Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Hemşirelik Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Hemşirelik Bölümü Doktora Programı 2017 yılında açılmıştır.
2
Verilen Derece
Hemşirelik alanında yüksek lisans derecesi ile mezun olanlar Hemşirelikte Doktora derecesi alır.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa Sağlık Bilimleri Enstitüsü´nün Hemşirelik Yüksek lisans programından mezun olanalar başvurabilir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
7
Program Profili
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarmada yaşam boyu öğrenmeyi kullanır.
2. Farklı disiplinler ile etkili iletişim kurar, ekip çalışmasını sürdürür ve analiz/ sentez yeteneğini sorun çözmede kullanır.
3. Mesleğinin gerektirdiği etik ilkelere uygun davranır.
4. Alanı ile ilgili akademik çalışmaları planlama , uygulama ve yayınlama becerisine sahiptir.
5. Alanı ile ilgili bilimsel makaleleri, bilimsel bilgiyi analiz edebilir.
6. Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının klinik uyulamaya aktarılması için çaba sarf eder.
7. Hemşirelik alanındaki bilgi ve uygulamalarını uzmanlık düzeyinde geliştirir.
8. En az bir yabancı dili kullanarak yazılı, sözlü iletişim kurabilir, alanındaki yayınları takip edebilir.
9. Sağlık ekibi içindeki rol tanımına uygun olarak klinik karar verme süreçlerinde yer alır.
10. Alanındaki güncel ve özgün bilgilerini kullanarak özgün düşünce geliştirir ve bilimsel araştırmalar yapar ve bilime katkı sağlar.
11. Alanı ile ilgili ve disiplinler arası problem çözümünde liderlik becerilerini kullanır.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanı ile ilgili ve disiplinler arası problem çözümünde liderlik becerilerini kullanır.
 • Alanındaki güncel ve özgün bilgilerini kullanarak özgün düşünce geliştirir ve bilimsel araştırmalar yapar ve bilime katkı sağlar.
 • Alanı ile ilgili akademik çalışmaları planlama , uygulama ve yayınlama becerisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili bilimsel makaleleri, bilimsel bilgiyi analiz edebilir.
 • Hemşirelik alanındaki bilgi ve uygulamalarını uzmanlık düzeyinde geliştirir.
 • Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının klinik uyulamaya aktarılması için çaba sarf eder.
 • Sağlık ekibi içindeki rol tanımına uygun olarak klinik karar verme süreçlerinde yer alır.
 • Ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarmada yaşam boyu öğrenmeyi kullanır.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alanındaki güncel ve özgün bilgilerini kullanarak özgün düşünce geliştirir ve bilimsel araştırmalar yapar ve bilime katkı sağlar.
 • Alanı ile ilgili akademik çalışmaları planlama , uygulama ve yayınlama becerisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili bilimsel makaleleri, bilimsel bilgiyi analiz edebilir.
 • Farklı disiplinler ile etkili iletişim kurar, ekip çalışmasını sürdürür ve analiz/ sentez yeteneğini sorun çözmede kullanır.
 • Hemşirelik alanındaki bilgi ve uygulamalarını uzmanlık düzeyinde geliştirir.
 • Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının klinik uyulamaya aktarılması için çaba sarf eder.
 • Sağlık ekibi içindeki rol tanımına uygun olarak klinik karar verme süreçlerinde yer alır.
 • Ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarmada yaşam boyu öğrenmeyi kullanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanı ile ilgili ve disiplinler arası problem çözümünde liderlik becerilerini kullanır.
 • Alanındaki güncel ve özgün bilgilerini kullanarak özgün düşünce geliştirir ve bilimsel araştırmalar yapar ve bilime katkı sağlar.
 • Farklı disiplinler ile etkili iletişim kurar, ekip çalışmasını sürdürür ve analiz/ sentez yeteneğini sorun çözmede kullanır.
 • Hemşirelik alanındaki bilgi ve uygulamalarını uzmanlık düzeyinde geliştirir.
 • Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının klinik uyulamaya aktarılması için çaba sarf eder.
 • Mesleğinin gerektirdiği etik ilkelere uygun davranır.
 • Sağlık ekibi içindeki rol tanımına uygun olarak klinik karar verme süreçlerinde yer alır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ve disiplinler arası problem çözümünde liderlik becerilerini kullanır.
 • Alanındaki güncel ve özgün bilgilerini kullanarak özgün düşünce geliştirir ve bilimsel araştırmalar yapar ve bilime katkı sağlar.
 • Alanı ile ilgili akademik çalışmaları planlama , uygulama ve yayınlama becerisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili bilimsel makaleleri, bilimsel bilgiyi analiz edebilir.
 • Farklı disiplinler ile etkili iletişim kurar, ekip çalışmasını sürdürür ve analiz/ sentez yeteneğini sorun çözmede kullanır.
 • Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının klinik uyulamaya aktarılması için çaba sarf eder.
 • Mesleğinin gerektirdiği etik ilkelere uygun davranır.
 • Sağlık ekibi içindeki rol tanımına uygun olarak klinik karar verme süreçlerinde yer alır.
 • Ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarmada yaşam boyu öğrenmeyi kullanır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel ve özgün bilgilerini kullanarak özgün düşünce geliştirir ve bilimsel araştırmalar yapar ve bilime katkı sağlar.
 • Alanı ile ilgili akademik çalışmaları planlama , uygulama ve yayınlama becerisine sahiptir.
 • Alanı ile ilgili bilimsel makaleleri, bilimsel bilgiyi analiz edebilir.
 • En az bir yabancı dili kullanarak yazılı, sözlü iletişim kurabilir, alanındaki yayınları takip edebilir.
 • Farklı disiplinler ile etkili iletişim kurar, ekip çalışmasını sürdürür ve analiz/ sentez yeteneğini sorun çözmede kullanır.
 • Hemşirelik alanındaki bilgi ve uygulamalarını uzmanlık düzeyinde geliştirir.
 • Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının klinik uyulamaya aktarılması için çaba sarf eder.
 • Sağlık ekibi içindeki rol tanımına uygun olarak klinik karar verme süreçlerinde yer alır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ve disiplinler arası problem çözümünde liderlik becerilerini kullanır.
 • Alanındaki güncel ve özgün bilgilerini kullanarak özgün düşünce geliştirir ve bilimsel araştırmalar yapar ve bilime katkı sağlar.
 • Hemşirelik alanındaki bilgi ve uygulamalarını uzmanlık düzeyinde geliştirir.
 • Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının klinik uyulamaya aktarılması için çaba sarf eder.
 • Sağlık ekibi içindeki rol tanımına uygun olarak klinik karar verme süreçlerinde yer alır.
 • Ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarmada yaşam boyu öğrenmeyi kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ders planında ilgili derslerin ders içerikleri ve değerlendirme yöntemleri açıklanmıştır.
12
Mezuniyet Koşulları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen doktora ders programından ders alınması, bu derslerin başarılı bir tamamlanması gerekmektedir. Ders dönemindeki derslerini tamamlayan öğrenci, yönetmeliklerle belirlenen süre içinde doktora yeterlilik sınavına girmek zorundadır. Ders aşamasının tamamlanmasından sonra danışman öğretim üyesi ile birlikte belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılması ve bu çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir. Programdan mezun olabilmek için 240 AKTS nin tamamlanmış olması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bologna Birim Koordinatörü
Doç. Dr. Metin Güldaş
Tel: (0224) 29 42484
mguldas@uludag.edu.tr
Bologna Bölüm Koordinatörü
Doç. Dr. Neriman Akansel
Tel: 0224 29 42 456
nakansel@uludag.edu.tr
Doç. Dr. Hicran Yıldız
Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölüm Başkanı.
tel:2942473
e-posta:hicran@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümde 1 profesör, 4 doçent, 3 yardımcı doçent olmak üzere toplam 7 öğretim üyesi görev yapmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB 6001 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
SHE6001 HEMŞİRELİKTE BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 1
SHE6003 KANIT TEMELLİ BAKIM Zorunlu 2 0 0 4
SHE6063 İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
SHE6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB 6002 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
SHE6002 SAĞLIĞIN DEĞERLENDIRILMESI Zorunlu 2 0 0 7
SHE6004 BILIMSEL MAKALE YAZMA VE YAYINLAMA Zorunlu 2 0 0 6
SHE6072 HEMŞİRELİKTE BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
SHE6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
SHE6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
SHE6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 15
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
SHE6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
SHE6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
SHE6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
SHE6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
SHE6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE6005 ÇOCUK HEMŞIRELIĞINDE SIK KULLANILAN KURAM VE MODELER Seçmeli 2 2 0 4
SHE6007 ÇOCUKLARDA VAKA ÖRNEKLERIYLE ÖZEL DURUMLARDA BAKIM Seçmeli 2 2 0 4
SHE6009 ADOLESAN SAĞLIĞI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6011 ÇOCUKLARDA AĞRI YÖNETIMI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6013 ENGELLI ÇOCUK VE AILESINE YAKLAŞIM Seçmeli 2 2 0 4
SHE6015 VAKA ANALIZLERI ILE İÇ HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞI I Seçmeli 2 2 0 4
SHE6017 İÇ HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞINDE SIMÜLASYON UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6019 ONKOLOJI HEMŞIRELIĞINDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 2 0 4
SHE6021 ENDOKRIN HEMŞIRELIĞINDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 2 0 4
SHE6023 DAHILI YOĞUN BAKIM HEMŞIRELIĞINDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 2 0 4
SHE6025 VAKA ANALIZLERI ILE CERRAHI HASTASININ BAKIMI I Seçmeli 2 2 0 4
SHE6027 CERRAHI HEMŞIRELIĞINDE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK GELIŞMELER Seçmeli 2 2 0 4
SHE6029 CERRAHI HEMŞIRELIĞINDE KANIT TEMELLI UYGULAMALAR Seçmeli 2 2 0 4
SHE6031 ÖZELLEŞTIRILMIŞ AMELIYATHANELER Seçmeli 2 2 0 4
SHE6033 CERRAHI HEMŞIRELIĞINDE HEMŞIRELIK MODELLERININ UYGULANMASI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6037 PLASTIK CERRAHI HEMŞIRELIĞI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6039 RUH SAĞLIĞI VE PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI I Seçmeli 2 2 0 4
SHE6041 RUH SAĞLIĞI VE PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI KURAM VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6043 İLERI ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6045 AILE DINAMIKLERI VE PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6047 KONSÜLTASYON LIYEZON PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6049 HALK SAĞLIĞINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLARI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6051 KRONIK HASTALIKLARDA HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6053 ÇEVRE SAĞLIĞI VE HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6055 AILE SAĞLIĞI VE HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6057 TOPLUM BESLENMESI VE HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6059 İŞ SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6061 SAĞLIK DINAMIKLERI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6065 CERRAHI HASTASINDA BESLENME İLKELERI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6065 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR Seçmeli 2 2 0 4
SHE6067 ÇOCUK HAKLARI VE SAĞLIK POLITIKALARI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6071 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 2 0 4
SHE6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE6006 ÇOCUK SAĞLIĞINI KORUMA VE GELIŞTIRME Seçmeli 2 2 0 3
SHE6008 ÇOCUK HEMŞIRELIĞINDE ACIL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 2 0 3
SHE6010 ÇOCUK ONKOLOJI HEMŞIRELIĞI Seçmeli 2 2 0 3
SHE6012 ÇOCUK HEMŞIRELIĞINDE ILETIŞIM Seçmeli 2 2 0 3
SHE6014 YENIDOĞAN BAKIMI Seçmeli 2 2 0 3
SHE6016 VAKA ANALIZLERI ILE İÇ HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞI II Seçmeli 2 2 0 3
SHE6018 DAHILI ACILLERDE SIMÜLASYON UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 3
SHE6020 KRONIK HASTALIKLARDA PALYATIF BAKIM Seçmeli 2 2 0 3
SHE6022 KARDIYOLOJI HEMŞIRELIĞINDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 2 0 3
SHE6024 NEFROLOJI HEMŞIRELIĞINDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 2 0 3
SHE6026 VAKA ANALIZELERI ILE CERRAHI HASTANIN BAKIMI II Seçmeli 2 2 0 3
SHE6028 TRAVMA VE ACIL HEMŞIRELIĞI Seçmeli 2 2 0 3
SHE6030 ÖZEL DURUMLARDA AĞRI VE HEMŞIRELIK YAKLAŞIMLARI Seçmeli 2 2 0 3
SHE6032 SIMÜLASYONLA CERRAHI HASTASININ BAKIMI VE HEMŞIRELIK Seçmeli 2 2 0 3
SHE6034 KANSER CERRAHISINDE YENI GELIŞMELER VE HEMŞIRELIK BAKIMI Seçmeli 2 2 0 3
SHE6036 NÖROŞIRÜRJI HEMŞIRELIĞI Seçmeli 2 2 0 3
SHE6038 CERRAHIDE EKIP ÇALIŞMASI VE KRITIK DÜŞÜNME Seçmeli 2 2 0 3
SHE6040 RUH SAĞLIĞI VE PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI II Seçmeli 2 2 0 3
SHE6042 PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI FELSEFESI VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 3
SHE6048 PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞINDE TERAPÖTIK MÜDAHALELER Seçmeli 2 2 0 3
SHE6050 TOPLUM RUH SAĞLIĞI VE SOSYAL PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI Seçmeli 2 2 0 3
SHE6056 TOPLUMSAL CINSIYET KAVRAMI VE SAĞLIĞA ETKISI Seçmeli 2 2 0 3
SHE6058 BULAŞICI HASTALIKLARIN EPIDEMIYOLOJISI Seçmeli 2 2 0 3
SHE6060 YAŞLI SAĞLIĞINI GELIŞTIRME Seçmeli 2 2 0 3
SHE6062 "İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 3
SHE6062 HALK SAĞLIĞINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II Seçmeli 2 2 0 3
SHE6064 ÇOCUKLARDA HASTA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
SHE6064 SAĞLIK EĞITIMI YÖNTEM VE ILKELERI Seçmeli 2 2 0 3
SHE6066 KÜLTÜRLERARASI HEMŞIRELIK Seçmeli 2 2 0 3
SHE6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr