Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Sos.Bil.-Muhasebe ve Denetim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
İnegöl İşletme Anabilim Dalı, 1982 yılında kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarını yürütmektedir. Anabilim dalındaki akademik faaliyetler aşağıdaki iki bilim dalı tarafından yürütülmektedir:İşletme Bölümünün eğitim dili TÜRKÇE’dir.
2
Verilen Derece
Bu anabilim dalı, yüksek öğretimde tezsiz yüksek lisans derecesi için 120 AKTS gerektimektedir. Yüksek Lisans programı ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında İşletme alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Lisans diploması
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Tezsiz Yüksek Lisans ders planındaki derslerden 30 kredi ders alan ve tümünü başaryla tamamlayan yüksek Lisansda 100 üzerinden en az 70 alan ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı dönem projesini başarıyla tamamlayan ögrencilere İşletme Alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Programın temel amacı, günümüzün ve geleceğin çalışma hayatındaki gereksinimleri karşılayabilecek düzeyde bilgi ve becerilere sahip, özgüvenli özgüvenli, uzman bireyler yetiştirmektir. Tezsiz yüksek lisans programı 1 senesi ders aşaması 1 yarıyılı dönem projesi olmak üzere toplam 1,5 yıl sürmektedir. Her öğrenciye bir danışman atanmaktadır ve öğrenciler ders tercihlerini danışman öğretim üyelerinin yardımıyla yapmaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. İşletme bilimi ile ilgili edinilen bilgileri geliştirerek; ulusal işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde kullanabilme,
2. İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme
3. Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme,
4. Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak kendini sürekli yenilenebilme,
5. Çağın sorunları hakkında edilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme,
6. Maliye, hukuk, iktisat ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu temel bilgileri ulusal ve uluslararası işletmecilik alanında kullanabilme,
7. Birlikte hareket etmenin karar vermenin bireysellikten daha verimli olduğunu algılayabilme,
8. Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme
9. Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme,
10. Türkçeyi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini kullanarak, düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
11. İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrayabilme ve toplumsal dönüşümü algılayacak mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinebilme, kalite, hukuk bilgi ve becerisine sahip olabilme
12. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanlarda aranan; insan kaynakları, muhasebe, finans, yönetim,, kalite, hukuk bilgi ve becerisine sahip olabilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Çağın sorunları hakkında edilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme,
 • Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme,
 • İş dünyasının ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanlarda aranan; insan kaynakları, muhasebe, finans, yönetim,, kalite, hukuk bilgi ve becerisine sahip olabilme
 • İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme
 • İşletme bilimi ile ilgili edinilen bilgileri geliştirerek; ulusal işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde kullanabilme,
 • Maliye, hukuk, iktisat ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu temel bilgileri ulusal ve uluslararası işletmecilik alanında kullanabilme,
 • Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme,
 • İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme
 • İşletme bilimi ile ilgili edinilen bilgileri geliştirerek; ulusal işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde kullanabilme,
 • Maliye, hukuk, iktisat ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu temel bilgileri ulusal ve uluslararası işletmecilik alanında kullanabilme,
 • Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak kendini sürekli yenilenebilme,
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Çağın sorunları hakkında edilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme,
 • Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme,
 • İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrayabilme ve toplumsal dönüşümü algılayacak mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinebilme, kalite, hukuk bilgi ve becerisine sahip olabilme
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Çağın sorunları hakkında edilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme,
 • Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme,
 • İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme
 • Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Çağın sorunları hakkında edilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme,
 • İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme
 • İşletme bilimi ile ilgili edinilen bilgileri geliştirerek; ulusal işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde kullanabilme,
 • Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme
 • Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme,
 • Türkçeyi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini kullanarak, düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme
Öğrenme Yetkinliği
 • İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme
 • Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme
 • Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme,
 • Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak kendini sürekli yenilenebilme,
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Birlikte hareket etmenin karar vermenin bireysellikten daha verimli olduğunu algılayabilme, 1
Çağın sorunları hakkında edilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme, 2 2,3
Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme, 2
İş dünyasının ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanlarda aranan; insan kaynakları, muhasebe, finans, yönetim,, kalite, hukuk bilgi ve becerisine sahip olabilme 1
İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme 2,3 2,3
İşletme bilimi ile ilgili edinilen bilgileri geliştirerek; ulusal işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde kullanabilme, 1
Maliye, hukuk, iktisat ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu temel bilgileri ulusal ve uluslararası işletmecilik alanında kullanabilme, 1
Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme 1 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
2-Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
3-Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme, 2 2
İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme 1
İşletme bilimi ile ilgili edinilen bilgileri geliştirerek; ulusal işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde kullanabilme, 1 1
Maliye, hukuk, iktisat ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu temel bilgileri ulusal ve uluslararası işletmecilik alanında kullanabilme, 2
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak kendini sürekli yenilenebilme, 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanının ilişkili olduğu disiplinlerle etkileşimi açıklar.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çağın sorunları hakkında edilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme, 1 3
Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme, 3
İş dünyasının ihtiyaç duyduğu, nitelikli elemanlarda aranan; insan kaynakları, muhasebe, finans, yönetim,, kalite, hukuk bilgi ve becerisine sahip olabilme 4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrayabilme ve toplumsal dönüşümü algılayacak mesleki ve etik sorumluluk bilinci edinebilme, kalite, hukuk bilgi ve becerisine sahip olabilme 2 4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2-Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz edebilme ve etkin biçimde yürütür.
3-Alana ilişkin yapılacak çalışmalarda özgünlük ve katkı sağlar.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çağın sorunları hakkında edilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme, 2
Disiplin içi ve disiplinlerarası takımlarla, farklı kültür ve profillerdeki kişi ve gruplarla çalışabilme, sorumluluk alabilme, 2,3 2
İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme 2
Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme, 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alana ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirir.
2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
3-Örgüt/Kurum için vizyon, amaç ve hedef belirler.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çağın sorunları hakkında edilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme, 2
İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme 2
İşletme bilimi ile ilgili edinilen bilgileri geliştirerek; ulusal işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknikleri ile bilimsel kaynak ve verileri gerekli düzeyde kullanabilme, 4 4
Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme 2
Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme, 2
Türkçeyi ve gerektiği yerde yabancı dil bilgisini kullanarak, düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık biçimde yazılı ve sözlü aktarabilme 1,3 1,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Alana ilişkin çalışma yapanlarla iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Çalışma alanlarına ilişkin veri giriş ve analizlerini yapabilecek düzeyde bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çağın sorunları hakkında edilen bilgileri, ulusal ve uluslararası boyutlarda değerlendirebilme ve analiz edebilme, 1
İşletme alanındaki kavramları, fikirleri, sorun alanlarını belirleme, analiz etme, kanıta ve araştırmalara dayalı öngörüler/öneriler geliştirebilme 1 1
Maliye, hukuk, iktisat ve diğer alanlarda ihtiyaç duyduğu temel bilgileri ulusal ve uluslararası işletmecilik alanında kullanabilme, 1
Olayları eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek temel mesleki bilgileri kullanabilme 1 1
Öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilme, 1
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavrayarak kendini sürekli yenilenebilme, 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Program mezunları, yüksek öğretim kurumlarında akademisyenlik, kamu ve özel sektör kuruluşlarında çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES ve Yabancı Dil Sınavlarından Yeterli Puana Sahip olmak koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünden (120 AKTS karşılığı) geçmek ve dönem projesini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
İnegöl İşletme Fakültesi/ İnegöl-BURSA
E- mail: obozkurt@uludag.edu.tr
Program Director: Doç.Dr. Orhan BOZKURT
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Anabilim Dalımızda 4 Yardımcı Doçent, 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. İnegöl İşletme Anabilim Dalında; Muhasebe ve Denetim,Uluslararası Ticaret Eğitim dili Türkçedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IMD5169 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 4
IMD5301 ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI Zorunlu 3 0 0 7
IMD5303 MALİYET YÖNETİMİ VE DENETİMİ Zorunlu 3 0 0 7
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IMD5302 TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI Zorunlu 3 0 0 6
IMD5304 YÖNETİM MUHASEBESİ Zorunlu 3 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 18
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IMD5381 DÖNEM PROJESİ Zorunlu 0 0 0 30
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IMD5305 İLERİ DÜZEY FİNANSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 6
IMD5307 BÜTÇE VE RAPORLAMA Seçmeli 3 0 0 6
IMD5311 AVRUPA BİRLİĞİNDE DIŞ İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 6
IMD5313 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
IMD5315 BANKACILIK İŞLEMLERİ VE YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 6
IMD5317 DENETİMDE ETİK Seçmeli 3 0 0 6
IMD5319 ULUSLARARASI STRATEJİK YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 6
IMD5321 MARKA YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
IMD5323 UYGULAMALI DAVRANIŞSAL İKTİSAT Seçmeli 3 0 0 6
IMD5325 VERGİ DENETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
IMD5327 UYGULAMALI TÜRK TİCARET KANUNU Seçmeli 3 0 0 6
IMD5329 KÜRESEL REKABET GÜCÜ Seçmeli 3 0 0 6
IMD5331 BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ Seçmeli 3 0 0 6
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IMD5306 SERMAYE PİYASASI MEVZUATI Seçmeli 3 0 0 6
IMD5308 PARA, BANKA VE FİNANSAL PİYASALAR Seçmeli 3 0 0 6
IMD5310 KÜLTÜRLERARASI YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 6
IMD5312 SERMAYE PİYASALARI Seçmeli 3 0 0 6
IMD5314 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Seçmeli 3 0 0 6
IMD5316 ÜRETİM PLANLAMASI VE STOK KONTROLÜ Seçmeli 3 0 0 6
IMD5318 SİGORTA İŞLETMELERİ Seçmeli 3 0 0 6
IMD5320 İLERİ DÜZEY FİNANSAL MUHASEBE Seçmeli 3 0 0 6
IMD5322 İŞLETMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ Seçmeli 3 0 0 6
IMD5324 KURUMSAL YÖNETİM Seçmeli 3 0 0 6
IMD5326 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 6
IMD5328 UYGULAMALI DENETİM Seçmeli 3 0 0 6
IMD5330 OYUN TEORİSİ VE İŞLETME UYGULAMALARI Seçmeli 3 0 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr