Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Laborant ve Veteriner Sağlık
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulunda 2011-2012 eğitim öğretim yılında Laborant ve Veteriner Sağlık Programı eğitime başlamıştır.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Veteriner bölümü alanında 120 ECTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Laborant ve Veteriner Sağlık alanında önlisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Laborant ve Veteriner Sağlık alanında önlisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Laborant ve Veteriner Sağlık programının amacı hayvan sağlığı ve laboratuar konusunda teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış teknik eleman yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Laboratuvar donanımlarının düzenli çalışmasını sağlamak ve etkin olarak kullanabilmek
2. Laboratuvar hijyen ve güvenliliğini bilinçli bir şekilde uygulamak
3. Mikrobiyolojik ,biyokimyasal,parazitolojik, patolojik ve yem numuneleri almak, işlemek ve gerekli testleri uygulamak
4. Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulamak
5. Salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulamak
6. Hayvanların çiftleştirilme zamanını belirleyebilmek ve aşım ve veteriner hekim sorumluluğunda tohumlamayı gerçekleştirmek normal ve gebelik ve doğum sürecini tanımak ve takip etmek
7. Hayvan refahı gereklerini sağlayarak işletmenin verimini en yüksek düzeye çıkarmak
8. Hayvanların önemli sorunlarından olan, döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemleri almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirmek
9. Hayvanların doğru bakım ve beslenmesini sağlamak
10. Veteriner hekimin önerdiği tedavi protokollerini uygulayabilmek
11. Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt ve arşivleme sistemini kullanmak
12. Mesleki ve toplumsal etik değerlere ve konusunda bilimsel formasyona sahip olmak ve takım çalışması yapabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere ve konusunda bilimsel formasyona sahip olmak ve takım çalışması yapabilmek
 • Hayvanların çiftleştirilme zamanını belirleyebilmek ve aşım ve veteriner hekim sorumluluğunda tohumlamayı gerçekleştirmek normal ve gebelik ve doğum sürecini tanımak ve takip etmek
 • Hayvanların doğru bakım ve beslenmesini sağlamak
 • Veteriner hekimin önerdiği tedavi protokollerini uygulayabilmek
 • Hayvan refahı gereklerini sağlayarak işletmenin verimini en yüksek düzeye çıkarmak
 • Laboratuvar donanımlarının düzenli çalışmasını sağlamak ve etkin olarak kullanabilmek
 • Laboratuvar hijyen ve güvenliliğini bilinçli bir şekilde uygulamak
 • Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulamak
 • Hayvanların önemli sorunlarından olan, döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemleri almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirmek
 • Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt ve arşivleme sistemini kullanmak
 • Salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulamak
 • Mikrobiyolojik ,biyokimyasal,parazitolojik, patolojik ve yem numuneleri almak, işlemek ve gerekli testleri uygulamak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulamak
 • Hayvanların çiftleştirilme zamanını belirleyebilmek ve aşım ve veteriner hekim sorumluluğunda tohumlamayı gerçekleştirmek normal ve gebelik ve doğum sürecini tanımak ve takip etmek
 • Hayvanların doğru bakım ve beslenmesini sağlamak
 • Salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulamak
 • Veteriner hekimin önerdiği tedavi protokollerini uygulayabilmek
 • Hayvan refahı gereklerini sağlayarak işletmenin verimini en yüksek düzeye çıkarmak
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere ve konusunda bilimsel formasyona sahip olmak ve takım çalışması yapabilmek
 • Hayvanların önemli sorunlarından olan, döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemleri almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirmek
 • Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt ve arşivleme sistemini kullanmak
 • Laboratuvar donanımlarının düzenli çalışmasını sağlamak ve etkin olarak kullanabilmek
 • Laboratuvar hijyen ve güvenliliğini bilinçli bir şekilde uygulamak
 • Mikrobiyolojik ,biyokimyasal,parazitolojik, patolojik ve yem numuneleri almak, işlemek ve gerekli testleri uygulamak
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Laboratuvar hijyen ve güvenliliğini bilinçli bir şekilde uygulamak
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere ve konusunda bilimsel formasyona sahip olmak ve takım çalışması yapabilmek
 • Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt ve arşivleme sistemini kullanmak
 • Laboratuvar donanımlarının düzenli çalışmasını sağlamak ve etkin olarak kullanabilmek
 • Hayvan refahı gereklerini sağlayarak işletmenin verimini en yüksek düzeye çıkarmak
 • Hayvanların çiftleştirilme zamanını belirleyebilmek ve aşım ve veteriner hekim sorumluluğunda tohumlamayı gerçekleştirmek normal ve gebelik ve doğum sürecini tanımak ve takip etmek
 • Hayvanların doğru bakım ve beslenmesini sağlamak
 • Mikrobiyolojik ,biyokimyasal,parazitolojik, patolojik ve yem numuneleri almak, işlemek ve gerekli testleri uygulamak
 • Hayvanların önemli sorunlarından olan, döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemleri almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirmek
 • Salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulamak
 • Veteriner hekimin önerdiği tedavi protokollerini uygulayabilmek
 • Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulamak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Laboratuvar donanımlarının düzenli çalışmasını sağlamak ve etkin olarak kullanabilmek
 • Hayvan refahı gereklerini sağlayarak işletmenin verimini en yüksek düzeye çıkarmak
 • Hayvanların önemli sorunlarından olan, döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemleri almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirmek
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere ve konusunda bilimsel formasyona sahip olmak ve takım çalışması yapabilmek
 • Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulamak
 • Hayvanların doğru bakım ve beslenmesini sağlamak
 • Salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulamak
 • Veteriner hekimin önerdiği tedavi protokollerini uygulayabilmek
 • Laboratuvar hijyen ve güvenliliğini bilinçli bir şekilde uygulamak
 • Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt ve arşivleme sistemini kullanmak
 • Hayvanların çiftleştirilme zamanını belirleyebilmek ve aşım ve veteriner hekim sorumluluğunda tohumlamayı gerçekleştirmek normal ve gebelik ve doğum sürecini tanımak ve takip etmek
 • Mikrobiyolojik ,biyokimyasal,parazitolojik, patolojik ve yem numuneleri almak, işlemek ve gerekli testleri uygulamak
Öğrenme Yetkinliği
 • Laboratuvar hijyen ve güvenliliğini bilinçli bir şekilde uygulamak
 • Mikrobiyolojik ,biyokimyasal,parazitolojik, patolojik ve yem numuneleri almak, işlemek ve gerekli testleri uygulamak
 • Laboratuvar ve veteriner sağlık alanında kayıt ve arşivleme sistemini kullanmak
 • Hayvanların önemli sorunlarından olan, döl verimi, meme ve ayak sağlığı konularında koruyucu önlemleri almak ve zamanında veteriner hekimi bilgilendirmek
 • Salgın, bulaşıcı ve zoonoz hastalıklardan korunma ile ilgili ölçemleri uygulamak
 • Veteriner hekimin önerdiği tedavi protokollerini uygulayabilmek
 • Hayvan refahı gereklerini sağlayarak işletmenin verimini en yüksek düzeye çıkarmak
 • Hayvanların çiftleştirilme zamanını belirleyebilmek ve aşım ve veteriner hekim sorumluluğunda tohumlamayı gerçekleştirmek normal ve gebelik ve doğum sürecini tanımak ve takip etmek
 • Hayvanların doğru bakım ve beslenmesini sağlamak
 • Laboratuvar donanımlarının düzenli çalışmasını sağlamak ve etkin olarak kullanabilmek
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere ve konusunda bilimsel formasyona sahip olmak ve takım çalışması yapabilmek
 • Hayvan hastanelerinde, özel veteriner kliniklerinde ve çiftliklerde veteriner hekim yardımcısı olarak hijyen, bakım ve sağlık hizmetlerini uygulamak
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Hayvancılık işletmeleri, hayvan hastaneleri, özel veteriner klinikleri,Tarım Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleri,TİGEM işletmeleri,Yem Fabrikaları,Veteriner Laboratuvarları ,Hayvanat bahçeleri,Veteriner ilaç sanayi,Veteriner sağlık ve bakım ürünleri sektörü,
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Öniisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar DGS sınavı ile Veteriner Fakültelerine geçiş yapabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60. şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı
Öğr. Gör. Dr. Onur TOPAL
Uludağ Üniversitesi Karacabey MYO
onurtopal@uludag.edu.tr
0-224-6761637
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Programda 1 Profesör, 2 Öğretim Görevlisi Dr. çalışmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
AYHS216 HAYVAN DAVRANIŞLARI Zorunlu 2 0 0 3
EKO1001 TEMEL MATEMATİK I Zorunlu 2 0 0 3
LVSZ101 MORFOLOJİ Zorunlu 2 0 2 7
LVSZ105 MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 0 2 8
OTPS010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 0 1 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
LVSZ104 FARMAKOLOJİ VE TOKSİKOLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
LVSZ106 FİZYOLOJİ VE BİYOKİMYA Zorunlu 2 0 2 5
LVSZ108 BİYOGÜVENLİK VE ÇEVRE SAĞLIĞI Zorunlu 3 0 0 6
LVSZ110 ZOOTEKNİ VE HAYVAN REFAHI Zorunlu 2 2 0 4
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KLVS203 DOĞUM VE SUNİ TOHUMLAMA Zorunlu 2 2 0 4
KMYO01 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
LVSZ205 VETERİNER LABORATUVAR TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 2 3
LVSZ207 AYAK BAKIMI VE HASTALIKLARI Zorunlu 1 2 0 3
LVSZ209 SALGIN VE ZOONOZ HASTALIKLAR VE KORUNMA Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
KMYO02 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
LVSZ204 HAYVAN BESLEME VE RASYON BİLGİSİ Zorunlu 2 0 2 3
LVSZ206 HAYVAN SAĞLIĞI VE HİJYENİ Zorunlu 3 0 0 4
LVSZ208 PARAZİTER HASTALIKLAR VE KORUNMA Zorunlu 1 2 0 3
LVSZ210 SAĞIM HİJYENİ VE MASTİTİS PROFLAKSİSİ Zorunlu 2 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GMD3209 BESLENME İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 3
ISYS-015 İLETİŞİM Seçmeli 1 2 0 3
LVSZ102 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
MKRS229 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 2 0 0 3
ORGZ206 ORGANİK HAYVANCILIK Seçmeli 3 0 0 3
OTSP009 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
SBHS230 ORGANİK HAYVANCILIK Seçmeli 1 2 0 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
HYS222 AT YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
LVSS201 MERA VE YEM BİLGİSİ Seçmeli 1 2 0 3
LVSS231 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
LVSS233 HAYVANCILIKTA MEKANİZASYON Seçmeli 2 0 0 3
LVSS235 KULUÇKAHANE ÜRETİM TEKN.VE HİJYENİ Seçmeli 2 0 0 3
LVSS237 ARI BAKIM VE SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
LVSS239 HAYVANSAL ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
LVSS241 KANATLI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE HİJYENİ Seçmeli 2 0 0 3
LVSS245 SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
LVSS247 LABORATUVAR HİJYENİ VE SANİTASYON TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
LVSS251 KAFES KUŞLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
LVSS253 HAYVAN SAĞLIĞI UYGULAMALARI I Seçmeli 0 8 0 6
LVSS255 HOBİ HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
IIB4005 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
ISYS043 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 3 0 0 3
LVSS232 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
LVSS234 FOTOĞRAFÇILIK Seçmeli 2 0 0 3
LVSS236 BEDEN DİLİ VE DİKSİYON Seçmeli 2 0 0 3
LVSS238 KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI VE KORUNMA Seçmeli 2 0 0 3
LVSS242 KOYUN KEÇİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
LVSS244 DENEY HAYV. YETİŞ. VE SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
LVSS246 DAVRANIŞ PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
LVSS250 KÜLTÜR BALIKÇILIĞI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
LVSS252 HAYVAN SAĞLIĞI UYGULAMALARI II Seçmeli 0 8 0 6
MKRS230 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 0 3
MKRS231 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
OTPS001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS018 YAZIŞMA TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr