Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Coğrafya Yüksek Lisans Programı; Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulmuş lisansüstü bir programdır. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı itibariyle Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı açılmış ve ilk lisansüstü öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir.
2
Verilen Derece
Coğrafya Bilim Alanında Yüksek Lisans Derecesi
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
a) Kabul edilebilir alanlardan Lisans Diploması sahibi olma, b) Lisansüstü giriş sınavı ilgili puan türünden (ALES-SÖZ en az 55 ) gerekli puanı sağlama, c) YDS, ÜDS, UÜDS´den 40 veya üzeri ya da yabancı dil puanları eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili bir puan almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Coğrafya Anabilim Dalında 60 AKTS kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden 70 (4.00 üzerinden 2.00) ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan, toplam 90-120 AKTS kredisine sahip öğrencilere alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Öğrenim süresi 2 sene olan bu program, coğrafya yüksek lisans öğrencileri içindir ve 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Program zorunlu ve seçmeli dersler ile yüksek lisans tezini içermektedir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. • Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanabilme
2. • Etik kurallara uyma,
3. • Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanabilme,
4. • Coğrafi metodolojinin teorik yaklaşımlarını kavrayabilme,
5. • Teorik yaklaşımları araştırmalarında kullanabilme,
6. • Bilimsel araştırma yöntemleri ile araştırmayı senkronize edebilme,
7. • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir,
8. • İncelediği literatüre dayanarak öneriler geliştirir,
9. • Geliştirdiği önerilere bağlı olarak araştırma konusunu belirler,
10. • Seçtiği konu ile ilgili literatür taraması yapar ve saha çalışmaları ile araştırmayı destekler,
11. • Veri toplama araçlarını etkin bir şekilde kullanır,
12. • Topladığı verileri araştırmanın amacı doğrultusunda düzenler, analiz eder ve sentezlere ulaşır,
13. • Araştırmayı rapor haline getirir ve savunur,
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • • Teorik yaklaşımları araştırmalarında kullanabilme,
 • • Bilimsel araştırma yöntemleri ile araştırmayı senkronize edebilme,
 • • Araştırmayı rapor haline getirir ve savunur,
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • • Seçtiği konu ile ilgili literatür taraması yapar ve saha çalışmaları ile araştırmayı destekler,
 • • Coğrafi metodolojinin teorik yaklaşımlarını kavrayabilme,
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • • Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanabilme
 • • İncelediği literatüre dayanarak öneriler geliştirir,
 • • Etik kurallara uyma,
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • • Araştırmayı rapor haline getirir ve savunur,
Öğrenme Yetkinliği
 • • Veri toplama araçlarını etkin bir şekilde kullanır,
 • • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir,
 • • Topladığı verileri araştırmanın amacı doğrultusunda düzenler, analiz eder ve sentezlere ulaşır,
 • • Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanabilme,
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, Coğrafya Anabilim Dalında doktora programına başvuruda bulunabileceği gibi kamusal ve özel kurum ve kuruluşlarda ileri düzeyde araştırma yapabilme kapasitesiyle çalışma imkânı bulabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Ön lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 32. maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü
E Posta: cografya@uludag.edu.tr
Telefon: 0 224 295 50 76
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüzde iki profesör, iki doçent, üç doktor öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisi görev yapmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG5111 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE MEKÂNSAL ANALİZLER Zorunlu 3 0 0 5
COG5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
COG5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 20
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
COG5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 24
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
COG5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
COG5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG5101 COĞRAFYA'DA ÇAĞDAŞ YÖNTEMLER VE EĞİLİMLER Seçmeli 3 0 0 5
COG5103 TÜRK AKADEMİK COĞRAFYASININ TARİHİ GELİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 5
COG5109 KORUMA STATÜLÜ ALANLAR VE COĞRAFYA Seçmeli 3 0 0 5
COG5113 JEOPOLİTİK-JEOSTRATEJİK YAKLAŞIMLAR VE TÜRKİYE Seçmeli 3 0 0 5
COG5115 TÜRKİYE'DE ŞEHİRLEŞME VE ŞEHİRSEL FONKSİYONLAR Seçmeli 3 0 0 5
COG5117 TÜRKİYE'DEKİ KIRSAL YERLEŞMELER VE SORUNLARI Seçmeli 3 0 0 5
COG5123 AKARSU SISTEMLERININ JEOMORFIK ANALIZI Seçmeli 3 0 0 5
COG5127 YER SİSTEM SÜREÇLERİ Seçmeli 3 0 0 5
COG5129 BÖLGESEL COĞRAFYADA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
COG5102 COĞRAFYA ARAŞTIRMALARINDA VERİ KAYNAKLARI Seçmeli 3 0 0 6
COG5104 BURSA İLİNİN COĞRAFYASI Seçmeli 3 0 0 6
COG5106 TÜRKİYE'NİN SINIRLARI Seçmeli 3 0 0 6
COG5108 ULUSLARARASI GÖÇLER VE TÜRKİYE Seçmeli 3 0 0 6
COG5110 TÜRKİYE NÜFUS ANALİZLERİ Seçmeli 3 0 0 6
COG5112 TURİZM POTANSİYELİ BELİRLEME ÇALIŞMALARI Seçmeli 3 0 0 6
COG5116 UZAKTAN ALGILAMA VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
COG5120 KÜRESELLEŞME-YERELLEŞME SÜRECİNDE KENTLERİN ROLÜ VE KENTSEL ARAZİ KULLANIMI Seçmeli 3 0 0 6
COG5124 JEOPOLİTİK, JEOEKONOMİK VE JEOKÜLTÜREL ETKİLERİ YÖNÜYLE KÜRESELLEŞME Seçmeli 3 0 0 6
COG5130 JEOMORFOMETRI VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
COG5134 DOĞAL TEHLIKE, RISK VE AFETLER Seçmeli 3 0 0 6
COG5136 BÖLGE PLANLAMANIN COĞRAFI ESASLARI Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr