Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Matematik Eğitimi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
2008-2009 yılından itibaren lisans düzeyinde öğrenci almaya başlayan Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, 2012-2013 yılında Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak lisansüstü eğitimine başlamıştır. Programımız seçkin öğretim üyesi kadrosuyla öğretmenlik mesleğinde kendini geliştirmek ya da akademik alanda araştırmacı olmak isteyen öğrencilerine, bilimsellik anlayışı kazandırmayı, mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri edindirmeyi hedeflemektedir.
2
Verilen Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans derecesi verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1-Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, 2-Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olanlar, 3-Yeterli yabancı dil becerisine sahip olanlar yüksek lisans programına başvurabilirler.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programın ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 28 kredilik (120 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Bilim Dalının amacı, Matematik Eğitiminde eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek
2. Ortaokul öğrencilerinin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek
3. Alan bilgi ve becerisini akademik ortamlarda sunabilecek düzeyde yazılı ve sözlü akademik dil kullanma becerisine sahip olmak
4. Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin becerilere sahip olmak
5. Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek ve uygun öğrenme ortamları geliştirebilmek
6. Cebirin, analizin ve geometrinin temel kavramlarını bilmek ve uygulamalarını yapabilmek
7. Farklı alanlardaki problemlerin matematiksel modellerini oluşturmak ve bunları analiz edebilmek
8. İlköğretim öğrencilerinin matematiksel düşünme süreç ve becerilerini tanımak ve nasıl geliştirileceğini irdeleyebilmek
9. Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek
10. Alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları akademik ortamlarda sunabilmek
11. Matematik bilgileri günlük hayat problemleriyle ve diğer disiplinlerle ilişkilendirebilmek
12. Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek
13. Akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek
14. Düşüncelerini matematik dilini kullanarak açıklayabilmek ve iletişim kurabilmek
15. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Alan bilgi ve becerisini akademik ortamlarda sunabilecek düzeyde yazılı ve sözlü akademik dil kullanma becerisine sahip olmak
 • Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek
 • Matematik bilgileri günlük hayat problemleriyle ve diğer disiplinlerle ilişkilendirebilmek
 • Akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek
 • Ortaokul öğrencilerinin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek
 • Farklı alanlardaki problemlerin matematiksel modellerini oluşturmak ve bunları analiz edebilmek
 • İlköğretim öğrencilerinin matematiksel düşünme süreç ve becerilerini tanımak ve nasıl geliştirileceğini irdeleyebilmek
 • Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin becerilere sahip olmak
 • Düşüncelerini matematik dilini kullanarak açıklayabilmek ve iletişim kurabilmek
 • Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek ve uygun öğrenme ortamları geliştirebilmek
 • Alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları akademik ortamlarda sunabilmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Cebirin, analizin ve geometrinin temel kavramlarını bilmek ve uygulamalarını yapabilmek
 • Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek
 • Ortaokul öğrencilerinin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek
 • Akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek
 • Alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları akademik ortamlarda sunabilmek
 • Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek
 • Farklı alanlardaki problemlerin matematiksel modellerini oluşturmak ve bunları analiz edebilmek
 • Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin becerilere sahip olmak
 • İlköğretim öğrencilerinin matematiksel düşünme süreç ve becerilerini tanımak ve nasıl geliştirileceğini irdeleyebilmek
 • Matematik bilgileri günlük hayat problemleriyle ve diğer disiplinlerle ilişkilendirebilmek
 • Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek ve uygun öğrenme ortamları geliştirebilmek
 • Düşüncelerini matematik dilini kullanarak açıklayabilmek ve iletişim kurabilmek
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları akademik ortamlarda sunabilmek
 • Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek
 • Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek
 • Ortaokul öğrencilerinin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek
 • Düşüncelerini matematik dilini kullanarak açıklayabilmek ve iletişim kurabilmek
 • Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin becerilere sahip olmak
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranmak
 • Farklı alanlardaki problemlerin matematiksel modellerini oluşturmak ve bunları analiz edebilmek
 • İlköğretim öğrencilerinin matematiksel düşünme süreç ve becerilerini tanımak ve nasıl geliştirileceğini irdeleyebilmek
 • Matematik bilgileri günlük hayat problemleriyle ve diğer disiplinlerle ilişkilendirebilmek
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Alan bilgi ve becerisini akademik ortamlarda sunabilecek düzeyde yazılı ve sözlü akademik dil kullanma becerisine sahip olmak
 • Alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları akademik ortamlarda sunabilmek
 • Cebirin, analizin ve geometrinin temel kavramlarını bilmek ve uygulamalarını yapabilmek
 • Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek
 • Akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek
 • Düşüncelerini matematik dilini kullanarak açıklayabilmek ve iletişim kurabilmek
 • Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek
 • İlköğretim öğrencilerinin matematiksel düşünme süreç ve becerilerini tanımak ve nasıl geliştirileceğini irdeleyebilmek
 • Matematik bilgileri günlük hayat problemleriyle ve diğer disiplinlerle ilişkilendirebilmek
 • Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin becerilere sahip olmak
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek ve uygun öğrenme ortamları geliştirebilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek
 • Alan bilgi ve becerisini akademik ortamlarda sunabilecek düzeyde yazılı ve sözlü akademik dil kullanma becerisine sahip olmak
 • Alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları akademik ortamlarda sunabilmek
 • Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranmak
 • Düşüncelerini matematik dilini kullanarak açıklayabilmek ve iletişim kurabilmek
 • Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin becerilere sahip olmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Cebirin, analizin ve geometrinin temel kavramlarını bilmek ve uygulamalarını yapabilmek
 • Düşüncelerini matematik dilini kullanarak açıklayabilmek ve iletişim kurabilmek
 • Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek
 • Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin becerilere sahip olmak
 • Farklı alanlardaki problemlerin matematiksel modellerini oluşturmak ve bunları analiz edebilmek
 • Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek ve uygun öğrenme ortamları geliştirebilmek
 • Alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları akademik ortamlarda sunabilmek
 • İlköğretim öğrencilerinin matematiksel düşünme süreç ve becerilerini tanımak ve nasıl geliştirileceğini irdeleyebilmek
 • Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek
 • Akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek
 • Ortaokul öğrencilerinin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek 1,2,3 1,2
Alan bilgi ve becerisini akademik ortamlarda sunabilecek düzeyde yazılı ve sözlü akademik dil kullanma becerisine sahip olmak 1,2,3 1
Alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları akademik ortamlarda sunabilmek 1,2,3 1,3
Cebirin, analizin ve geometrinin temel kavramlarını bilmek ve uygulamalarını yapabilmek 1,2
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranmak 1
Düşüncelerini matematik dilini kullanarak açıklayabilmek ve iletişim kurabilmek 1,2,3 1
Farklı alanlardaki problemlerin matematiksel modellerini oluşturmak ve bunları analiz edebilmek 1,2,3 1,2
İlköğretim öğrencilerinin matematiksel düşünme süreç ve becerilerini tanımak ve nasıl geliştirileceğini irdeleyebilmek 1,2,3 1,3
Matematik bilgileri günlük hayat problemleriyle ve diğer disiplinlerle ilişkilendirebilmek 1,2,3 1,2
Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek 1,2,3 1,2
Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek 1,2,3 1,3
Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin becerilere sahip olmak 1,2,3 1,2, 3
Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek 1,2
Ortaokul öğrencilerinin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek 1,2,3 1,2,3
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek ve uygun öğrenme ortamları geliştirebilmek 1,2,3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
3-Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek 1,2 1
Alan bilgi ve becerisini akademik ortamlarda sunabilecek düzeyde yazılı ve sözlü akademik dil kullanma becerisine sahip olmak 1
Alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları akademik ortamlarda sunabilmek 1,2 1
Cebirin, analizin ve geometrinin temel kavramlarını bilmek ve uygulamalarını yapabilmek 1,2
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranmak 1,2
Düşüncelerini matematik dilini kullanarak açıklayabilmek ve iletişim kurabilmek 1,2 1,2
Farklı alanlardaki problemlerin matematiksel modellerini oluşturmak ve bunları analiz edebilmek 1,2 1,2
İlköğretim öğrencilerinin matematiksel düşünme süreç ve becerilerini tanımak ve nasıl geliştirileceğini irdeleyebilmek 1,2 1
Matematik bilgileri günlük hayat problemleriyle ve diğer disiplinlerle ilişkilendirebilmek 1,2 1,2
Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek 1,2 1,2
Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek 1,2 1
Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin becerilere sahip olmak 1,2 1,2
Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek 1,2 1,2
Ortaokul öğrencilerinin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek 1,2 1
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek ve uygun öğrenme ortamları geliştirebilmek 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek 1,2,4,5
Alan bilgi ve becerisini akademik ortamlarda sunabilecek düzeyde yazılı ve sözlü akademik dil kullanma becerisine sahip olmak 1,2,4,5
Alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları akademik ortamlarda sunabilmek 1,2,3 1,2,4,5
Cebirin, analizin ve geometrinin temel kavramlarını bilmek ve uygulamalarını yapabilmek 4
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranmak 1,2,3 1,2,4,5
Düşüncelerini matematik dilini kullanarak açıklayabilmek ve iletişim kurabilmek 1,2,3 2,3,4,5
Farklı alanlardaki problemlerin matematiksel modellerini oluşturmak ve bunları analiz edebilmek 1,2,3 3,4
İlköğretim öğrencilerinin matematiksel düşünme süreç ve becerilerini tanımak ve nasıl geliştirileceğini irdeleyebilmek 1,2,3 1,4,5
Matematik bilgileri günlük hayat problemleriyle ve diğer disiplinlerle ilişkilendirebilmek 1,2,3 1,3,4
Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek 1,2,3 2,4,5
Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek 1,2
Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin becerilere sahip olmak 1,2,3 1,2,4,5
Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek 1,2,3 2,4
Ortaokul öğrencilerinin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek 1,2,3 1,2,3,4,5
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek ve uygun öğrenme ortamları geliştirebilmek 1,2,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
3-Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
4-Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
5-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek 1,2,3 1,2
Alan bilgi ve becerisini akademik ortamlarda sunabilecek düzeyde yazılı ve sözlü akademik dil kullanma becerisine sahip olmak 1,2,3 1,2,3
Alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları akademik ortamlarda sunabilmek 1,2,3 1,2,3
Cebirin, analizin ve geometrinin temel kavramlarını bilmek ve uygulamalarını yapabilmek 1,2,3 1,2,3
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranmak 1,2,3
Düşüncelerini matematik dilini kullanarak açıklayabilmek ve iletişim kurabilmek 1,2,3 1,3
Farklı alanlardaki problemlerin matematiksel modellerini oluşturmak ve bunları analiz edebilmek 1,2,3
İlköğretim öğrencilerinin matematiksel düşünme süreç ve becerilerini tanımak ve nasıl geliştirileceğini irdeleyebilmek 1,2,3 1,2,3
Matematik bilgileri günlük hayat problemleriyle ve diğer disiplinlerle ilişkilendirebilmek 1,2,3 1,2,3
Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek 1,2,3 1,2,3
Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek 1,2,3 1,2
Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin becerilere sahip olmak 1,2,3 1,2,3
Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek 1,2,3
Ortaokul öğrencilerinin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek 1,2,3
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek ve uygun öğrenme ortamları geliştirebilmek 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2-Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek 1,2
Alan bilgi ve becerisini akademik ortamlarda sunabilecek düzeyde yazılı ve sözlü akademik dil kullanma becerisine sahip olmak 1,2,3,4 1,2,3,4
Alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları akademik ortamlarda sunabilmek 1,2,3,4 1,2,3,4
Cebirin, analizin ve geometrinin temel kavramlarını bilmek ve uygulamalarını yapabilmek 1,2
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranmak 1,2,3,4 1,2
Düşüncelerini matematik dilini kullanarak açıklayabilmek ve iletişim kurabilmek 1,2,3,4 1,2,4
Farklı alanlardaki problemlerin matematiksel modellerini oluşturmak ve bunları analiz edebilmek 1,2
İlköğretim öğrencilerinin matematiksel düşünme süreç ve becerilerini tanımak ve nasıl geliştirileceğini irdeleyebilmek 1,2
Matematik bilgileri günlük hayat problemleriyle ve diğer disiplinlerle ilişkilendirebilmek 1,2
Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek 1,2,3,4 1,2
Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek 1,2
Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin becerilere sahip olmak 1,2,3,4 1,2,3,4
Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek 1,2,3,4 1,2,5
Ortaokul öğrencilerinin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek 1,2
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek ve uygun öğrenme ortamları geliştirebilmek 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
2-Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
5-Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek 1 1,2
Alan bilgi ve becerisini akademik ortamlarda sunabilecek düzeyde yazılı ve sözlü akademik dil kullanma becerisine sahip olmak 1,2
Alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları akademik ortamlarda sunabilmek 1 1,2
Cebirin, analizin ve geometrinin temel kavramlarını bilmek ve uygulamalarını yapabilmek 1 1
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranmak 1,2
Düşüncelerini matematik dilini kullanarak açıklayabilmek ve iletişim kurabilmek 1 1,2
Farklı alanlardaki problemlerin matematiksel modellerini oluşturmak ve bunları analiz edebilmek 1 1,2
İlköğretim öğrencilerinin matematiksel düşünme süreç ve becerilerini tanımak ve nasıl geliştirileceğini irdeleyebilmek 1 1,2
Matematik bilgileri günlük hayat problemleriyle ve diğer disiplinlerle ilişkilendirebilmek 1,2
Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek 1 1,2
Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek 1 1,2
Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin becerilere sahip olmak 1 1,2
Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek 1 1,2
Ortaokul öğrencilerinin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek 1 1,2
Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek ve uygun öğrenme ortamları geliştirebilmek 1 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
2-Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda Uzman Öğretmen olarak istihdam edilmektedir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar, diğer üniversitelere bağlı Eğitim Bilimleri Enstitülerindeki Doktora Programlarında öngörülen koşulları sağlamaları halinde Doktora programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için kuramsal derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmek zorunluluğu vardır. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınavı ile yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı % 50, yarıyıll sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları ise şartlı başarılı kabul edilmektedir. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2,0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde ederek başarmak ve hazırlanan bir yüksek lisans tezinin de savunularak kabul onayının alınmış olması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Rıdvan Ezentaş
Telefon: +90 (224) 294 2287
rezentas@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü
Doç.Dr.Menekşe Seden TAPAN BROUTIN
Telefon:+90 224 2955021
Belgegeçer: +90 224 294 21 99
tapan@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Bilim Dalında eğitim ve öğretim etkinlikleri teknik donanımlı derslik ve bilgisayar laboratuarlarında yürütülmektedir. Bilim dalımızda, akıllı tahtalarla donatılmış derslikler, bilgisayar laboratuarları mevcuttur.
Üniversitemiz merkez kütüphanesi, süreli yayınlar ve online veri tabanları bakımından oldukça zengindir. Öğrencilerimiz tarafından Uludağ Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Eğitim Fakültesi Kütüphanesi etkin olarak kullanılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT5101 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE EĞİTİMDE NİCEL ARAŞTIRMALAR Zorunlu 3 0 0 8
MAT5103 EĞİTİMDE NİTEL ARAŞTIRMALARA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 7
MAT5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Zorunlu 4 0 0 5
MAT5191 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT5102 EĞİTİMDE İLERİ NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
MAT5104 EĞİTİMDE İLERİ NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
MAT5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 3
MAT5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Zorunlu 4 0 0 2
MAT5192 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
MAT5193 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
MAT5194 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT5107 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETİM ORTAMLARI HAZIRLAMA VE UYGULAMA. Seçmeli 2 0 0 3
MAT5111 İLKÖĞRETİM MATEMATİKTE TEMEL KAVRAMLAR Seçmeli 2 0 0 3
MAT5117 OKUL DENEYİMİ : KLİNİK ÇALIŞMA Seçmeli 2 0 0 3
MAT5119 GENEL MATEMATİK VE ÖĞRETİMİ I Seçmeli 2 0 0 3
MAT5121 GEOMETRİ VE ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
MAT5123 CEBİR VE ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
MAT5125 ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
MAT5127 MATEMATİK EĞİTİMİ ARAŞTIMALARINDA DİNAMİK GEOMETRİ YAZILIMLARI Seçmeli 2 0 0 3
MAT5129 MATEMATİK EĞİTİMİNDE ALAN ÇALIŞMASI Seçmeli 2 0 0 3
MAT5131 MATEMATİK OKURYAZARLIĞI VE YETERLİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT5106 MATEMATİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
MAT5108 MATEMATİK EĞİTİMİ FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
MAT5110 MATEMATİK EĞİTİMİNDE AKADEMİK YAZMA Seçmeli 2 0 0 4
MAT5118 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI: KLİNİK ÇALIŞMA Seçmeli 2 0 0 4
MAT5120 GENEL MATEMATİK VE ÖĞRETİMİ II Seçmeli 2 0 0 4
MAT5122 ORTAÖĞRETİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
MAT5124 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MUHAKEME VE PROBLEM ÇÖZME Seçmeli 2 0 0 4
MAT5130 GEOMETRİ ÖĞRETİMİ VE ENSTRÜMANTAL YAKLAŞIM Seçmeli 2 0 0 4
MAT5132 MATEMATİK ÖĞRETİMİ VE ÇOCUK EDEBİYATI Seçmeli 2 0 0 4
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr