Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Özel Eğitim Öğretmenliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Bursa Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü, 2010-2011 öğretim yılında Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalına öğrenci alarak faal hale geçmiştir.
Özel Eğitim Bölümünün kapsamında Zihin Engellilerin Eğitimi, İşitme Engellilerin Eğitimi, Üstün Zekalıların Eğitimi ve Görme Engellilerin Eğitimi gibi anabilim dalları bulunmaktadır. Ancak, bölümümüzde Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı açılmıştır. 2016-2017 öğretim yılında bölümümüz Özel Eğitim Ana bilim dalı ve Özel eğitim Öğretmenliği olarak güncellenmiştir.
Bölüm yetersizlikten etkilendikleri için ya da diğer nedenlerle akranları için hazırlanmış ilköğretim ve orta öğretimdeki genel eğitim programlarının amaçlarını kazanmada zorlanan öğrencilerin de akranları gibi öğrenebilmelerini sağlayan öğretmen yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bölümü bitiren öğretmenler genel eğitim okullarında uygulanan programları, öğretimi ve eğitim ortamlarını çocuklardan yetersizlikten etkilenmiş olanlara uyarlayabilen öğretmenler olarak yetiştirme amaçlanmaktadır.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Özel Eğitim alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Özel Eğitim alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Özel Eğitim alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Bölümümüz 2010-2011 yılında Özel Eğitim Bölümü bünyesinde kurulmuştur. Lisans ve yüksek lisans programları yürütülmektedir. Bölümde halen 1 profesör, 5 doktor öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi doktor, 2 araştırma görevlisi doktor ve doktora eğitimi devam eden 1 öğretim görevlisi bulunmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. 1. Çocuklardan gelişimsel geriliği olanların gelişim örüntülerini bildiğini gösterebilmek.
2. Geliştirdiği farklı eğitsel ölçümleme araçlarını kullanarak gelişimsel geriliği olan çocukları (akademik ve akademik olmayan alanlarda) ölçümleyebildiği becerisini gösterebilmek.
3. Farklı gelişim geriliği düzeyindeki gelişimsel geriliği olan çocuklar için özelleştirilmiş programları seçebilme, uyarlayabilme ve geliştirme becerisini gösterebilmek.
4. Gelişimsel geriliği olanların programlarında yer alan öğretme işlerine göre öğretme işlem süreçlerini seçme, planlama ve uygulama becerisini gösterebilmek.
5. Gelişimsel geriliği olanların öğrenmelerini kolaylaştıran öğretme stratejilerini kullanabilmek.
6. Gelişimsel geriliği olanların bireysel gereksinimlerine uygun bireyselleştirilmiş eğitim ve öğretim materyallerini etkili şekilde geliştirebildiğini ve kullanabildiğini gösterebilmek.
7. Gelişimsel geriliği olanlara hizmetlerin verildiği eğitim ortamlarını, yerleştirme süreçlerini, politikalarını ve yaklaşımlarını kullanabildiğini gösterebilme.
8. MEB in okullarındaki sınıflarına devam eden Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin akademik ve akademik olmayan öğrenme alanlarından en az beşi için öğrencilerin yapabildiklerine göre plan hazırlayabildiğini ve uygulayabildiğini gösterebilme
9. Gelişimsel geriliği olan çocuklar ve aileleri için uygun aile ve eğitim programlarını geliştirme ve seçme becerisini gösterebilmek.
10. Farklı gelişimsel geriliği olanların gereksinimlerine uygun hizmetlerin geliştirilmesine kendisini adayacağını ve özel eğitim öğretmenliği mesleğinin sorumluluklarını kabul ettiğini gösterebilmek.
11. Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin derslere katılmalarını ve uygun olmayan davranışlarını derse katılmalarını değiştirmek için uygun işlem süreçlerini planlayabilmek ve uygulayabilmek
12. Gelişimsel geriliği olan öğrenicilerle araştırmaya olan gereksinimi, davranışın yeterli ve yeterli olmayan açıklamalarını ve farklılığı açıklayan bilimsel yaklaşımlar arasındaki farkları bildiğini gösterebilmek.
13. Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
14. Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
15. Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
16. Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • 1. Çocuklardan gelişimsel geriliği olanların gelişim örüntülerini bildiğini gösterebilmek.
 • Gelişimsel geriliği olanların öğrenmelerini kolaylaştıran öğretme stratejilerini kullanabilmek.
 • MEB in okullarındaki sınıflarına devam eden Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin akademik ve akademik olmayan öğrenme alanlarından en az beşi için öğrencilerin yapabildiklerine göre plan hazırlayabildiğini ve uygulayabildiğini gösterebilme
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 • Gelişimsel geriliği olanlara hizmetlerin verildiği eğitim ortamlarını, yerleştirme süreçlerini, politikalarını ve yaklaşımlarını kullanabildiğini gösterebilme.
 • Gelişimsel geriliği olanların bireysel gereksinimlerine uygun bireyselleştirilmiş eğitim ve öğretim materyallerini etkili şekilde geliştirebildiğini ve kullanabildiğini gösterebilmek.
 • Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin derslere katılmalarını ve uygun olmayan davranışlarını derse katılmalarını değiştirmek için uygun işlem süreçlerini planlayabilmek ve uygulayabilmek
 • Geliştirdiği farklı eğitsel ölçümleme araçlarını kullanarak gelişimsel geriliği olan çocukları (akademik ve akademik olmayan alanlarda) ölçümleyebildiği becerisini gösterebilmek.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
 • Farklı gelişim geriliği düzeyindeki gelişimsel geriliği olan çocuklar için özelleştirilmiş programları seçebilme, uyarlayabilme ve geliştirme becerisini gösterebilmek.
 • Gelişimsel geriliği olan çocuklar ve aileleri için uygun aile ve eğitim programlarını geliştirme ve seçme becerisini gösterebilmek.
 • Farklı gelişimsel geriliği olanların gereksinimlerine uygun hizmetlerin geliştirilmesine kendisini adayacağını ve özel eğitim öğretmenliği mesleğinin sorumluluklarını kabul ettiğini gösterebilmek.
 • Gelişimsel geriliği olan öğrenicilerle araştırmaya olan gereksinimi, davranışın yeterli ve yeterli olmayan açıklamalarını ve farklılığı açıklayan bilimsel yaklaşımlar arasındaki farkları bildiğini gösterebilmek.
 • Gelişimsel geriliği olanların programlarında yer alan öğretme işlerine göre öğretme işlem süreçlerini seçme, planlama ve uygulama becerisini gösterebilmek.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Gelişimsel geriliği olanların bireysel gereksinimlerine uygun bireyselleştirilmiş eğitim ve öğretim materyallerini etkili şekilde geliştirebildiğini ve kullanabildiğini gösterebilmek.
 • Gelişimsel geriliği olanlara hizmetlerin verildiği eğitim ortamlarını, yerleştirme süreçlerini, politikalarını ve yaklaşımlarını kullanabildiğini gösterebilme.
 • Gelişimsel geriliği olanların programlarında yer alan öğretme işlerine göre öğretme işlem süreçlerini seçme, planlama ve uygulama becerisini gösterebilmek.
 • 1. Çocuklardan gelişimsel geriliği olanların gelişim örüntülerini bildiğini gösterebilmek.
 • Farklı gelişimsel geriliği olanların gereksinimlerine uygun hizmetlerin geliştirilmesine kendisini adayacağını ve özel eğitim öğretmenliği mesleğinin sorumluluklarını kabul ettiğini gösterebilmek.
 • Gelişimsel geriliği olanların öğrenmelerini kolaylaştıran öğretme stratejilerini kullanabilmek.
 • MEB in okullarındaki sınıflarına devam eden Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin akademik ve akademik olmayan öğrenme alanlarından en az beşi için öğrencilerin yapabildiklerine göre plan hazırlayabildiğini ve uygulayabildiğini gösterebilme
 • Gelişimsel geriliği olan çocuklar ve aileleri için uygun aile ve eğitim programlarını geliştirme ve seçme becerisini gösterebilmek.
 • Gelişimsel geriliği olan öğrenicilerle araştırmaya olan gereksinimi, davranışın yeterli ve yeterli olmayan açıklamalarını ve farklılığı açıklayan bilimsel yaklaşımlar arasındaki farkları bildiğini gösterebilmek.
 • Farklı gelişim geriliği düzeyindeki gelişimsel geriliği olan çocuklar için özelleştirilmiş programları seçebilme, uyarlayabilme ve geliştirme becerisini gösterebilmek.
 • Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin derslere katılmalarını ve uygun olmayan davranışlarını derse katılmalarını değiştirmek için uygun işlem süreçlerini planlayabilmek ve uygulayabilmek
 • Geliştirdiği farklı eğitsel ölçümleme araçlarını kullanarak gelişimsel geriliği olan çocukları (akademik ve akademik olmayan alanlarda) ölçümleyebildiği becerisini gösterebilmek.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin derslere katılmalarını ve uygun olmayan davranışlarını derse katılmalarını değiştirmek için uygun işlem süreçlerini planlayabilmek ve uygulayabilmek
 • Farklı gelişimsel geriliği olanların gereksinimlerine uygun hizmetlerin geliştirilmesine kendisini adayacağını ve özel eğitim öğretmenliği mesleğinin sorumluluklarını kabul ettiğini gösterebilmek.
 • Gelişimsel geriliği olanlara hizmetlerin verildiği eğitim ortamlarını, yerleştirme süreçlerini, politikalarını ve yaklaşımlarını kullanabildiğini gösterebilme.
 • 1. Çocuklardan gelişimsel geriliği olanların gelişim örüntülerini bildiğini gösterebilmek.
 • Gelişimsel geriliği olan çocuklar ve aileleri için uygun aile ve eğitim programlarını geliştirme ve seçme becerisini gösterebilmek.
 • Gelişimsel geriliği olan öğrenicilerle araştırmaya olan gereksinimi, davranışın yeterli ve yeterli olmayan açıklamalarını ve farklılığı açıklayan bilimsel yaklaşımlar arasındaki farkları bildiğini gösterebilmek.
 • MEB in okullarındaki sınıflarına devam eden Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin akademik ve akademik olmayan öğrenme alanlarından en az beşi için öğrencilerin yapabildiklerine göre plan hazırlayabildiğini ve uygulayabildiğini gösterebilme
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 • Gelişimsel geriliği olanların bireysel gereksinimlerine uygun bireyselleştirilmiş eğitim ve öğretim materyallerini etkili şekilde geliştirebildiğini ve kullanabildiğini gösterebilmek.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
 • Gelişimsel geriliği olanların programlarında yer alan öğretme işlerine göre öğretme işlem süreçlerini seçme, planlama ve uygulama becerisini gösterebilmek.
 • Geliştirdiği farklı eğitsel ölçümleme araçlarını kullanarak gelişimsel geriliği olan çocukları (akademik ve akademik olmayan alanlarda) ölçümleyebildiği becerisini gösterebilmek.
 • Farklı gelişim geriliği düzeyindeki gelişimsel geriliği olan çocuklar için özelleştirilmiş programları seçebilme, uyarlayabilme ve geliştirme becerisini gösterebilmek.
 • Gelişimsel geriliği olanların öğrenmelerini kolaylaştıran öğretme stratejilerini kullanabilmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • 1. Çocuklardan gelişimsel geriliği olanların gelişim örüntülerini bildiğini gösterebilmek.
 • Farklı gelişimsel geriliği olanların gereksinimlerine uygun hizmetlerin geliştirilmesine kendisini adayacağını ve özel eğitim öğretmenliği mesleğinin sorumluluklarını kabul ettiğini gösterebilmek.
 • Gelişimsel geriliği olanlara hizmetlerin verildiği eğitim ortamlarını, yerleştirme süreçlerini, politikalarını ve yaklaşımlarını kullanabildiğini gösterebilme.
 • Gelişimsel geriliği olanların öğrenmelerini kolaylaştıran öğretme stratejilerini kullanabilmek.
 • MEB in okullarındaki sınıflarına devam eden Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin akademik ve akademik olmayan öğrenme alanlarından en az beşi için öğrencilerin yapabildiklerine göre plan hazırlayabildiğini ve uygulayabildiğini gösterebilme
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
 • Gelişimsel geriliği olanların programlarında yer alan öğretme işlerine göre öğretme işlem süreçlerini seçme, planlama ve uygulama becerisini gösterebilmek.
 • Gelişimsel geriliği olanların bireysel gereksinimlerine uygun bireyselleştirilmiş eğitim ve öğretim materyallerini etkili şekilde geliştirebildiğini ve kullanabildiğini gösterebilmek.
 • Farklı gelişim geriliği düzeyindeki gelişimsel geriliği olan çocuklar için özelleştirilmiş programları seçebilme, uyarlayabilme ve geliştirme becerisini gösterebilmek.
 • Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin derslere katılmalarını ve uygun olmayan davranışlarını derse katılmalarını değiştirmek için uygun işlem süreçlerini planlayabilmek ve uygulayabilmek
 • Geliştirdiği farklı eğitsel ölçümleme araçlarını kullanarak gelişimsel geriliği olan çocukları (akademik ve akademik olmayan alanlarda) ölçümleyebildiği becerisini gösterebilmek.
 • Gelişimsel geriliği olan çocuklar ve aileleri için uygun aile ve eğitim programlarını geliştirme ve seçme becerisini gösterebilmek.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 • Gelişimsel geriliği olan öğrenicilerle araştırmaya olan gereksinimi, davranışın yeterli ve yeterli olmayan açıklamalarını ve farklılığı açıklayan bilimsel yaklaşımlar arasındaki farkları bildiğini gösterebilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Gelişimsel geriliği olanların bireysel gereksinimlerine uygun bireyselleştirilmiş eğitim ve öğretim materyallerini etkili şekilde geliştirebildiğini ve kullanabildiğini gösterebilmek.
 • 1. Çocuklardan gelişimsel geriliği olanların gelişim örüntülerini bildiğini gösterebilmek.
 • Farklı gelişimsel geriliği olanların gereksinimlerine uygun hizmetlerin geliştirilmesine kendisini adayacağını ve özel eğitim öğretmenliği mesleğinin sorumluluklarını kabul ettiğini gösterebilmek.
 • Gelişimsel geriliği olanların öğrenmelerini kolaylaştıran öğretme stratejilerini kullanabilmek.
 • MEB in okullarındaki sınıflarına devam eden Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin akademik ve akademik olmayan öğrenme alanlarından en az beşi için öğrencilerin yapabildiklerine göre plan hazırlayabildiğini ve uygulayabildiğini gösterebilme
 • Gelişimsel geriliği olanların programlarında yer alan öğretme işlerine göre öğretme işlem süreçlerini seçme, planlama ve uygulama becerisini gösterebilmek.
 • Gelişimsel geriliği olan çocuklar ve aileleri için uygun aile ve eğitim programlarını geliştirme ve seçme becerisini gösterebilmek.
 • Gelişimsel geriliği olan öğrenicilerle araştırmaya olan gereksinimi, davranışın yeterli ve yeterli olmayan açıklamalarını ve farklılığı açıklayan bilimsel yaklaşımlar arasındaki farkları bildiğini gösterebilmek.
 • Farklı gelişim geriliği düzeyindeki gelişimsel geriliği olan çocuklar için özelleştirilmiş programları seçebilme, uyarlayabilme ve geliştirme becerisini gösterebilmek.
 • Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin derslere katılmalarını ve uygun olmayan davranışlarını derse katılmalarını değiştirmek için uygun işlem süreçlerini planlayabilmek ve uygulayabilmek
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 • Gelişimsel geriliği olanlara hizmetlerin verildiği eğitim ortamlarını, yerleştirme süreçlerini, politikalarını ve yaklaşımlarını kullanabildiğini gösterebilme.
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
 • Geliştirdiği farklı eğitsel ölçümleme araçlarını kullanarak gelişimsel geriliği olan çocukları (akademik ve akademik olmayan alanlarda) ölçümleyebildiği becerisini gösterebilmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Farklı gelişimsel geriliği olanların gereksinimlerine uygun hizmetlerin geliştirilmesine kendisini adayacağını ve özel eğitim öğretmenliği mesleğinin sorumluluklarını kabul ettiğini gösterebilmek.
 • Farklı gelişim geriliği düzeyindeki gelişimsel geriliği olan çocuklar için özelleştirilmiş programları seçebilme, uyarlayabilme ve geliştirme becerisini gösterebilmek.
 • Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin derslere katılmalarını ve uygun olmayan davranışlarını derse katılmalarını değiştirmek için uygun işlem süreçlerini planlayabilmek ve uygulayabilmek
 • Gelişimsel geriliği olanların bireysel gereksinimlerine uygun bireyselleştirilmiş eğitim ve öğretim materyallerini etkili şekilde geliştirebildiğini ve kullanabildiğini gösterebilmek.
 • Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak.
 • Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek.
 • Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak.
 • 1. Çocuklardan gelişimsel geriliği olanların gelişim örüntülerini bildiğini gösterebilmek.
 • Gelişimsel geriliği olan çocuklar ve aileleri için uygun aile ve eğitim programlarını geliştirme ve seçme becerisini gösterebilmek.
 • Gelişimsel geriliği olan öğrenicilerle araştırmaya olan gereksinimi, davranışın yeterli ve yeterli olmayan açıklamalarını ve farklılığı açıklayan bilimsel yaklaşımlar arasındaki farkları bildiğini gösterebilmek.
 • Gelişimsel geriliği olanlara hizmetlerin verildiği eğitim ortamlarını, yerleştirme süreçlerini, politikalarını ve yaklaşımlarını kullanabildiğini gösterebilme.
 • MEB in okullarındaki sınıflarına devam eden Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin akademik ve akademik olmayan öğrenme alanlarından en az beşi için öğrencilerin yapabildiklerine göre plan hazırlayabildiğini ve uygulayabildiğini gösterebilme
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek.
 • Gelişimsel geriliği olanların programlarında yer alan öğretme işlerine göre öğretme işlem süreçlerini seçme, planlama ve uygulama becerisini gösterebilmek.
 • Geliştirdiği farklı eğitsel ölçümleme araçlarını kullanarak gelişimsel geriliği olan çocukları (akademik ve akademik olmayan alanlarda) ölçümleyebildiği becerisini gösterebilmek.
 • Gelişimsel geriliği olanların öğrenmelerini kolaylaştıran öğretme stratejilerini kullanabilmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Farklı gelişim geriliği düzeyindeki gelişimsel geriliği olan çocuklar için özelleştirilmiş programları seçebilme, uyarlayabilme ve geliştirme becerisini gösterebilmek. 1,2 1,2,3,4,5,6
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek. 1,2 1,2,3,4,5,6
1. Çocuklardan gelişimsel geriliği olanların gelişim örüntülerini bildiğini gösterebilmek. 1,2 1,2,4,6
Farklı gelişimsel geriliği olanların gereksinimlerine uygun hizmetlerin geliştirilmesine kendisini adayacağını ve özel eğitim öğretmenliği mesleğinin sorumluluklarını kabul ettiğini gösterebilmek. 1,2,3 1,2
Gelişimsel geriliği olan çocuklar ve aileleri için uygun aile ve eğitim programlarını geliştirme ve seçme becerisini gösterebilmek. 1,2 1,2,4,6
Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin derslere katılmalarını ve uygun olmayan davranışlarını derse katılmalarını değiştirmek için uygun işlem süreçlerini planlayabilmek ve uygulayabilmek 1,2 2,3,4
Gelişimsel geriliği olan öğrenicilerle araştırmaya olan gereksinimi, davranışın yeterli ve yeterli olmayan açıklamalarını ve farklılığı açıklayan bilimsel yaklaşımlar arasındaki farkları bildiğini gösterebilmek. 1,2 1,2,3
Gelişimsel geriliği olanlara hizmetlerin verildiği eğitim ortamlarını, yerleştirme süreçlerini, politikalarını ve yaklaşımlarını kullanabildiğini gösterebilme. 2 3,4,5
Gelişimsel geriliği olanların bireysel gereksinimlerine uygun bireyselleştirilmiş eğitim ve öğretim materyallerini etkili şekilde geliştirebildiğini ve kullanabildiğini gösterebilmek. 1,2 4,5,6
Gelişimsel geriliği olanların öğrenmelerini kolaylaştıran öğretme stratejilerini kullanabilmek. 1 1,2,6
Gelişimsel geriliği olanların programlarında yer alan öğretme işlerine göre öğretme işlem süreçlerini seçme, planlama ve uygulama becerisini gösterebilmek. 1,2 1,2,3,4.5,6
Geliştirdiği farklı eğitsel ölçümleme araçlarını kullanarak gelişimsel geriliği olan çocukları (akademik ve akademik olmayan alanlarda) ölçümleyebildiği becerisini gösterebilmek. 1,2 1,2,4,6
MEB in okullarındaki sınıflarına devam eden Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin akademik ve akademik olmayan öğrenme alanlarından en az beşi için öğrencilerin yapabildiklerine göre plan hazırlayabildiğini ve uygulayabildiğini gösterebilme 1,2 1,2,5,6
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek. 2 2,3,4,5,6
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak. 1 1
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Alanıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırır, bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, verileri yorumlar ve değerlendirir.
3-Alanıyla ilgili sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
4-Öğrencilerin gelişim özelliklerini, bireysel farklılıklarını; konu alanının özelliklerini ve kazanımlarını dikkate alarak en uygun öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini uygular.
5-Konu alanına ve öğrencinin gereksinimlerine uygun materyal geliştirir.
6-Öğrencinin kazanımlarını farklı yöntemler kullanarak çok yönlü değerlendirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Farklı gelişim geriliği düzeyindeki gelişimsel geriliği olan çocuklar için özelleştirilmiş programları seçebilme, uyarlayabilme ve geliştirme becerisini gösterebilmek. 1 1,2,4,5
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek. 1 1,2,3,4
1. Çocuklardan gelişimsel geriliği olanların gelişim örüntülerini bildiğini gösterebilmek. 1 1,4,5
Farklı gelişimsel geriliği olanların gereksinimlerine uygun hizmetlerin geliştirilmesine kendisini adayacağını ve özel eğitim öğretmenliği mesleğinin sorumluluklarını kabul ettiğini gösterebilmek. 1,2 3,4,5
Gelişimsel geriliği olan çocuklar ve aileleri için uygun aile ve eğitim programlarını geliştirme ve seçme becerisini gösterebilmek. 1 1,2,3,4
Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin derslere katılmalarını ve uygun olmayan davranışlarını derse katılmalarını değiştirmek için uygun işlem süreçlerini planlayabilmek ve uygulayabilmek 1 3,4,5
Gelişimsel geriliği olan öğrenicilerle araştırmaya olan gereksinimi, davranışın yeterli ve yeterli olmayan açıklamalarını ve farklılığı açıklayan bilimsel yaklaşımlar arasındaki farkları bildiğini gösterebilmek. 1 2,3,6
Gelişimsel geriliği olanlara hizmetlerin verildiği eğitim ortamlarını, yerleştirme süreçlerini, politikalarını ve yaklaşımlarını kullanabildiğini gösterebilme. 1 4,5,6
Gelişimsel geriliği olanların bireysel gereksinimlerine uygun bireyselleştirilmiş eğitim ve öğretim materyallerini etkili şekilde geliştirebildiğini ve kullanabildiğini gösterebilmek. 1 4,5
Gelişimsel geriliği olanların öğrenmelerini kolaylaştıran öğretme stratejilerini kullanabilmek. 1 3,4
Gelişimsel geriliği olanların programlarında yer alan öğretme işlerine göre öğretme işlem süreçlerini seçme, planlama ve uygulama becerisini gösterebilmek. 1 1,2,4,5
Geliştirdiği farklı eğitsel ölçümleme araçlarını kullanarak gelişimsel geriliği olan çocukları (akademik ve akademik olmayan alanlarda) ölçümleyebildiği becerisini gösterebilmek. 1 1,4,5
MEB in okullarındaki sınıflarına devam eden Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin akademik ve akademik olmayan öğrenme alanlarından en az beşi için öğrencilerin yapabildiklerine göre plan hazırlayabildiğini ve uygulayabildiğini gösterebilme 1 1,2,3,4
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek. 1 4,5
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak. 1 5,6
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 1 3,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Ortaöğretimde kazandığı yeterliliklere dayalı olarak; alanıyla ilgili kavramları ve kavramlar arası ilişkileri kavrar.
2-Bilginin doğası kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğinin değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibidir.
3-Bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri tartışır.
4-Alanı ile ilgili öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5-Öğrencilerin gelişim, öğrenme özellikleri ve güçlüklerinin bilgisine sahiptir.
6-Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Farklı gelişim geriliği düzeyindeki gelişimsel geriliği olan çocuklar için özelleştirilmiş programları seçebilme, uyarlayabilme ve geliştirme becerisini gösterebilmek. 1 1,2,3,4
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek. 1,2 1
1. Çocuklardan gelişimsel geriliği olanların gelişim örüntülerini bildiğini gösterebilmek. 1 1
Farklı gelişimsel geriliği olanların gereksinimlerine uygun hizmetlerin geliştirilmesine kendisini adayacağını ve özel eğitim öğretmenliği mesleğinin sorumluluklarını kabul ettiğini gösterebilmek. 1,2 1,2,3,6,7
Gelişimsel geriliği olan çocuklar ve aileleri için uygun aile ve eğitim programlarını geliştirme ve seçme becerisini gösterebilmek. 1 1,2,6
Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin derslere katılmalarını ve uygun olmayan davranışlarını derse katılmalarını değiştirmek için uygun işlem süreçlerini planlayabilmek ve uygulayabilmek 1 2,4
Gelişimsel geriliği olan öğrenicilerle araştırmaya olan gereksinimi, davranışın yeterli ve yeterli olmayan açıklamalarını ve farklılığı açıklayan bilimsel yaklaşımlar arasındaki farkları bildiğini gösterebilmek. 1,2 6
Gelişimsel geriliği olanlara hizmetlerin verildiği eğitim ortamlarını, yerleştirme süreçlerini, politikalarını ve yaklaşımlarını kullanabildiğini gösterebilme. 2 1,3,6,7
Gelişimsel geriliği olanların bireysel gereksinimlerine uygun bireyselleştirilmiş eğitim ve öğretim materyallerini etkili şekilde geliştirebildiğini ve kullanabildiğini gösterebilmek. 1,2 3,4
Gelişimsel geriliği olanların öğrenmelerini kolaylaştıran öğretme stratejilerini kullanabilmek. 1 3,6
Gelişimsel geriliği olanların programlarında yer alan öğretme işlerine göre öğretme işlem süreçlerini seçme, planlama ve uygulama becerisini gösterebilmek. 1 1,2,3,4
Geliştirdiği farklı eğitsel ölçümleme araçlarını kullanarak gelişimsel geriliği olan çocukları (akademik ve akademik olmayan alanlarda) ölçümleyebildiği becerisini gösterebilmek. 1 1
MEB in okullarındaki sınıflarına devam eden Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin akademik ve akademik olmayan öğrenme alanlarından en az beşi için öğrencilerin yapabildiklerine göre plan hazırlayabildiğini ve uygulayabildiğini gösterebilme 1,2 3,4
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek. 0 6
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak. 1,2 1,2,6,7
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 1,2 1,2,3,4,5,6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Dış görünüm, tutum, tavır ve davranışları ile topluma örnek olur.
2-Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere uygun davranır.
3-Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
4-Güvenli okul ortamının oluşturulması ve sürdürülebilmesi amacıyla kişisel ve kurumsal etkileşim kurar.
5-Çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
6-Milli Eğitim Temel Kanunu'nda ifade edilen ulusal ve evrensel duyarlıkların bilincindedir.
7-Birey olarak ve alanıyla ilgili görev, hak ve sorumluluklarına ilişkin yasa yönetmelik ve mevzuata uygun davranır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Farklı gelişim geriliği düzeyindeki gelişimsel geriliği olan çocuklar için özelleştirilmiş programları seçebilme, uyarlayabilme ve geliştirme becerisini gösterebilmek. 1,2 1,2,3
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek. 1,2 1
1. Çocuklardan gelişimsel geriliği olanların gelişim örüntülerini bildiğini gösterebilmek. 1,2 1
Farklı gelişimsel geriliği olanların gereksinimlerine uygun hizmetlerin geliştirilmesine kendisini adayacağını ve özel eğitim öğretmenliği mesleğinin sorumluluklarını kabul ettiğini gösterebilmek. 1,2,3 2,3
Gelişimsel geriliği olan çocuklar ve aileleri için uygun aile ve eğitim programlarını geliştirme ve seçme becerisini gösterebilmek. 2 3
Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin derslere katılmalarını ve uygun olmayan davranışlarını derse katılmalarını değiştirmek için uygun işlem süreçlerini planlayabilmek ve uygulayabilmek 2 3
Gelişimsel geriliği olan öğrenicilerle araştırmaya olan gereksinimi, davranışın yeterli ve yeterli olmayan açıklamalarını ve farklılığı açıklayan bilimsel yaklaşımlar arasındaki farkları bildiğini gösterebilmek. 1,2 1,2,3
Gelişimsel geriliği olanlara hizmetlerin verildiği eğitim ortamlarını, yerleştirme süreçlerini, politikalarını ve yaklaşımlarını kullanabildiğini gösterebilme. 1,2,3 1,2,3
Gelişimsel geriliği olanların bireysel gereksinimlerine uygun bireyselleştirilmiş eğitim ve öğretim materyallerini etkili şekilde geliştirebildiğini ve kullanabildiğini gösterebilmek. 1,2,3 1,2,3
Gelişimsel geriliği olanların öğrenmelerini kolaylaştıran öğretme stratejilerini kullanabilmek. 1,2,3 1
Gelişimsel geriliği olanların programlarında yer alan öğretme işlerine göre öğretme işlem süreçlerini seçme, planlama ve uygulama becerisini gösterebilmek. 2,3 1,2,3
Geliştirdiği farklı eğitsel ölçümleme araçlarını kullanarak gelişimsel geriliği olan çocukları (akademik ve akademik olmayan alanlarda) ölçümleyebildiği becerisini gösterebilmek. 1,2 1
MEB in okullarındaki sınıflarına devam eden Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin akademik ve akademik olmayan öğrenme alanlarından en az beşi için öğrencilerin yapabildiklerine göre plan hazırlayabildiğini ve uygulayabildiğini gösterebilme 1,2,3 3
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek. 1 1
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak. 2 1,2,3
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 1 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Bireysel ve grup çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir.
2-Kendini bir birey olarak tanır; yaratıcı ve güçlü yönlerini kullanır ve zayıf yönlerini geliştirir.
3-Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Farklı gelişim geriliği düzeyindeki gelişimsel geriliği olan çocuklar için özelleştirilmiş programları seçebilme, uyarlayabilme ve geliştirme becerisini gösterebilmek. 1,2 2,4
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek. 1,2,3,5 1
1. Çocuklardan gelişimsel geriliği olanların gelişim örüntülerini bildiğini gösterebilmek. 1 1
Farklı gelişimsel geriliği olanların gereksinimlerine uygun hizmetlerin geliştirilmesine kendisini adayacağını ve özel eğitim öğretmenliği mesleğinin sorumluluklarını kabul ettiğini gösterebilmek. 1,2,3,5 1,2,3,4,5,6
Gelişimsel geriliği olan çocuklar ve aileleri için uygun aile ve eğitim programlarını geliştirme ve seçme becerisini gösterebilmek. 1,2,3 2,5
Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin derslere katılmalarını ve uygun olmayan davranışlarını derse katılmalarını değiştirmek için uygun işlem süreçlerini planlayabilmek ve uygulayabilmek 2,5 4,5
Gelişimsel geriliği olan öğrenicilerle araştırmaya olan gereksinimi, davranışın yeterli ve yeterli olmayan açıklamalarını ve farklılığı açıklayan bilimsel yaklaşımlar arasındaki farkları bildiğini gösterebilmek. 1,2,3,5 4,5,6
Gelişimsel geriliği olanlara hizmetlerin verildiği eğitim ortamlarını, yerleştirme süreçlerini, politikalarını ve yaklaşımlarını kullanabildiğini gösterebilme. 1,2,3 1,2,3,4
Gelişimsel geriliği olanların bireysel gereksinimlerine uygun bireyselleştirilmiş eğitim ve öğretim materyallerini etkili şekilde geliştirebildiğini ve kullanabildiğini gösterebilmek. 1,2,3,5 3,4,5,7
Gelişimsel geriliği olanların öğrenmelerini kolaylaştıran öğretme stratejilerini kullanabilmek. 1 1,5
Gelişimsel geriliği olanların programlarında yer alan öğretme işlerine göre öğretme işlem süreçlerini seçme, planlama ve uygulama becerisini gösterebilmek. 1,2 2,4
Geliştirdiği farklı eğitsel ölçümleme araçlarını kullanarak gelişimsel geriliği olan çocukları (akademik ve akademik olmayan alanlarda) ölçümleyebildiği becerisini gösterebilmek. 1,2 1
MEB in okullarındaki sınıflarına devam eden Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin akademik ve akademik olmayan öğrenme alanlarından en az beşi için öğrencilerin yapabildiklerine göre plan hazırlayabildiğini ve uygulayabildiğini gösterebilme 1,2,3,5 2,4
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek. 2,3 1
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak. 3 2,3,4,5
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 3 1,2,3,4,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Sanatsal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılır.
2-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlı olduğunu gösterir ve ve bu gelişmeleri izler.
3-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
4-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir.
5-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansının ileri düzeyinde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
8-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Farklı gelişim geriliği düzeyindeki gelişimsel geriliği olan çocuklar için özelleştirilmiş programları seçebilme, uyarlayabilme ve geliştirme becerisini gösterebilmek. 1,2 3,4
Program içerisinde almış olduğu bilgi ve beceriler ile belirli bir dersi planlamak, işlemek ve değerlendirmek. 1,2,3 1,2,3
1. Çocuklardan gelişimsel geriliği olanların gelişim örüntülerini bildiğini gösterebilmek. 1,2,3 4
Farklı gelişimsel geriliği olanların gereksinimlerine uygun hizmetlerin geliştirilmesine kendisini adayacağını ve özel eğitim öğretmenliği mesleğinin sorumluluklarını kabul ettiğini gösterebilmek. 3 1,4
Gelişimsel geriliği olan çocuklar ve aileleri için uygun aile ve eğitim programlarını geliştirme ve seçme becerisini gösterebilmek. 1 2,3
Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin derslere katılmalarını ve uygun olmayan davranışlarını derse katılmalarını değiştirmek için uygun işlem süreçlerini planlayabilmek ve uygulayabilmek 2,3 2,4
Gelişimsel geriliği olan öğrenicilerle araştırmaya olan gereksinimi, davranışın yeterli ve yeterli olmayan açıklamalarını ve farklılığı açıklayan bilimsel yaklaşımlar arasındaki farkları bildiğini gösterebilmek. 1,3 1,2,3,4
Gelişimsel geriliği olanlara hizmetlerin verildiği eğitim ortamlarını, yerleştirme süreçlerini, politikalarını ve yaklaşımlarını kullanabildiğini gösterebilme. 1 2,3
Gelişimsel geriliği olanların bireysel gereksinimlerine uygun bireyselleştirilmiş eğitim ve öğretim materyallerini etkili şekilde geliştirebildiğini ve kullanabildiğini gösterebilmek. 1,2,3 2,3,4
Gelişimsel geriliği olanların öğrenmelerini kolaylaştıran öğretme stratejilerini kullanabilmek. 3 2,3,4
Gelişimsel geriliği olanların programlarında yer alan öğretme işlerine göre öğretme işlem süreçlerini seçme, planlama ve uygulama becerisini gösterebilmek. 1,2,3 3,4
Geliştirdiği farklı eğitsel ölçümleme araçlarını kullanarak gelişimsel geriliği olan çocukları (akademik ve akademik olmayan alanlarda) ölçümleyebildiği becerisini gösterebilmek. 1,2 1,4
MEB in okullarındaki sınıflarına devam eden Gelişimsel geriliği olan öğrencilerin akademik ve akademik olmayan öğrenme alanlarından en az beşi için öğrencilerin yapabildiklerine göre plan hazırlayabildiğini ve uygulayabildiğini gösterebilme 1,2,3 2,3
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek. 1,2 2
Öğretmenin rehberlik görevlerini ve öğrenciyi tanıma yollarını kavramak. 3 2
Türk Milli Eğitim sistemini, öğretmenlik mesleğini ve eğitim bilimleri alanını tüm yönleri ile tanımak. 3 3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir tutum geliştirir.
4-Bilgiye ulaşma yollarını etkin bir şekilde kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Alanda çalışan öğretmenlerin iş doyumları çok yüksektir. Ayrıca, eğitime en çok gereksinimi olan özel gereksinimli çocukların önünü açacak şekilde eğitim öğretim hizmeti vermeleri, duygusal doyumlarının da yüksek olmasına yol açmaktadır. Lisans derecesi mezunlarımız her türlü eğitim ortamında ve temel öğretmenlik formasyonu gerektiren tüm iş ortamlarında, ayrıca temel görsel sanatlar birikimi gerektiren tüm iş kollarında çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Genel olarak başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı % 50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Öğrencilerin bir dersten başarılı olmaları için yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan ve ders ortalamalarının en az 50 puan olma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. M. Reşat PEKER
U.Ü. Eğitim Fakültesi, 16110 Nilüfer / BURSA
E-mail: rpeker@uludag.edu.tr
Tel: +90 (224) 294 22 02
Bologna Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ceyda TURHAN
U.Ü. Eğitim Fakültesi, 16110 Nilüfer / BURSA
Tel: +90 (224) 275 50 32
ceydaturhan@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümde halen 1 profesör, 5 doktor öğretim üyes,, 1 doktor öğretim görevlisi, 2 doktor araştırma görevlisi ve doktora eğitimine devam etmekte olan bir öğretim görevlisi bulunmaktadır. Öğrenciler, U.Ü kampüsündeki tüm olanaklardan (kütüphane, yemekhane, yurtlar, spor tesisleri, öğrenci kulüpleri vb.) faydalanabilirler.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GZK0001 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 3 0 0 5
MBZ0001 EĞİTİME GİRİŞ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0003 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
ÖZE1107 ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 2 0 0 4
ÖZE1109 ZİHİN YETERSİZLİĞİ VE OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU Zorunlu 2 0 0 4
GKZ1001 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 3
GKZ1003 TÜRK DİLİ I Zorunlu 3 0 0 5
GKZ1005 YABANCI DİL I Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBZ0002 EĞİTİM FELSEFESİ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0003 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
ÖZE1106 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖZEL YETENEK Zorunlu 2 0 0 4
ÖZE1108 İŞİTME VE GÖRME YETERSİZLİĞİ Zorunlu 2 0 0 4
ÖZE1110 ÇOCUK GELİŞİMİ Zorunlu 3 0 0 5
GZK1002 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 3
GZK1004 TÜRK DİLİ II Zorunlu 3 0 0 5
GZK1006 YABANCI DİL II Zorunlu 2 0 0 3
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBZ0005 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0006 EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
ÖZE2301 ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM Zorunlu 3 0 0 4
ÖZE2303 UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 4
ÖZE2305 ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 0 0 3
ÖZE2307 ÖZEL EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME Zorunlu 2 0 0 2
ÖZE2309 TÜRK İŞARET DİLİ Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBZ0007 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0008 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ Zorunlu 2 0 0 3
ÖZE2302 DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ Zorunlu 3 0 0 4
ÖZE2304 ÖZEL EĞİTİMDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM Zorunlu 2 0 0 3
ÖZE2306 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM VE GEÇİŞ PLANLARININ HAZIRLANMASI Zorunlu 2 0 0 2
ÖZE2308 BRAİLLE OKUMA-YAZMA Zorunlu 2 0 0 2
ÖZE2310 ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM Zorunlu 1 4 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBZ0009 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0010 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 2 0 0 3
ÖZE3301 ÖZEL EĞİTİMDE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
ÖZE3303 ÖZEL EĞİTİMDE FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
ÖZE3305 ÖZEL EĞİTİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 3
ÖZE3307 ÖZEL EĞİTİMDE SANATSAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
ÖZE3309 ÖZEL EĞİTİMDE FİZİKSEL EĞİTİM VE SPOR Zorunlu 2 0 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBZ0011 EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK Zorunlu 2 0 0 3
MBZ0012 SINIF YÖNETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
ÖZE3302 ÖZEL EĞİTİMDE SOSYAL UYUM BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
ÖZE3304 ÖZEL EĞİTİMDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ Zorunlu 2 0 0 3
ÖZE3306 ÖZEL EĞİTİMDE OYUN VE MÜZİK Zorunlu 2 0 0 2
ÖZE3308 ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ Zorunlu 2 0 0 2
ÖZE3310 ÖZEL EĞİTİMDE OKUL VE KURUM DENEYİMİ Zorunlu 1 4 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 8
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MBÖZE01 ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I Zorunlu 2 6 0 10
ÖZE4403 ÖZEL EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI Zorunlu 1 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GKZ0002 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
MBÖZE02 ÖZEL EĞİTİMDE ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II Zorunlu 2 6 0 10
MBZ0013 OKULLARDA REHBERLİK Zorunlu 2 0 0 3
ÖZE4404 ÖZEL EĞİTİM POLİTİKALARI VE YASAL DÜZENLEMELER Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÖZE2311 YANLIŞSIZ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ÖZE2313 İŞİTME VE DİL Seçmeli 2 0 0 4
ÖZE2313 İŞİTME YETERSİZLİĞİ VE DİL Seçmeli 2 0 0 4
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÖZE2312 ZİHİN YETERSİZLİĞİNDE ÖĞRETİM UYARLAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
ÖZE2314 ZİHİN YETERSİZLİĞİNDE KAVRAM ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÖZE3311 ÇOKLU YETERSİZLİK VE EĞİTİMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
ÖZE3311 ZİHİN YETERSİZLİĞİNDE SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
ÖZE3313 ERKEN MÜDAHALE PROGRAMLARI Seçmeli 2 0 0 4
ÖZE3315 ÖZEL EĞİTİMDE -ZİHİN YETERSİZLİĞİ- SOSYAL BECERİ ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÖZE3314 ZİHİN YETERSİZLİĞİNDE YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞ Seçmeli 2 0 0 4
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÖZE4408 GÖRME YETERSİZLİĞİ YÖNELİM VE BAĞIMSIZ HAREKET BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
ÖZE4408 ERGENLİK VE CİNSEL EĞİTİM Seçmeli 2 0 0 4
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ÖZE4405 ÖZEL YETENEKLİLER YARATICI DÜŞÜNME EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
ÖZE4406 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ ÖĞRENME STRATEJİLERİ Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr