Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Sos.Bil.-Psikoloji Doktora Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
1994 yılında kurulmuş olan Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, ilk öğrencilerini aldığı 2000 yılına dek Fen-Edebiyat Fakültesi´ne bağlı diğer bölümlerin ders programlarına katkı sağlamıştır. İlk lisans mezunlarını 2004 yılında veren Bölümün yüksek lisans programı 2001 yılında Gelişim Psikolojisi dalında açılmıştır. Halen Sosyal, Deneysel ve Uygulamalı Psikoloji alanlarında yüksek lisans eğitimi verilmektedir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılı itibariyle Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Sosyal Psikoloji ve Deneysel Psikoloji alanlarında doktora eğitimi verilmeye başlanmıştır. Şu an 9 öğrenci programa kayıtlıdır.
2
Verilen Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Psikoloji Anabilim dalında Doktora derecesine sahip olunmaktadır.(Avrupa Yükseköğretim Alanı Yeterlikler Çerçevesi QF-EHEA: Düzey 3, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (EQF-LLL): Düzey-8)
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Doktora programı giriş koşulları 1- Psikoloji Lisans ve Yüksek Lisans diplomasına sahip olmak, 2-Lisansüstü giriş sınavından (ALES) Eşit Ağırlıklı puan türünde en az 55 puana sahip olmak (Geçerlilik süresi 3 yıldır). Yabancı uyruklu öğrenciler için ALES belgesi ve uluslararası alanda tanınan diğer belgeler (GRE, GMAT vb.) geçerli olup, bir puan şartı bulunmamaktadır. 3- Yeterli yabancı dil becerisine sahip olma (YDS, KPDS, ÜDS, UÜDS) için en az 55 puan almak gerekmektedir. Bu belgelerin dışında adaylar TOEFL, IELTS gibi uluslararası geçerliliği olan sınavlarda U.Ü. Senatosu tarafından eşdeğer Kabul edilen puanları sunmaları gerekmektedir. örn; TOEFL-IBT en az 66). -ALES % 50+ Y. LIS. BAŞ. ORT.%20 + MÜLAKAT % 30 = Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır. Yabancı Uyruklular için -ALES %50 + Y. LIS. BAŞ. ORT.%25 + MÜLAKAT %25 = Adayların değerlendirme sonrası aldıkları ağırlıklı toplam puana göre sıralanır ve en yüksek puanlı adaydan başlanarak kontenjana göre öğrenci alınır. Her yıl güz döneminde öğrenci alımı yapılmaktadır.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Bölümde mevcut olan derslerden 24 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması (4.00 üzerinden en az 2.5) elde eden, doktora yeterlilik aşamasını tamamlayan ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan ve toplamda 240 AKTS´yi tamamlayan öğrencilere Psikoloji Anabilim Dalında doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Psikoloji Doktora programı, psikolojinin farklı alanlarında ileri düzey bilgilerin sağlandığı, kuram ve uygulama arasındaki bağlantılara odaklanılan, yerli ve yabancı literatürdeki gelişmelerin yakından izlenildiği, yaratıcı ve eleştirel bir öğrenme ortamı oluşturulmasını amaçlamaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili özgün düşünce ve yöntemler geliştirmek.
2. Alanına özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek.
3. Alanıyla ilgili her türlü proje veya hedefi planlamak ve yönetebilmek.
4. Alanıyla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit edebilmek.
5. Alanıyla ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları düzenli olarak takip edebilmek.
6. Alanıyla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşabilmek.
7. Alanıyla ilgili verilerin çözümlenmesinde ileri düzey nicel ve nitel analiz yöntem ve tekniklerini bilmek; ilişkili bilgisayar programlarını kullanabilmek.
8. Alanıyla ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel ya da ekip çalışması ile hazırlayıp ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmek.
9. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilmek ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilmek.
10. Alanındaki yayın ve çalışmaları takip edecek, yabancı uzmanlarla iletişim kurabilecek ve bilimsel ürünler hazırlayabilecek düzeyde İngilizce bilmek.
11. Alanıyla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilmek.
12. Eğitim-öğretim etkinliklerinin etkin bir biçimde yürütülmesiyle ilgili temel bilgi ve becerilere sahip olmak.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Psikoloji Doktora programı mezunları, "Psikoloji Doktora" derecesiyle diploma almaktadırlar. Bu diplomaya sahip olanlar, yükseköğretim kurumlarında akademik kariyerlerine devam etme olanaklarına sahiptir. Bu kurumlarda araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi kadrolarında yer alabilmektedirler. Ayrıca, yurtiçi ve yurtdışı burs programları aracılığıyla doktora sonrası araştırmalar yürütmek üzere doktora sonrası araştırmacı pozisyonlarında da yer alabilmektedirler. İleri düzeyde araştırma, proje ve eğitim etkinliklerinin yürütüldüğü kuruluş, üniversite ve enstitülerde çalışabilmektedirler. Ek olarak serbest çalışma olanakları, resmi ve özel hastanelerde, kreş ve anaokullarında, özel eğitim merkezlerinde, sanayi ve endüstri kuruluşlarında, rehberlik merkezlerinde, Emniyet müdürlüklerinde, adli kurumlarda (aile mahkemeleri, ceza ve tevkif evleri), psikoteknik laboratuvarlarında çalışabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Bu program Türkiye Ulusal Yeterlilikler Çerçevesinin en üst düzeyinde yer aldığı için üst derece programla geçiş olası değildir. Ancak mezunlar yurtdışındaki üniversitelerde Doktora sonrası (postdoc) araştırma programlarına geçiş yapılabilmektedirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan zorunlu ve seçmeli derslerin tümünü 4.00 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı not ortalaması elde ederek geçmek, doktora yeterlilik aşamasını başarmak ve tez savunmasında başarılı bulunmak gerekmektedir. Toplamda 240 AKTS karşılığı yükün tamamlanması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Tevfik ALICI
Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
16059 Görükle/Bursa
Tel: +90 224 2941871
Fax: +90 224 2941897
E-mail: alici@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü: Doç. Dr. L. Pınar TOSUN
Uludağ Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
16059 Görükle/Bursa
Tel: +90 224 2941875
Fax: +90 224 2941897
E-mail: pinart@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Deneysel Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sosyal Psikoloji ve Uygulamalı Psikoloji olmak üzere dört Anabilim Dalı içinde yapılanmış olan Psikoloji Bölümü´nün kadrosu tam-zamanlı olarak görev yapan 3 profesör, 1 doçent, 1 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 27 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Bölümde eğitim-öğretim ve araştırma etkinliklerinde kullanılmak üzere hazırlanmış olan bir Uygulamalı Psikoloji Laboratuvarı bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI6101 PSİKOLOJİDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 5
PSI6101 PSİKOLOJİDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 19
PSI6171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 5
PSI6191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 0
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI6102 YAPISAL EŞİTLİK MODELLERİ Zorunlu 3 0 0 10
PSI6102 YAPISAL EŞİTLİK MODELLERİ Zorunlu 3 0 0 9
PSI6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 5
PSI6192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 5
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
PSI6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 4
PSI6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 5
PSI6193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 10
PSİ6173 SEMİNER (TEZDE) Zorunlu 0 2 0 5
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 15
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 16
Toplam 60
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 26
PSI6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
PSI6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 4
PSI6194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 60
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ENS6121 GELİŞİM VE ÖĞRENME Zorunlu 3 0 0 5
PSI6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
PSI6195 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 20
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ENS6122 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 2 0 5
PSI6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
PSI6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 20
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
PSI6197 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
PSI6198 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI6105 PSİKOLOJİDE GÜNCEL YÖNTEM VE YAKLAŞIMLAR I Seçmeli 3 0 0 5
PSI6107 BİLİŞSEL SÜREÇLERDE KİŞİLER ARASI VE KÜLTÜRLER ARASI FARKLILIKLAR Seçmeli 3 0 0 5
PSI6109 SOSYAL DAVRANIŞTA BİREYSEL FARKLILIKLAR Seçmeli 3 0 0 5
PSI6111 SOSYAL BİLİŞ Seçmeli 3 0 0 5
PSI6113 MÜZİK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
PSI6115 BİLİŞSEL VE KLİNİK NÖROPSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
PSI6117 KARŞILAŞTIRMALI PSİKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
PSI6119 NÖROPSİKOFARMAKOLOJİ Seçmeli 3 0 0 5
PSI6121 AHLAK GELİŞİMİ Seçmeli 3 0 0 5
PSI6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 4
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
PSI6106 PSİKOLOJİDE GÜNCEL YÖNTEM VE YAKLAŞIMLAR II Seçmeli 3 0 0 5
PSI6108 YAŞLANMA VE BİLİŞ Seçmeli 3 0 0 5
PSI6110 BİLİNÇ VE NÖROBİYOLOJİK TEMELLERİ Seçmeli 3 0 0 5
PSI6112 KARAR VERME VE SEÇİM YAPMA Seçmeli 3 0 0 5
PSI6114 PSİKOPATOLOJİDE BİLİŞSEL SÜREÇLER Seçmeli 3 0 0 5
PSI6116 SOSYAL DAVRANIŞ VE TEKNOLOJİK İLETİŞİM Seçmeli 3 0 0 5
PSI6118 PSİKODİLBİLİM Seçmeli 3 0 0 5
PSI6120 BENLİK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 3 0 0 5
PSI6122 BİLİŞ VE UZMANLIK OKUMALARI Seçmeli 3 0 0 5
PSI6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr