Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Polimer Malzemeler Tezli Yüksek Lisans programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
2
Verilen Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Polimer Malzemeler alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans diploması ile fen bilimleri için sayısal puan türünde Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce dilinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından B.U.Ü. Senatosunun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine B.U.Ü. Senatosu karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Polimer Malzemeler tezli Yüksek Lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca 2 adet zorunlu ve 6 adet seçmeli ders almak koşuluyla en az 8 dersi, ders aşamasında bir semineri ve tez çalışmalarını başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Polimer Malzemeler dalında Yüksek Lisans diploması verilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 (CC) olması gerekir.
7
Program Profili
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
9
Mezunların İstihdam Profilleri
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Polimer Malzemeler Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerden 120 AKTS’lik ders alması ve ders başarı notları 100 (AA) üzerinden en az 70 (CC) olması, 70 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, seminerlerini başarı ile tamamlamak ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunmak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Murat YAZICI
0224 294 26 30
İdari personel:
Günay Aksakal PÖHRENKÇİ
0 (224) 294 2600
polimerad@uludag.edu.tr
Adres:
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
POL5001 POLİMER MALZEMELERE GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 6
POL5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
POL5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN5000 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 2
POL5004 POLİMERLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
POL5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 4
POL5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 5
POL5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
POL5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
POL5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
POL5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
POL5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM5021 AKILLI POLİMERLER Seçmeli 3 0 0 6
POL5021 POLİMER KARAKTERİZASYONU Seçmeli 3 0 0 6
POL5027 POLİMER VE POLİMER KOMPOZİT YAPILARIN BİLGİSAYAR DESTEKLİ SİMÜLASYONLARI Seçmeli 3 0 0 6
TEK5043 FİZİKSEL POLİMER BİLİMİ Seçmeli 3 0 0 6
TEK5049 POLİMER KİMYASI Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KIM5032 SENTETİK ÖZEL POLİMERLER Seçmeli 3 0 0 6
POL5022 POLİMER KOMPOZİTLER VE KARİŞİMLAR Seçmeli 3 0 0 6
POL5024 POLİMER İŞLEME Seçmeli 3 0 0 6
POL5034 NANOLİF ÜRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 6
POL5036 YÜKSEK PERFORMANSLI LİFLER VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
POL5038 BLOK KOPOLİMERLER Seçmeli 3 0 0 6
TEK5040 FONKSİYONEL POLİMERLER Seçmeli 3 0 0 6
TEK5050 MALZEME BİLİMİNDE İLERİ KAVRAMLAR Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr