Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Yönetim ve Organizasyon Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
İşletme Anabilim Dalı, 1982 yılında kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tezli ve tezsiz yüksek lisans programları ile doktora programlarını yürütmektedir. Bu program İşletme Anabilim Dalı bünyesinde yer alan Yönetim - Organizasyon Bilim Dalı tarafından yürütülmektedir.
2
Verilen Derece
Bu bilim dalı, yüksek öğretimde doktora derecesi için 240 arası AKTS gerektirmektedir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında yönetim organizasyon alanında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1. Adayların Tezli Yüksek Lisans diploması, veya Tezli yüksek lisans programını yabancı ülkelerde tamamlamış adayların YÖK denklik belgesine sahip olması gerekir. 2. Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puana sahip olma (3 yıl geçerlilik süresi aranmakta olup Eşit Ağırlıklı ve en az 55 puan olmalıdır. Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve Uluslararası alanda geçerli belgeler [GRE, GMAT vb.] geçerli olup, puan şartı aranmamaktadır). Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye´de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair TÖMER belgesi). 3. Yabancı dil puanı en az 55 olmalıdır (YDS, YÖKDİL ve OSYM tarafından kabul edilen diğer yabancı sınavları geçerlidir). - ALES %50 + LİSANS.BAŞ.ORT.%20 + YAZILI/ MÜLAKAT %30 = Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır (Genel başarı notunun en az 70 olması gerekmektedir). Yabancı Uyruklular için LİSANS NOTU %50 + YAZILI/ MÜLAKAT %50 = Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
1. Doktora ders planındaki derslerden en az 240 AKTS ders alan ve tümünü 100 üzerinden en az 75 alarak başarıyla tamamlayan, 2. Doktora yeterlilik sınavını başarıyla geçen, 3. Konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi seçilmis bir jüri önünde başarıyla savunan 4. Çalışma alanıyla ilgili en az 1 bilimsel çalışma yapan öğrencilere işletme alanında Doktora diplomasi verilir.
7
Program Profili
Programın temel amacı, işletme alanında ihtiyaç duyulan bilgilerin öğrenilmesi, kurumsal paydaşların taleplerinin karşılanması, özellikle yönetim kadrolarında görev alan çalışanların yönetsel bilgi ve becerilerinin gelişiminin sağlanması, akademisyen ve uygulamacıların bir araya getirilmesi sonucu bilimsel literatürün gelişimine katkı sağlanmasıdır.
Doktora programı 1 yılı ders aşaması ve 3 yılı tez aşaması olmak üzere toplam 4 yıldır. Tez aşamasının başlaması için doktora yeterlilik sınavının geçilmesi gerekmektedir. Her öğrenciye bir danışman atanmaktadır ve öğrenciler ders tercihlerini danışman öğretim üyelerinin yardımıyla yapmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Yönetim alanında edinilen bilgileri analiz edebilme
2. İleri düzeyde yönetim bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme.
3. Yönetim alanında karşılaşılan sorunları yönetim alanına ilişkin akademik bilgi ile çözümleyebilme
4. Yönetim alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme
5. Yönetim alanındaki uygulamalarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
6. Yönetim alanında akademik etkinliklere katılım sağlayabilecek bilgi birikimine sahip olma
7. Alana ilişkin akademik etkinliklere bilgi aktarımı yapabilme ve eleştirel yaklaşım yakalayabilme
8. Yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim okur yazarlığına sahip olma
9. Yönetim alanında bir yabancı dili kullanabilme ve ilgili yabancı literatürü takip edebilme.
10. Yönetim alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
11. Yönetim alanında yayın yapan hakemli bir dergide yayın yapabilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Yönetim alanında bir yabancı dili kullanabilme ve ilgili yabancı literatürü takip edebilme.
 • Yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim okur yazarlığına sahip olma
 • Yönetim alanındaki uygulamalarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alana ilişkin akademik etkinliklere bilgi aktarımı yapabilme ve eleştirel yaklaşım yakalayabilme
 • İleri düzeyde yönetim bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme.
 • Yönetim alanında karşılaşılan sorunları yönetim alanına ilişkin akademik bilgi ile çözümleyebilme
 • Yönetim alanında edinilen bilgileri analiz edebilme
 • Yönetim alanında yayın yapan hakemli bir dergide yayın yapabilme
 • Yönetim alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
 • Yönetim alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme
 • Yönetim alanında akademik etkinliklere katılım sağlayabilecek bilgi birikimine sahip olma
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Yönetim alanında bir yabancı dili kullanabilme ve ilgili yabancı literatürü takip edebilme.
 • Yönetim alanında yayın yapan hakemli bir dergide yayın yapabilme
 • Yönetim alanında akademik etkinliklere katılım sağlayabilecek bilgi birikimine sahip olma
 • Yönetim alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
 • Yönetim alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme
 • İleri düzeyde yönetim bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme.
 • Yönetim alanında edinilen bilgileri analiz edebilme
 • Yönetim alanındaki uygulamalarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Alana ilişkin akademik etkinliklere bilgi aktarımı yapabilme ve eleştirel yaklaşım yakalayabilme
 • Yönetim alanında karşılaşılan sorunları yönetim alanına ilişkin akademik bilgi ile çözümleyebilme
 • Yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim okur yazarlığına sahip olma
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alana ilişkin akademik etkinliklere bilgi aktarımı yapabilme ve eleştirel yaklaşım yakalayabilme
 • İleri düzeyde yönetim bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme.
 • Yönetim alanında karşılaşılan sorunları yönetim alanına ilişkin akademik bilgi ile çözümleyebilme
 • Yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim okur yazarlığına sahip olma
 • Yönetim alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
 • Yönetim alanında edinilen bilgileri analiz edebilme
 • Yönetim alanında yayın yapan hakemli bir dergide yayın yapabilme
 • Yönetim alanındaki uygulamalarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Yönetim alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme
 • Yönetim alanında bir yabancı dili kullanabilme ve ilgili yabancı literatürü takip edebilme.
 • Yönetim alanında akademik etkinliklere katılım sağlayabilecek bilgi birikimine sahip olma
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Yönetim alanında karşılaşılan sorunları yönetim alanına ilişkin akademik bilgi ile çözümleyebilme
 • Yönetim alanında akademik etkinliklere katılım sağlayabilecek bilgi birikimine sahip olma
 • Yönetim alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
 • Yönetim alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme
 • Alana ilişkin akademik etkinliklere bilgi aktarımı yapabilme ve eleştirel yaklaşım yakalayabilme
 • İleri düzeyde yönetim bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme.
 • Yönetim alanında edinilen bilgileri analiz edebilme
 • Yönetim alanında yayın yapan hakemli bir dergide yayın yapabilme
 • Yönetim alanında bir yabancı dili kullanabilme ve ilgili yabancı literatürü takip edebilme.
 • Yönetim alanındaki uygulamalarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim okur yazarlığına sahip olma
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Yönetim alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
 • Yönetim alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme
 • Yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim okur yazarlığına sahip olma
 • Yönetim alanında akademik etkinliklere katılım sağlayabilecek bilgi birikimine sahip olma
 • Yönetim alanındaki uygulamalarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Yönetim alanında yayın yapan hakemli bir dergide yayın yapabilme
 • İleri düzeyde yönetim bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme.
 • Yönetim alanında edinilen bilgileri analiz edebilme
 • Alana ilişkin akademik etkinliklere bilgi aktarımı yapabilme ve eleştirel yaklaşım yakalayabilme
 • Yönetim alanında karşılaşılan sorunları yönetim alanına ilişkin akademik bilgi ile çözümleyebilme
 • Yönetim alanında bir yabancı dili kullanabilme ve ilgili yabancı literatürü takip edebilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yönetim alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme.
 • Yönetim alanında akademik etkinliklere katılım sağlayabilecek bilgi birikimine sahip olma
 • Yönetim alanında edinilen bilgileri analiz edebilme
 • Alana ilişkin akademik etkinliklere bilgi aktarımı yapabilme ve eleştirel yaklaşım yakalayabilme
 • Yönetim alanında yayın yapan hakemli bir dergide yayın yapabilme
 • Yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim okur yazarlığına sahip olma
 • Yönetim alanındaki uygulamalarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
 • Yönetim alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme
 • Yönetim alanında bir yabancı dili kullanabilme ve ilgili yabancı literatürü takip edebilme.
 • İleri düzeyde yönetim bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme.
 • Yönetim alanında karşılaşılan sorunları yönetim alanına ilişkin akademik bilgi ile çözümleyebilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alana ilişkin akademik etkinliklere bilgi aktarımı yapabilme ve eleştirel yaklaşım yakalayabilme 0 0
İleri düzeyde yönetim bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme. 1,2 1
Yönetim alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme. 0 0
Yönetim alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme 2 0
Yönetim alanında akademik etkinliklere katılım sağlayabilecek bilgi birikimine sahip olma 0 0
Yönetim alanında bir yabancı dili kullanabilme ve ilgili yabancı literatürü takip edebilme. 0 0
Yönetim alanında edinilen bilgileri analiz edebilme 0 0
Yönetim alanında karşılaşılan sorunları yönetim alanına ilişkin akademik bilgi ile çözümleyebilme 2 1
Yönetim alanında yayın yapan hakemli bir dergide yayın yapabilme 0 0
Yönetim alanındaki uygulamalarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 0 0
Yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim okur yazarlığına sahip olma 4 0
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
2-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alana ilişkin akademik etkinliklere bilgi aktarımı yapabilme ve eleştirel yaklaşım yakalayabilme 0 0
İleri düzeyde yönetim bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme. 1,2 0
Yönetim alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme. 0 0
Yönetim alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme 1 0
Yönetim alanında akademik etkinliklere katılım sağlayabilecek bilgi birikimine sahip olma 0 0
Yönetim alanında bir yabancı dili kullanabilme ve ilgili yabancı literatürü takip edebilme. 0 0
Yönetim alanında edinilen bilgileri analiz edebilme 1,2 1,2
Yönetim alanında karşılaşılan sorunları yönetim alanına ilişkin akademik bilgi ile çözümleyebilme 0 0
Yönetim alanında yayın yapan hakemli bir dergide yayın yapabilme 0 0
Yönetim alanındaki uygulamalarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 0 0
Yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim okur yazarlığına sahip olma 0 0
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlar çıkarır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alana ilişkin akademik etkinliklere bilgi aktarımı yapabilme ve eleştirel yaklaşım yakalayabilme 0 0
İleri düzeyde yönetim bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme. 0 0
Yönetim alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme. 1,3 3
Yönetim alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme 0 0
Yönetim alanında akademik etkinliklere katılım sağlayabilecek bilgi birikimine sahip olma 0 0
Yönetim alanında bir yabancı dili kullanabilme ve ilgili yabancı literatürü takip edebilme. 0 2,5
Yönetim alanında edinilen bilgileri analiz edebilme 0 0
Yönetim alanında karşılaşılan sorunları yönetim alanına ilişkin akademik bilgi ile çözümleyebilme 0 0
Yönetim alanında yayın yapan hakemli bir dergide yayın yapabilme 0 3,4
Yönetim alanındaki uygulamalarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 0 0
Yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim okur yazarlığına sahip olma 1 0
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı verir.
2-Örgüt/Kurum için stratejik plan yapar ve strateji geliştirir.
3-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5-Yenilik arayışı içinde olma istekliliği gösterir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alana ilişkin akademik etkinliklere bilgi aktarımı yapabilme ve eleştirel yaklaşım yakalayabilme 3 0
İleri düzeyde yönetim bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme. 0 0
Yönetim alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme. 0 0
Yönetim alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme 1 1
Yönetim alanında akademik etkinliklere katılım sağlayabilecek bilgi birikimine sahip olma 1,2 0
Yönetim alanında bir yabancı dili kullanabilme ve ilgili yabancı literatürü takip edebilme. 0 0
Yönetim alanında edinilen bilgileri analiz edebilme 0 0
Yönetim alanında karşılaşılan sorunları yönetim alanına ilişkin akademik bilgi ile çözümleyebilme 3 0
Yönetim alanında yayın yapan hakemli bir dergide yayın yapabilme 2 0
Yönetim alanındaki uygulamalarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 1,3 1,2
Yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim okur yazarlığına sahip olma 0 0
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
3-Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alana ilişkin akademik etkinliklere bilgi aktarımı yapabilme ve eleştirel yaklaşım yakalayabilme 0 1,3
İleri düzeyde yönetim bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme. 0 0
Yönetim alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme. 0 0
Yönetim alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme 0 0
Yönetim alanında akademik etkinliklere katılım sağlayabilecek bilgi birikimine sahip olma 0 0
Yönetim alanında bir yabancı dili kullanabilme ve ilgili yabancı literatürü takip edebilme. 3 1,2
Yönetim alanında edinilen bilgileri analiz edebilme 0 0
Yönetim alanında karşılaşılan sorunları yönetim alanına ilişkin akademik bilgi ile çözümleyebilme 0 0
Yönetim alanında yayın yapan hakemli bir dergide yayın yapabilme 0 0
Yönetim alanındaki uygulamalarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 0 0
Yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim okur yazarlığına sahip olma 0 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alana ilişkin akademik etkinliklere bilgi aktarımı yapabilme ve eleştirel yaklaşım yakalayabilme 1 0
İleri düzeyde yönetim bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme. 0 0
Yönetim alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme. 0 0
Yönetim alanı ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme 0 0
Yönetim alanında akademik etkinliklere katılım sağlayabilecek bilgi birikimine sahip olma 0 1
Yönetim alanında bir yabancı dili kullanabilme ve ilgili yabancı literatürü takip edebilme. 0 0
Yönetim alanında edinilen bilgileri analiz edebilme 0 0
Yönetim alanında karşılaşılan sorunları yönetim alanına ilişkin akademik bilgi ile çözümleyebilme 1 1
Yönetim alanında yayın yapan hakemli bir dergide yayın yapabilme 0 0
Yönetim alanındaki uygulamalarda sorumluluk alarak çözüm üretebilme. 0 0
Yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim okur yazarlığına sahip olma 0 0
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Program mezunları, yüksek öğretim kurumlarında akademisyenlik, kamu ve özel sektör kuruluşlarında müfettişlik, uzmanlık, bankacılık, denetmenlik, mali müşavirlik, finansal danışmanlık, pazarlama sorumlusu/müdürü, müşteri ilişkileri departmanı sorumlusu, satış temsilcisi, üretim planlamacılığı, insan kaynakları uzmanlığı, yöneticilik, yönetim danışmanlığı vb. görevlerde çalışabilme imkanına sahiptirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar yurt içi veya yurt dışında doktora sonrası araştırmalara ve projelere katılabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Doktora için en az 75 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünden(240 AKTS karşılığı) geçmek, doktora yeterlilik sınavını geçmek, tezi başarıyla tamamlamak ve alanıyla ilgili en az 1 bilimsel çalışmaya sahip olmak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Uludağ Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
16 059 Görükle Kampüsü, Nilüfer-BURSA
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Ümit Gücenme Gençoğlu
Mail: umitgucenme@uludag.edu.tr
Tel: 0224 294 10 47
Bölüm Erasmus Koordinatörü: Yaşar Numan Aksanyar
Mail:yasarnuman@uludag.edu.tr
Tel: 0224 294 10 23
Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. Yasemin Ertan
Mail: yasertan@uludag.edu.tr
Telefon: 0224 294 07 24
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Programda Türkçe eğitim verilmektedir. Programı yürüten Yönetim - Organizasyon Bilim Dalında halen 6 Profesör, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır. Öğrencilerin kullanımına açık bir kütüphane, bir okuma salonu ve bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır. Öğrenciler, Erasmus ve Farabi programları çerçevesinde anlaşmalı üniversitelere gidebilmektedirler.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YOR6101 MAKRO ÖRGÜT KURAMI Zorunlu 3 0 0 9
YOR6103 İŞLETME POLİTİKASI Zorunlu 3 0 0 8
YOR6169 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TASARIMI VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
YOR6175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YOR6102 MİKRO ÖRGÜT KURAMI Zorunlu 3 0 0 6
YOR6104 STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 6
YOR6106 YÖNETİM ARAŞTIRMALARINDA ANALİZ TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 4
YOR6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
YOR6176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 16
YOR6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
YOR6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YOR6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
YOR6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YOR6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 4
YOR6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YOR6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
YOR6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YOR6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 4
YOR6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YOR6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 4
YOR6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YOR6107 KURUMSAL İŞLETME YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 4
YOR6109 KURUMSAL YÖNETİM VE AİLE İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 4
YOR6113 KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 4
YOR6123 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİNDE KURAM VE UYGULAMALAR Seçmeli 3 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
YOR6108 ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM Seçmeli 3 0 0 4
YOR6110 İŞLETMELERDE ETİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 4
YOR6116 İLERİ STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 4
YOR6118 YÖNETİM PSİKOLOJİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 3 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr