsefi bakış kazanarak doğru değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve eleştiren bir birey olmak 3
Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanmak. 1
Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirmek. 1
Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmak. 1
İnsan üzerine felsefi bir bakışla insan hakları düşüncesinin gelişimini görerek insan haklarını koruma, etik ve tarih bilinci kazanmak 3
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 1,2,3 2
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak. 1,2 3
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 4,5 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Beşeri bilimler alanındaki ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir ve onlara düşüncelerini aktarır, sorunlarla ilgili çözüm önerilerini kuramsal ve uygulamalı olarak ortaya koyar.
2-Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunlara yönelik olarak çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekler ve bu verileri ilgili alanda bulunan uzman olan ve olmayan kişi ve kurumlarla çeşitli iletişim araçlarıyla paylaşır.
3-Beşeri bilimler alanındaki çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılır.
4-Bir yabancı dili kullanarak beşeri bilimler alanında kuramsal ve uygulamalı bilgileri izler ve ilgili alandaki uzman ve uzman olmayan kişi ve kuruluşlarla bu bilgileri paylaşır (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde).
5-Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve bilgi teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi, bilim, sanat ve varlık üzerine felsefi bakış geliştirerek, doğru düşünme formlarını kullanmak ve entelektüel donanım kazanmak 1 1
Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilmek. 3
Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanmak. 3 1
Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri yöntemlerini geliştirmek. 1 1,3
Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanmak. 1,2,3 1,3
Felsefe tarihi bilgisine sahip olup, bu bilgileri öğrenim süresince geliştirilen çıkarımsal düşünme ve argumantasyon yeteneği ile hayata geçirmek. 1 1
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip felsefeciler olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 2
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri hayatın her alanında kullanarak felsefi bakışa sahip bir birey olmak. 1 3
Simgesel ve soyut düşünmeyi alışkanlık haline getirerek yaratıcı ve tutarlı düşünme gücü ve olaylara farklı perspektiflerden bakabilme yeteneği kazanmak. 1 1,3
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Beşeri bilimler alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Sorumluluğu altında çalışanların öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenme süreçlerini yönetir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar pedagojik formasyon alarak ortaöğretim kurumlarında veya dershanelerde Felsefe Grubu Öğretmenliği ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Tezli yüksek lisans ve doktora eğitimi görerek de akademik kariyer yapabilirler. Kendi kişisel gelişimleri doğrultusunda aldıkları felsefi bakış açısıyla halkla ilişkiler, reklamcılık, reklam yazarlığı, yazılı ve görsel medyada editör, eleştirmen, yabancı dil düzeyine göre çevirmenlik gibi diğer mesleklere de yönelebilirler
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması gerekir. Dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, quiz, seminer vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % .50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. A. Kadir ÇÜÇEN
E-posta: kadir@uludag.edu.tr
Tel: +90 224 2941826
Bölüm Başkan Yardımcısı / Bologna Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi Eylem YENİSOY ŞAHİN
Telefon: (0224) 29 42843
E Posta: eylemsahin@uludag.edu.tr
Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyal Bölümler Binası
Felsefe Bölümü
16059
Bursa / Türkiye
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, 5 Profesör, 1 Doçent, 3 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Doktoralı Araştırma Görevlisi, 2 Araştırma Görevlisi, 3 ÖYP´li Araştırma Görevlisi ve 7 Proje Asistanı ile, (1990 yılından itibaren) Lisans I. Öğretim,(1990 yılından itibaren) Tezli Yüksek Lisans, (2004 yılından itibaren) Doktora ve (2020 yılından itibaren) Tezsiz Yüksek Lisans programları sunmakta; bunlara ek olarak (2010-2011 yılından itibaren de) "Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP)" kapsamında Araştırma Görevlisi istihdam etmektedir
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS1001 FELSEFEYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
FLS1011 ESKİ ÇAĞDA FELSEFE Zorunlu 3 0 0 5
FLS1017 MANTIĞA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
FLS1025 ESKİ ÇAĞ FELSEFESİ METİNLERİ Zorunlu 2 0 0 3
PSİ1071 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
SSY1071 SOSYOLOJİYE BAŞLANGIÇ Zorunlu 3 0 0 4
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS1002 FELSEFE KAVRAMLARI Zorunlu 3 0 0 5
FLS1008 DEĞER FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
FLS1012 ORTAÇAĞ VE RÖNESANSTA FELSEFE Zorunlu 3 0 0 5
FLS1026 ORTAÇAĞ FELSEFESİ METİNLERİ Zorunlu 2 0 0 3
PSİ1072 PSİKOLOJİYE GİRİŞ II Zorunlu 3 0 0 4
SSY1078 SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS2003 17. YÜZYILDA FELSEFE Zorunlu 4 0 0 8
FLS2007 BİLGİ FELSEFESİ Zorunlu 3 0 0 6
PSİ2077 SOSYAL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
SSY2007 SOSYOLOJİ TARİHİ I Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS2004 18.YÜZYILDA FELSEFE Zorunlu 4 0 0 8
FLS2006 ETİK Zorunlu 3 0 0 5
PSİ2074 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
SSY2008 SOSYOLOJİ TARİHİ II Zorunlu 3 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS3001 VARLIK FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 4
FLS3003 19. YÜZYILDA FELSEFE I Zorunlu 3 0 0 5
FLS3007 MANTIK I Zorunlu 3 0 0 5
PSİ3079 KİŞİLİK KURAMLARINA GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 4
SSY3079 KENT VE TOPLUM Zorunlu 2 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS3004 19. YÜZYILDA FELSEFE II Zorunlu 3 0 0 6
FLS3008 MANTIK II Zorunlu 3 0 0 6
FLS3008SİL MANTIK II Zorunlu 3 0 0 5
PSİ3072 PSİKOLOJİ TARİHİNE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 6
SSY3074 ÖRGÜT SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS4001 20. YÜZYILDA FELSEFE I Zorunlu 4 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS4002 20. YÜZYILDA FELSEFE II Zorunlu 4 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS2001 BİLİM FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
FLS2025 17.YÜZYIL FELSEFESİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
FLS2027 MİTOLOJİK DÜŞÜNCE VE FELSEFE Seçmeli 2 0 0 4
FLS2029 BİLİM TARİHİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
FLS2053 SANAT ESERLERİNDE FELSEFE PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
FLS2055 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS2002 ÖZGÜRLÜK SORUNU Seçmeli 2 0 0 4
FLS2008 BİLİM FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
FLS2026 18.YÜZYIL FELSEFESİ METİNLERİ Seçmeli 2 0 0 4
FLS2029 BİLİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
FLS2054 İSLAM DÜNYASINDA FELSEFE Seçmeli 2 0 0 4
FLS2056 AYDINLANMA FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS 3093 SİNEMA FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
FLS3005 SANAT FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
FLS3057 LATİNCE I Seçmeli 2 0 0 4
FLS3059 ESKİ YUNANCA I Seçmeli 2 0 0 4
FLS3083 ZİHİN FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
FLS3087 YAPISALCILIK Seçmeli 2 0 0 4
FLS3095 KLASİK POLİTİKA FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
FLS3097 FELSEFE VE EDEBİYAT I Seçmeli 2 0 0 4
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS 3090 FELSEFE VE EDEBİYAT II Seçmeli 2 0 0 4
FLS 3092 MODERN POLİTİKA FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
FLS3006 İNSAN FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
FLS3062 LATİNCE II Seçmeli 2 0 0 4
FLS3064 ESKİ YUNANCA II Seçmeli 2 0 0 4
FLS3066 DİL FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
FLS3070 SİNEMA VE FELSEFE Seçmeli 2 0 0 4
FLS3072 FELSEFEDE ELEŞTİRİ Seçmeli 2 0 0 4
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS 4085 ÇAĞDAŞ POLİTİKA FELSEFESİ I Seçmeli 2 0 0 4
FLS4007 FELSEFEDE METİN ÇÖZÜMLEMESİ I Seçmeli 2 0 0 4
FLS4027 EĞİTİM FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
FLS4029 FEMİNİST TEORİLER I Seçmeli 2 0 0 4
FLS4055 FELSEFE PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
FLS4059 BİTİRME ÇALIŞMASI I Seçmeli 2 0 0 4
FLS4061 FELSEFEDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME I Seçmeli 2 0 0 4
FLS4065 HUKUK FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
FLS4067 SECİLMİŞ METİNLER I Seçmeli 2 0 0 4
FLS4069 LATİNCE III Seçmeli 2 0 0 4
FLS4071 ESKİ YUNANCA III Seçmeli 2 0 0 4
FLS4077 FENOMENOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
FLS4079 ELEŞTİREL TEORİ Seçmeli 2 0 0 4
FLS4081 TARİH FELSEFESİNE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
FLS4083 VAROLUŞÇULUK Seçmeli 2 0 0 4
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FLS 4092 ÇAĞDAŞ POLİTİKA FELSEFESİ II Seçmeli 2 0 0 4
FLS4008 FELSEFEDE METİN ÇÖZÜMLEMESİ II Seçmeli 2 0 0 4
FLS4030 FEMİNİST TEORİLER II Seçmeli 2 0 0 4
FLS4032 UYGULAMALI ETİK Seçmeli 2 0 0 4
FLS4036 DEMOKRASİ TEORİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
FLS4060 BİTİRME ÇALIŞMASI II Seçmeli 2 0 0 4
FLS4062 FELSEFEDE ELEŞTİREL DÜŞÜNME II Seçmeli 2 0 0 4
FLS4066 SEÇİLMİŞ METİNLER II Seçmeli 2 0 0 4
FLS4068 TÜRKİYEDE FELSEFE Seçmeli 2 0 0 4
FLS4070 LATİNCE IV Seçmeli 2 0 0 4
FLS4074 ESKİ YUNANCA IV Seçmeli 2 0 0 4
FLS4080 ÇEVRE VE İNSAN Seçmeli 2 0 0 4
FLS4082 TEKNOLOJİ FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
FLS4086 GÜNÜMÜZDE FELSEFE Seçmeli 2 0 0 4
FLS4090 İNSAN HAKLARI Seçmeli 2 0 0 4
Genel Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK0505 MİTOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0507 ANADOLU UYGARLIKLARI (GENEL SEC.) Seçmeli 3 0 0 4
ARK0508 ANTİK ÇAĞDA GÜNLÜK YAŞAM Seçmeli 3 0 0 4
ARK0509 ANTİK ÇAĞ MİMARİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0512 ROMA MİMARİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0514 ANTİK ÇAĞDA BURSA Seçmeli 3 0 0 4
ARK0516 ANTİK ÇAĞDA ANITSAL YAPILAR Seçmeli 3 0 0 4
ARK0517 ARKEOLOJİ’NİN GİZEMLERİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0518 ANTİK DÖNEMDE TEKNOLOJİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0519 ANTİK DÖNEMDE MÜHENDİSLİK Seçmeli 3 0 0 4
ARK0520 ANTİK PARANIN ÖYKÜSÜ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0521 ANTİK ÇAĞDA EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0524 ROMA MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0525 YUNAN MİTOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0526 BİLGİNİN ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0527 ROMA İMPARATORLARI Seçmeli 3 0 0 4
ARK0529 ROMA ARKEOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 4
ARK0541 ANTİK KENTLER Seçmeli 3 0 0 4
BEB4001 FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4002 FİTNESS-GÜÇ GELİŞTİRME II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4003 PLATES YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4004 PLATES YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4005 BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4006 BASKETBOL YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4007 TENİS YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4008 TENİS YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4009 KAYAK YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4010 KAYAK YENİ BAŞLAYAN II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4011 ESKRİM FLÖRE-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4012 ESKRİM FLÖRE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4013 ESKRİM EPE-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4014 ESKRİM EPE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4015 TEATRAL ESKRİM-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4016 TEATRAL ESKRİM II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4017 TEKERLEKLİ SANDALYE ESKRİMİ-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4018 TEKERLEKLİ SANDALYE ESKRİMİ II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4020 KAYAK ORTA SEVİYE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4025 TENİS ORTA SEVİYE-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4026 TENİS ORTA SEVİYE II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4027 EĞİTSEL OYUN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4028 EĞİTSEL OYUN-II Seçmeli 2 0 0 3
BEB4029 VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-I Seçmeli 2 0 0 3
BEB4030 VOLEYBOL YENİ BAŞLAYAN-II Seçmeli 2 0 0 3
BYL0501 BİYOLOJİNİN TEMEL KAVRAMLARI Seçmeli 2 0 0 3
BYL0502 ÇEVRE BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
BYL0502 ÇEVRE BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0503 BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
BYL0504 EVRİMİN TEMEL İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 3
BYL0505 GENETİKTE TEMEL KAVRAMLAR Seçmeli 2 0 0 3
BYL0506 TÜRKİYE'DE BİTKİSEL ÇEŞİTLİLİK Seçmeli 2 0 0 3
BYL0507 EGZOTİK HAYVANLAR BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
BYL0508 TÜRKİYE DE HAYVANSAL ÇEŞİTLİLİK Seçmeli 2 0 0 3
BYL0509 TIBBİ BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 3
BYL0510 GÖLLERDE YAŞAM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0512 ENDÜSTRİYEL ENZİMOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0514 GENETİK VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0515 BİYOLOJİK VE KÜLTÜREL EVRİM Seçmeli 3 0 0 5
BYL0516 BİYOKİMYA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
BYL0517 DAVRANIŞ GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0518 GENETİK VE EVCİLLEŞTİRMENİN KÖKENİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0519 EKOLOJİDE TEMEL İLKELER Seçmeli 2 0 0 3
BYL0520 SU KİRLİLİĞİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
BYL0521 SAĞLIĞIMIZ VE BİYOKİMYA Seçmeli 3 0 0 5
BYL0522 BİTKİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
BYL0523 İLK YARDIM Seçmeli 1 2 0 3
BYL0524 AĞAÇ BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
BYL0525 PARK VE ORMAN AĞAÇLARI Seçmeli 3 0 0 5
BYL0527 İNSAN DAVRANIŞ BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0529 PALEOBOTANİK Seçmeli 3 0 0 5
BYL0531 DOKU BİYOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
BYL0533 İNSAN BİYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 5
BYL0535 TOKSİK MADDELER VE CANLILARA ETKİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
FLS 0525 BİLİM TARİHİ I Seçmeli 2 0 0 3
FLS 0526 BİLİM TARİHİ II Seçmeli 2 0 0 3
FLS0501 FELSEFEYE BAŞLANGIÇ Seçmeli 3 0 0 4
FLS0505 FELSEFE PROBLEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
FLS0511 CAGDAS FELSEFE AKIMLARI Seçmeli 3 0 0 4
FLS0512 İNSAN HAKLARI VE ETİK Seçmeli 3 0 0 4
FLS0514 FELSEFE PROBLEMLERİ II Seçmeli 2 0 0 3
FLS0515 İNSAN HAKLARI VE ETİK I Seçmeli 3 0 0 4
FLS0516 FELSEFEYE BAŞLANGIÇ II Seçmeli 3 0 0 4
FLS0523 BİLİM VE FELSEFE I Seçmeli 2 0 0 3
FLS0524 ÇAĞIMIZ VE FELSEFE Seçmeli 2 0 0 3
FLS0528 BİLİM VE FELSEFE II Seçmeli 2 0 0 3
FZK0507 WEB TASARIMI I Seçmeli 2 0 0 5
FZK0508 DOĞA FELSEFESİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 5
FZK0508 DOĞA FELSEFESİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
FZK0509 DOĞANIN SIRLARI Seçmeli 2 0 0 5
GSB0501 KÜLTÜREL ÇEVRE BİLİNCİ VE SOSYAL SORUMLULUK Seçmeli 3 0 0 5
GSB0502 SANAT BİLİNCİ Seçmeli 3 0 0 3
GSB0503 MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ I Seçmeli 1 2 0 3
GSB0504 MÜZİK KÜLTÜRÜNE GİRİŞ II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0505 TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ I Seçmeli 1 2 0 3
GSB0506 TÜRK SANAT MÜZİĞİNE GİRİŞ II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0508 GELENEKSEL TÜRK BEZEME SANATI: KAAT'I II Seçmeli 1 2 0 3
GSB0510 FOTOĞRAF II Seçmeli 1 0 2 3
KIM0501 KİMYA VE TOPLUM Seçmeli 3 0 0 4
KIM0502 ÇEVRE BİLİMLERİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0503 ENERJİ VE ÇEVRE Seçmeli 3 0 0 4
KIM0504 KİMYA TARİH Seçmeli 3 0 0 4
KIM0505 TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0508 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
KIM0510 KİMYASAL RİSKLER Seçmeli 3 0 0 4
MAT0503 LİNEER CEBİR I Seçmeli 3 0 0 4
MAT0504 LİNEER CEBİR II Seçmeli 3 0 0 4
MAT0505 SOYUT MATEMATİK I Seçmeli 3 0 0 4
MAT0506 SOYUT MATEMATİK II Seçmeli 3 0 0 4
MAT0515 BİLGİSAYAR İLE MATEMATİK Seçmeli 3 0 0 4
MAT0515 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Seçmeli 1 0 2 4
MAT0516 MATEMATİKSEL PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 4
MAT0535 MATEMATİK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
MAT0536 YAKIN MATEMATİK TARİHİ Seçmeli 3 0 0 4
MAT0538 VEKTÖREL ANALİZ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0501 ENDÜSTRİYEL BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
MBG0502 MİKROBİYAL ÇEŞİTLİLİK Seçmeli 2 0 0 4
MBG0503 MOLEKÜLER BİYOLOJİ UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 5
MBG0504 GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR Seçmeli 3 0 0 5
MBG0505 İNSAN GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
MBG0506 PSİKİYATRİK HASTALIKLAR GENETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
MBG0506 PSİKİYATRİK HASTALIKLAR GENETİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
PSİ0502 PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
PSİ0503 GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
PSİ0508 ÇEVRESEL PSİKOLOJİYE GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 4
PSİ0509 SOSYAL PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 6
SAT0501 ANADOLU SANATI I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0504 ANADOLU SANATI II Seçmeli 2 0 0 4
SAT0505 ÇAĞLAR BOYU İSTANBUL Seçmeli 2 0 0 4
SAT0508 BARINAKTAN KENTE YERLEŞİM TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
SAT0509 ANADOLU OSMANLI MİMARİSİ I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0510 ANADOLU'DA OSMANLI MİMARİSİ II Seçmeli 2 0 0 4
SAT0511 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ Seçmeli 2 0 0 4
SAT0512 ORTA ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE APRUPA RESİM SANATI Seçmeli 2 0 0 4
SAT0513 ORTA ASYA MİMARİSİ VE SANATI I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0514 ORTA ASYA MİMARİSİ VE SANATI II Seçmeli 2 0 0 4
SAT0515 ANADOLU SELÇUKLU SANATI I Seçmeli 2 0 0 4
SAT0516 ANADOLU SELÇUKLU SANATI II Seçmeli 2 0 0 4
SSY0504 TÜRK SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ Seçmeli 2 0 0 3
SSY0507 KÜRESELLEŞMENİN TARİHİ VE SOSYOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
TDE0501 GÜNÜMÜZ DİL SORUNLARI Seçmeli 2 0 0 4
TDE0502 DİKSİYON Seçmeli 2 0 0 3
TDE0503 TÜRK TİYATROSU Seçmeli 2 0 0 4
TDE0504 BATI EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 4
TDE0504 BATI EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 4
TDE0505 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ROMAN VE ÖYKÜ Seçmeli 2 0 0 4
TDE0506 ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDA ŞİİR Seçmeli 2 0 0 4
TDE0510 ETKİLİ KONUŞMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0501 KÜLTÜR TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0502 ÇAĞDAŞ ORTA ASYA TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0503 TÜRK TASAVVUF KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0504 TÜRK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 5
TRH0505 ORTADOĞU TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0506 UYGARLIK TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
TRH0507 CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM POLİTİKALARI Seçmeli 2 0 0 4
TRH0508 I. VE II DÜNYA SAVAŞLARININ TÜRKİYE BOYUTU Seçmeli 3 0 0 4
TRH0509 LATİNCE (GRAMER) Seçmeli 3 0 0 4
TRH0510 LATİNCE (METİNLER) Seçmeli 2 0 0 4
TRH0511 ÇAĞDAŞ YUNANCA (GRAMER) Seçmeli 3 0 0 4
TRH0512 ÇAĞDAŞ YUNANCA (METİNLER) Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr