Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı, çalışma hayatında oluşabilecek iş kazaları ve meydana gelebilecek meslek hastalıkları ile ilgili olarak, güncel teknoloji ve bilgi ışığında özel sektöre ve kamu sektörüne; yetkin, teknik ara eleman yetiştirmek üzere kurulmuştur.
Programımız, teorik ve uygulamalı olarak, günümüzün şatlarına uygun, çağdaş eğitim metotlarıyla desteklenmekte ve mesleki alanda yeterli deneyime sahip olabilecek şekilde öğrencilerimizin, programımızdan mezun olmalarına olanak vermektedir.
Program şartlarını yerine getiren öğrencilerimiz, mezuniyet koşullarını sağladıkları takdirde, Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Elemanı” unvanıyla mezun olmaktadırlar.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile özel sektörde ve kamu sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personellerinin ( İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi vb. ) istihdamı zorunlu hale getirilmiş ve bu da programımız mezunlarına olan talebi arttırmıştır.
Bunun yanında, teknik eleman olarak mezun olan öğrencilerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan belirli eğitimler ve bu eğitimler sonucunda uygulayacağı sınavda başarılı olan adaylara “İş Güvenliği Uzmanı” sertifikası da vermektedir. Böylelikle öğrencilerimiz yine kamu ve özel sektör alanında, yasal olarak da zorunlu tutulan bu istihdam alanında çalışma fırsatı bulmaktadırlar.
İş Sağlığı ve Güvenliği programına, ÖSYM tarafından yapılan YGS ´ye girip ve yeterli “YGS 2” puan alan genel lise mezunları ile sınavsız geçiş için belirlenen alanlar dışındaki alanlardan veya Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının sınavsız geçiş için belirlenen alanlarından tercihlerine göre yerleştirilebilirler.
Adayların mezun olabilmeleri için, Programda mevcut olan dersleri başarıyla tamamlaması (toplam 120 AKTS) ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.
Programı başarıyla tamamlayan mezunlara "İş Sağlığı ve Güvenliği" alanında ön lisans diploması verilir.
Programdan mezun olan öğrenciler ÖSYM´nin yapmış olduğu DGS ile lisans programlarında eğitim ve öğretime devam edebilirler.
Uludağ Üniversitesinde yapılan sınavlar Bologna sürecinde öğrenci iş yüküne uygun olarak Uludağ Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır.
2
Verilen Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEK ELAMANI ÖN LİSANS DERECESİ verilecektir. İş Sağlığı ve Güvenliği Programı önlisans programı 120 AKTS kredisinden oluşan 2 yıllık bir önlisans programdır. Program, Bologna Süreci’nin “Yükseköğretimde Avrupa Yeterlilikler Üst Çerçevesi (QF-EHEA)”´nde tanımlanan “Birinci Düzey (First Cycle)” ile “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)” ´nde tanımlanan "5. Düzey" yeterlilikleri için belirlenmiş olan AKTS kredi koşullarını ve düzey yeterliliklerini; ayni zamanda, “Avrupa Yaşam Boyu Öğrenme Yeterlilikler Çerçevesi (EQF-LLL)” nde tanımlanan "5. Düzey" yeterliliklerini sağlamaktadır.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Türk öğrenciler, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROGRAMINA Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmeleri ve yeterli “YGS 2” puanı almaları halinde puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir Yabancı uyruklu öğrenciler, programa üniversiteye yaptıkları direkt başvuruların değerlendirilmesi sonucunda kabul edilir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ önlisans programından mezun olarak bu alanda yeterlilik kazanabilmek için, • Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması • 30 iş günü (10 AKTS kredisi) boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir. Detaylı bilgi için "Uludağ Üniversitesi Önlisans - Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"
7
Program Profili
İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmaları ilgili kanun gereği tüm çalışma alanlarında yapılması zorunlu olan faaliyetlerdir. Uygulama alanının geniş olması sebebiyle bu konuda eğitim almış ara elaman yetiştiren iki yıllık eğitim veren bir programdır. Program mezunları ara elaman olmanın dışında ilgili kurslara giderek ve bakanlık tarafından yapılan sınavdan yeterli puanları aldıkları takdirde İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI da olabileceklerdir. Böylece bu unvanın verdiği imkânlar ile iş bulma şanslarını önemli derecede artırabileceklerdir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatını açıklayabilmek
2. Tehlikeleri tanımlayabilmek
3. Risk değerlendirme faaliyetlerini yürütebilmek
4. İş sağlığı ve güvenliği açısından çalışma ortamının gözetimini sağlayabilmek
5. İnceleme-araştırma sürecini düzenleyebilmek
6. İş planlaması ve organizasyonu sürecini düzenleyebilmek
7. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sürecini düzenleyebilmek
8. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili periyodik kontroller sürecini düzenleyebilmek
9. Acil durum uygulama işlemlerini yürütebilmek
10. Kayıt ve raporlama faaliyetlerini yürütebilmek
11. Kişisel gelişime ilişkin faaliyetler düzenleyebilmek
12. Sektörlere yönelik spesifik bilgi sağlayabilmek
13. Yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmaları sürecini düzenleyebilmek
14. Kimyasalların tehlikelerini tanımlayabilmek ve ilgili risk analizlerini yapabilmek
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Program şartlarını yerine getiren öğrencilerimiz, mezuniyet koşullarını sağladıkları takdirde, Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Elemanı” unvanıyla mezun olmaktadırlar. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile özel sektörde ve kamu sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personellerinin ( İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi vb. ) istihdamı zorunlu hale getirilmiş ve bu da programımız mezunlarına olan talebi arttırmıştır. Bunun yanında, teknik eleman olarak mezun olan öğrencilerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan belirli eğitimler ve bu eğitimler sonucunda uygulayacağı sınavda başarılı olan adaylara “İş Güvenliği Uzmanı” sertifikası da vermektedir. Böylelikle öğrencilerimiz yine kamu ve özel sektör alanında, yasal olarak da zorunlu tutulan bu istihdam alanında çalışma fırsatı bulmaktadırlar.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
“İş Sağlığı ve Güvenliği” önlisans programını başarı ile bitirenler Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları taktirde; İşletme Sağlık Yönetimi Sosyal Hizmet Acil Yardım ve Afet Yönetimi Lisans bölümlerine dikey geçiş yapabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Bir öğrencinin İş Sağlığı ve Güvenliği programından mezun olabilmesi için aşağıdaki koşulları karşılaması gerekmektedir: • Ders planındaki 120 AKTS kredisine sahip olan tüm dersleri başarması • 4.00 üzerinden en az 2.00 genel not ortalamasına sahip olması • 30 iş günü boyunca yaz stajının tamamlanması gerekir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU C BLOK GÖRÜKLE
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Program şartlarını yerine getiren öğrencilerimiz, mezuniyet koşullarını sağladıkları takdirde, Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’ndan “İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Elemanı” unvanıyla mezun olmaktadırlar.
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile özel sektörde ve kamu sektöründe, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili personellerinin ( İş güvenliği uzmanı, İşyeri hekimi vb. ) istihdamı zorunlu hale getirilmiş ve bu da programımız mezunlarına olan talebi arttırmıştır.
Bunun yanında, teknik eleman olarak mezun olan öğrencilerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan belirli eğitimler ve bu eğitimler sonucunda uygulayacağı sınavda başarılı olan adaylara “İş Güvenliği Uzmanı” sertifikası da vermektedir. Böylelikle öğrencilerimiz yine kamu ve özel sektör alanında, yasal olarak da zorunlu tutulan bu istihdam alanında çalışma fırsatı bulmaktadırlar.
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr