Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Müzik - Piyano
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
U.Ü. Devlet Konservatuvarı 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7d/2 maddesi uyarınca 1998 yılında kurulmuştur. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2003 yılında Müzik Anasanat Dalı yüksek lisans programları, 2005 yılında da aynı Anasanat Dalı (Yaylı Çalgılar SD) sanatta yeterlik programının ardından 2015 yılında Piyano Sanat Dalı sanatta yeterlik programı eğitim-öğretime başlamıştır.
2
Verilen Derece
Yükseköğretimde Konservatuvar Müzik Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik/Doktıora programı 180-240 AKTS kredilik üçüncü aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp program yeterlilikleri sağlandığında Müzik Anasanat Dalı’nda ( Piyano ) Sanatta Yeterlik/Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için; 1-Müzik alanı Piyano Sanat Dalı´nda (en az 75 başarı notuyla mezun olduğu) yüksek lisans diplomasına, 2-Yeterli düzeyde yabancı dil becerisine (UÜDS veya YDS´ndan en az 50 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından eşdeğer puana) sahip olması gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerden (Türkiye’de eğitim görenler hariç) Türkçe bildiklerine dair TÖMER belgesi istenir. 3-Giriş sınavındaki sanatsal birikim ve performansından en az 70/100 puan almak koşuluyla %50´si, lisans başarı notunun %25’i, mülakatın %25’i alınarak oluşan ağırlıklı ortalamanın en az 70/100 puan olması gerekir. 4- ALES şartı bulunmamaktadır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Konservatuvar Müzik Anasanat Dalı’nda (piyano) Sanatta Yeterlik/Doktora derecesi elde edebilmek için, öğrencilerin programda alması gerekli 24 kredilik (45 AKTS) zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü, 100 üzerinden en az 75 alarak tamamlaması gerekmektedir. Programı bitirme aşamasında, seçilmiş bir jüri önünde hazırladığı performans programını başarıyla sunan ve çalışma metnini savunan öğrencilere Müzik Anasanat Dalı’nda Sanatta Yeterlik/Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Konservatuvar Müzik Anasanat Dalı (Piyano SD) sanatta yeterlik programının amacı; yüksek lisans eğitimine dayalı olarak kendi sanat dalında virtüöziteye yönelik ileri düzeyde bilgi, beceri ve yorumlama gücüne sahip ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören yaratıcı, icracı nitelikleri yüksek sanatçılar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Müzik alanındaki çalışmaları sosyal, kültürel, artistik ve politik çerçevede değerlendirebilecek bir birikime ulaşmak.
2. Müzik alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda çeşitli kuram ve sentezler oluşturmak
3. Piyano ile ilgili sahip olduğu ileri düzey teknik ve yöntemleri kullanarak üst seviyede müzikal performanslar sunmak veya sergilemek
4. Alanına ilişkin çalışmalarında, uzmanlardan oluşan kurullarca kabul görecek nitelikte üretim ve uygulama becerisini geliştirmek
5. Müziksel yorumlamaya ilişkin deneysel ve yaratıcı süreçler yoluyla özgün performanslar ortaya koymak
6. Alanıyla ilgili sorunları belirleme, değerlendirme ve çözüm üretme yeterliğini kazanmak
7. Piyanoda edindiği kazanımlarla performanslar ortaya koyarak toplumun sanat hayatına katkıda bulunmak
8. Müzik alanındaki gelişmelere yönelik olarak toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunmak
9. Müzik alanındaki sanatsal, kültürel ve bilimsel çalışmaları etkili bir şekilde aktarmak
10. Piyano ile ilgili akademik öğretme ve değerlendirme becerisi geliştirmek
11. Müzik alanında ulusal ve uluslararası proje ekipleri içinde çalışmak
12. Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dilde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurmak
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezun olduğu sanat dalına (piyanoya) ilişkin performans düzeyine göre yurt içinde ve yurt dışında solist olarak ya da senfoni, opera vb. kurumlarda orkestra üyesi veya korrepetitör olarak çalışabilir, müzik ve sahne sanatları alanlarına ilişkin eğitim veren çeşitli yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev alabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine ve piyanoda yeterli performans becerilerine sahip olmaları koşuluyla post doktora veya üst akademik derece programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü geçmek, ders ve tez dönemlerinde birer semineri vermek ve tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir (240 AKTS).
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi Nilüfer - BURSA
Tel: (224) 294 27 00 –(0530) 827 82 07 e-mail: konsogis@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Müzik Anasanat Dalı Piyano Sanat Dalı programı içinde mümkün oldukça alanında isim yapmış, kariyerli sanatçılarla eğitim-öğretim yapılmaya çalışılmakta, bu sanatçıların deneyim ve birikimlerinden, gerektiğinde arşivlerinden yararlanma olanağı yaratılmaktadır. Ayrıca araştırma yapma ve seslendirilecek eserlerin notalarını temin etmede Konservatuvarın donanımlı sayılabilecek kütüphanesinden yararlanılabilmektedir.
Yüksek lisans öğrencilerinin bireysel olarak resitaller veya Konservatuvar Akademik Orkestrası ile konserler yapmaları ya da Konservatuvarın düzenlediği ulusal veya uluslararası etkinliklere katılmaları önemli fırsatlardır.
2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren faaliyete geçen Konservatuvarın yeni binası da bu programın gerektirdiği eğitimin kalitesini daha üst seviyelere taşıyacak olanaklara sahiptir. Bu bina ve iç donanımı için üniversitemizin sağlamış olduğu finansal olanaklar, bu programın önemli avantajlarıdır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PIA6101 ÇALGI TEKNİĞİ I Zorunlu 2 0 0 5
PIA6103 REPERTUVAR Zorunlu 3 0 0 8
PIA6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 16
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PIA6102 ÇALGI TEKNİĞİ II Zorunlu 2 0 0 4
PIA6104 REPERTUVAR-RESİTAL Zorunlu 3 0 0 8
PIA6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
PIA6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PIA6183 SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
PIA6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 16
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PIA6184 SANATTA YETERLİK UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
PIA6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PIA6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 26
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PIA6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 4
PIA6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PIA6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 4
PIA6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 26
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PIA6105 ODA MÜZİĞİ I Seçmeli 1 2 0 4
PIA6107 EŞLİKTE TEKNİK YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 4
PIA6109 ÇAĞDAŞ MÜZİKTE PİYANO EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 4
PIA6111 PİYANO ÖĞRETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
PIA6113 MÜZİKAL ANALİZ VE YORUMCULUK Seçmeli 2 0 0 4
PIA6115 MÜZİK ÖĞRETİMİ VE YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PIA6106 ODA MÜZİĞİ II Seçmeli 1 2 0 4
PIA6108 EŞLİKTE MÜZİKAL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 4
PIA6110 ÇAĞDAŞ TÜRK MÜZİĞİ PİYANO EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 4
PIA6112 PİYANO ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
PIA6114 MÜZİK ESTETİĞİ Seçmeli 2 0 0 4
PIA6116 MÜZİK ALANINDA ARAŞTIRMA YÖNTEM VE UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr