Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü içerisinde Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı altında yer almaktadır. Programda alan bilgisi, araştırma bilgisinin yanı sıra uygulamaya ilişkin zorunlu ve seçmeli dersler verilmektedir. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı, 1994 yılında, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine gereksinim duyulan çeşitli alanlarda bu hizmetleri sunabilecek, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler ile donanmış ve alandaki bilimsel gelişmelere katkıda bulunacak uzman personel yetiştirmek için açılmıştır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, 4 Profesör, 5 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.
2
Verilen Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bilim alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1-Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, 2 - Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olanlar, 3 - Yeterli yabancı dil becerisine sahip olanlar başvurabilirler.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programın ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 28 kredilik ders, Seminer, Uzmanlık Alan Dersi ve Tez (120 AKTS karşılığı) çalışmalarının tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Rehberlik ve Psikolojik danışma alanında yüksek lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Bu programın amacı rehberlik ve psikolojik danışmanlık bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden, bilimsel araştırma yürütecek düzeyde istatistik ve bilimsel araştırma tekniklerini bilen uzmanlar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Farklı sorunları olan danışanlarla uygun kuram, ilke ve teknikleri kullanarak bireysel psikolojik danışma yapmak..
2. Grupla psikolojik danışma uygulaması yapmak..
3. Bilimsel yöntemleri kullanarak mesleki yönlendirme ve kariyer danışmanlığı yapmak.
4. Özgün bir araştırma planlayarak gerçekleştirmek
5. Etik ilkelerin ve etik kuralların meslek açısından önemini bilmek ve etik davranmak.
6. Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz ve yöntem bilgisine sahip olmak
7. Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki gelişmeleri izlemek, yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek
8. Bilimsel düşünme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek.
9. Farklı psikolojik danışma kuramlarını derinlemesine bilmek, problemin niteliğine göre en uygun olanı seçebilmek.
10. Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında yeterliklerinin ve sınırlılıklarının farkına varmak.
11. Çocuklarda ve ergenlerdeki duygu ve davranış bozukluklarını tanımak ve çalışamayacağı vakaları uygun kişilere sevk etmek.
12. Alanında ki Ulusal ve Uluslararası yayınları takip ederek bilgisini genişletmek.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Özgün bir araştırma planlayarak gerçekleştirmek
 • Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz ve yöntem bilgisine sahip olmak
 • Bilimsel yöntemleri kullanarak mesleki yönlendirme ve kariyer danışmanlığı yapmak.
 • Farklı psikolojik danışma kuramlarını derinlemesine bilmek, problemin niteliğine göre en uygun olanı seçebilmek.
 • Bilimsel düşünme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek.
 • Farklı sorunları olan danışanlarla uygun kuram, ilke ve teknikleri kullanarak bireysel psikolojik danışma yapmak..
 • Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki gelişmeleri izlemek, yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek
 • Grupla psikolojik danışma uygulaması yapmak..
 • Etik ilkelerin ve etik kuralların meslek açısından önemini bilmek ve etik davranmak.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında yeterliklerinin ve sınırlılıklarının farkına varmak.
 • Alanında ki Ulusal ve Uluslararası yayınları takip ederek bilgisini genişletmek.
 • Çocuklarda ve ergenlerdeki duygu ve davranış bozukluklarını tanımak ve çalışamayacağı vakaları uygun kişilere sevk etmek.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında yeterliklerinin ve sınırlılıklarının farkına varmak.
 • Bilimsel düşünme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek.
 • Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz ve yöntem bilgisine sahip olmak
 • Bilimsel yöntemleri kullanarak mesleki yönlendirme ve kariyer danışmanlığı yapmak.
 • Çocuklarda ve ergenlerdeki duygu ve davranış bozukluklarını tanımak ve çalışamayacağı vakaları uygun kişilere sevk etmek.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki gelişmeleri izlemek, yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek
 • Alanında ki Ulusal ve Uluslararası yayınları takip ederek bilgisini genişletmek.
 • Etik ilkelerin ve etik kuralların meslek açısından önemini bilmek ve etik davranmak.
 • Grupla psikolojik danışma uygulaması yapmak..
 • Farklı psikolojik danışma kuramlarını derinlemesine bilmek, problemin niteliğine göre en uygun olanı seçebilmek.
 • Farklı sorunları olan danışanlarla uygun kuram, ilke ve teknikleri kullanarak bireysel psikolojik danışma yapmak..
 • Özgün bir araştırma planlayarak gerçekleştirmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz ve yöntem bilgisine sahip olmak
 • Çocuklarda ve ergenlerdeki duygu ve davranış bozukluklarını tanımak ve çalışamayacağı vakaları uygun kişilere sevk etmek.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında yeterliklerinin ve sınırlılıklarının farkına varmak.
 • Alanında ki Ulusal ve Uluslararası yayınları takip ederek bilgisini genişletmek.
 • Özgün bir araştırma planlayarak gerçekleştirmek
 • Grupla psikolojik danışma uygulaması yapmak..
 • Bilimsel düşünme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek.
 • Bilimsel yöntemleri kullanarak mesleki yönlendirme ve kariyer danışmanlığı yapmak.
 • Farklı sorunları olan danışanlarla uygun kuram, ilke ve teknikleri kullanarak bireysel psikolojik danışma yapmak..
 • Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki gelişmeleri izlemek, yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek
 • Etik ilkelerin ve etik kuralların meslek açısından önemini bilmek ve etik davranmak.
 • Farklı psikolojik danışma kuramlarını derinlemesine bilmek, problemin niteliğine göre en uygun olanı seçebilmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bilimsel düşünme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında yeterliklerinin ve sınırlılıklarının farkına varmak.
 • Çocuklarda ve ergenlerdeki duygu ve davranış bozukluklarını tanımak ve çalışamayacağı vakaları uygun kişilere sevk etmek.
 • Farklı sorunları olan danışanlarla uygun kuram, ilke ve teknikleri kullanarak bireysel psikolojik danışma yapmak..
 • Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki gelişmeleri izlemek, yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek
 • Farklı psikolojik danışma kuramlarını derinlemesine bilmek, problemin niteliğine göre en uygun olanı seçebilmek.
 • Etik ilkelerin ve etik kuralların meslek açısından önemini bilmek ve etik davranmak.
 • Alanında ki Ulusal ve Uluslararası yayınları takip ederek bilgisini genişletmek.
 • Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz ve yöntem bilgisine sahip olmak
 • Bilimsel yöntemleri kullanarak mesleki yönlendirme ve kariyer danışmanlığı yapmak.
 • Grupla psikolojik danışma uygulaması yapmak..
 • Özgün bir araştırma planlayarak gerçekleştirmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Etik ilkelerin ve etik kuralların meslek açısından önemini bilmek ve etik davranmak.
 • Alanında ki Ulusal ve Uluslararası yayınları takip ederek bilgisini genişletmek.
 • Bilimsel yöntemleri kullanarak mesleki yönlendirme ve kariyer danışmanlığı yapmak.
 • Grupla psikolojik danışma uygulaması yapmak..
 • Farklı sorunları olan danışanlarla uygun kuram, ilke ve teknikleri kullanarak bireysel psikolojik danışma yapmak..
 • Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki gelişmeleri izlemek, yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek
 • Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz ve yöntem bilgisine sahip olmak
 • Çocuklarda ve ergenlerdeki duygu ve davranış bozukluklarını tanımak ve çalışamayacağı vakaları uygun kişilere sevk etmek.
 • Farklı psikolojik danışma kuramlarını derinlemesine bilmek, problemin niteliğine göre en uygun olanı seçebilmek.
 • Bilimsel düşünme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek.
 • Özgün bir araştırma planlayarak gerçekleştirmek
 • Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında yeterliklerinin ve sınırlılıklarının farkına varmak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz ve yöntem bilgisine sahip olmak
 • Çocuklarda ve ergenlerdeki duygu ve davranış bozukluklarını tanımak ve çalışamayacağı vakaları uygun kişilere sevk etmek.
 • Farklı psikolojik danışma kuramlarını derinlemesine bilmek, problemin niteliğine göre en uygun olanı seçebilmek.
 • Alanında ki Ulusal ve Uluslararası yayınları takip ederek bilgisini genişletmek.
 • Özgün bir araştırma planlayarak gerçekleştirmek
 • Etik ilkelerin ve etik kuralların meslek açısından önemini bilmek ve etik davranmak.
 • Bilimsel düşünme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek.
 • Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında yeterliklerinin ve sınırlılıklarının farkına varmak.
 • Bilimsel yöntemleri kullanarak mesleki yönlendirme ve kariyer danışmanlığı yapmak.
 • Grupla psikolojik danışma uygulaması yapmak..
 • Farklı sorunları olan danışanlarla uygun kuram, ilke ve teknikleri kullanarak bireysel psikolojik danışma yapmak..
 • Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki gelişmeleri izlemek, yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında ki Ulusal ve Uluslararası yayınları takip ederek bilgisini genişletmek. 1,2,3 1
Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz ve yöntem bilgisine sahip olmak 1,2,3 1,3
Bilimsel düşünme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek. 1,2,3 1,2,3
Bilimsel yöntemleri kullanarak mesleki yönlendirme ve kariyer danışmanlığı yapmak. 1,2,3 1
Çocuklarda ve ergenlerdeki duygu ve davranış bozukluklarını tanımak ve çalışamayacağı vakaları uygun kişilere sevk etmek. 1,2,3 1,2
Etik ilkelerin ve etik kuralların meslek açısından önemini bilmek ve etik davranmak. 1,2,3 1
Farklı psikolojik danışma kuramlarını derinlemesine bilmek, problemin niteliğine göre en uygun olanı seçebilmek. 1,2,3 1,2
Farklı sorunları olan danışanlarla uygun kuram, ilke ve teknikleri kullanarak bireysel psikolojik danışma yapmak.. 1,2,3 1
Grupla psikolojik danışma uygulaması yapmak.. 1,2,3 1
Özgün bir araştırma planlayarak gerçekleştirmek 1,2,3 1,2,3
Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında yeterliklerinin ve sınırlılıklarının farkına varmak. 1,2,3 1,2
Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki gelişmeleri izlemek, yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
3-Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında ki Ulusal ve Uluslararası yayınları takip ederek bilgisini genişletmek. 1,2 1,2
Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz ve yöntem bilgisine sahip olmak 1,2 1
Bilimsel düşünme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek. 1,2 1,2
Bilimsel yöntemleri kullanarak mesleki yönlendirme ve kariyer danışmanlığı yapmak. 1,2 1
Çocuklarda ve ergenlerdeki duygu ve davranış bozukluklarını tanımak ve çalışamayacağı vakaları uygun kişilere sevk etmek. 1,2 1
Etik ilkelerin ve etik kuralların meslek açısından önemini bilmek ve etik davranmak. 1,2 1
Farklı psikolojik danışma kuramlarını derinlemesine bilmek, problemin niteliğine göre en uygun olanı seçebilmek. 1,2 1,2
Farklı sorunları olan danışanlarla uygun kuram, ilke ve teknikleri kullanarak bireysel psikolojik danışma yapmak.. 1,2 1
Grupla psikolojik danışma uygulaması yapmak.. 1,2 1
Özgün bir araştırma planlayarak gerçekleştirmek 1,2 1,2
Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında yeterliklerinin ve sınırlılıklarının farkına varmak. 1,2 1,2
Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki gelişmeleri izlemek, yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında ki Ulusal ve Uluslararası yayınları takip ederek bilgisini genişletmek. 1,2,3 3,4
Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz ve yöntem bilgisine sahip olmak 1,2,3 1,3
Bilimsel düşünme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek. 1,2,3 1,2,3,5
Bilimsel yöntemleri kullanarak mesleki yönlendirme ve kariyer danışmanlığı yapmak. 1,2,3 1,2
Çocuklarda ve ergenlerdeki duygu ve davranış bozukluklarını tanımak ve çalışamayacağı vakaları uygun kişilere sevk etmek. 1,2,3 2
Etik ilkelerin ve etik kuralların meslek açısından önemini bilmek ve etik davranmak. 1,2,3 2
Farklı psikolojik danışma kuramlarını derinlemesine bilmek, problemin niteliğine göre en uygun olanı seçebilmek. 1,2,3 1,2,5
Farklı sorunları olan danışanlarla uygun kuram, ilke ve teknikleri kullanarak bireysel psikolojik danışma yapmak.. 1,2,3 1,2
Grupla psikolojik danışma uygulaması yapmak.. 1,2,3 1,2
Özgün bir araştırma planlayarak gerçekleştirmek 1,2,3 1,2,3,4,5
Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında yeterliklerinin ve sınırlılıklarının farkına varmak. 1,2,3 2
Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki gelişmeleri izlemek, yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek 1,2,3 1,2,3,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
3-Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
4-Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
5-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında ki Ulusal ve Uluslararası yayınları takip ederek bilgisini genişletmek. 1,2,3 1
Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz ve yöntem bilgisine sahip olmak 1,2,3 1,2
Bilimsel düşünme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek. 1,2,3 1,2
Bilimsel yöntemleri kullanarak mesleki yönlendirme ve kariyer danışmanlığı yapmak. 1,2,3 1,3
Çocuklarda ve ergenlerdeki duygu ve davranış bozukluklarını tanımak ve çalışamayacağı vakaları uygun kişilere sevk etmek. 1,2,3 1,2
Etik ilkelerin ve etik kuralların meslek açısından önemini bilmek ve etik davranmak. 1,2,3 1
Farklı psikolojik danışma kuramlarını derinlemesine bilmek, problemin niteliğine göre en uygun olanı seçebilmek. 1,2,3 1,2
Farklı sorunları olan danışanlarla uygun kuram, ilke ve teknikleri kullanarak bireysel psikolojik danışma yapmak.. 1,2,3 1,2
Grupla psikolojik danışma uygulaması yapmak.. 1,2,3 1,2,3
Özgün bir araştırma planlayarak gerçekleştirmek 1,2,3 1,2,3
Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında yeterliklerinin ve sınırlılıklarının farkına varmak. 1,2,3 1
Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki gelişmeleri izlemek, yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek 1,2,3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2-Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında ki Ulusal ve Uluslararası yayınları takip ederek bilgisini genişletmek. 1,2,3,4 1,3,4
Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz ve yöntem bilgisine sahip olmak 1,2,3,4 5
Bilimsel düşünme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek. 1,2,3,4 1,2
Bilimsel yöntemleri kullanarak mesleki yönlendirme ve kariyer danışmanlığı yapmak. 1,2,3,4 2
Çocuklarda ve ergenlerdeki duygu ve davranış bozukluklarını tanımak ve çalışamayacağı vakaları uygun kişilere sevk etmek. 1,2,3,4 2
Etik ilkelerin ve etik kuralların meslek açısından önemini bilmek ve etik davranmak. 1,2,3,4 2
Farklı psikolojik danışma kuramlarını derinlemesine bilmek, problemin niteliğine göre en uygun olanı seçebilmek. 1,2,3,4 2
Farklı sorunları olan danışanlarla uygun kuram, ilke ve teknikleri kullanarak bireysel psikolojik danışma yapmak.. 1,2,3,4 2
Grupla psikolojik danışma uygulaması yapmak.. 1,2,3,4 2
Özgün bir araştırma planlayarak gerçekleştirmek 1,2,3,4 1,3,4,5
Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında yeterliklerinin ve sınırlılıklarının farkına varmak. 1,2,3,4 2
Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki gelişmeleri izlemek, yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek 1,2,3,4 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
2-Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
5-Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanında ki Ulusal ve Uluslararası yayınları takip ederek bilgisini genişletmek. 1 1,2
Bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz ve yöntem bilgisine sahip olmak 1 1,2
Bilimsel düşünme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirebilmek. 1 1,2
Bilimsel yöntemleri kullanarak mesleki yönlendirme ve kariyer danışmanlığı yapmak. 1 1,2
Çocuklarda ve ergenlerdeki duygu ve davranış bozukluklarını tanımak ve çalışamayacağı vakaları uygun kişilere sevk etmek. 1 1,2
Etik ilkelerin ve etik kuralların meslek açısından önemini bilmek ve etik davranmak. 1 1,2
Farklı psikolojik danışma kuramlarını derinlemesine bilmek, problemin niteliğine göre en uygun olanı seçebilmek. 1 1,2
Farklı sorunları olan danışanlarla uygun kuram, ilke ve teknikleri kullanarak bireysel psikolojik danışma yapmak.. 1 1,2
Grupla psikolojik danışma uygulaması yapmak.. 1 1,2
Özgün bir araştırma planlayarak gerçekleştirmek 1 1,2
Psikolojik danışma ve rehberlik uygulamalarında yeterliklerinin ve sınırlılıklarının farkına varmak. 1 1,2
Rehberlik ve psikolojik danışma alanındaki gelişmeleri izlemek, yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşabilmek 1 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
2-Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı mezunları, resmi ve özel okullarda, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde, dershanelerde, üniversitelerde, sosyal hizmet kurumlarında, Adalet ve Çalışma Bakanlığı´nda, işletmelerin insan kaynakları bölümlerinde psikolojik danışman olarak çalışabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders i yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir). Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde ederek başarmak ve hazırlanan bir yüksek lisans tezinin de savunularak kabul onayının alınmış olması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Rahşan ÇETİNKAYA
e-mail: srahsan@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü
Arş. Gör. Dr. Elif SEZER BAŞARAN
e-mail: elifsezer@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programına devam eden öğrenciler, Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsündeki tüm olanaklardan (kütüphane, yemekhane, yurtlar, spor tesisleri, öğrenci kulüpleri vb.) faydalanabilirler, ayrıca eğitim fakültesi bünyesinde bulunan kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarından faydalanabilirler.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RPD5101 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 8
RPD5103 İLERİ BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 7
RPD5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
RPD5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RPD5102 KARİYER DANIŞMANLIĞI Zorunlu 3 0 0 6
RPD5104 İLERİ GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 6
RPD5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 3
RPD5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
RPD5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RPD5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
RPD5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RPD5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
RPD5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RPD5107 PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKTA KURAMSAL YAKLAŞIMLAR Seçmeli 2 0 0 3
RPD5109 ARAŞTIRMA DESENLERİ VE İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 3
RPD5115 ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ VE ARABULUCULUK Seçmeli 2 0 0 3
RPD5117 PSİKOLOJİK SAĞLIĞI KORUYUCU REHBERLİK Seçmeli 2 0 0 3
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RPD5106 RPD'DE TEST GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
RPD5108 PSİKOPATALOJİ Seçmeli 2 0 0 4
RPD5110 ÇOCUKLARDA DUYGU VE DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI Seçmeli 2 0 0 4
RPD5116 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PLANLAMA VE HAZIRLAMA Seçmeli 2 0 0 4
RPD5118 ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr