Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Tarım Ekonomisi II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Prg.
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Tarım Ekonomisi Bölümü 1985 yılında Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Tarım Ekonomisi Bölümü 1993 – 1994 yılı eğitim – öğretim döneminde lisans öğrencilerini almaya başlamıştır. Tarım Ekonomisi Bölümü, Tarımsal İşletmecilik ile Tarım Politikası ve Yayım olmak üzere iki bilim dalından oluşmaktadır. Tarım Ekonomisi Bölümünde 1986 yılında yüksek lisans, 1993 yılında doktora eğitimi verilmeye başlanmıştır. Tezsiz yüksek lisans programı 2014 yılında açılmıştır.
2
Verilen Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tarım Ekonomisi alanında Tezsiz Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadır.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanlığı ve Enstitü Yönetim kurulunca onaylanan bir bilim dalında lisans derecesine sahip olması gerekmektedir. Tezsiz yüksek lisans programına yapılan başvurularda ALES belgesi ve yabancı dil şartı aranmamaktadır. Adayların tezsiz yüksek lisansa kabul edilmeleri Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı tarafından yapılan mülakat ve değerlendirilen mülakat notu ile belirlenmektedir. Başarı sırası mülakat notuna göre yapılmaktadır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezsiz Yüksek Lisans programı 2 ders dönemi ve 1 proje döneminden oluşmaktadır. Tezsiz Yüksek lisans programında mevcut olan derslerden en az 36 kredilik (90 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrencilere Tarım Ekonomisi alanında tezsiz yüksek lisans diploması verilmektedir.
7
Program Profili
Tarımsal esaslı mal ve hizmetlerle ilgili olarak girdi tedarik etme, üretim, dağıtım ve tüketimi içeren, doğal kaynaklar kullanımının ekonomi bilimi ışığında gerçekleştirilmesi için, öğretim ve araştırma yoluyla, çağdaş ve analitik düşünen bireyler yetiştirme, alanında bilim ve teknoloji gelişimine katkı sağlama, sahip olduğu bilgileri uygulamaya aktarma Tarım Ekonomisi Bölümü’nün temel görevlerindendir.
Bu çerçevede, çağdaş bilgi ve beceri ile donanmış, tarım, tarıma dayalı sanayiler (özellikle gıda sanayi), doğal kaynaklar ve çevre alanlarında ekonomik sorunları bilen, bu sorunlara bilimsel çözümler üretebilecek bireyler yetiştirmek amacıyla lisans ve lisansüstü programlar yürütmek Tarım Ekonomisi Bölümünün başlıca hedefidir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Disiplinlerarası bir anlayışla, teorik ve uygulamaya dönük araştırmalar yaparak, ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak alanına katkıda bulunmak
2. Kamu ve diğer kaynakların sunduğu araştırma fon ve olanaklarından etkin ve rasyonel şekilde yararlanmak
3. Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı
4. Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı
5. Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi işletmelerini daha verimli ve etkin yönetme kabiliyeti
6. Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi
7. Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği
8. Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi
9. Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği
10. Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım
11. Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip iktisatçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
12. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Disiplinlerarası bir anlayışla, teorik ve uygulamaya dönük araştırmalar yaparak, ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak alanına katkıda bulunmak
 • Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı
 • Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi
 • Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı
 • Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi işletmelerini daha verimli ve etkin yönetme kabiliyeti
 • Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği
 • Disiplinlerarası bir anlayışla, teorik ve uygulamaya dönük araştırmalar yaparak, ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak alanına katkıda bulunmak
 • Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı
 • Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği
 • Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi işletmelerini daha verimli ve etkin yönetme kabiliyeti
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip iktisatçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
 • Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi
 • Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği
 • Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım
 • Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı
 • Kamu ve diğer kaynakların sunduğu araştırma fon ve olanaklarından etkin ve rasyonel şekilde yararlanmak
 • Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı
 • Disiplinlerarası bir anlayışla, teorik ve uygulamaya dönük araştırmalar yaparak, ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak alanına katkıda bulunmak
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi
 • Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak
 • Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip iktisatçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek
Öğrenme Yetkinliği
 • Disiplinlerarası bir anlayışla, teorik ve uygulamaya dönük araştırmalar yaparak, ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak alanına katkıda bulunmak
 • Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı
 • Kamu ve diğer kaynakların sunduğu araştırma fon ve olanaklarından etkin ve rasyonel şekilde yararlanmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplinlerarası bir anlayışla, teorik ve uygulamaya dönük araştırmalar yaparak, ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak alanına katkıda bulunmak 1
Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 1
Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 1
Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 1
Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 1
Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi işletmelerini daha verimli ve etkin yönetme kabiliyeti 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgiyi kullanarak disiplinler arası bilgileri sentezleyerek yorumlar ve yeni bilgi ve teoriler üretir.
2-Sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak ve neden-sonuç ilişkisi kurarak çözümler.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplinlerarası bir anlayışla, teorik ve uygulamaya dönük araştırmalar yaparak, ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak alanına katkıda bulunmak 1
Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 1
Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2-Uzmanlaştığı alana ilişkin disiplinler arası etkileşimi kavrar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 1
Ekonominin temel prensiplerini tarımda uygulayarak üretimi artırma yollarını öğrenmek, uygulayabilme kazanımı 1
Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 1
Kamu ve diğer kaynakların sunduğu araştırma fon ve olanaklarından etkin ve rasyonel şekilde yararlanmak 1
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip iktisatçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek 1
Projeler üretme, uygulama ve değerlendirme yeteneği 1
Sorunları tanıyabilme, analiz etme ve çözümleme becerisi 1
Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 1
Tarımsal ve tarıma dayalı sanayi işletmelerini daha verimli ve etkin yönetme kabiliyeti 1
Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yorumlanması ve yayımlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözetir denetler ve bu değerleri öğretir.
2-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
3-Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplinlerarası bir anlayışla, teorik ve uygulamaya dönük araştırmalar yaparak, ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak alanına katkıda bulunmak 1
Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda önderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplinler arası ekip çalışmasına katılım yeteneği 1
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip iktisatçılar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek 1
Sosyal alanda bilgi ve beceri artırma, önder olma kapasitesini kazanım 1
Üretici örgütlerini tanıma, yeni organizasyonlar yapma becerisi 1
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslar arası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Çalışmalarını ve uzmanlık alanındaki gelişmeleri yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.
2-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirir.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplinlerarası bir anlayışla, teorik ve uygulamaya dönük araştırmalar yaparak, ulusal ve uluslar arası düzeyde yayınlanmasını sağlayarak alanına katkıda bulunmak 1
Genel ve tarım ekonomisi ile ilgili kavramları tanıma, anlama, konularına bütüncül yaklaşım kazanımı 1
Kamu ve diğer kaynakların sunduğu araştırma fon ve olanaklarından etkin ve rasyonel şekilde yararlanmak 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Uzmanlık alanıyla ilgili kaynaklara ulaşır ve bu kaynaklardan yararlanır.
2-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirir.
3-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Gıda sanayii (kamu, özel, kooperatifler, birlikler) Bankacılık ve sigorta sektörü Tarımla ilgili kamu kuruluşları Özel çiftlikler, seralar ve hayvancılık tesisleri Sulama ekipmanları ve tarım makineleri sanayii Tarımsal girdi pazarlayan firmalar (tarım ilaçları bayileri, süpermarketler vb.) Tarım ürünleri pazarlaması yapan firmalar (toptancı halleri, ticaret borsaları, ihracat firmaları) Danışmanlık firmaları Gayrimenkul ve değerleme uzmanlığı (bilirkişilik) Tarım ve gıda proje hazırlama ve değerleme
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Tezsiz Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları halinde sınavla tezli yüksek lisans programlarına devam edebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70´ine, uygulama derslerinin en az %80´ine devam etmiş olması gerekmektedir. Öğrenciler her ders için 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Ayrıca uygulamalı derslerde 1 uygulama sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 75 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır.
12
Mezuniyet Koşulları
Tezsiz yüksek lisans programını başarıyla tamamlamak için öğrencinin - Yeterlilik Koşulları ve Kuralları - bölümünde açıklanan koşulları yerine getirilmesi gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü Görükle 16059
Nilüfer Bursa. Tel: 224 2941589
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Tarım Ekonomisi Bölümü Tarımsal İşletmecilik Anabilim dalında 4 Profesör, 1 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi, Tarım Politikası ve Yayım Anabilim dalında ise 1 Profesör, 1 Doçent, 1 Doktor Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 7 öğretim üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
Tarım Ekonomisi Bölümünde bölüm öğrencilerine yönelik bir kütüphane bulunmaktadır. Kütüphanede öğrencilerin kullanımına açık masa üstü bilgisayarlar ve projeksiyon cihazı mevcuttur.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
Seçmeli dersler için tıklayınız. 30
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TRE 5326 TARIM VE GIDA İŞLETME VERİLERİNİN ANALİZİ Zorunlu 3 0 0 7,5
TRE 5436 TARIMSAL ÜRETİM EKONOMİSİ VE TARIMDA KAYNAK KULLANIMI Zorunlu 3 0 0 7,5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TRE5333 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 0 2 2 15
Toplam 15
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TRE 5304 TARIMDA ÖRGÜTLENME VE KOOPERATİFÇİLİK Seçmeli 3 0 0 8
TRE 5401 EKONOMİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE 5403 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE 5405 PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE 5419 TARIM VE GIDA İŞLETMELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE 5423 TARIMSAL VE UYGULAMALI POLİTİKA ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE 5433 KIRSAL KALKINMA PLANLAMASI Seçmeli 3 0 0 8
TRE 5437 ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE 5441 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE 5443 TARIMSAL SANAYİLERDE STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 8
TRE 5445 TARIMSAL KIYMET TAKDİRİ VE BİLİRKİŞİLİK Seçmeli 3 0 0 8
TRE 5447 SÜRDÜRÜLEBİLİR KIRSAL KALKINMA POLİTİKALARI VE GÖSTERGELERİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE 5449 PAZARLAMA İLETİŞİMİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE 5453 DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE 5455 TARIM İŞLETME FAALİYET SONUÇLARININ ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE 5459 TÜKETİCİ ARAŞTIRMALARI Seçmeli 3 0 0 8
TRE 5461 TARIMSAL PAZARLAMA Seçmeli 3 0 0 8
TRE5321 TARIM VE GIDA İŞLETMELERİNİN MARKALAŞMA VE MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5323 AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE TARIM POLİTİKASI Seçmeli 3 0 0 8
TRE5325 TARIMDA SU KAYNAKLARI EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5331 TARIM İŞLETMELERİNDE PLANLAMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5335 TARIMSAL KOOPERATİFLERDE İŞLETMECİLİK STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5407 TARIMSAL PAZARLAMA UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 8
TRE5427 ARAZİ VE SULAMA EKONOMİSİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5461 GIDA SANAYİNDE KÜMELEME VE REKABET ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 8
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
TRE 5414 TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE 5416 TARIM İŞLETMELERİ MUHASEBE VERİ AĞI Seçmeli 3 0 0 8
TRE 5418 PERAKENDE PAZARLAMA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE 5422 TARIM EKONOMİSİNDE UYGULAMALI KANTİTATİF YÖNTEMLER Seçmeli 3 0 0 8
TRE 5432 ULUSLARARASI TARIM ÜRÜNLERİ TİCARETİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE 5440 PAZARLAMADA GIDA ÜRÜNÜ GELİŞTİRME VE İNOVASYON Seçmeli 3 0 0 8
TRE 5452 GIDA SANAYİ İŞLETMELERİNDE YÖNETİMİN GENEL ESASLARI Seçmeli 3 0 0 8
TRE 5458 KIRSAL KALKINMA PROJE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 8
TRE5340 TARIM SİSTEMLERİ VE İNOVASYON Seçmeli 3 0 0 8
TRE5402 KIRSAL SOSYOLOJİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5406 TARIMSAL TAŞINMAZ DEĞERLEME YÖNTEM VE UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 8
TRE5408 TARIM SİGORTALARI Seçmeli 3 0 0 8
TRE5410 YÖRESEL ÜRÜNLER PAZARLAMASI Seçmeli 3 0 0 8
TRE5412 TÜRKİYENİN KIRSAL KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5428 GIDA İŞLETMELERİNİN FİNANSAL ANALİZİ Seçmeli 3 0 0 8
TRE5440 TARIMDA MİKROEKONOMİK ANALİZLER Seçmeli 3 0 0 8
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr