Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yer alan Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Anabilim Dalı tarafından 2015 yıllından itibaren 3 yarıyıl süreli olarak yürütülmektedir. Eğitim dili Türkçe’dir.
2
Verilen Derece
Bu program, yüksek öğretimde İşletme Ana Bilim Dalında 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığındaSağlık Kuruluşları İşletmeciliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans diploması
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezsiz Yüksek Lisans ders planındaki derslerin tümünü başaryla tamamlamalıdırlar. Konusuyla ilgili alanda hazırladığı dönem projesini başarıyla tamamlayan ögrencilere Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği Alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Sağlık Kuruluşları Yöneticiliği yüksk lisans programı (Without Thesis) çağdaş bilgi ve kültür ile donanmış, iletişim becerisine sahip, araştırma, analiz ve sorunların üstesinden gelebilme becerisi olan, çevresine önderlik edebilecek yapıda olan, araştırma yapan ve bulguları topluma aktarma yükümlülüğünü evrensel standartlarda en ideal şekilde yürütmeyi görev edinen uluslararası standartlara uygun yurtsever bireyler yetiştirmeyi, amaç olarak belirlemiştir. Bu bağlamda bölüm programında yer alan zorunlu derslerin yanı sıra bölüm içi ve bölüm dışı seçimlik derslerle öğrencilerin kendi kariyer hedefleri doğrultusunda gereken donanıma sahip olmaları sağlanmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Sağlık Yönetimi alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme
2. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken sağlık yönetimi bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme
3. Sağlık yönetimi alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme.
4. Sağlık yönetimi alanı ile ilgili çalışmaları planlayabilme, bağımsız olarak yürütebilme ve yayınlayabilme
5. Sağlık yönetimi alanındaki uygulamalarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
6. Sağlık Yönetimi alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
7. Sağlık yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme.
8. Sağlık yönetimi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
9. Sağlık yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu uzman ve araştırmacılarda olması gereken sağlık yönetimi bilgilerini yorumlayabilme ve kullanabilme
 • Sağlık yönetimi alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Sağlık Yönetimi alanında edinilen temel bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirebilme
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Sağlık yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilme ve denetleyebilme
 • Sağlık yönetimi alanındaki uygulamalarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Sağlık yönetimi alanı ile ilgili çalışmaları planlayabilme, bağımsız olarak yürütebilme ve yayınlayabilme
 • Sağlık yönetimi alanındaki uygulamalarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Sağlık yönetimi alanındaki güncel gelişmeleri ve hazırladığı çalışmaları, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme.
 • Sağlık yönetimi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
Öğrenme Yetkinliği
 • Sağlık yönetimi alanında karşılaşılan sorunları alanından ve farklı disiplinlerden elde ettiği bilgileri bütünleştirerek çözümleyebilme ve sonuçlarını değerlendirebilme.
 • Sağlık Yönetimi alanında yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar, kamu sektöründe başta Sağlık Bakanlığı´nın ve hastaneler ile özel sektörde istihdam edilmektedir
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Yüksek Lisans için en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünden (90 AKTS karşılığı) geçmek ve dönem projesini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
İnegöl İşletme Fakültesi/ İnegöl-BURSA
E- mail: firatzy@uludag.edu.tr
Program Director: Yrd.Doç.Dr. Zerrin FIRAT
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
dersler her biri alanında uzman olan 1 Profesör, 1 Doçent ve 7 Yrd.Doç.Dr. tarafından verilmektedir. Uluslararası Ticaret Tezsiz Yüksek Lisans Programında öğrencilerin, aldıkları yoğun teorik ve uygulamalı bilgilerin yanı sıra çeşitli konularda düzenlenecek sempozyum, kongre ve paneller ile fakülteye davet edilen konuşmacılar aracılığıyla uygulamayı da yakından takip edebilmeleri sağlanacaktır. Ayrıca Dönem Projesi kapsamında yapacakları çalışmalar, danışman öğretim üyeleri tarafından yönlendirilip desteklenecek ve denetlenecektir.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr