Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Hemşirelik Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Hemşirelik Bölümü Doktora Programı 2017 yılında açılmıştır.
2
Verilen Derece
Hemşirelik alanında yüksek lisans derecesi ile mezun olanlar Hemşirelikte Doktora derecesi alır.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Bu programa Sağlık Bilimleri Enstitüsü´nün Hemşirelik Yüksek lisans programından mezun olanalar başvurabilir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
7
Program Profili
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarmada yaşam boyu öğrenmeyi kullanır.
2. Farklı disiplinler ile etkili iletişim kurar, ekip çalışmasını sürdürür ve analiz/ sentez yeteneğini sorun çözmede kullanır.
3. Mesleğinin gerektirdiği etik ilkelere uygun davranır.
4. Alanı ile ilgili akademik çalışmaları planlama , uygulama ve yayınlama becerisine sahiptir.
5. Alanı ile ilgili bilimsel makaleleri, bilimsel bilgiyi analiz edebilir.
6. Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının klinik uyulamaya aktarılması için çaba sarf eder.
7. Hemşirelik alanındaki bilgi ve uygulamalarını uzmanlık düzeyinde geliştirir.
8. En az bir yabancı dili kullanarak yazılı, sözlü iletişim kurabilir, alanındaki yayınları takip edebilir.
9. Sağlık ekibi içindeki rol tanımına uygun olarak klinik karar verme süreçlerinde yer alır.
10. Alanındaki güncel ve özgün bilgilerini kullanarak özgün düşünce geliştirir ve bilimsel araştırmalar yapar ve bilime katkı sağlar.
11. Alanı ile ilgili ve disiplinler arası problem çözümünde liderlik becerilerini kullanır.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alanı ile ilgili akademik çalışmaları planlama , uygulama ve yayınlama becerisine sahiptir.
 • Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının klinik uyulamaya aktarılması için çaba sarf eder.
 • Alanındaki güncel ve özgün bilgilerini kullanarak özgün düşünce geliştirir ve bilimsel araştırmalar yapar ve bilime katkı sağlar.
 • Sağlık ekibi içindeki rol tanımına uygun olarak klinik karar verme süreçlerinde yer alır.
 • Ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarmada yaşam boyu öğrenmeyi kullanır.
 • Alanı ile ilgili ve disiplinler arası problem çözümünde liderlik becerilerini kullanır.
 • Alanı ile ilgili bilimsel makaleleri, bilimsel bilgiyi analiz edebilir.
 • Hemşirelik alanındaki bilgi ve uygulamalarını uzmanlık düzeyinde geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Hemşirelik alanındaki bilgi ve uygulamalarını uzmanlık düzeyinde geliştirir.
 • Farklı disiplinler ile etkili iletişim kurar, ekip çalışmasını sürdürür ve analiz/ sentez yeteneğini sorun çözmede kullanır.
 • Alanındaki güncel ve özgün bilgilerini kullanarak özgün düşünce geliştirir ve bilimsel araştırmalar yapar ve bilime katkı sağlar.
 • Alanı ile ilgili bilimsel makaleleri, bilimsel bilgiyi analiz edebilir.
 • Alanı ile ilgili akademik çalışmaları planlama , uygulama ve yayınlama becerisine sahiptir.
 • Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının klinik uyulamaya aktarılması için çaba sarf eder.
 • Sağlık ekibi içindeki rol tanımına uygun olarak klinik karar verme süreçlerinde yer alır.
 • Ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarmada yaşam boyu öğrenmeyi kullanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Sağlık ekibi içindeki rol tanımına uygun olarak klinik karar verme süreçlerinde yer alır.
 • Mesleğinin gerektirdiği etik ilkelere uygun davranır.
 • Alanı ile ilgili ve disiplinler arası problem çözümünde liderlik becerilerini kullanır.
 • Hemşirelik alanındaki bilgi ve uygulamalarını uzmanlık düzeyinde geliştirir.
 • Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının klinik uyulamaya aktarılması için çaba sarf eder.
 • Alanındaki güncel ve özgün bilgilerini kullanarak özgün düşünce geliştirir ve bilimsel araştırmalar yapar ve bilime katkı sağlar.
 • Farklı disiplinler ile etkili iletişim kurar, ekip çalışmasını sürdürür ve analiz/ sentez yeteneğini sorun çözmede kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili bilimsel makaleleri, bilimsel bilgiyi analiz edebilir.
 • Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının klinik uyulamaya aktarılması için çaba sarf eder.
 • Mesleğinin gerektirdiği etik ilkelere uygun davranır.
 • Sağlık ekibi içindeki rol tanımına uygun olarak klinik karar verme süreçlerinde yer alır.
 • Ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarmada yaşam boyu öğrenmeyi kullanır.
 • Alanı ile ilgili akademik çalışmaları planlama , uygulama ve yayınlama becerisine sahiptir.
 • Farklı disiplinler ile etkili iletişim kurar, ekip çalışmasını sürdürür ve analiz/ sentez yeteneğini sorun çözmede kullanır.
 • Alanı ile ilgili ve disiplinler arası problem çözümünde liderlik becerilerini kullanır.
 • Alanındaki güncel ve özgün bilgilerini kullanarak özgün düşünce geliştirir ve bilimsel araştırmalar yapar ve bilime katkı sağlar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanındaki güncel ve özgün bilgilerini kullanarak özgün düşünce geliştirir ve bilimsel araştırmalar yapar ve bilime katkı sağlar.
 • Alanı ile ilgili bilimsel makaleleri, bilimsel bilgiyi analiz edebilir.
 • En az bir yabancı dili kullanarak yazılı, sözlü iletişim kurabilir, alanındaki yayınları takip edebilir.
 • Hemşirelik alanındaki bilgi ve uygulamalarını uzmanlık düzeyinde geliştirir.
 • Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının klinik uyulamaya aktarılması için çaba sarf eder.
 • Alanı ile ilgili akademik çalışmaları planlama , uygulama ve yayınlama becerisine sahiptir.
 • Sağlık ekibi içindeki rol tanımına uygun olarak klinik karar verme süreçlerinde yer alır.
 • Farklı disiplinler ile etkili iletişim kurar, ekip çalışmasını sürdürür ve analiz/ sentez yeteneğini sorun çözmede kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alanı ile ilgili ve disiplinler arası problem çözümünde liderlik becerilerini kullanır.
 • Hemşirelik alanındaki bilgi ve uygulamalarını uzmanlık düzeyinde geliştirir.
 • Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının klinik uyulamaya aktarılması için çaba sarf eder.
 • Sağlık ekibi içindeki rol tanımına uygun olarak klinik karar verme süreçlerinde yer alır.
 • Ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarmada yaşam boyu öğrenmeyi kullanır.
 • Alanındaki güncel ve özgün bilgilerini kullanarak özgün düşünce geliştirir ve bilimsel araştırmalar yapar ve bilime katkı sağlar.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili ve disiplinler arası problem çözümünde liderlik becerilerini kullanır. 1
Alanındaki güncel ve özgün bilgilerini kullanarak özgün düşünce geliştirir ve bilimsel araştırmalar yapar ve bilime katkı sağlar. 1,2,3,4 3
Alanı ile ilgili akademik çalışmaları planlama , uygulama ve yayınlama becerisine sahiptir. 1,2,3,4
Alanı ile ilgili bilimsel makaleleri, bilimsel bilgiyi analiz edebilir. 1,2,3 1,2,3
Farklı disiplinler ile etkili iletişim kurar, ekip çalışmasını sürdürür ve analiz/ sentez yeteneğini sorun çözmede kullanır. 2,3
Hemşirelik alanındaki bilgi ve uygulamalarını uzmanlık düzeyinde geliştirir. 3 2,3
Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının klinik uyulamaya aktarılması için çaba sarf eder. 1,2,3 1
Sağlık ekibi içindeki rol tanımına uygun olarak klinik karar verme süreçlerinde yer alır. 1,2 3
Ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarmada yaşam boyu öğrenmeyi kullanır. 1 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
2-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
3-Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
4-Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
5-Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
6-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili ve disiplinler arası problem çözümünde liderlik becerilerini kullanır. 1
Alanındaki güncel ve özgün bilgilerini kullanarak özgün düşünce geliştirir ve bilimsel araştırmalar yapar ve bilime katkı sağlar. 1,2
Alanı ile ilgili akademik çalışmaları planlama , uygulama ve yayınlama becerisine sahiptir. 1
Alanı ile ilgili bilimsel makaleleri, bilimsel bilgiyi analiz edebilir. 2
Farklı disiplinler ile etkili iletişim kurar, ekip çalışmasını sürdürür ve analiz/ sentez yeteneğini sorun çözmede kullanır. 1
Hemşirelik alanındaki bilgi ve uygulamalarını uzmanlık düzeyinde geliştirir. 1
Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının klinik uyulamaya aktarılması için çaba sarf eder. 1 2
Mesleğinin gerektirdiği etik ilkelere uygun davranır. 2
Sağlık ekibi içindeki rol tanımına uygun olarak klinik karar verme süreçlerinde yer alır. 2 1
Ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarmada yaşam boyu öğrenmeyi kullanır. 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
3-Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
4-Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
5-Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili ve disiplinler arası problem çözümünde liderlik becerilerini kullanır. 1,2,3
Alanındaki güncel ve özgün bilgilerini kullanarak özgün düşünce geliştirir ve bilimsel araştırmalar yapar ve bilime katkı sağlar. 1,3 1,2,6
Alanı ile ilgili akademik çalışmaları planlama , uygulama ve yayınlama becerisine sahiptir. 2,3,6
Alanı ile ilgili bilimsel makaleleri, bilimsel bilgiyi analiz edebilir. 3
En az bir yabancı dili kullanarak yazılı, sözlü iletişim kurabilir, alanındaki yayınları takip edebilir. 4
Farklı disiplinler ile etkili iletişim kurar, ekip çalışmasını sürdürür ve analiz/ sentez yeteneğini sorun çözmede kullanır. 2 3,8
Hemşirelik alanındaki bilgi ve uygulamalarını uzmanlık düzeyinde geliştirir. 1 3
Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının klinik uyulamaya aktarılması için çaba sarf eder. 2,3 3,7
Mesleğinin gerektirdiği etik ilkelere uygun davranır. 3 2,8
Sağlık ekibi içindeki rol tanımına uygun olarak klinik karar verme süreçlerinde yer alır. 2 1,3,5,7
Ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarmada yaşam boyu öğrenmeyi kullanır. 3,
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
3-Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
4-Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
5-Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
6-Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili ve disiplinler arası problem çözümünde liderlik becerilerini kullanır. 3 3
Alanındaki güncel ve özgün bilgilerini kullanarak özgün düşünce geliştirir ve bilimsel araştırmalar yapar ve bilime katkı sağlar. 1 1
Alanı ile ilgili akademik çalışmaları planlama , uygulama ve yayınlama becerisine sahiptir. 1,2 1
Alanı ile ilgili bilimsel makaleleri, bilimsel bilgiyi analiz edebilir. 2 1
En az bir yabancı dili kullanarak yazılı, sözlü iletişim kurabilir, alanındaki yayınları takip edebilir. 3
Farklı disiplinler ile etkili iletişim kurar, ekip çalışmasını sürdürür ve analiz/ sentez yeteneğini sorun çözmede kullanır. 3 3
Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının klinik uyulamaya aktarılması için çaba sarf eder. 1,3 3
Mesleğinin gerektirdiği etik ilkelere uygun davranır. 1
Sağlık ekibi içindeki rol tanımına uygun olarak klinik karar verme süreçlerinde yer alır. 3 2,3
Ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarmada yaşam boyu öğrenmeyi kullanır. 2 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye ka
2-Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
3-Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4-Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanındaki güncel ve özgün bilgilerini kullanarak özgün düşünce geliştirir ve bilimsel araştırmalar yapar ve bilime katkı sağlar. 1,2 1,3
Alanı ile ilgili akademik çalışmaları planlama , uygulama ve yayınlama becerisine sahiptir. 2 3
Alanı ile ilgili bilimsel makaleleri, bilimsel bilgiyi analiz edebilir. 1 1,2
En az bir yabancı dili kullanarak yazılı, sözlü iletişim kurabilir, alanındaki yayınları takip edebilir. 2,3 5,6
Farklı disiplinler ile etkili iletişim kurar, ekip çalışmasını sürdürür ve analiz/ sentez yeteneğini sorun çözmede kullanır. 1,2 2,3,7
Hemşirelik alanındaki bilgi ve uygulamalarını uzmanlık düzeyinde geliştirir. 1,2 4
Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının klinik uyulamaya aktarılması için çaba sarf eder. 1 1,3
Sağlık ekibi içindeki rol tanımına uygun olarak klinik karar verme süreçlerinde yer alır. 1,2 7
Ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarmada yaşam boyu öğrenmeyi kullanır. 1,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili ve disiplinler arası problem çözümünde liderlik becerilerini kullanır. 1
Alanındaki güncel ve özgün bilgilerini kullanarak özgün düşünce geliştirir ve bilimsel araştırmalar yapar ve bilime katkı sağlar. 1 1,3
Alanı ile ilgili akademik çalışmaları planlama , uygulama ve yayınlama becerisine sahiptir. 1,3
Alanı ile ilgili bilimsel makaleleri, bilimsel bilgiyi analiz edebilir. 1,2
En az bir yabancı dili kullanarak yazılı, sözlü iletişim kurabilir, alanındaki yayınları takip edebilir. 2,3
Farklı disiplinler ile etkili iletişim kurar, ekip çalışmasını sürdürür ve analiz/ sentez yeteneğini sorun çözmede kullanır. 1
Hemşirelik alanındaki bilgi ve uygulamalarını uzmanlık düzeyinde geliştirir. 1 2,3
Kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarının klinik uyulamaya aktarılması için çaba sarf eder. 1
Sağlık ekibi içindeki rol tanımına uygun olarak klinik karar verme süreçlerinde yer alır. 1
Ulusal ve uluslar arası alanındaki yenilikleri bakıma aktarmada yaşam boyu öğrenmeyi kullanır. 1 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
2-Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
3-Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Ders planında ilgili derslerin ders içerikleri ve değerlendirme yöntemleri açıklanmıştır.
12
Mezuniyet Koşulları
Dereceyi alabilmek / programı tamamlamak için 60 AKTS kredisi karşılığı ilan edilen doktora ders programından ders alınması, bu derslerin başarılı bir tamamlanması gerekmektedir. Ders dönemindeki derslerini tamamlayan öğrenci, yönetmeliklerle belirlenen süre içinde doktora yeterlilik sınavına girmek zorundadır. Ders aşamasının tamamlanmasından sonra danışman öğretim üyesi ile birlikte belirlenecek bir konuda tez çalışması yapılması ve bu çalışmasını sözlü olarak atanacak jüri önünde başarılı bir şekilde sunması istenmektedir. Programdan mezun olabilmek için 240 AKTS nin tamamlanmış olması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Neriman Akansel
Hemşirelik Anabilim Dalı Başkanı
tel no: (90)224 29 42 456
nakansel@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümde 4 Profesör, 5 Doçent, 7 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 14 öğretim üyesi görev yapmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB 6001 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
SHE6001 HEMŞİRELİKTE BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 1
SHE6003 KANIT TEMELLİ BAKIM Zorunlu 2 0 0 4
SHE6063 İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
SHE6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SAB 6002 BİYOİSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 5
SHE6002 SAĞLIĞIN DEĞERLENDIRILMESI Zorunlu 2 0 0 7
SHE6004 BILIMSEL MAKALE YAZMA VE YAYINLAMA Zorunlu 2 0 0 6
SHE6072 HEMŞİRELİKTE BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 2 0 0 3
SHE6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
SHE6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 3
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
SHE6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 15
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
SHE6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
SHE6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
SHE6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
SHE6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
SHE6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE6005 ÇOCUK HEMŞIRELIĞINDE SIK KULLANILAN KURAM VE MODELER Seçmeli 2 2 0 4
SHE6007 ÇOCUKLARDA VAKA ÖRNEKLERIYLE ÖZEL DURUMLARDA BAKIM Seçmeli 2 2 0 4
SHE6009 ADOLESAN SAĞLIĞI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6011 ÇOCUKLARDA AĞRI YÖNETIMI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6013 ENGELLI ÇOCUK VE AILESINE YAKLAŞIM Seçmeli 2 2 0 4
SHE6015 VAKA ANALIZLERI ILE İÇ HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞI I Seçmeli 2 2 0 4
SHE6017 İÇ HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞINDE SIMÜLASYON UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6019 ONKOLOJI HEMŞIRELIĞINDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 2 0 4
SHE6021 ENDOKRIN HEMŞIRELIĞINDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 2 0 4
SHE6023 DAHILI YOĞUN BAKIM HEMŞIRELIĞINDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 2 0 4
SHE6025 VAKA ANALIZLERI ILE CERRAHI HASTASININ BAKIMI I Seçmeli 2 2 0 4
SHE6027 CERRAHI HEMŞIRELIĞINDE BILIMSEL VE TEKNOLOJIK GELIŞMELER Seçmeli 2 2 0 4
SHE6029 CERRAHI HEMŞIRELIĞINDE KANIT TEMELLI UYGULAMALAR Seçmeli 2 2 0 4
SHE6031 ÖZELLEŞTIRILMIŞ AMELIYATHANELER Seçmeli 2 2 0 4
SHE6033 CERRAHI HEMŞIRELIĞINDE HEMŞIRELIK MODELLERININ UYGULANMASI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6037 PLASTIK CERRAHI HEMŞIRELIĞI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6039 RUH SAĞLIĞI VE PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI I Seçmeli 2 2 0 4
SHE6041 RUH SAĞLIĞI VE PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI KURAM VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6043 İLERI ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6045 AILE DINAMIKLERI VE PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6047 KONSÜLTASYON LIYEZON PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6049 HALK SAĞLIĞINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLARI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6051 KRONIK HASTALIKLARDA HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6053 ÇEVRE SAĞLIĞI VE HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6055 AILE SAĞLIĞI VE HALK SAĞLIĞI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6057 TOPLUM BESLENMESI VE HALK SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6059 İŞ SAĞLIĞI HEMŞIRELIĞI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6061 SAĞLIK DINAMIKLERI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6065 CERRAHI HASTASINDA BESLENME İLKELERI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6065 İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE KANIT TEMELLİ UYGULAMALAR Seçmeli 2 2 0 4
SHE6067 ÇOCUK HAKLARI VE SAĞLIK POLITIKALARI Seçmeli 2 2 0 4
SHE6071 GERİATRİ HEMŞİRELİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 2 0 4
SHE6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SHE6006 ÇOCUK SAĞLIĞINI KORUMA VE GELIŞTIRME Seçmeli 2 2 0 3
SHE6008 ÇOCUK HEMŞIRELIĞINDE ACIL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 2 0 3
SHE6010 ÇOCUK ONKOLOJI HEMŞIRELIĞI Seçmeli 2 2 0 3
SHE6012 ÇOCUK HEMŞIRELIĞINDE ILETIŞIM Seçmeli 2 2 0 3
SHE6014 YENIDOĞAN BAKIMI Seçmeli 2 2 0 3
SHE6016 VAKA ANALIZLERI ILE İÇ HASTALIKLARI HEMŞIRELIĞI II Seçmeli 2 2 0 3
SHE6018 DAHILI ACILLERDE SIMÜLASYON UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 3
SHE6020 KRONIK HASTALIKLARDA PALYATIF BAKIM Seçmeli 2 2 0 3
SHE6022 KARDIYOLOJI HEMŞIRELIĞINDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 2 0 3
SHE6024 NEFROLOJI HEMŞIRELIĞINDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 2 0 3
SHE6026 VAKA ANALIZELERI ILE CERRAHI HASTANIN BAKIMI II Seçmeli 2 2 0 3
SHE6028 TRAVMA VE ACIL HEMŞIRELIĞI Seçmeli 2 2 0 3
SHE6030 ÖZEL DURUMLARDA AĞRI VE HEMŞIRELIK YAKLAŞIMLARI Seçmeli 2 2 0 3
SHE6032 SIMÜLASYONLA CERRAHI HASTASININ BAKIMI VE HEMŞIRELIK Seçmeli 2 2 0 3
SHE6034 KANSER CERRAHISINDE YENI GELIŞMELER VE HEMŞIRELIK BAKIMI Seçmeli 2 2 0 3
SHE6036 NÖROŞIRÜRJI HEMŞIRELIĞI Seçmeli 2 2 0 3
SHE6038 CERRAHIDE EKIP ÇALIŞMASI VE KRITIK DÜŞÜNME Seçmeli 2 2 0 3
SHE6040 RUH SAĞLIĞI VE PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI II Seçmeli 2 2 0 3
SHE6042 PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI FELSEFESI VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 2 0 3
SHE6048 PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞINDE TERAPÖTIK MÜDAHALELER Seçmeli 2 2 0 3
SHE6050 TOPLUM RUH SAĞLIĞI VE SOSYAL PSIKIYATRI HEMŞIRELIĞI Seçmeli 2 2 0 3
SHE6056 TOPLUMSAL CINSIYET KAVRAMI VE SAĞLIĞA ETKISI Seçmeli 2 2 0 3
SHE6058 BULAŞICI HASTALIKLARIN EPIDEMIYOLOJISI Seçmeli 2 2 0 3
SHE6060 YAŞLI SAĞLIĞINI GELIŞTIRME Seçmeli 2 2 0 3
SHE6062 "İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE TEKNOLOJİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN KULLANIMI Seçmeli 2 2 0 3
SHE6062 HALK SAĞLIĞINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR II Seçmeli 2 2 0 3
SHE6064 ÇOCUKLARDA HASTA GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 2 0 3
SHE6064 SAĞLIK EĞITIMI YÖNTEM VE ILKELERI Seçmeli 2 2 0 3
SHE6066 KÜLTÜRLERARASI HEMŞIRELIK Seçmeli 2 2 0 3
SHE6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr