Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Türkçe Eğitimi Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
1993´ten beri lisans programı yürütülen Bölümümüz, 2011 yılında yüksek lisans mezunu vermeye başlamıştır. Türkçe Eğitimi Doktora Programı 2018-2019 öğretim yılında açılmıştır.
2
Verilen Derece
Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Türkçe Eğitimi alanında doktora derecesi almaya hak kazanır.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programına başvurmak isteyen adayların: 1) İlgili alanlarda yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, 2) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES)’nın ilgili alanından geçerli puanı almaları 3)Yabancı Dil Sınavından 55 puan almaları gerekmektedir
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Türkçe Eğitimi alanında doktora derecesi elde edebilmek için öğrencilerin; Eğitim Bilimleri Enstitüsünün belirlediği ilgili sayıda kredi ve ders alıp bu derslerden başarılı olmaları, tez hazırlamak için yeterlilik sınavında başarılı olmaları, yabancı dil yeterliliklerini belgelendirmeleri ve bir doktora tezi hazırlayıp, jüri önünde savunarak başarılı olmaları gerekmektedir.
7
Program Profili
Türkçe eğitimi doktora programının amacı Türkçe eğitimi alanında uzman düzeyinde ve güncel bir alan ve meslek bilgisine sahip olan ve bu bilgileri araştırma ve öğretim amacıyla kullanabilen Türkçe eğitimcileri yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
2. Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak.
3. Türkçe eğitiminde yapılacak bilimsel araştırmalarda çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanabilmek.
4. Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri rehberliğinde bağımsız olarak araştırma yürütmek ve raporlaştırmasını yapmak.
5. Türkçe eğitiminde kullanılan kuralların, metinlerin, materyallerin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek.
6. Türkçe eğitimi çalışmalarında nitel ve nicel araştırma araştırma yöntemlerini kullanabilmek.
7. Uluslararası alan yazında ana dili eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dil eğitimiyle ilgili yenilikleri Türkçe eğitimine uygulayabilmek.
8. Türkçe eğitimine katkı sağlayacak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek.
9. Türkçenin eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak.
10. Türkçe eğitimi konuları ile ilgili alan yazını tarayabilmek için gerekli veri tabanlarını kullanabilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Türkçe eğitimine katkı sağlayacak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek.
 • Türkçenin eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak.
 • Türkçe eğitiminde yapılacak bilimsel araştırmalarda çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanabilmek.
 • Türkçe eğitimi konuları ile ilgili alan yazını tarayabilmek için gerekli veri tabanlarını kullanabilmek.
 • Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak.
 • Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri rehberliğinde bağımsız olarak araştırma yürütmek ve raporlaştırmasını yapmak.
 • Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
 • Türkçe eğitimi çalışmalarında nitel ve nicel araştırma araştırma yöntemlerini kullanabilmek.
 • Uluslararası alan yazında ana dili eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dil eğitimiyle ilgili yenilikleri Türkçe eğitimine uygulayabilmek.
 • Türkçe eğitiminde kullanılan kuralların, metinlerin, materyallerin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Türkçe eğitimi konuları ile ilgili alan yazını tarayabilmek için gerekli veri tabanlarını kullanabilmek.
 • Türkçe eğitiminde kullanılan kuralların, metinlerin, materyallerin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek.
 • Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak.
 • Uluslararası alan yazında ana dili eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dil eğitimiyle ilgili yenilikleri Türkçe eğitimine uygulayabilmek.
 • Türkçenin eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak.
 • Türkçe eğitiminde yapılacak bilimsel araştırmalarda çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanabilmek.
 • Türkçe eğitimine katkı sağlayacak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek.
 • Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri rehberliğinde bağımsız olarak araştırma yürütmek ve raporlaştırmasını yapmak.
 • Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
 • Türkçe eğitimi çalışmalarında nitel ve nicel araştırma araştırma yöntemlerini kullanabilmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Türkçe eğitimi çalışmalarında nitel ve nicel araştırma araştırma yöntemlerini kullanabilmek.
 • Türkçenin eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak.
 • Türkçe eğitimi konuları ile ilgili alan yazını tarayabilmek için gerekli veri tabanlarını kullanabilmek.
 • Türkçe eğitiminde kullanılan kuralların, metinlerin, materyallerin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek.
 • Türkçe eğitimine katkı sağlayacak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek.
 • Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
 • Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak.
 • Türkçe eğitiminde yapılacak bilimsel araştırmalarda çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanabilmek.
 • Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri rehberliğinde bağımsız olarak araştırma yürütmek ve raporlaştırmasını yapmak.
 • Uluslararası alan yazında ana dili eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dil eğitimiyle ilgili yenilikleri Türkçe eğitimine uygulayabilmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak.
 • Türkçe eğitimi çalışmalarında nitel ve nicel araştırma araştırma yöntemlerini kullanabilmek.
 • Türkçe eğitimi konuları ile ilgili alan yazını tarayabilmek için gerekli veri tabanlarını kullanabilmek.
 • Türkçe eğitiminde yapılacak bilimsel araştırmalarda çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanabilmek.
 • Uluslararası alan yazında ana dili eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dil eğitimiyle ilgili yenilikleri Türkçe eğitimine uygulayabilmek.
 • Türkçe eğitiminde kullanılan kuralların, metinlerin, materyallerin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek.
 • Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
 • Türkçenin eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak.
 • Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri rehberliğinde bağımsız olarak araştırma yürütmek ve raporlaştırmasını yapmak.
 • Türkçe eğitimine katkı sağlayacak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Türkçe eğitimi konuları ile ilgili alan yazını tarayabilmek için gerekli veri tabanlarını kullanabilmek.
 • Türkçe eğitiminde kullanılan kuralların, metinlerin, materyallerin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek.
 • Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak.
 • Türkçenin eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak.
 • Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
 • Uluslararası alan yazında ana dili eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dil eğitimiyle ilgili yenilikleri Türkçe eğitimine uygulayabilmek.
 • Türkçe eğitimi çalışmalarında nitel ve nicel araştırma araştırma yöntemlerini kullanabilmek.
 • Türkçe eğitimine katkı sağlayacak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek.
 • Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri rehberliğinde bağımsız olarak araştırma yürütmek ve raporlaştırmasını yapmak.
 • Türkçe eğitiminde yapılacak bilimsel araştırmalarda çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanabilmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak.
 • Türkçe eğitimi konuları ile ilgili alan yazını tarayabilmek için gerekli veri tabanlarını kullanabilmek.
 • Türkçe eğitiminde kullanılan kuralların, metinlerin, materyallerin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek.
 • Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
 • Türkçe eğitimi çalışmalarında nitel ve nicel araştırma araştırma yöntemlerini kullanabilmek.
 • Türkçenin eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak.
 • Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri rehberliğinde bağımsız olarak araştırma yürütmek ve raporlaştırmasını yapmak.
 • Uluslararası alan yazında ana dili eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dil eğitimiyle ilgili yenilikleri Türkçe eğitimine uygulayabilmek.
 • Türkçe eğitiminde yapılacak bilimsel araştırmalarda çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanabilmek.
 • Türkçe eğitimine katkı sağlayacak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Türkçe eğitimi konuları ile ilgili alan yazını tarayabilmek için gerekli veri tabanlarını kullanabilmek. 1
Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak. 1,2,3
Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak. 1,2,3
Uluslararası alan yazında ana dili eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dil eğitimiyle ilgili yenilikleri Türkçe eğitimine uygulayabilmek. 1,3
Türkçe eğitimine katkı sağlayacak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek. 3
Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri rehberliğinde bağımsız olarak araştırma yürütmek ve raporlaştırmasını yapmak. 1,2,3
Türkçe eğitimi çalışmalarında nitel ve nicel araştırma araştırma yöntemlerini kullanabilmek. 1,2,3
Türkçe eğitiminde kullanılan kuralların, metinlerin, materyallerin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek. 1,2
Türkçe eğitiminde yapılacak bilimsel araştırmalarda çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanabilmek. 1,2,3
Türkçenin eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak. 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
2-Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
3-Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Uluslararası alan yazında ana dili eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dil eğitimiyle ilgili yenilikleri Türkçe eğitimine uygulayabilmek. 2
Türkçe eğitiminde yapılacak bilimsel araştırmalarda çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanabilmek. 1
Türkçenin eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak. 1,2
Türkçe eğitimi çalışmalarında nitel ve nicel araştırma araştırma yöntemlerini kullanabilmek. 2
Türkçe eğitiminde kullanılan kuralların, metinlerin, materyallerin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek. 2
Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak. 1,2
Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak. 1
Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri rehberliğinde bağımsız olarak araştırma yürütmek ve raporlaştırmasını yapmak. 1,2
Türkçe eğitimi konuları ile ilgili alan yazını tarayabilmek için gerekli veri tabanlarını kullanabilmek. 1
Türkçe eğitimine katkı sağlayacak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2-Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Türkçe eğitiminde yapılacak bilimsel araştırmalarda çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanabilmek. 3
Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak. 1,2,3
Türkçe eğitimi çalışmalarında nitel ve nicel araştırma araştırma yöntemlerini kullanabilmek. 2
Türkçenin eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak. 1
Uluslararası alan yazında ana dili eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dil eğitimiyle ilgili yenilikleri Türkçe eğitimine uygulayabilmek. 1,2
Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri rehberliğinde bağımsız olarak araştırma yürütmek ve raporlaştırmasını yapmak. 1,3
Türkçe eğitimine katkı sağlayacak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek. 1,2,3
Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak. 1
Türkçe eğitiminde kullanılan kuralların, metinlerin, materyallerin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek. 1
Türkçe eğitimi konuları ile ilgili alan yazını tarayabilmek için gerekli veri tabanlarını kullanabilmek. 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.
3-Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretirve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Türkçe eğitimine katkı sağlayacak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek. 3,4
Türkçenin eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak. 4
Türkçe eğitimi konuları ile ilgili alan yazını tarayabilmek için gerekli veri tabanlarını kullanabilmek. 4
Türkçe eğitimi çalışmalarında nitel ve nicel araştırma araştırma yöntemlerini kullanabilmek. 4
Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak. 1,2,4
Uluslararası alan yazında ana dili eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dil eğitimiyle ilgili yenilikleri Türkçe eğitimine uygulayabilmek. 4
Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak. 1,2,3
Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri rehberliğinde bağımsız olarak araştırma yürütmek ve raporlaştırmasını yapmak. 1,2,3,4
Türkçe eğitiminde kullanılan kuralların, metinlerin, materyallerin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek. 1,4
Türkçe eğitiminde yapılacak bilimsel araştırmalarda çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanabilmek. 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur.
2-Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3-Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
4-Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Türkçe eğitiminde kullanılan kuralların, metinlerin, materyallerin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek. 1
Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak. 3
Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak. 2,4
Türkçenin eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak. 2
Türkçe eğitimi çalışmalarında nitel ve nicel araştırma araştırma yöntemlerini kullanabilmek. 3
Türkçe eğitimi konuları ile ilgili alan yazını tarayabilmek için gerekli veri tabanlarını kullanabilmek. 3
Türkçe eğitimine katkı sağlayacak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek. 1,4
Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri rehberliğinde bağımsız olarak araştırma yürütmek ve raporlaştırmasını yapmak. 2,4
Türkçe eğitiminde yapılacak bilimsel araştırmalarda çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanabilmek. 1
Uluslararası alan yazında ana dili eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dil eğitimiyle ilgili yenilikleri Türkçe eğitimine uygulayabilmek. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
4-Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Türkçe eğitiminde yapılacak bilimsel araştırmalarda çağdaş yöntem ve tekniklerden yararlanabilmek. 4
Türkçe eğitimi konuları ile ilgili alan yazını tarayabilmek için gerekli veri tabanlarını kullanabilmek. 2
Türkçe eğitiminde kullanılan kuralların, metinlerin, materyallerin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek. 2,3,4
Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak. 1,3,4
Türkçenin eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak. 1,2,3,4
Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak. 1,3
Uluslararası alan yazında ana dili eğitimiyle ilgili yapılan çalışmaları takip etmek ve dil eğitimiyle ilgili yenilikleri Türkçe eğitimine uygulayabilmek. 4
Türkçe eğitimi alanında bilimsel araştırma yöntemleri rehberliğinde bağımsız olarak araştırma yürütmek ve raporlaştırmasını yapmak. 3
Türkçe eğitimine katkı sağlayacak disiplinler arası çalışmalar yapabilmek. 1
Türkçe eğitimi çalışmalarında nitel ve nicel araştırma araştırma yöntemlerini kullanabilmek. 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünür; sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
2-Alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerinde kolaylaştırıcı/yönlendirici olur.
3-Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.
4-Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun olan öğrencilerimiz üniversitelerde akademisyen olarak görev alabilmektedirler. Devlet ve Vakıf üniversitelerinde çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar, ölçme ve değerlendirme, dersten geçme Bursa Uludağ Üniversitesinin güncel lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğine göre düzenlenir. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli, Ders Öğretim Planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
12
Mezuniyet Koşulları
Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Doktora tezini savunarak başarılı olmak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Ana Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Seçil ŞENYURT
secilalkis@uludag.edu.tr
Bologna Degˆis¸imi Programı Koordinato¨rü: Doç. Dr. Mustafa ULUOCAK
muluocak@uludag.edu.tr
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Görükle Kampüsü 16059 Nilüfer / BURSA
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Birimimizde öğrencilerin yararlanabileceği alana özgü kitaplardan oluşan bir kütüphane mevcuttur.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR6101 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
TUR6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 23
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR6102 TURKÇE EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI Zorunlu 3 0 0 6
TUR6172 SEMİNER Zorunlu 3 0 0 6
TUR6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 17
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
TUR6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 15
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
TUR6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
TUR6193 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
TUR6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
TUR6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
TUR6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR6105 ÇAĞDAŞ TÜRK ROMANINA ELEŞTİREL YAKLAŞIM Seçmeli 3 0 0 6
TUR6109 TÜRKÇENİN TEMEL KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
TUR6111 ÇAĞDAŞ ÇOCUK EDEBİYATI Seçmeli 3 0 0 6
TUR6117 İLERİ OSMANLI TÜRKÇESİ Seçmeli 3 0 0 6
TUR6119 YENİ OKURYAZARLIK TÜRLERİ VE TÜRKÇE EĞİTİMİ Seçmeli 3 0 0 6
TUR6121 OKUMA VE YAZMA ARAŞTIRMALARININ NÖROBİYOLOJİK TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TUR6123 TÜRKÇE DERS KİTABI ÇÖZÜMLEMELERİ Seçmeli 3 0 0 6
TUR6125 AKADEMİK YAZMA Seçmeli 3 0 0 6
TUR6127 KELİME BİLGİSİ Seçmeli 3 0 0 6
TUR6129 SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TUR6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TUR6104 ALAN ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ: DESEN VE ANALİZ Seçmeli 3 0 0 6
TUR6106 OSMANLI TÜRKÇESİNİN KAYNAK METİNLERİ Seçmeli 3 0 0 6
TUR6108 TÜRKÇE ÖĞRETİMİNİN KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
TUR6110 ÇOCUK EDEBİYATININ SORUNLARI Seçmeli 3 0 0 6
TUR6116 YAZMA EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 0 6
TUR6122 TÜRKÇE EĞİTİMİNDE ÖGRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
TUR6124 ELEŞTİREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ Seçmeli 3 0 0 6
TUR6128 DİLBİLGİSİ ÖĞRETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
TUR6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr