Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Polimer Malzemeler Tezli Yüksek Lisans programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
2
Verilen Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Polimer Malzemeler alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans diploması ile fen bilimleri için sayısal puan türünde Bursa Uludağ Üniversitesi Senatosunun belirleyeceği ALES taban puanına sahip olması şartı aranır. İngilizce dilinden; ÜDS, KPDS, TOEFL veya YÖK´ün kabul ettiği eşdeğer sınavlardan ya da Bursa Uludağ Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan yabancı dil sınavından B.U.Ü. Senatosunun belirleyeceği taban puanı almış olması gerekir. Bunun dışındaki münferit yabancı dil belgelerinin eşdeğerliğine B.U.Ü. Senatosu karar verir. Yabancı uyruklu adaylarda TÖMER tarafından verilen Türkçe yeterlik ve ilgili ALES sınavı sonuç belgesi veya YÖK tarafından uluslararası düzeyde eşdeğer kabul edilen GRE, GMAT ve benzeri sınavların herhangi birinden sınav sonuç belgesi aranır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Polimer Malzemeler tezli Yüksek Lisans programı öğrencileri, öğrenimleri boyunca 2 adet zorunlu ve 6 adet seçmeli ders almak koşuluyla en az 8 dersi, ders aşamasında bir semineri ve tez çalışmalarını başarmak zorundadır. İlgili şartları yerine getiren öğrencilere Polimer Malzemeler dalında Yüksek Lisans diploması verilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 (CC) olması gerekir.
7
Program Profili
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
9
Mezunların İstihdam Profilleri
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Polimer Malzemeler Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerden 120 AKTS’lik ders alması ve ders başarı notları 100 (AA) üzerinden en az 70 (CC) olması, 70 ağırlıklı not ortalaması elde etmek, seminerlerini başarı ile tamamlamak ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunmak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Anabilim dalı Başkanı
Prof. Dr. Murat YAZICI
0224 294 26 30
İdari personel:
Günay Aksakal PÖHRENKÇİ
0 (224) 294 2600
polimerad@uludag.edu.tr
Adres:
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Görükle Kampüsü 16059 BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr