Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Eklemeli İmalat Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Displinlerarası Eklemeli İmalat Yüksek Lisans Programı 2021-2022 Güz Yarıyılında açılmış ve eğitim öğretime başlamıştır. Program disiplinlerarası bir içerikte oluşturulmuştur. Bu alanda Türkiye´de açılan ilk yüksek lisans programıdır. Eklemeli İmalat alanındaki temel derslerin yanında Optik ve Fotonik, Biyomalzemeler, Otomotiv Mühendisliği, Polimer Malzemeler ve Yüzey İşlem ve Teknolojileri Yüksek Lisans programlarında dersler de içermektedir.
2
Verilen Derece
Eklemeli İmalat Yüksek Lisans programı başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Eklemeli İmalat alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların ALES veya eşdeğeri sınavdan en az 55 (elli beş) puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen ALES veya eş değer puana sahip olmaları gerekir. Yüksek Lisans başvuruları için yabancı dil puanı talep edilmemekte, fakat adaylardan eşit puana sahip olanlardan İngilizce puanı daha yüksek olan tercih edilecektir. Program displinlerarası bir programdır. Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği ve Malzeme Mühendisliği programlarından öğrenci kabul edilebilecektir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Anabilim Dalı ya da ilişkili olan diğer Anabilim Dalları lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dahil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS ve hazırladığı tezi öğretim üyelerinden oluşan jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Makine Mühendisliği alanında yüksek lisans diploması verilir. Seminer hariç derslerde başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde edilmelidir. Öğrencinin mezun olabilmesi için ayrıca Senato kararı ile belirlenen yayın veya bilimsel faaliyet şartını yerine getirmesi zorunludur.
7
Program Profili
Eklemeli İmalat yüksek lisans programı disiplinlerarası eğitim veren bir programdır. Akademik kadrosunda farklı anabilim dallarında görev yapan 6 öğretim üyesinde bulunmaktadır. Eklemeli İmalat Yüksek Lisans programı akademik kadrosu dışından da öğretim üyeleri ders vermekte ve öğrenci danışmanlığı alabilmektedir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bilgileri derinleştirerek eklemeli imalat alanında uygulamaya koyabilme.
2. Analiz, sentez, eleştirel değerlendirme yeteneklerini geliştirerek karmaşık problemleri bağımsız olarak çözebilme.
3. Modern tasarım yöntemleri ve araçları kullanarak bir süreci ya da bir sistemi tasarlayabilme.
4. Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
5. Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
6. Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
7. Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
8. Toplumsal, çevresel ve etik değerleri dikkate alarak bilimsel araştırma yürütebilme.
9. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
10. Özgün ve bağımsız araştırma yapabilme.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Eklemeli İmalat Yüksek Lisans programından mezun olacak öğrenciler, Makine, Otomotiv, Havacılık, Uzay, Savunma ve Medikal sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda çalışma imkanı bulabileceklerdir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar doktora programları başvuru ve kayıt şartlarını sağlamaları durumunda doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Bursa Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Eklemeli İmalat Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlamak için 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, enstitü anabilim dalı başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçmeli en az sekiz ders ile seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından başarılı olunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı:
Prof. Dr. Necmettin Kaya
Tel:+90 (224) 2941979
E-posta: necmi@uludag.edu.tr
İdari personel:
Esra Bozkurt
0 (224) 294 1952
makfen@uludag.edu.tr
Adres:
Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Dersler Makina Mühendisliği Bölümü ile ortak kullanılan 18 sınıfta yapılmaktadır. Bu sınıflar çağdaş bir mühendislik eğitimi için gerekli özelliklere sahiptir. Bu sınıfların tamamı klima ve projeksiyon cihazı ile donatılmıştır. Bölümde eğitim ve araştırma faaliyetleri için kullanılan 9 adet laboratuvar bulunmaktadır. Bu laboratuvarlar aşağıda sıralanmıştır:
Termodinamik ve Isı Tekniği Laboratuvarı,
Makine Teorisi ve Dinamiği Laboratuvarı,
Otomatik Kontrol Laboratuvarı,
Motor Laboratuvarı,
Malzeme Laboratuvarı,
Takım Tezgahları Laboratuvarı,
Makine Elemanları Laboratuvarı,
Akışkanlar Mekaniği Laboratuvarı,
Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EIM5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
EIM5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EIM5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
EIM5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
EIM5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EIM5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
EIM5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EIM5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
EIM5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYM5001 BİYOMALZEMELERE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
BYM5007 BİYOMALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
EIM5001 EKLEMELİ İMALAT TEKNOLOJİSİNE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
EIM5003 İMALATTA BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 3 0 0 6
EIM5005 EKLEMELİ İMALATIN BİYOMEDİKAL UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
FTK5131 LAZER TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
FTK5501 FİBER LAZERLER Seçmeli 3 0 0 6
MAK5217 BİLGİSAYAR GRAFİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
OTO5137 SONLU ELEMANLAR ANALİZİNİN ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
EIM5002 EKLEMELİ İMALAT İÇİN TASARIM Seçmeli 3 0 0 6
EIM5004 EKLEMELİ İMALAT PROSES SİMÜLASYONLARI Seçmeli 3 0 0 6
EIM5006 EKLEMELİ İMALATTA TERSİNE MÜHENDİSLİK Seçmeli 3 0 0 6
MAK5260 SÜRDÜRÜLEBİLİR TASARIM Seçmeli 3 0 0 6
POL5022 POLİMER KOMPOZİTLER VE KARİŞİMLAR Seçmeli 3 0 0 6
POL5024 POLİMER İŞLEME Seçmeli 3 0 0 6
YIT5006 İLERİ TEKNOLOJİK SERAMİK MALZEMELERE GİRİŞ Seçmeli 3 0 0 6
YIT5010 FİZİKSEL KALİTE KONTROL YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr