Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Matematik Eğitimi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
2008-2009 yılından itibaren lisans düzeyinde öğrenci almaya başlayan Matematik Eğitimi Anabilim Dalı, 2012-2013 yılında Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak lisansüstü eğitimine başlamıştır. Programımız seçkin öğretim üyesi kadrosuyla öğretmenlik mesleğinde kendini geliştirmek ya da akademik alanda araştırmacı olmak isteyen öğrencilerine, bilimsellik anlayışı kazandırmayı, mesleki bilgi, beceri ve yetkinlikleri edindirmeyi hedeflemektedir.
2
Verilen Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans derecesi verilir.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1-Kabul edilebilir alanlardan lisans diploması, 2-Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olanlar, 3-Yeterli yabancı dil becerisine sahip olanlar yüksek lisans programına başvurabilirler.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programın ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 28 kredilik (120 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili bir alanda hazırladığı tezi seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Bilim Dalının amacı, Matematik Eğitiminde eğitim, öğretim ve üst düzey araştırma yapabilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri ulusal ve uluslararası ölçekte takip edebilecek yeterliliklere sahip uzman bireyler yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek
2. Ortaokul öğrencilerinin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek
3. Alan bilgi ve becerisini akademik ortamlarda sunabilecek düzeyde yazılı ve sözlü akademik dil kullanma becerisine sahip olmak
4. Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin becerilere sahip olmak
5. Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek ve uygun öğrenme ortamları geliştirebilmek
6. Cebirin, analizin ve geometrinin temel kavramlarını bilmek ve uygulamalarını yapabilmek
7. Farklı alanlardaki problemlerin matematiksel modellerini oluşturmak ve bunları analiz edebilmek
8. İlköğretim öğrencilerinin matematiksel düşünme süreç ve becerilerini tanımak ve nasıl geliştirileceğini irdeleyebilmek
9. Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek
10. Alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları akademik ortamlarda sunabilmek
11. Matematik bilgileri günlük hayat problemleriyle ve diğer disiplinlerle ilişkilendirebilmek
12. Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek
13. Akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek
14. Düşüncelerini matematik dilini kullanarak açıklayabilmek ve iletişim kurabilmek
15. Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranmak
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Farklı alanlardaki problemlerin matematiksel modellerini oluşturmak ve bunları analiz edebilmek
 • İlköğretim öğrencilerinin matematiksel düşünme süreç ve becerilerini tanımak ve nasıl geliştirileceğini irdeleyebilmek
 • Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin becerilere sahip olmak
 • Düşüncelerini matematik dilini kullanarak açıklayabilmek ve iletişim kurabilmek
 • Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek ve uygun öğrenme ortamları geliştirebilmek
 • Alan bilgi ve becerisini akademik ortamlarda sunabilecek düzeyde yazılı ve sözlü akademik dil kullanma becerisine sahip olmak
 • Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek
 • Matematik bilgileri günlük hayat problemleriyle ve diğer disiplinlerle ilişkilendirebilmek
 • Alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları akademik ortamlarda sunabilmek
 • Akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek
 • Ortaokul öğrencilerinin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Cebirin, analizin ve geometrinin temel kavramlarını bilmek ve uygulamalarını yapabilmek
 • Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek
 • Ortaokul öğrencilerinin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek
 • İlköğretim öğrencilerinin matematiksel düşünme süreç ve becerilerini tanımak ve nasıl geliştirileceğini irdeleyebilmek
 • Matematik bilgileri günlük hayat problemleriyle ve diğer disiplinlerle ilişkilendirebilmek
 • Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek ve uygun öğrenme ortamları geliştirebilmek
 • Akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek
 • Alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları akademik ortamlarda sunabilmek
 • Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek
 • Düşüncelerini matematik dilini kullanarak açıklayabilmek ve iletişim kurabilmek
 • Farklı alanlardaki problemlerin matematiksel modellerini oluşturmak ve bunları analiz edebilmek
 • Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin becerilere sahip olmak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları akademik ortamlarda sunabilmek
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranmak
 • Farklı alanlardaki problemlerin matematiksel modellerini oluşturmak ve bunları analiz edebilmek
 • İlköğretim öğrencilerinin matematiksel düşünme süreç ve becerilerini tanımak ve nasıl geliştirileceğini irdeleyebilmek
 • Matematik bilgileri günlük hayat problemleriyle ve diğer disiplinlerle ilişkilendirebilmek
 • Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek
 • Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek
 • Ortaokul öğrencilerinin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek
 • Düşüncelerini matematik dilini kullanarak açıklayabilmek ve iletişim kurabilmek
 • Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin becerilere sahip olmak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek
 • İlköğretim öğrencilerinin matematiksel düşünme süreç ve becerilerini tanımak ve nasıl geliştirileceğini irdeleyebilmek
 • Matematik bilgileri günlük hayat problemleriyle ve diğer disiplinlerle ilişkilendirebilmek
 • Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin becerilere sahip olmak
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek ve uygun öğrenme ortamları geliştirebilmek
 • Alan bilgi ve becerisini akademik ortamlarda sunabilecek düzeyde yazılı ve sözlü akademik dil kullanma becerisine sahip olmak
 • Alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları akademik ortamlarda sunabilmek
 • Cebirin, analizin ve geometrinin temel kavramlarını bilmek ve uygulamalarını yapabilmek
 • Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek
 • Akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek
 • Düşüncelerini matematik dilini kullanarak açıklayabilmek ve iletişim kurabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek
 • Alan bilgi ve becerisini akademik ortamlarda sunabilecek düzeyde yazılı ve sözlü akademik dil kullanma becerisine sahip olmak
 • Alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları akademik ortamlarda sunabilmek
 • Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek
 • Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranmak
 • Düşüncelerini matematik dilini kullanarak açıklayabilmek ve iletişim kurabilmek
 • Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin becerilere sahip olmak
Öğrenme Yetkinliği
 • Matematik kavram ve genellemeleri anlamak, birbiriyle ilişkilendirmek
 • Cebirin, analizin ve geometrinin temel kavramlarını bilmek ve uygulamalarını yapabilmek
 • Düşüncelerini matematik dilini kullanarak açıklayabilmek ve iletişim kurabilmek
 • Matematik bilgiyi oluşturmaktan duyulan hazzın farkında olmak ve bu farkındalığı öğrencilere aktarabilmek
 • Matematik öğretiminde kullanılan Alana yönelik ve/ya farklı disiplinleri kapsayabilecek nitel ve/ya nicel bilimsel araştırmalarda veri toplama, bu verileri uygun yöntemlerle değerlendirme ve bu yöntemleri karşılaştırabilmeye ilişkin becerilere sahip olmak
 • Farklı alanlardaki problemlerin matematiksel modellerini oluşturmak ve bunları analiz edebilmek
 • Akıl yürütme ve Matematiksel ispat yöntemlerini kullanarak ispat yapabilmek
 • Ortaokul öğrencilerinin matematik yeterlilik düzeyleri ve gereksinimlerini dikkate alarak uygun öğrenme ortamları hazırlayabilmek, yöntem, materyal ve etkinlik örnekleri geliştirebilmek
 • Matematik öğretiminin niteliğini artırmak için, bilgi iletişim teknolojilerini, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve internet kaynaklarını kullanabilmek
 • Öğrencilerin gelişim özellikleri doğrultusunda farklı öğrenme yaklaşımlarını bilmek ve uygun öğrenme ortamları geliştirebilmek
 • Alanında bilimsel çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları akademik ortamlarda sunabilmek
 • İlköğretim öğrencilerinin matematiksel düşünme süreç ve becerilerini tanımak ve nasıl geliştirileceğini irdeleyebilmek
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Mezunlar, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda Uzman Öğretmen olarak istihdam edilmektedir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans Programını başarı ile tamamlayanlar, diğer üniversitelere bağlı Eğitim Bilimleri Enstitülerindeki Doktora Programlarında öngörülen koşulları sağlamaları halinde Doktora programlarında öğrenimlerine devam edebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için kuramsal derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmek zorunluluğu vardır. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınavı ile yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı % 50, yarıyıll sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavından en az 40 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları ise şartlı başarılı kabul edilmektedir. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2,0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) 4,00 üzerinden en az 2,00 ağırlıklı not ortalaması elde ederek başarmak ve hazırlanan bir yüksek lisans tezinin de savunularak kabul onayının alınmış olması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Rıdvan Ezentaş
Telefon: +90 (224) 294 2287
rezentas@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü
Doç.Dr.Menekşe Seden TAPAN BROUTIN
Telefon:+90 224 2955021
Belgegeçer: +90 224 294 21 99
tapan@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Bilim Dalında eğitim ve öğretim etkinlikleri teknik donanımlı derslik ve bilgisayar laboratuarlarında yürütülmektedir. Bilim dalımızda, akıllı tahtalarla donatılmış derslikler, bilgisayar laboratuarları mevcuttur.
Üniversitemiz merkez kütüphanesi, süreli yayınlar ve online veri tabanları bakımından oldukça zengindir. Öğrencilerimiz tarafından Uludağ Üniversitesi Merkez Kütüphanesi ve Eğitim Fakültesi Kütüphanesi etkin olarak kullanılmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT5101 İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER VE EĞİTİMDE NİCEL ARAŞTIRMALAR Zorunlu 3 0 0 5
MAT5103 MATEMATİK EĞİTİMİNDE ÖĞRENME VE ÖĞRETME YAKLAŞIMLARI Zorunlu 3 0 0 5
MAT5171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 5
MAT5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT5102 MATEMATİK EĞİTİMİNDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
MAT5104 MATEMATİK ÖĞR. MUHAKEME VE PROBLEM ÇÖZ. Zorunlu 3 0 0 6
MAT5104 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 6
MAT5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 11
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT5173 SEMİNER (TEZDE) Zorunlu 0 2 0 5
MAT5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
MAT5191 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 20
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MAT5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
MAT5192 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BIL5113 EĞİTİM YAZILIMLARININ TASARIMI VE DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 3
BIL5121 PROJE GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
MAT5105 İLKÖĞRETİM MATEMATİKTE KAVRAM YANILGILARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
MAT5107 MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETİM ORTAMLARI HAZIRLAMA VE UYGULAMA. Seçmeli 2 0 0 3
MAT5109 ÇOCUKLARDA MATEMATİKSEL DÜŞÜNME Seçmeli 2 0 0 3
MAT5111 İLKÖĞRETİM MATEMATİKTE TEMEL KAVRAMLAR Seçmeli 2 0 0 3
MAT5113 OYUNLA MATEMATİK ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
MAT5115 FEN VE MATEMATİK PROGRAMLARININ BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 3
MAT5117 OKUL DENEYİMİ : KLİNİK ÇALIŞMA Seçmeli 2 0 0 3
MAT5119 GENEL MATEMATİK VE ÖĞRETİMİ I Seçmeli 2 0 0 3
MAT5121 GEOMETRİ VE ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
SOS5105 COĞRAFYA EĞİTİMİNDE KAVRAM ÖĞRETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
MAT5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
FEN5116 NİTEL ARAŞTIRMA İÇİN TEMELLER Seçmeli 2 0 0 4
MAT5106 MATEMATİK EĞİTİMİNDE TEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 4
MAT5108 MATEMATİK EĞİTİMİ FELSEFESİ Seçmeli 2 0 0 4
MAT5110 MATEMATİK EĞİTİMİNDE AKADEMİK YAZMA Seçmeli 2 0 0 4
MAT5112 MATEMATİK PROGRAMI GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
MAT5114 FEN VE MAT. EĞİT. BİLİŞSEL GELİŞME ÜZERİNE ARAŞ. Seçmeli 2 0 0 4
MAT5116 MAT. ÖĞR. ÖĞRENCİ CEVAPLARININ ÖĞRENME KURAMLARI AÇISINDAN ANALİZİ Seçmeli 2 0 0 4
MAT5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
TEZ5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 2
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr