Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Coğrafya Yüksek Lisans Programı; Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulmuş lisansüstü bir programdır. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı itibariyle Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Coğrafya Tezli Yüksek Lisans Programı açılmış ve ilk lisansüstü öğrenci alımı gerçekleştirilmiştir.
2
Verilen Derece
Coğrafya Bilim Alanında Yüksek Lisans Derecesi
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
a) Kabul edilebilir alanlardan Lisans Diploması sahibi olma, b) Lisansüstü giriş sınavı ilgili puan türünden (ALES-SÖZ en az 55 ) gerekli puanı sağlama, c) YDS, ÜDS, UÜDS´den 40 veya üzeri ya da yabancı dil puanları eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanların muadili bir puan almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Coğrafya Anabilim Dalında 60 AKTS kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden 70 (4.00 üzerinden 2.00) ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan, toplam 90-120 AKTS kredisine sahip öğrencilere alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Öğrenim süresi 2 sene olan bu program, coğrafya yüksek lisans öğrencileri içindir ve 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Program zorunlu ve seçmeli dersler ile yüksek lisans tezini içermektedir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. • Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanabilme
2. • Etik kurallara uyma,
3. • Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanabilme,
4. • Coğrafi metodolojinin teorik yaklaşımlarını kavrayabilme,
5. • Teorik yaklaşımları araştırmalarında kullanabilme,
6. • Bilimsel araştırma yöntemleri ile araştırmayı senkronize edebilme,
7. • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir,
8. • İncelediği literatüre dayanarak öneriler geliştirir,
9. • Geliştirdiği önerilere bağlı olarak araştırma konusunu belirler,
10. • Seçtiği konu ile ilgili literatür taraması yapar ve saha çalışmaları ile araştırmayı destekler,
11. • Veri toplama araçlarını etkin bir şekilde kullanır,
12. • Topladığı verileri araştırmanın amacı doğrultusunda düzenler, analiz eder ve sentezlere ulaşır,
13. • Araştırmayı rapor haline getirir ve savunur,
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • • Bilimsel araştırma yöntemleri ile araştırmayı senkronize edebilme,
 • • Araştırmayı rapor haline getirir ve savunur,
 • • Teorik yaklaşımları araştırmalarında kullanabilme,
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • • Coğrafi metodolojinin teorik yaklaşımlarını kavrayabilme,
 • • Seçtiği konu ile ilgili literatür taraması yapar ve saha çalışmaları ile araştırmayı destekler,
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • • Etik kurallara uyma,
 • • Çalışmalarında bilimsel araştırma becerilerini kullanabilme
 • • İncelediği literatüre dayanarak öneriler geliştirir,
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • • Araştırmayı rapor haline getirir ve savunur,
Öğrenme Yetkinliği
 • • Veri toplama araçlarını etkin bir şekilde kullanır,
 • • Topladığı verileri araştırmanın amacı doğrultusunda düzenler, analiz eder ve sentezlere ulaşır,
 • • Üst düzey düşünme becerilerini (eleştirel düşünme, problem çözme, yaratıcı düşünme, karar verme, yansıtma) kullanabilme,
 • • Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde alanyazını inceleyerek değerlendirir,
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, Coğrafya Anabilim Dalında doktora programına başvuruda bulunabileceği gibi kamusal ve özel kurum ve kuruluşlarda ileri düzeyde araştırma yapabilme kapasitesiyle çalışma imkânı bulabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü Doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Ön lisans ve Lisans Öğretim Yönetmeliğinin 32. maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve yüksek lisans tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü
E Posta: cografya@uludag.edu.tr
Telefon: 0 224 295 50 76
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüzde iki profesör, iki doçent, üç doktor öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisi görev yapmaktadır.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr