Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktora Programı, 2017 yılı güz döneminden itibaren öğrenci almaya başlamıştır.
2
Verilen Derece
Kazanılan Derece Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Alanında Doktora derecesi
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk ve yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programın ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik (240 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde eden, Doktora Yeterlik Sınavını başaran ve hazırladığı tez önerisini ve tezini seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Sosyal Bilgiler Eğitimi alanında doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Program Profili Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı, Sosyal Bilgiler Eğitimi Doktora Programı alanında öğretim elemanı ve akademisyen yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Doktora Programı, Sosyal Bilgiler öğretiminde yaklaşımlar, araştırma yöntem ve teknikleri, istatistik ve uygulamaları, öğretmenin kişisel ve mesleki gelişimi ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. - Sosyal Bilgiler disiplinlerinden seçtiği bir alanla ilgili üst düzeyde akademik çalışma yapma yeterliği kazanır.
2. - Bütünsel bir yaklaşımla Sosyal Bilgiler Eğitimi ile ilgili uzmanlık düzeyinde akademik çalışma yapabilme yeterliği kazanır.
3. - Çalıştığı alanıyla ilgili yerli ve yabancı literatüre vakıf olur.
4. - Sosyal Bilgilerin farklı disiplinlerine ilişkin çalışma yapma becerisine sahip olur.
5. Sosyal Bilgiler Eğitimi ile ilgili yeni akademik çalışmaları takip eder.
6. Ürettiği akademik çalışmalardan hem akademik camia hem de diğer eğitim-öğretim kurumları faydalanır.
7. Yaptığı çalışmalarla Sosyal Bilgiler öğretim programının gelişimine katkı sağlar.
8. Doktora derecesini alan araştırmacı, Sosyal Bilgiler eğitimi alanında incelediği bir konuda uzmanlık düzeyinde bilimsel ürünler ortaya koyabilir.
9. Doktora eğitimini tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinde (eğitim-öğretim perspektifi olan çeşitli kademelerde) ve üniversitelerde kendi alanında akademik etkinlikler gerçekleştirir
10. Doktora eğitimini tamamlayanlar ulusal ve uluslararası bir ortamda (sempozyum, kongre, bir dergide makale vb.) akademik çalışma gerçekleştirme yeterliklerine sahip olur.
11. Sosyal Bilgiler öğretim programına ilişkin kazandığı akademik perspektifini derinleştirir.
12. Mesleki ve akademik gelişimini sağlama konusunda alan uzmanlarıyla bilgi alış-verişinde bulunabilir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Mesleki ve akademik gelişimini sağlama konusunda alan uzmanlarıyla bilgi alış-verişinde bulunabilir.
 • - Sosyal Bilgiler disiplinlerinden seçtiği bir alanla ilgili üst düzeyde akademik çalışma yapma yeterliği kazanır.
 • - Sosyal Bilgilerin farklı disiplinlerine ilişkin çalışma yapma becerisine sahip olur.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Ürettiği akademik çalışmalardan hem akademik camia hem de diğer eğitim-öğretim kurumları faydalanır.
 • Sosyal Bilgiler öğretim programına ilişkin kazandığı akademik perspektifini derinleştirir.
 • Yaptığı çalışmalarla Sosyal Bilgiler öğretim programının gelişimine katkı sağlar.
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi ile ilgili yeni akademik çalışmaları takip eder.
 • Doktora derecesini alan araştırmacı, Sosyal Bilgiler eğitimi alanında incelediği bir konuda uzmanlık düzeyinde bilimsel ürünler ortaya koyabilir.
 • Mesleki ve akademik gelişimini sağlama konusunda alan uzmanlarıyla bilgi alış-verişinde bulunabilir.
 • - Bütünsel bir yaklaşımla Sosyal Bilgiler Eğitimi ile ilgili uzmanlık düzeyinde akademik çalışma yapabilme yeterliği kazanır.
 • - Sosyal Bilgilerin farklı disiplinlerine ilişkin çalışma yapma becerisine sahip olur.
 • - Sosyal Bilgiler disiplinlerinden seçtiği bir alanla ilgili üst düzeyde akademik çalışma yapma yeterliği kazanır.
 • - Çalıştığı alanıyla ilgili yerli ve yabancı literatüre vakıf olur.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • - Bütünsel bir yaklaşımla Sosyal Bilgiler Eğitimi ile ilgili uzmanlık düzeyinde akademik çalışma yapabilme yeterliği kazanır.
 • Sosyal Bilgiler öğretim programına ilişkin kazandığı akademik perspektifini derinleştirir.
 • - Sosyal Bilgilerin farklı disiplinlerine ilişkin çalışma yapma becerisine sahip olur.
 • Doktora derecesini alan araştırmacı, Sosyal Bilgiler eğitimi alanında incelediği bir konuda uzmanlık düzeyinde bilimsel ürünler ortaya koyabilir.
 • - Sosyal Bilgiler disiplinlerinden seçtiği bir alanla ilgili üst düzeyde akademik çalışma yapma yeterliği kazanır.
 • - Çalıştığı alanıyla ilgili yerli ve yabancı literatüre vakıf olur.
 • Doktora eğitimini tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinde (eğitim-öğretim perspektifi olan çeşitli kademelerde) ve üniversitelerde kendi alanında akademik etkinlikler gerçekleştirir
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi ile ilgili yeni akademik çalışmaları takip eder.
 • Doktora eğitimini tamamlayanlar ulusal ve uluslararası bir ortamda (sempozyum, kongre, bir dergide makale vb.) akademik çalışma gerçekleştirme yeterliklerine sahip olur.
 • Ürettiği akademik çalışmalardan hem akademik camia hem de diğer eğitim-öğretim kurumları faydalanır.
 • Yaptığı çalışmalarla Sosyal Bilgiler öğretim programının gelişimine katkı sağlar.
 • Mesleki ve akademik gelişimini sağlama konusunda alan uzmanlarıyla bilgi alış-verişinde bulunabilir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Sosyal Bilgiler Eğitimi ile ilgili yeni akademik çalışmaları takip eder.
 • Ürettiği akademik çalışmalardan hem akademik camia hem de diğer eğitim-öğretim kurumları faydalanır.
 • Doktora eğitimini tamamlayanlar ulusal ve uluslararası bir ortamda (sempozyum, kongre, bir dergide makale vb.) akademik çalışma gerçekleştirme yeterliklerine sahip olur.
 • Yaptığı çalışmalarla Sosyal Bilgiler öğretim programının gelişimine katkı sağlar.
 • Doktora derecesini alan araştırmacı, Sosyal Bilgiler eğitimi alanında incelediği bir konuda uzmanlık düzeyinde bilimsel ürünler ortaya koyabilir.
 • Doktora eğitimini tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinde (eğitim-öğretim perspektifi olan çeşitli kademelerde) ve üniversitelerde kendi alanında akademik etkinlikler gerçekleştirir
 • - Bütünsel bir yaklaşımla Sosyal Bilgiler Eğitimi ile ilgili uzmanlık düzeyinde akademik çalışma yapabilme yeterliği kazanır.
 • - Sosyal Bilgilerin farklı disiplinlerine ilişkin çalışma yapma becerisine sahip olur.
 • - Sosyal Bilgiler disiplinlerinden seçtiği bir alanla ilgili üst düzeyde akademik çalışma yapma yeterliği kazanır.
 • - Çalıştığı alanıyla ilgili yerli ve yabancı literatüre vakıf olur.
 • Sosyal Bilgiler öğretim programına ilişkin kazandığı akademik perspektifini derinleştirir.
 • Mesleki ve akademik gelişimini sağlama konusunda alan uzmanlarıyla bilgi alış-verişinde bulunabilir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Doktora derecesini alan araştırmacı, Sosyal Bilgiler eğitimi alanında incelediği bir konuda uzmanlık düzeyinde bilimsel ürünler ortaya koyabilir.
 • Sosyal Bilgiler öğretim programına ilişkin kazandığı akademik perspektifini derinleştirir.
 • Doktora eğitimini tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinde (eğitim-öğretim perspektifi olan çeşitli kademelerde) ve üniversitelerde kendi alanında akademik etkinlikler gerçekleştirir
 • Doktora eğitimini tamamlayanlar ulusal ve uluslararası bir ortamda (sempozyum, kongre, bir dergide makale vb.) akademik çalışma gerçekleştirme yeterliklerine sahip olur.
 • Mesleki ve akademik gelişimini sağlama konusunda alan uzmanlarıyla bilgi alış-verişinde bulunabilir.
 • Ürettiği akademik çalışmalardan hem akademik camia hem de diğer eğitim-öğretim kurumları faydalanır.
Öğrenme Yetkinliği
 • Yaptığı çalışmalarla Sosyal Bilgiler öğretim programının gelişimine katkı sağlar.
 • Doktora eğitimini tamamlayanlar ulusal ve uluslararası bir ortamda (sempozyum, kongre, bir dergide makale vb.) akademik çalışma gerçekleştirme yeterliklerine sahip olur.
 • Sosyal Bilgiler öğretim programına ilişkin kazandığı akademik perspektifini derinleştirir.
 • Doktora derecesini alan araştırmacı, Sosyal Bilgiler eğitimi alanında incelediği bir konuda uzmanlık düzeyinde bilimsel ürünler ortaya koyabilir.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
- Bütünsel bir yaklaşımla Sosyal Bilgiler Eğitimi ile ilgili uzmanlık düzeyinde akademik çalışma yapabilme yeterliği kazanır. 2
- Sosyal Bilgiler disiplinlerinden seçtiği bir alanla ilgili üst düzeyde akademik çalışma yapma yeterliği kazanır. 1,2 1,2
Sosyal Bilgiler Eğitimi ile ilgili yeni akademik çalışmaları takip eder. 1
- Sosyal Bilgilerin farklı disiplinlerine ilişkin çalışma yapma becerisine sahip olur. 1,2 1,2
Mesleki ve akademik gelişimini sağlama konusunda alan uzmanlarıyla bilgi alış-verişinde bulunabilir. 3 3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
2-Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
3-Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
- Bütünsel bir yaklaşımla Sosyal Bilgiler Eğitimi ile ilgili uzmanlık düzeyinde akademik çalışma yapabilme yeterliği kazanır. 2 2
- Çalıştığı alanıyla ilgili yerli ve yabancı literatüre vakıf olur. 1 1
- Sosyal Bilgiler disiplinlerinden seçtiği bir alanla ilgili üst düzeyde akademik çalışma yapma yeterliği kazanır. 1 1
Sosyal Bilgiler Eğitimi ile ilgili yeni akademik çalışmaları takip eder. 1,2 1,2
- Sosyal Bilgilerin farklı disiplinlerine ilişkin çalışma yapma becerisine sahip olur. 1 1
Doktora derecesini alan araştırmacı, Sosyal Bilgiler eğitimi alanında incelediği bir konuda uzmanlık düzeyinde bilimsel ürünler ortaya koyabilir. 2 2
Mesleki ve akademik gelişimini sağlama konusunda alan uzmanlarıyla bilgi alış-verişinde bulunabilir. 1 1
Sosyal Bilgiler öğretim programına ilişkin kazandığı akademik perspektifini derinleştirir. 2 2
Ürettiği akademik çalışmalardan hem akademik camia hem de diğer eğitim-öğretim kurumları faydalanır. 2 2
Yaptığı çalışmalarla Sosyal Bilgiler öğretim programının gelişimine katkı sağlar. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2-Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
- Bütünsel bir yaklaşımla Sosyal Bilgiler Eğitimi ile ilgili uzmanlık düzeyinde akademik çalışma yapabilme yeterliği kazanır. 3 3
- Çalıştığı alanıyla ilgili yerli ve yabancı literatüre vakıf olur. 3 3
- Sosyal Bilgiler disiplinlerinden seçtiği bir alanla ilgili üst düzeyde akademik çalışma yapma yeterliği kazanır. 1 1
Sosyal Bilgiler Eğitimi ile ilgili yeni akademik çalışmaları takip eder. 1 1
- Sosyal Bilgilerin farklı disiplinlerine ilişkin çalışma yapma becerisine sahip olur. 1 1
Doktora derecesini alan araştırmacı, Sosyal Bilgiler eğitimi alanında incelediği bir konuda uzmanlık düzeyinde bilimsel ürünler ortaya koyabilir. 1 1
Doktora eğitimini tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinde (eğitim-öğretim perspektifi olan çeşitli kademelerde) ve üniversitelerde kendi alanında akademik etkinlikler gerçekleştirir 3 3
Doktora eğitimini tamamlayanlar ulusal ve uluslararası bir ortamda (sempozyum, kongre, bir dergide makale vb.) akademik çalışma gerçekleştirme yeterliklerine sahip olur. 1 1
Mesleki ve akademik gelişimini sağlama konusunda alan uzmanlarıyla bilgi alış-verişinde bulunabilir. 1,3 1,3
Sosyal Bilgiler öğretim programına ilişkin kazandığı akademik perspektifini derinleştirir. 3 3
Ürettiği akademik çalışmalardan hem akademik camia hem de diğer eğitim-öğretim kurumları faydalanır. 3 3
Yaptığı çalışmalarla Sosyal Bilgiler öğretim programının gelişimine katkı sağlar. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.
3-Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretirve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
- Bütünsel bir yaklaşımla Sosyal Bilgiler Eğitimi ile ilgili uzmanlık düzeyinde akademik çalışma yapabilme yeterliği kazanır. 2
- Çalıştığı alanıyla ilgili yerli ve yabancı literatüre vakıf olur. 2 2
- Sosyal Bilgiler disiplinlerinden seçtiği bir alanla ilgili üst düzeyde akademik çalışma yapma yeterliği kazanır. 1 1
Sosyal Bilgiler Eğitimi ile ilgili yeni akademik çalışmaları takip eder. 1
- Sosyal Bilgilerin farklı disiplinlerine ilişkin çalışma yapma becerisine sahip olur. 1 1
Doktora derecesini alan araştırmacı, Sosyal Bilgiler eğitimi alanında incelediği bir konuda uzmanlık düzeyinde bilimsel ürünler ortaya koyabilir. 2 2
Doktora eğitimini tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinde (eğitim-öğretim perspektifi olan çeşitli kademelerde) ve üniversitelerde kendi alanında akademik etkinlikler gerçekleştirir 3 3
Doktora eğitimini tamamlayanlar ulusal ve uluslararası bir ortamda (sempozyum, kongre, bir dergide makale vb.) akademik çalışma gerçekleştirme yeterliklerine sahip olur. 1 1
Mesleki ve akademik gelişimini sağlama konusunda alan uzmanlarıyla bilgi alış-verişinde bulunabilir. 1,3 1,3
Sosyal Bilgiler öğretim programına ilişkin kazandığı akademik perspektifini derinleştirir. 1 1
Ürettiği akademik çalışmalardan hem akademik camia hem de diğer eğitim-öğretim kurumları faydalanır. 2 2
Yaptığı çalışmalarla Sosyal Bilgiler öğretim programının gelişimine katkı sağlar. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur.
2-Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3-Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
4-Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Doktora derecesini alan araştırmacı, Sosyal Bilgiler eğitimi alanında incelediği bir konuda uzmanlık düzeyinde bilimsel ürünler ortaya koyabilir. 1 1
Doktora eğitimini tamamladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli kademelerinde (eğitim-öğretim perspektifi olan çeşitli kademelerde) ve üniversitelerde kendi alanında akademik etkinlikler gerçekleştirir 3 3
Doktora eğitimini tamamlayanlar ulusal ve uluslararası bir ortamda (sempozyum, kongre, bir dergide makale vb.) akademik çalışma gerçekleştirme yeterliklerine sahip olur. 1 1
Mesleki ve akademik gelişimini sağlama konusunda alan uzmanlarıyla bilgi alış-verişinde bulunabilir. 2 2
Sosyal Bilgiler öğretim programına ilişkin kazandığı akademik perspektifini derinleştirir. 2 2
Ürettiği akademik çalışmalardan hem akademik camia hem de diğer eğitim-öğretim kurumları faydalanır. 2 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
4-Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Doktora derecesini alan araştırmacı, Sosyal Bilgiler eğitimi alanında incelediği bir konuda uzmanlık düzeyinde bilimsel ürünler ortaya koyabilir. 1 1
Doktora eğitimini tamamlayanlar ulusal ve uluslararası bir ortamda (sempozyum, kongre, bir dergide makale vb.) akademik çalışma gerçekleştirme yeterliklerine sahip olur. 1 1
Sosyal Bilgiler öğretim programına ilişkin kazandığı akademik perspektifini derinleştirir. 1 1
Yaptığı çalışmalarla Sosyal Bilgiler öğretim programının gelişimine katkı sağlar. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünür; sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
2-Alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerinde kolaylaştırıcı/yönlendirici olur.
3-Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.
4-Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlarımız, devlet ya da özel eğitim kurumlarında sosyal bilgiler öğretmeni unvanı ile çalışabilmektedir. Ayrıca üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak da istihdam edilebilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Üst Derece Programlarına Geçiş Doktora programını tamamlayan öğrenciler doktora sonrası programlara başvurabilir.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak olan ara sınav ve dönem sonu sınav notlarının ağırlıkları, derslerin özellikleri de dikkate alınarak ilgili kurullarca Rektörlüğe önerilir. Ayrıca, dersin öğretim elemanı, dönem başında, dersin içeriğini, başarı notunun hesaplanmasına esas olacak her türlü hususu, ilgili kaynakları ve öğrencilere ders saatleri dışında ayıracağı zamanı kapsayan duyuruyu yapar.
12
Mezuniyet Koşulları
Zorunlu ve seçmeli dersler, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az CB (75) ya da bunun üzerinde harf notu alması ve konusuyla ilgili hazırlamış olduğu tez önerisi ile bitirme tezini seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Fatih DEMİREL
Adres: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi E Blok Görükle, Bursa 16059
Phone: +90 224 2940684
Email: fatihdemirel@uludag.edu.tr
Bologna Koordinator:
Prof. Dr. Fatih DEMİREL
Adres: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi E Blok Görükle, Bursa 16059
Phone: +90 224 2940684
Email: fatihdemirel@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Eğitim ve öğretim etkinlikleri teknik donanımlı derslik ve bilgisayar laboratuvarlarında yürütülmektedir. Bilim dalımızda, akıllı tahtalarla donatılmış derslikler, bilgisayar laboratuarları mevcuttur.
Üniversitemiz merkez kütüphanesi, süreli yayınlar ve online veri tabanları bakımından oldukça zengindir. Öğrencilerimiz tarafından Uludağ Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Eğitim Fakültesi Kütüphanesi etkin olarak kullanılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SOS6101 SOSYAL BİLGİLERDE ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 8
SOS6103 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 7
SOS6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SOS6102 SOSYAL BİLGİLER PROGRAM İNCELEMELERİ Zorunlu 3 0 0 6
SOS6104 EĞİTİM VE KÜLTÜR ANTROPOLOJİSİ Zorunlu 3 0 0 6
SOS6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 3
SOS6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SOS6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
SOS6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 15
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SOS6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
SOS6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SOS6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
SOS6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SOS6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
SOS6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SOS6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
SOS6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SOS6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
SOS6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SOS6105 EĞİTİMDE MODERNLEŞME Seçmeli 2 0 0 3
SOS6107 SOSYAL BİLGİLERDE LİTERATÜR İNC. VE ULUSLARARASI YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 3
SOS6109 EĞİTİMİN FELSEFİ TEMELLERİ Seçmeli 2 0 0 3
SOS6111 SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE TARİHSEL ÇEVRENİN KULLANIMI Seçmeli 2 0 0 3
SOS6113 ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
SOS6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
SOS6106 MEDRESELERDE EĞİTİM ÖĞRETİM Seçmeli 2 0 0 4
SOS6108 SOSYAL BİLGİLERDE DOĞA EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
SOS6110 İLKÖĞRETİMİN TARİHİ TEMELLERİ Seçmeli 2 0 0 4
SOS6112 SOSYAL BİLGİLERDE TARİH ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
SOS6114 İNSAN FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
SOS6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 2
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr