Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Süt ve Besi Hayvancılığı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Süt ve Besi Hayvancılığı Programı, Karacabey Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü altında 2012 yılında açılmıştır. 1996-2009 arasında "Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı", 2009-2012 arasında ise "Büyük ve Küçük Baş Hayvan Yetiştiriciliği" adıyla eğitim vermiş olan programın ismi YÖK tarafından 2012’de değiştirilmiştir.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Süt ve Besi Hayvancılığı alanında 120 ECTS kredilik ön lisans (ön aşama) derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Süt ve Besi Hayvancılığı alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından YGS 2 puan türünden yeterli puanı almış olması gerekmektedir veya sınavsız geçiş hakkı ile meslek liselerinin ilgili bölümlerinden geçiş yapılabilmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Süt ve Besi Hayvancılığı Programından ön lisans derecesi elde edebilmek için, öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Süt ve Besi Hayvancılığı Programının amacı; çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, beslenmesi ve sağlığı konularında temel bilgilere ve bağımsız düşünme yeteneğine sahip, nitelikli ara eleman yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Hayvancılık biliminin temel kavramlarını anlama becerisini kazanmak
2. Çeşitli türden çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesi ile hastalıklara karşı koruma, kontrol ve mücadele tekniklerini öğrenmek.
3. Modern hayvancılık tekniklerini kullanarak nitelikli hayvansal ürün elde edebilmek
4. Çiftliğin genel çalışma ilkeleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine sahip olmak.
5. Türkiye'de ve Dünya'da hayvansal üretimde yaşanan gelişmeleri teknik eleman gözüyle anlamak ve değerlendirebilmek.
6. Mevcut Hayvancılık sorunlarına çözüm üretebilmeye dönük araştırma geliştirme projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak.
7. Hayvancılığın tarımın bir alt kolu olduğu gerçeğinden hareketle çiftçilerin sorunlarına çözüm üretebilmek ve gerektiğinde tüm paydaşlarıyla ortak hareket edebilmek.
8. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; rasyon hazırlama, tırnak kesme, boynuz köreltme, uygun sağım yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.
9. Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek.
10. Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip teknik elemanlar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
11. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Hayvancılık biliminin temel kavramlarını anlama becerisini kazanmak
 • Çeşitli türden çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesi ile hastalıklara karşı koruma, kontrol ve mücadele tekniklerini öğrenmek.
 • Hayvancılığın tarımın bir alt kolu olduğu gerçeğinden hareketle çiftçilerin sorunlarına çözüm üretebilmek ve gerektiğinde tüm paydaşlarıyla ortak hareket edebilmek.
 • Mevcut Hayvancılık sorunlarına çözüm üretebilmeye dönük araştırma geliştirme projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak.
 • Modern hayvancılık tekniklerini kullanarak nitelikli hayvansal ürün elde edebilmek
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek.
 • Çiftliğin genel çalışma ilkeleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine sahip olmak.
 • Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; rasyon hazırlama, tırnak kesme, boynuz köreltme, uygun sağım yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Modern hayvancılık tekniklerini kullanarak nitelikli hayvansal ürün elde edebilmek
 • Türkiye'de ve Dünya'da hayvansal üretimde yaşanan gelişmeleri teknik eleman gözüyle anlamak ve değerlendirebilmek.
 • Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; rasyon hazırlama, tırnak kesme, boynuz köreltme, uygun sağım yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.
 • Mevcut Hayvancılık sorunlarına çözüm üretebilmeye dönük araştırma geliştirme projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek.
 • Çiftliğin genel çalışma ilkeleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine sahip olmak.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Hayvancılık biliminin temel kavramlarını anlama becerisini kazanmak
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip teknik elemanlar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
 • Çeşitli türden çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesi ile hastalıklara karşı koruma, kontrol ve mücadele tekniklerini öğrenmek.
 • Hayvancılığın tarımın bir alt kolu olduğu gerçeğinden hareketle çiftçilerin sorunlarına çözüm üretebilmek ve gerektiğinde tüm paydaşlarıyla ortak hareket edebilmek.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Çiftliğin genel çalışma ilkeleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine sahip olmak.
 • Hayvancılık biliminin temel kavramlarını anlama becerisini kazanmak
 • Çeşitli türden çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesi ile hastalıklara karşı koruma, kontrol ve mücadele tekniklerini öğrenmek.
 • Türkiye'de ve Dünya'da hayvansal üretimde yaşanan gelişmeleri teknik eleman gözüyle anlamak ve değerlendirebilmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Çeşitli türden çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesi ile hastalıklara karşı koruma, kontrol ve mücadele tekniklerini öğrenmek.
 • Hayvancılığın tarımın bir alt kolu olduğu gerçeğinden hareketle çiftçilerin sorunlarına çözüm üretebilmek ve gerektiğinde tüm paydaşlarıyla ortak hareket edebilmek.
 • Hayvancılık biliminin temel kavramlarını anlama becerisini kazanmak
 • Çiftliğin genel çalışma ilkeleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine sahip olmak.
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip teknik elemanlar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
 • Mevcut Hayvancılık sorunlarına çözüm üretebilmeye dönük araştırma geliştirme projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; rasyon hazırlama, tırnak kesme, boynuz köreltme, uygun sağım yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.
 • Modern hayvancılık tekniklerini kullanarak nitelikli hayvansal ürün elde edebilmek
 • Türkiye'de ve Dünya'da hayvansal üretimde yaşanan gelişmeleri teknik eleman gözüyle anlamak ve değerlendirebilmek.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Çiftliğin genel çalışma ilkeleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine sahip olmak.
 • Çeşitli türden çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesi ile hastalıklara karşı koruma, kontrol ve mücadele tekniklerini öğrenmek.
 • Hayvancılığın tarımın bir alt kolu olduğu gerçeğinden hareketle çiftçilerin sorunlarına çözüm üretebilmek ve gerektiğinde tüm paydaşlarıyla ortak hareket edebilmek.
 • Mevcut Hayvancılık sorunlarına çözüm üretebilmeye dönük araştırma geliştirme projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak.
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek.
 • Hayvancılık biliminin temel kavramlarını anlama becerisini kazanmak
 • Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip teknik elemanlar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Çiftliğin genel çalışma ilkeleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine sahip olmak.
 • Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; rasyon hazırlama, tırnak kesme, boynuz köreltme, uygun sağım yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmak.
 • Mevcut Hayvancılık sorunlarına çözüm üretebilmeye dönük araştırma geliştirme projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak.
 • Çeşitli türden çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesi ile hastalıklara karşı koruma, kontrol ve mücadele tekniklerini öğrenmek.
 • Hayvancılığın tarımın bir alt kolu olduğu gerçeğinden hareketle çiftçilerin sorunlarına çözüm üretebilmek ve gerektiğinde tüm paydaşlarıyla ortak hareket edebilmek.
 • Modern hayvancılık tekniklerini kullanarak nitelikli hayvansal ürün elde edebilmek
 • Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek.
 • Türkiye'de ve Dünya'da hayvansal üretimde yaşanan gelişmeleri teknik eleman gözüyle anlamak ve değerlendirebilmek.
 • Hayvancılık biliminin temel kavramlarını anlama becerisini kazanmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çiftliğin genel çalışma ilkeleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine sahip olmak. 1,2 1
Mevcut Hayvancılık sorunlarına çözüm üretebilmeye dönük araştırma geliştirme projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak. 1,2 1
Türkiye'de ve Dünya'da hayvansal üretimde yaşanan gelişmeleri teknik eleman gözüyle anlamak ve değerlendirebilmek. 1
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek. 1 1
Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; rasyon hazırlama, tırnak kesme, boynuz köreltme, uygun sağım yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmak. 1,2 1
Modern hayvancılık tekniklerini kullanarak nitelikli hayvansal ürün elde edebilmek 1,2 1
Hayvancılığın tarımın bir alt kolu olduğu gerçeğinden hareketle çiftçilerin sorunlarına çözüm üretebilmek ve gerektiğinde tüm paydaşlarıyla ortak hareket edebilmek. 1,2 1
Hayvancılık biliminin temel kavramlarını anlama becerisini kazanmak 1 1
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip teknik elemanlar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 1
Çeşitli türden çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesi ile hastalıklara karşı koruma, kontrol ve mücadele tekniklerini öğrenmek. 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Edindiği bilgi ve becerileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları tanımlar, sorunları genel ölçekte tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Hayvancılık biliminin temel kavramlarını anlama becerisini kazanmak 1 1,2
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek. 1 2
Hayvancılığın tarımın bir alt kolu olduğu gerçeğinden hareketle çiftçilerin sorunlarına çözüm üretebilmek ve gerektiğinde tüm paydaşlarıyla ortak hareket edebilmek. 1 1,2
Modern hayvancılık tekniklerini kullanarak nitelikli hayvansal ürün elde edebilmek 1 1,2
Türkiye'de ve Dünya'da hayvansal üretimde yaşanan gelişmeleri teknik eleman gözüyle anlamak ve değerlendirebilmek. 1 1,2
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip teknik elemanlar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 1 1,2
Mevcut Hayvancılık sorunlarına çözüm üretebilmeye dönük araştırma geliştirme projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak. 1 1,2
Çiftliğin genel çalışma ilkeleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine sahip olmak. 1 1,2
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
Çeşitli türden çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesi ile hastalıklara karşı koruma, kontrol ve mücadele tekniklerini öğrenmek. 1 1,2
Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; rasyon hazırlama, tırnak kesme, boynuz köreltme, uygun sağım yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmak. 1 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili temel bilgilere sahiptir.
2-Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini kavrar ve değerlendirir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çiftliğin genel çalışma ilkeleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine sahip olmak. 1,2 1,2,3,4
Hayvancılığın tarımın bir alt kolu olduğu gerçeğinden hareketle çiftçilerin sorunlarına çözüm üretebilmek ve gerektiğinde tüm paydaşlarıyla ortak hareket edebilmek. 1,2,3
Hayvancılık biliminin temel kavramlarını anlama becerisini kazanmak 2 2,3
Modern hayvancılık tekniklerini kullanarak nitelikli hayvansal ürün elde edebilmek 1,2,3,4
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek. 1,2,3
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip teknik elemanlar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 1,2,3,4
Türkiye'de ve Dünya'da hayvansal üretimde yaşanan gelişmeleri teknik eleman gözüyle anlamak ve değerlendirebilmek. 2 2,3
Mevcut Hayvancılık sorunlarına çözüm üretebilmeye dönük araştırma geliştirme projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak. 1,2,3
Çeşitli türden çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesi ile hastalıklara karşı koruma, kontrol ve mücadele tekniklerini öğrenmek. 1,2 1,2,3
Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; rasyon hazırlama, tırnak kesme, boynuz köreltme, uygun sağım yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmak. 2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Alanında verileri toplar ve sonuçlarının uygulamaya aktarır.
2-Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
3-Alanıyla ilgili mevzuata uygun davranır.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Hayvancılığın tarımın bir alt kolu olduğu gerçeğinden hareketle çiftçilerin sorunlarına çözüm üretebilmek ve gerektiğinde tüm paydaşlarıyla ortak hareket edebilmek. 1,2,3 1
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek. 2 1,2
Çiftliğin genel çalışma ilkeleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine sahip olmak. 2
Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; rasyon hazırlama, tırnak kesme, boynuz köreltme, uygun sağım yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmak. 1
Hayvancılık biliminin temel kavramlarını anlama becerisini kazanmak 2
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip teknik elemanlar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 1,2,3 1,2
Çeşitli türden çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesi ile hastalıklara karşı koruma, kontrol ve mücadele tekniklerini öğrenmek. 1,2
Mevcut Hayvancılık sorunlarına çözüm üretebilmeye dönük araştırma geliştirme projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak. 1,2,3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Alanı ile ilgili bir çalışmayı gerçekleştirmede ve uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmede ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2-Sorumluluğu altında çalışanları yönetir.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; rasyon hazırlama, tırnak kesme, boynuz köreltme, uygun sağım yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmak. 1 1,4
Türkiye'de ve Dünya'da hayvansal üretimde yaşanan gelişmeleri teknik eleman gözüyle anlamak ve değerlendirebilmek. 1 1,2,4
Hayvancılık biliminin temel kavramlarını anlama becerisini kazanmak 1,2 1,2,4
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip teknik elemanlar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 1,2
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 2
Modern hayvancılık tekniklerini kullanarak nitelikli hayvansal ürün elde edebilmek 1,2,4 1,2,4
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek. 1 1,2
Çiftliğin genel çalışma ilkeleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine sahip olmak. 1,2,4 1,2,4
Çeşitli türden çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesi ile hastalıklara karşı koruma, kontrol ve mücadele tekniklerini öğrenmek. 1,2 1
Hayvancılığın tarımın bir alt kolu olduğu gerçeğinden hareketle çiftçilerin sorunlarına çözüm üretebilmek ve gerektiğinde tüm paydaşlarıyla ortak hareket edebilmek. 1 1,2,4
Mevcut Hayvancılık sorunlarına çözüm üretebilmeye dönük araştırma geliştirme projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak. 2 1,2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Güncel olay ve gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
2-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini aktarır ve sorumlularla paylaşır.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 genel düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri takip eder ve meslektaşları ile iletişim kurar.
4-Çalışma alanlarının gerektirdiği düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Çiftliğin genel çalışma ilkeleri doğrultusunda araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine sahip olmak. 2,3 1
Türkiye'de ve Dünya'da hayvansal üretimde yaşanan gelişmeleri teknik eleman gözüyle anlamak ve değerlendirebilmek. 1,2,3 1,2
Mevcut Hayvancılık sorunlarına çözüm üretebilmeye dönük araştırma geliştirme projelerinde yer alabilecek yeterliliğe sahip olmak. 3 1,2
Çeşitli türden çiftlik hayvanlarının yetiştirilmesi, bakımı ve beslenmesi ile hastalıklara karşı koruma, kontrol ve mücadele tekniklerini öğrenmek. 1,2,3 1,2
Hayvancılığın tarımın bir alt kolu olduğu gerçeğinden hareketle çiftçilerin sorunlarına çözüm üretebilmek ve gerektiğinde tüm paydaşlarıyla ortak hareket edebilmek. 1,2,3 1,2
Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan; rasyon hazırlama, tırnak kesme, boynuz köreltme, uygun sağım yapabilme bilgi ve becerisine sahip olmak. 1,2,3 1
Modern hayvancılık tekniklerini kullanarak nitelikli hayvansal ürün elde edebilmek 1,2,3 1,2
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek; alanıyla ilgili uluslararası literatürü izleyebilme ve iletişim kurabilme açısından yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1,2
Hayvancılık biliminin temel kavramlarını anlama becerisini kazanmak 1,2,3 1,2
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilmek; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilmek. 1,2,3 1,2
Mesleki, toplumsal etik değerlere ve gerekli bilimsel formasyona sahip teknik elemanlar olarak takım çalışması içerisinde yer alabilmek ve gerektiğinde bireysel sorumluluk üstlenebilmek. 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
2-Bilgiye ulaşma yollarını bilir ve etkin bir şekilde kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda tekniker olarak, özel çiftliklerde, karma yem üreten fabrikalarda ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren çiftçi örgütlerinde çalışabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile kontenjanlar ölçüsünde Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümü ve Veteriner Fakültelerine geçerek Lisans programlarında öğrenim görebilirler
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı
Öğr.Gör. Nazif UZUN
Uludağ Üniversitesi
Karacabey Meslek Yüksekokulu
Karacabey / BURSA / TÜRKİYE
Tel: 0 224 676 87 80
Faks: 0 244 676 55 62
nazifuzun@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Programda, hayvan yetiştirme ve ıslahı ile yemler ve hayvan besleme konularında uzman 2 öğretim elemanı bulunmaktadır. İki yıllık eğitimde ilk sınıfta temel konularda bilgi sağlanmakta, ikinci sınıfta ise; mesleğe yönelik zorunlu ve seçmeli dersler sayesinde, öğrencinin çalışmayı amaçladığı sektörde uygulamalı eğitime önem veren eğitim alması sağlanmaktadır. Karacabey Meslek Yüksekokulunda derslerin uygulamaları, Sütaş ve Uludağ Üniversitesi arasında yapılan işbirliği çerçevesinde Eğitim Çiftliğinde ve Yem Fabrikasında yapılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BTK2602 BİTKİ KORUMA Zorunlu 2 0 0 3
EKO1001 TEMEL MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 3
SBHZ101 HAYVAN YETİŞTİRME İLKELERİ Zorunlu 2 2 0 4
SBHZ103 YEMLER BİLGİSİ VE TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 5
SBHZ105 ANATOMİ VE FİZYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 5
SBHZ107 HAYVAN SAĞLIĞI Zorunlu 2 2 0 4
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ORGZ104 ÇAYIR MERA VE YEM BİTKİLERİ Zorunlu 2 2 0 5
SBHZ102 SÜT SIĞIRCILIĞI Zorunlu 2 2 0 5
SBHZ104 ÜREME FİZYOLOJİSİ VE SUNİ TOHUMLAMA Zorunlu 1 2 0 4
SBHZ2OS HAYVAN BESLEME İLKELERİ Zorunlu 2 2 0 4
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM3533 HAYVAN BARINAKLARI Zorunlu 2 0 0 3
KMYO01 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
ORGS232 HAYVANCILIK ÖRGÜTLERİ Zorunlu 2 0 0 3
SBHZ201 SÜRÜ SAĞLIĞI VE HİJYENİ I Zorunlu 2 2 0 4
SBHZ203 KOYUN VE KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Zorunlu 2 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMYO02 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
SBHZ204 RASYON HAZIRLAMA Zorunlu 2 2 0 4
SBHZ206 BESİCİLİK Zorunlu 1 2 0 3
SBHZ208 ÇİFTLİK YÖNETİMİ Zorunlu 2 2 0 3
ZOO4403 KANATLI HAYVAN YETİŞTİRME Zorunlu 2 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYL2010 EKOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
ISYS006 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 1 2 0 3
ORGS118 ÇİFTÇİ EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
OSPZ010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 0 2 3
OTPS001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
SBHS106 HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON Seçmeli 2 0 0 3
SBHS219 HAYVAN DAVRANIŞLARI VE REFAHI Seçmeli 2 0 0 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KLVS207 AYAK BAKIMI VE HASTALIKLARI Seçmeli 1 2 0 3
ORGS214 ORGANİK BAĞCILIK Seçmeli 1 2 0 3
SBHS108 HAYVANSAL ÜRÜNLERİN PAZARLANMASI Seçmeli 2 0 0 3
SBHS209 SİLAJ TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
SBHS211 YEM LABORATUAR ANALİZLERİ Seçmeli 1 2 0 3
SBHS213 LABORATUAR TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
SBHS221 HAYVANCILIKTA KAYIT TUTMA VE DEĞERLENDİRME Seçmeli 2 0 0 3
SBHS225 MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
SBHS227 İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 3
SBHS229 SÜT HAYVANCILIĞI UYGULAMALARI I Seçmeli 0 8 0 6
SBHS231 HAYVAN ISLAHI Seçmeli 2 0 0 3
SBHS233 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
SBHS235 GENETİK VE HAYVAN ISLAHI Seçmeli 2 0 0 3
SBHS237 PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
SBHS237 PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
SBHS239 ZOOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
SBHZ202 SÜRÜ SAĞLIĞI VE HİJYENİ II Seçmeli 2 2 0 3
SBHZ202 SÜRÜ SAĞLIĞI VE HİJYENİ II Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ARK2051 FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 0 0 3
KLVS244 DENEY HAYV. YETİŞ. VE SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
ORGS234 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER Seçmeli 2 0 0 3
ORGZ206 ORGANİK HAYVANCILIK Seçmeli 3 0 0 3
OTPS002 TARIM VE ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
OTPS007 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
SBHS210 EV HAYVANLARININ BAKIMI VE BESLENMESİ Seçmeli 2 0 0 3
SBHS212 KARMA YEM ÜRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
SBHS214 HAYVANSAL ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
SBHS216 ARICILIK Seçmeli 2 0 0 3
SBHS218 İPEKBÖCEĞİ YETİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 3
SBHS220 RUMİNANTLARDA PARAZİTER HASTALIKLAR Seçmeli 1 2 0 3
SBHS220 RUMİNANTLARDA PARAZİTER HASTALIKLAR Seçmeli 2 0 0 3
SBHS222 KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI Seçmeli 2 0 0 3
SBHS224 AT YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
SBHS226 DEVEKUŞU YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
SBHS228 SÜT HAYVANCILIĞI UYGULAMALARI II Seçmeli 0 8 0 6
SBHS232 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
STUS110 BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr