Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkeleri çerçevesinde, 1982 yılında kurulmuş olan Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürütmektir.
2
Verilen Derece
Bilgisayar Mühendisliği Programı yükseköğretimde 180-240 AKTS kredilik altıncı aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Elektronik Mühendisliği dalında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bilgisayar Mühendisliği Programı Kabul ve Kayıt Koşulları, Yüksek lisans diplomasına sahip olunması gerekir. Yüksek lisans diploması ile doktora programına başvuru, doktora programının özel uygunluk koşuluna bağlıdır. Doktora programına başvuranlardan; fen bilimleri için sayısal puan türünde Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES ve yabancı dil taban puanına sahip olması şartı aranır. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Program; toplam 24-30 kredi arasında olmak koşuluyla, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Doktora dersleri zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Programın AKTS kredisi 180-240 arasındadır. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 75 olması gerekir. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Bilgisayar Mühendisliği dalında Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Eğitim Amaçları;
1-) Bir öğretim üyesi ve araştırmacı olma yeterliliğini sağlayacak ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip, özgün bilimsel yöntemler geliştirerek literatüre katkıda bulunabilen Bilgisayar Mühendisliği Doktorları yetiştirmek,
2-) Doktor adaylarının bilimsel yöntemler kullanarak ve etik değerleri dikkate alarak yeni teknikler geliştirebilme, bilgi ve deneyimlerini sözlü ve yazılı olarak sunabilme, yaşam boyu öğrenme ve öğretme becerilerini geliştirmek.
Eğitim Planı;
Eğitim planında Mühendislik Matematiğinde ileri konular II ve Araştırma teknikleri ve yayın etiği dersleri zorunlu dersler statüsündedir. Diğer dersler Elektronik Mühendisliği alanında yer alan güncel araştırma konularını içeren seçmeli derslerdir. Detaylı eğitim planına bm.uludag.edu.tr aracılığı ile ulaşılabilir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ileri araştırmada kullanma becerisi
2. Mühendislik problemlerini çözebilecek özgün bir sistemi analiz etme, tasarlama ve/veya gerçekleme becerisi
3. Uzmanlık alanındaki araştırmalar için gerekli olan yazılım, donanım ve modern ölçüm araçlarını kullanma becerisi
4. Bağımsız araştırma ve detaylı plan yapabilme becerisi
5. Literatür takibi, teknik sunu yapma ve dinleme ve akademik düzeyde makale yazabilme becerisi
6. Yenilikçi ve sorgulayıcı düşünüp, özgün yollar bulabilme becerisi
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, ulusal veya uluslar arası üniversiteler, araştırma merkezleri ve şirketlerde akademisyen, araştırmacı ve uzman olarak görev alabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını başarı ile tamamlayan mezunlar, aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğretim kurumlarına akademik bir pozisyon, veya kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerine uzman pozisyonu için başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bu bölüm, ilgili derslerin ders tanıtım ve uygulama formlarında açıklanmaktadır.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programını başarıyla tamamlamak için ´Yeterlilik Koşulları ve Kuralları´ bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Emir DİRİK
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : +90(224) 294 0655
e-posta : edirik@uludag.edu.tr
Bölüm Başkan Yardımcısı
Doç. Dr. Murtaza Cicioğlu (Bologna Koordinatörü)
Posta Adresi : Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
16059 Görükle/BURSA
Tel. : 0224 294 27 96
e-posta : murtazacicioglu@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Lisansüstü çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla öğrencilere tahsis edilmiş çalışma ofisleri ve laboratuvarlar mevcuttur. Laboratuvar çalışmaları akademik personel tarafından yürütülen araştırma projeleri kapsamında alınan kaynaklar ile sürdürülmektedir. Bölümde bulunan laboratuvarlar aşağıda listelenmiştir:
Bilgisayar Laboratuvarı
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BM6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
BM6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
BM6003 İLERİ ALGORİTMA TASARIMI VE ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BM6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
BM6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
BM6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
FEN6002 TEKNOLOJİ TRANSFERİ, AR-GE VE İNOVASYON Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BM6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
BM6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 15
YET6177 DOKTORA YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BM6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
BM6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BM6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
BM6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BM6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
BM6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BM6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
BM6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BM6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
BM6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BM6019 KRİPTOĞRAFİ Seçmeli 3 0 0 6
BM6021 YAPAY ZEKANIN MATEMATİKSEL TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BM6023 İLERİ ÖRÜNTÜ TANIMA Seçmeli 3 0 0 6
BM6025 VERİ GÜVENLİĞİ Seçmeli 3 0 0 6
BM6027 DOĞAL DİL ANLAMBİLİMİ VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
BM6029 YAZILIM DOĞRULAMASI VE DEĞERLENDİRMESİNDE FORMAL YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
BM6031 YENİ NESİL KABLOSUZ AĞLAR Seçmeli 3 0 0 6
BM6033 İLERİ YAPAY SİNİR AĞLARI Seçmeli 3 0 0 6
BM6035 HESAPLAMALI BİYOLOJİ VE BİYOİNFORMATİK ALGORİTMALAR Seçmeli 3 0 0 6
BM6037 ÜÇ BOYUTLU GÖRME Seçmeli 3 0 0 6
ELN6103 DERİN ÖĞRENME Seçmeli 3 0 0 6
ELN6415 İSTATİSTİKSEL NESNE ANALİZİ VE SINIFLANDIRMA Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BM6020 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 6
BM6022 İLERİ SES İŞLEME Seçmeli 3 0 0 6
BM6024 İLERİ SAYISAL GÖRÜNTÜ İŞLEME Seçmeli 3 0 0 6
BM6026 SANAL VE ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK Seçmeli 3 0 0 6
BM6028 DAĞITIK HESAPLAMA SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
BM6030 GPU İLE PARALEL PROGRAMLAMA Seçmeli 3 0 0 6
BM6032 OTONOM SİSTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
BM6034 HESAPLAMALI BİYOLOJİDE İLERİ KONULAR Seçmeli 3 0 0 6
BM6036 YAPAY ZEKA VE HESAPLAMALI SİNİR BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 6
BM6038 İLERİ GRAFİK Seçmeli 3 0 0 6
BM6040 BİLGİSAYARLI ÇEVİRİ Seçmeli 3 0 0 6
ELN6104 METASEZGİSEL ALGORİTMALAR Seçmeli 3 0 0 6
ELN6414 BİLGİSAYARLA GÖRÜDE İLERİ YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 6
ELN6418 KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMA Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr