Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Çocuk Gelişimi (Büyükorhan MYO)
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu’nda 2020-2021 Eğitim-Öğretim döneminde Çocuk Gelişimi Programına öğrenci alımı gerçekleşecektir. Çocuk Gelişimi programına, ÖSYM tarafından yapılan TYT ´ye girip ve yeterli TYT puanı alan genel lise mezunları ile sınavsız geçiş için belirlenen alanlar dışındaki alanlardan veya Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının sınavsız geçiş için belirlenen alanlarından tercihlerine göre yerleştirilebilirler.
Adayların mezun olabilmeleri için, Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 120 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara "Çocuk Gelişimi" alanında ön lisans diploması verilir.
Programdan mezun olan öğrenciler ÖSYM´nin yapmış olduğu DGS ile lisans programlarında eğitim ve öğretime devam edebilirler.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Çocuk Gelişimi alanında 120 ECTS kredilik beşinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çocuk Gelişimi alanında Önlisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Çocuk Gelişimi alanında Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Çocuk Gelişimi Programının en önemli amacı; yaşam boyu eğitim ilkesiyle, bilgi çağı ve iş yaşamının gereklerine uygun ve çağdaş öğretim yöntemleri ile yaşam becerileri kazandırmaya yönelik bir eğitim hizmeti sunmaktır. Bu doğrultuda yetişen öğrencilerimizin, sahip olduğu donanımı kullanan, araştıran, ülke ve mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmayı arzulayan, alanıyla ilgili gelişmeleri takip ederek kendini sürekli yenileyen, özgün fikirlere sahip ve çözümleyici bireyler olarak yetişmelerini sağlamak istenmektedir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek
2. Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek.
3. Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak.
4. Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek.
5. Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak.
6. Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek
7. Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.
8. Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak
9. Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak
10. Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak.
11. Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
12. Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
13. Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri geliştirmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak.
 • Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek
 • Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri geliştirmek
 • Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek.
 • Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak
 • Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.
 • Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak.
 • Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak
 • Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak.
 • Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak.
 • Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek
 • Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri geliştirmek
 • Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek.
 • Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak
 • Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.
 • Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak.
 • Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak
 • Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak.
 • Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak.
 • Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek
 • Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri geliştirmek
 • Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek.
 • Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak
 • Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.
 • Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak.
 • Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak
 • Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak.
 • Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak.
 • Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek
 • Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri geliştirmek
 • Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek.
 • Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak
 • Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.
 • Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak.
 • Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak
 • Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak.
 • Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak.
 • Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek
 • Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri geliştirmek
 • Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek.
 • Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak
 • Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.
 • Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak.
 • Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak
 • Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak.
 • Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak.
 • Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak
 • Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek
 • Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri geliştirmek
 • Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek.
 • Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak
 • Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak.
 • Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak.
 • Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak
 • Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak.
 • Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak. 1,2 1
Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak 1 1
Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri geliştirmek 1 1,3
Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak. 2 1
Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak 1 1,3
Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. 1,2 1
Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak. 1 1
Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek. 1,2
Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek 1,2 1
Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak 1,2 1,3
Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek 1,2 1
Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek. 2
Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Sosyal hizmetler alanında edindiği temel düzeydeki bilgileri kullanır.
2-Sosyal hizmetler alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
3-Çocuk, engelli ve yaşlı gibi özel gereksinim grupları ile ilgili bakım işlevini görür.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak 1 1,2
Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek. 1 1
Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak. 1 1,2
Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek. 1 1
Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek 1 1,3
Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri geliştirmek 1 1,3,5
Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak. 1 1
Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak 1 1
Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. 1 1,2,3
Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak 1 1,2,3
Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak 1 3
Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek 1 1,2
Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanında temel düzeyde bilgiye sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak 1,2 1,3,6,7
Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri geliştirmek 1,2 1,2,3,6,7
Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek. 1,2 4,5
Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak 1,2 1,3,4,7
Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek 1,2 3,6,7
Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak. 1 1,7
Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak. 1,2 1,3,4,5,6,7
Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek. 1,2 1,7
Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek 1,2 1,3,4,5,6,7
Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak 1,2 1,7
Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. 1,2 1,3,4,6,7
Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak 1,2 1,3,4,5,6,7
Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak. 1,2 1,4,5,6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanı ile ilgili olarak toplumsal, bilimsel, kültürel, hukuksal ve etik değerlere uygun hareket eder.
2-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bunlara katılır.
3-Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnek olur.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak. 2 1,2,3
Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak 2,3 1,2,3
Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri geliştirmek 1,2,3 1,2,3
Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak. 1,2,3 1,2,3
Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak 2 1
Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek 3 1,2,3
Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak 1,2,3 1,2,3
Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak. 1,2,3 1,3
Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. 3 1,2
Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek. 1 1
Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek 2 1,2,3
Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek. 2 3
Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak 3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
2-Ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek 1,2 1,2,3,6
Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek. 1,2 3
Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek 1,2 1,2,6
Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak. 1,2 1,2,3,6
Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak 1,4 1,2,3,6
Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak. 1,2 1,2,3,6
Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek. 1,2 1
Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak 1,2 1,2,3,6
Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri geliştirmek 1,2,4 1,5
Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak 1,2,4 5
Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak 1,2,4 1,2,3,6
Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak. 2 1,5,6
Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. 1,2 1,2,3,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlarla paylaşır.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çocukların beslenme alışkanlıklarını takip etmek 1,2 3
Engelli çocuklara yönelik etkinlikler planlamak ve uygulamak. 3 1,2,3
Çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak 1,2,3 1,2,3
Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında mesleğin profesyonel gereklerini yerine getirebilmek 1,2,3 1,2,3
Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel kullanmalarına özen göstermek. 1 2
Toplum, aile ve çocuk ilişkisini tanımak; çocukla etkili iletişim kurabilmek. 1,2 2
Aile eğitimi konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak 1 1
Gelişim alanlarına ve gelişim özelliklerine uygun etkinlik hazırlamak. 1,3 2
Okul Öncesi Eğitimi programında geçen tüm etkinlikleri planlamak ve uygulamak. 1,2,3 1,3
Çocukların eğitimi ve yaşam kalitesini arttırmak için uygun rol modelleri geliştirmek 1,3 1,2,3
Çalışma ortamındaki araç-gereç,materyal, dokümanları kullanmak, hazırlamak ve bakımını yapmak. 1,3 1
Çocukta bilim ve teknoloji eğitimini uygulamak 1 1,2
Okul Öncesi Eğitimi programında geçen günlük eğitim planı akışı içerisindeki etkinliklerini planlamak ve uygulamak 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler.
3-Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Çocuk gelişimi ön lisans programından mezun olanlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anadolu kız meslek ve kız meslek liselerindeki uygulama sınıflarında ve ilköğretim okullarındaki ana sınıflarında kadrosuz usta öğretici olarak görev alabilmenin yanı sıra; resmi ve özel kurumlara bağlı kreş, yuva, anaokulu ve çocuk kulübü gibi okul öncesi eğitim kurumlarında yardımcı öğretmen olarak da çalışabilmektedir. Ayrıca çocuk kliniklerinde, özel eğitim alanında ve rehabilitasyon merkezlerinde, çocuk edebiyatı alanında, oyuncak üreticisi firmalarda, turizm ve spor merkezlerinin çocuk oyun alanlarında da çalışabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla üniversitelerin “Okul Öncesi Eğitim Öğrenliği ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği”, lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %50 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 30 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA,BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genelağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı: Öğr.Gör. Ömer DİLEK
e-mail: omerdilek@uludag.edu.tr
Dahili: 62513
Programın Diğer Öğretim Görevlileri
Bologna Koordinatörü: Öğr. Gör. Dr. Emre YILMAZ
yilmazemre@uludag.edu.tr
Dahili: 62503
Öğr.Gör.Yağmur CALLAK
yagmurcallak@uludag.edu.tr
Dahili : 62531
Uludağ Üniversitesi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu, Orhan Mah., Dr. İbrahim Öktem Cad., No: 28, 16990 Büyükorhan/Bursa.
Telefon : +90 (224) 8412439, Faks: +90 (224) 8412440,
e-mail: buyukorhanmyo@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Büyükorhan Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programında üç öğretim görevlisi bulunmaktadır. İlgili derslerle ilgili teorik eğitimin yapılabileceği donanımlı derslikler ve uygulama çalışmaları için materyal hazırlama ve oyun atölyeleri mevcuttur. Ayrıca öğrencilerimizin istihdam edilebileceği her türlü kurum ve kuruluşta teorik bilgilerin uygulamaya geçirilmesi için işyeri eğitimi dersleri ve stajlar yaptırılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÇCKZ105 ÇOCUK GELİŞİMİ I Zorunlu 3 0 0 4
ÇCKZ107 TEMEL TASARIM I Zorunlu 1 2 0 3
ÇCKZ109 EĞİTİCİ ARAÇ VE GEREÇ GELİŞTİRME Zorunlu 2 0 0 3
ÇCKZ111 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Zorunlu 2 0 0 3
ÇCKZ113 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM Zorunlu 3 0 0 4
ÇCKZ115 ÇOCUK VE OYUN Zorunlu 3 0 0 4
GESZ101 TEMEL MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÇCKZ106 ÇOCUK GELİŞİMİ II Zorunlu 3 0 0 4
ÇCKZ108 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE PROGRAMLAMA Zorunlu 2 0 0 4
ÇCKZ114 ÇOCUK VE DRAMA Zorunlu 3 0 0 4
ÇCKZ116 ÇOCUK VE MÜZİK Zorunlu 2 2 0 4
ÇCKZ118 ÇOCUK BESLENMESİ Zorunlu 2 0 0 2
ÇCKZ122 TEMEL TASARIM II Zorunlu 1 2 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YABANCI DİL 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BMYO001 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
ÇCKZ201 ÇOCUKLA İLETİŞİM Zorunlu 2 0 0 3
ÇCKZ203 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK Zorunlu 1 2 0 3
ÇCKZ205 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI Zorunlu 3 0 0 5
ÇCKZ213 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUK EĞİTİMİ Zorunlu 2 1 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BMYO002 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
ÇCKZ208 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA Zorunlu 2 0 0 3
ÇCKZ214 ÇOCUKTA BİLİM VE TEKNOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
ÇCKZ220 ÇOCUK VE REHBERLİK Zorunlu 2 0 0 4
ÇCKZ224 AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 1 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
1. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD111 YABANCI DİL I (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD121 YABANCI DİL I (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÇCKZ110 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Seçmeli 2 0 0 3
OTPS010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 1 3
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
2. Yarıyıl Zorunlu Yabancı Dil Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÇCKZ110 ÇOCUK EDEBİYATI VE MEDYA Seçmeli 2 0 0 3
OTPS010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 1 3
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu 2 0 0 2
YAD122 YABANCI DİL II (FRANSIZCA) Zorunlu 2 0 0 2
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÇCKS209 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
ÇCKS215 MESLEKİ YABANCI DİL I Seçmeli 2 0 0 3
ISYS239 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 0 3
OSPS001 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
OSPS021 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 3
OSPS023 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OSPS131 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS019 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Seçmeli 2 0 0 3
OTPS020 DRAMATİZASYON VE TİYATRO Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÇCKS210 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
ÇCKS216 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİMDE ARAÇ GEREÇ GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
ÇCKS220 DAVRANIŞ YÖNETİMİ VE KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
ÇCKS222 MESLEKİ YABANCI DİL II Seçmeli 2 0 0 3
ÇCKS224 KİŞİSEL GELİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
ISYS240 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 0 3
ISYS250 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
LVSS234 FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 0 0 3
OSPS040 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr