Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü içerisinde Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı altında yer almaktadır. Programda alan bilgisi, araştırma bilgisinin yanı sıra uygulamaya ilişkin zorunlu ve seçmeli dersler verilmektedir. Dersler kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı, 2011 öğretim yılında, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine gereksinim duyulan çeşitli alanlarda bu hizmetleri sunabilecek, kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler ile donanmış uzman personel yetiştirmek ve alandaki bilimsel gelişmelere katkıda bulunacak akademisyen yetiştirmek amacıyla açılmıştır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, 4 Profesör, 5 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 3 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.
2
Verilen Derece
Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Rehberlik ve Psikolojik Danışma Bilim alanında Doktora derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Doktora
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
1-Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans diploması, 2 - Lisansüstü giriş sınavından (ALES) gerekli puanı almış olanlar, 3 - Yeterli yabancı dil becerisine sahip olanlar başvurabilirler.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Programın ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 24 kredilik ders, seminer, uzmanlık alan dersi, ve tez çalışmalarını (toplam 240 AKTS karşılığı) başarıyla tamamlayan, 100 üzerinden en az 75 ağırlıklı not ortalaması elde eden, Doktora Yeterlik Sınavını başaran ve hazırladığı tez önerisini ve tezini seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunan öğrencilere Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında Doktora diploması verilir.
7
Program Profili
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programının amacı rehberlik ve psikolojik danışmanlık bilgi, beceri ve tutumlarına sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmeleri takip eden uzmanlar ve bilimsel araştırma yürütecek düzeyde istatistik ve bilimsel araştırma tekniklerini kullanabilen akademisyenler yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Çok değişkenli istatistiksel yöntemleri kullanarak özgün araştırmalar planlamak.
2. Rehberlik ve psikolojik danışma alanında önleyici ve gelişimsel programlar hazırlayıp, uygulamak.
3. Deneysel Desenleri kullanarak özgün araştırmalar yapmak.
4. Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini yaparak olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirmek.
5. Alana katkı sağlayacak özgün bir çalışmayı tasarlayıp gerçekleştirerek yayınlamak.
6. Yüksek Lisans ve Doktora yeterliliklerine dayalı olarak edindiği güncel ve ileri düzeydeki bilgileri kullanarak özgün düşünce ve çalışmalar üretmek.
7. Çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel ve grupla psikolojik danışma yapmak, evlilik ve aile danışmanlığı konusunda rehberlik yapmak.
8. Bilime katkı getirecek önerilerde bulunmak ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulamak.
9. Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.
10. Lisansüstü düzeyde içselleştirdiği bilgileri analiz, sentez ve değerlendirme becerileri yolu ile derinleştirerek, alana yeni katkılar sağlamak.
11. En az bir yabancı dilde, iyi düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek, özgün fikirlerini uzman bir topluluk önünde savunabilmek
12. Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini yaparak olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirmek.
 • Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
 • Yüksek Lisans ve Doktora yeterliliklerine dayalı olarak edindiği güncel ve ileri düzeydeki bilgileri kullanarak özgün düşünce ve çalışmalar üretmek.
 • En az bir yabancı dilde, iyi düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek, özgün fikirlerini uzman bir topluluk önünde savunabilmek
 • Bilime katkı getirecek önerilerde bulunmak ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulamak.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma alanında önleyici ve gelişimsel programlar hazırlayıp, uygulamak.
 • Çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel ve grupla psikolojik danışma yapmak, evlilik ve aile danışmanlığı konusunda rehberlik yapmak.
 • Deneysel Desenleri kullanarak özgün araştırmalar yapmak.
 • Çok değişkenli istatistiksel yöntemleri kullanarak özgün araştırmalar planlamak.
 • Lisansüstü düzeyde içselleştirdiği bilgileri analiz, sentez ve değerlendirme becerileri yolu ile derinleştirerek, alana yeni katkılar sağlamak.
 • Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.
 • Alana katkı sağlayacak özgün bir çalışmayı tasarlayıp gerçekleştirerek yayınlamak.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Alana katkı sağlayacak özgün bir çalışmayı tasarlayıp gerçekleştirerek yayınlamak.
 • Bilime katkı getirecek önerilerde bulunmak ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulamak.
 • Çok değişkenli istatistiksel yöntemleri kullanarak özgün araştırmalar planlamak.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma alanında önleyici ve gelişimsel programlar hazırlayıp, uygulamak.
 • En az bir yabancı dilde, iyi düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek, özgün fikirlerini uzman bir topluluk önünde savunabilmek
 • Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini yaparak olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirmek.
 • Lisansüstü düzeyde içselleştirdiği bilgileri analiz, sentez ve değerlendirme becerileri yolu ile derinleştirerek, alana yeni katkılar sağlamak.
 • Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.
 • Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
 • Yüksek Lisans ve Doktora yeterliliklerine dayalı olarak edindiği güncel ve ileri düzeydeki bilgileri kullanarak özgün düşünce ve çalışmalar üretmek.
 • Çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel ve grupla psikolojik danışma yapmak, evlilik ve aile danışmanlığı konusunda rehberlik yapmak.
 • Deneysel Desenleri kullanarak özgün araştırmalar yapmak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Alana katkı sağlayacak özgün bir çalışmayı tasarlayıp gerçekleştirerek yayınlamak.
 • Bilime katkı getirecek önerilerde bulunmak ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulamak.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma alanında önleyici ve gelişimsel programlar hazırlayıp, uygulamak.
 • Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini yaparak olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirmek.
 • Çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel ve grupla psikolojik danışma yapmak, evlilik ve aile danışmanlığı konusunda rehberlik yapmak.
 • Çok değişkenli istatistiksel yöntemleri kullanarak özgün araştırmalar planlamak.
 • Deneysel Desenleri kullanarak özgün araştırmalar yapmak.
 • En az bir yabancı dilde, iyi düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek, özgün fikirlerini uzman bir topluluk önünde savunabilmek
 • Yüksek Lisans ve Doktora yeterliliklerine dayalı olarak edindiği güncel ve ileri düzeydeki bilgileri kullanarak özgün düşünce ve çalışmalar üretmek.
 • Lisansüstü düzeyde içselleştirdiği bilgileri analiz, sentez ve değerlendirme becerileri yolu ile derinleştirerek, alana yeni katkılar sağlamak.
 • Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
 • Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bilime katkı getirecek önerilerde bulunmak ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulamak.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma alanında önleyici ve gelişimsel programlar hazırlayıp, uygulamak.
 • Deneysel Desenleri kullanarak özgün araştırmalar yapmak.
 • En az bir yabancı dilde, iyi düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek, özgün fikirlerini uzman bir topluluk önünde savunabilmek
 • Lisansüstü düzeyde içselleştirdiği bilgileri analiz, sentez ve değerlendirme becerileri yolu ile derinleştirerek, alana yeni katkılar sağlamak.
 • Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
 • Yüksek Lisans ve Doktora yeterliliklerine dayalı olarak edindiği güncel ve ileri düzeydeki bilgileri kullanarak özgün düşünce ve çalışmalar üretmek.
 • Çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel ve grupla psikolojik danışma yapmak, evlilik ve aile danışmanlığı konusunda rehberlik yapmak.
 • Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini yaparak olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirmek.
 • Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.
 • Çok değişkenli istatistiksel yöntemleri kullanarak özgün araştırmalar planlamak.
 • Alana katkı sağlayacak özgün bir çalışmayı tasarlayıp gerçekleştirerek yayınlamak.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Çok değişkenli istatistiksel yöntemleri kullanarak özgün araştırmalar planlamak.
 • Çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel ve grupla psikolojik danışma yapmak, evlilik ve aile danışmanlığı konusunda rehberlik yapmak.
 • En az bir yabancı dilde, iyi düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek, özgün fikirlerini uzman bir topluluk önünde savunabilmek
 • Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini yaparak olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirmek.
 • Lisansüstü düzeyde içselleştirdiği bilgileri analiz, sentez ve değerlendirme becerileri yolu ile derinleştirerek, alana yeni katkılar sağlamak.
 • Alana katkı sağlayacak özgün bir çalışmayı tasarlayıp gerçekleştirerek yayınlamak.
 • Deneysel Desenleri kullanarak özgün araştırmalar yapmak.
 • Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.
 • Bilime katkı getirecek önerilerde bulunmak ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulamak.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma alanında önleyici ve gelişimsel programlar hazırlayıp, uygulamak.
 • Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
 • Yüksek Lisans ve Doktora yeterliliklerine dayalı olarak edindiği güncel ve ileri düzeydeki bilgileri kullanarak özgün düşünce ve çalışmalar üretmek.
Öğrenme Yetkinliği
 • Alana katkı sağlayacak özgün bir çalışmayı tasarlayıp gerçekleştirerek yayınlamak.
 • Çok değişkenli istatistiksel yöntemleri kullanarak özgün araştırmalar planlamak.
 • Deneysel Desenleri kullanarak özgün araştırmalar yapmak.
 • En az bir yabancı dilde, iyi düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek, özgün fikirlerini uzman bir topluluk önünde savunabilmek
 • Yüksek Lisans ve Doktora yeterliliklerine dayalı olarak edindiği güncel ve ileri düzeydeki bilgileri kullanarak özgün düşünce ve çalışmalar üretmek.
 • Bilime katkı getirecek önerilerde bulunmak ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulamak.
 • Çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel ve grupla psikolojik danışma yapmak, evlilik ve aile danışmanlığı konusunda rehberlik yapmak.
 • Rehberlik ve psikolojik danışma alanında önleyici ve gelişimsel programlar hazırlayıp, uygulamak.
 • Lisansüstü düzeyde içselleştirdiği bilgileri analiz, sentez ve değerlendirme becerileri yolu ile derinleştirerek, alana yeni katkılar sağlamak.
 • Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini yaparak olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirmek.
 • Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak.
 • Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak. 1,2,3,4 1,2,3
Alana katkı sağlayacak özgün bir çalışmayı tasarlayıp gerçekleştirerek yayınlamak. 1,2,3,4 1,2,3
Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak. 1,2,3,4 1,2,3
Bilime katkı getirecek önerilerde bulunmak ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulamak. 1,2,3,4 1,2,3
Çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel ve grupla psikolojik danışma yapmak, evlilik ve aile danışmanlığı konusunda rehberlik yapmak. 1,2,3,4 1,2,3
Çok değişkenli istatistiksel yöntemleri kullanarak özgün araştırmalar planlamak. 1,2,3,4 1,2,3
Deneysel Desenleri kullanarak özgün araştırmalar yapmak. 1,2,3,4 1,2,3
En az bir yabancı dilde, iyi düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek, özgün fikirlerini uzman bir topluluk önünde savunabilmek 1,2,3,4 1,2,3
Lisansüstü düzeyde içselleştirdiği bilgileri analiz, sentez ve değerlendirme becerileri yolu ile derinleştirerek, alana yeni katkılar sağlamak. 1,2,3,4 1,2,3
Rehberlik ve psikolojik danışma alanında önleyici ve gelişimsel programlar hazırlayıp, uygulamak. 1,2,3,4 1,2,3
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini yaparak olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirmek. 1,2,3,4 1,2,3
Yüksek Lisans ve Doktora yeterliliklerine dayalı olarak edindiği güncel ve ileri düzeydeki bilgileri kullanarak özgün düşünce ve çalışmalar üretmek. 1,2,3,4 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

4- Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
1- Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3- Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

1-Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir biçimde yaklaşır ve alanıyla ilgili ileri düzeyde araştırma yapar.
2-Bilime yenilik getiren yeni bir bilimsel yöntem geliştirir ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygular; bu noktada özgün bir araştırmayı tasarlar ve gerçekleştirir.
3-Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak. 1,2 1,2
Alana katkı sağlayacak özgün bir çalışmayı tasarlayıp gerçekleştirerek yayınlamak. 1,2 1,2
Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak. 1,2 1,2
Bilime katkı getirecek önerilerde bulunmak ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulamak. 1,2 1,2
Çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel ve grupla psikolojik danışma yapmak, evlilik ve aile danışmanlığı konusunda rehberlik yapmak. 1,2 1,2
Çok değişkenli istatistiksel yöntemleri kullanarak özgün araştırmalar planlamak. 1,2 1,2
Deneysel Desenleri kullanarak özgün araştırmalar yapmak. 1,2 1,2
En az bir yabancı dilde, iyi düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek, özgün fikirlerini uzman bir topluluk önünde savunabilmek 1,2 1,2
Lisansüstü düzeyde içselleştirdiği bilgileri analiz, sentez ve değerlendirme becerileri yolu ile derinleştirerek, alana yeni katkılar sağlamak. 1,2 1,2
Rehberlik ve psikolojik danışma alanında önleyici ve gelişimsel programlar hazırlayıp, uygulamak. 1,2 1,2
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini yaparak olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirmek. 1,2 1,2
Yüksek Lisans ve Doktora yeterliliklerine dayalı olarak edindiği güncel ve ileri düzeydeki bilgileri kullanarak özgün düşünce ve çalışmalar üretmek. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

1-Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri, özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2-Alanın ilişkili olduğu çeşitli disiplinler ve alt alanları arasında ilişkiler kurar, uzmanlık bilgilerini yeni ve karmaşık fikirlerin analizi, sentezi ve değerlendirmesinde kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak. 1,2,3 1,2,3
Alana katkı sağlayacak özgün bir çalışmayı tasarlayıp gerçekleştirerek yayınlamak. 1,2,3 1,2,3
Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak. 1,2,3 2,3
Bilime katkı getirecek önerilerde bulunmak ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulamak. 1,2,3 1,2,3
Çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel ve grupla psikolojik danışma yapmak, evlilik ve aile danışmanlığı konusunda rehberlik yapmak. 1,2,3 1,2,3
Çok değişkenli istatistiksel yöntemleri kullanarak özgün araştırmalar planlamak. 1,2,3 1,2,3
Deneysel Desenleri kullanarak özgün araştırmalar yapmak. 1,2,3 1,3
En az bir yabancı dilde, iyi düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek, özgün fikirlerini uzman bir topluluk önünde savunabilmek 1,2,3 1,2,3
Lisansüstü düzeyde içselleştirdiği bilgileri analiz, sentez ve değerlendirme becerileri yolu ile derinleştirerek, alana yeni katkılar sağlamak. 1,2,3 1,2,3
Rehberlik ve psikolojik danışma alanında önleyici ve gelişimsel programlar hazırlayıp, uygulamak. 1,2,3 1,2,3
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini yaparak olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirmek. 1,2,3 1,2,3
Yüksek Lisans ve Doktora yeterliliklerine dayalı olarak edindiği güncel ve ileri düzeydeki bilgileri kullanarak özgün düşünce ve çalışmalar üretmek. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3- Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

1-Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunur.
2-Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak ilgili kişi ve kurumlarla işlevsel etkileşim kurar.
3-Alanı ile ilgili toplumsal, bilimsel ve etik konularda çözüm üretirve bu değerlerin gelişimini ulusal ve uluslararası düzlemde destekler.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak. 1,2,3 1,2,3,4
Alana katkı sağlayacak özgün bir çalışmayı tasarlayıp gerçekleştirerek yayınlamak. 1,2,3 1,2,3,4
Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak. 1,2,3 1,2,3,4
Bilime katkı getirecek önerilerde bulunmak ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulamak. 1,2,3 1,2,3,4
Çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel ve grupla psikolojik danışma yapmak, evlilik ve aile danışmanlığı konusunda rehberlik yapmak. 1,2,3 1,2,3,4
Çok değişkenli istatistiksel yöntemleri kullanarak özgün araştırmalar planlamak. 1,2,3 1,2,3,4
Deneysel Desenleri kullanarak özgün araştırmalar yapmak. 1,2,3 1,2,3,4
En az bir yabancı dilde, iyi düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek, özgün fikirlerini uzman bir topluluk önünde savunabilmek 1,2,3 1,2,3,4
Lisansüstü düzeyde içselleştirdiği bilgileri analiz, sentez ve değerlendirme becerileri yolu ile derinleştirerek, alana yeni katkılar sağlamak. 1,2,3 1,2,3,4
Rehberlik ve psikolojik danışma alanında önleyici ve gelişimsel programlar hazırlayıp, uygulamak. 1,2,3 1,2,3,4
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini yaparak olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirmek. 1,2,3 1,2,3,4
Yüksek Lisans ve Doktora yeterliliklerine dayalı olarak edindiği güncel ve ileri düzeydeki bilgileri kullanarak özgün düşünce ve çalışmalar üretmek. 1,2,3 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2- Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3- Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi bir alana uygulayan yayınlanabilir özgün bir çalışmayla bilime katkıda bulunur.
2-Ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde alanı ile ilgili bilimsel makale yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3-Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.
4-Çalışmalarını bağımsız veya bir takım üyesi olarak yürütür.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak. 1,2,3 1,2,4
Alana katkı sağlayacak özgün bir çalışmayı tasarlayıp gerçekleştirerek yayınlamak. 1,2,3 1,2,4
Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak. 1,2,3 1,2,4
Bilime katkı getirecek önerilerde bulunmak ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulamak. 1,2,3 1,2,4
Çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel ve grupla psikolojik danışma yapmak, evlilik ve aile danışmanlığı konusunda rehberlik yapmak. 1,2,3 1,2,4
Çok değişkenli istatistiksel yöntemleri kullanarak özgün araştırmalar planlamak. 1,2,3 2
Deneysel Desenleri kullanarak özgün araştırmalar yapmak. 1,2,3 1
En az bir yabancı dilde, iyi düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek, özgün fikirlerini uzman bir topluluk önünde savunabilmek 1,2,3 3
Lisansüstü düzeyde içselleştirdiği bilgileri analiz, sentez ve değerlendirme becerileri yolu ile derinleştirerek, alana yeni katkılar sağlamak. 1,2,3 1,2,4
Rehberlik ve psikolojik danışma alanında önleyici ve gelişimsel programlar hazırlayıp, uygulamak. 1,2,3 1,2,4
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini yaparak olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirmek. 1,2,3 1,2,4
Yüksek Lisans ve Doktora yeterliliklerine dayalı olarak edindiği güncel ve ileri düzeydeki bilgileri kullanarak özgün düşünce ve çalışmalar üretmek. 1,2,3 1,2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2- Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

1-Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2-Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunur.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
4-Ulusal ve uluslararası tüm çalışmalarda kültürel farklılıkları göz önünde bulundurarak iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Akademik ve profesyonel bağlamda bilimsel, sosyal ve kültürel ilerlemeleri topluma tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak. 1 1,2,3,4
Alana katkı sağlayacak özgün bir çalışmayı tasarlayıp gerçekleştirerek yayınlamak. 1 1,2,3,4
Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak. 1 3
Bilime katkı getirecek önerilerde bulunmak ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulamak. 1 1,2,3,4
Çocuk, ergen ve yetişkinlerle bireysel ve grupla psikolojik danışma yapmak, evlilik ve aile danışmanlığı konusunda rehberlik yapmak. 1 1,2,3,4
Çok değişkenli istatistiksel yöntemleri kullanarak özgün araştırmalar planlamak. 1 1,2
Deneysel Desenleri kullanarak özgün araştırmalar yapmak. 1 1,2,4
En az bir yabancı dilde, iyi düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek, özgün fikirlerini uzman bir topluluk önünde savunabilmek 1 1,2,3,4
Lisansüstü düzeyde içselleştirdiği bilgileri analiz, sentez ve değerlendirme becerileri yolu ile derinleştirerek, alana yeni katkılar sağlamak. 1 1,2,3,4
Rehberlik ve psikolojik danışma alanında önleyici ve gelişimsel programlar hazırlayıp, uygulamak. 1 1,2,3,4
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini yaparak olayları farklı bakış açılarıyla değerlendirmek. 1 1,2,3,4
Yüksek Lisans ve Doktora yeterliliklerine dayalı olarak edindiği güncel ve ileri düzeydeki bilgileri kullanarak özgün düşünce ve çalışmalar üretmek. 1 1,2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

1-Yaratıcı ve eleştirel düşünür; sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
2-Alanındaki eğitim ve öğretim etkinliklerinde kolaylaştırıcı/yönlendirici olur.
3-Öğretim süreçlerini etkileşimli ve etik zeminde sürdürür.
4-Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejileri geliştirir ve uygular.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programı mezunları, resmi ve özel okullarda, Rehberlik Araştırma Merkezlerinde uzman Psikolojik danışman ve üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Doktora programını tamamlayanlar, Doktora sonrası çalışma programlarına başvurabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için kuramsal derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam zorunluluğu vardır. Öğrenciler her ders için en az bir ara sınav ile yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı % 50, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise % 50 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Yarıyıl sonu sınavından en az 75 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları ise şartlı başarılı kabul edilmektedir. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) en az 2,0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Zorunlu ve seçmeli dersler, seminer dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasını (toplam 240 AKTS) başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az CB (75) ya da bunun üzerinde harf notu alması gerekmektedir. Konusuyla ilgili hazırlamış olduğu Tez önerisi ile Bitirme Tezini seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunması gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Ana Bilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Rahşan ÇETİNKAYA
e-mail: srahsan@uludag.edu.tr
Bologna Koordinatörü
Arş. Gör. Dr. Elif SEZER BAŞARAN
e-mail: elifsezer@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora Programına devam eden öğrenciler, Bursa Uludağ Üniversitesi kampüsündeki tüm olanaklardan (kütüphane, yemekhane, yurtlar, spor tesisleri, öğrenci kulüpleri vb.) faydalanabilirler, ayrıca eğitim fakültesi bünyesinde bulunan kütüphane ve bilgisayar laboratuarlarından faydalanabilirler.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RPD6101 OKUL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI Zorunlu 3 0 0 5
RPD6103 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Zorunlu 3 0 0 5
RPD6171 SEMİNER (DERSTE) Zorunlu 0 2 0 5
RPD6175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RPD6102 KARİYER DANIŞMANLIĞI KURAM VE UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 6
RPD6104 PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAM VE UYGULAMALARI Zorunlu 3 0 0 6
RPD6172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 3
RPD6176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RPD6173 SEMİNER (TEZDE) Zorunlu 0 2 0 5
RPD6183 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
RPD6191 TEZ ÇALIŞMASI I Zorunlu 0 1 0 5
RPD6191 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 5
YET6177 YETERLİK SINAVI Zorunlu 0 0 0 15
Toplam 35
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RPD6184 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
RPD6192 TEZ ÇALIŞMASI II Zorunlu 0 1 0 25
RPD6192 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 55
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ENS6121 GELİŞİM VE ÖĞRENME Zorunlu 3 0 0 5
RPD6185 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ V Zorunlu 4 0 0 5
RPD6193 TEZ ÇALIŞMASI III Zorunlu 0 1 0 20
RPD6193 TEZ DANIŞMANLIĞI V Zorunlu 0 1 0 20
Toplam 50
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
ENS6122 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 3 2 0 5
RPD6186 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VI Zorunlu 4 0 0 5
RPD6194 TEZ ÇALIŞMASI IV Zorunlu 0 1 0 20
RPD6194 TEZ DANIŞMANLIĞI VI Zorunlu 0 1 0 20
Toplam 50
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RPD6187 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VII Zorunlu 4 0 0 5
RPD6195 TEZ ÇALIŞMASI V Zorunlu 0 1 0 25
RPD6195 TEZ DANIŞMANLIĞI VII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 55
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RPD6188 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ VIII Zorunlu 4 0 0 5
RPD6196 TEZ ÇALIŞMASI VI Zorunlu 0 1 0 25
RPD6196 TEZ DANIŞMANLIĞI VIII Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 55
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RPD6105 ÇOCUK VE ERGEN PSİKOLOJİSİNDE GÜNCEL KONULAR Seçmeli 2 0 0 3
RPD6107 ÖĞRENME KURAM VE MODELLERİ Seçmeli 2 0 0 3
RPD6109 BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIKTA İLERİ UYGULAMALAR Seçmeli 2 0 0 3
RPD6111 RPD ARAŞTIRMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Seçmeli 2 0 0 3
RPD6113 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
RPD6115 AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI Seçmeli 2 0 0 3
RPD6117 RPD’DE YAŞLILIK PSİKOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
RPD6119 PSİKOPATOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
RPD6121 ÖLÇME ARACI GELİŞTİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
RPD6123 İSTATİSTIK I Seçmeli 2 0 0 3
RPD6125 ERGENLERDE PROBLEM DAVRANIŞLAR Seçmeli 2 0 0 3
RPD6181 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
RPD6106 AİLE İÇİ ETKİLEŞİM VE SORUNLAR Seçmeli 2 0 0 4
RPD6108 EĞİTİMDE YENİLEŞME VE DEĞİŞME Seçmeli 2 0 0 4
RPD6110 ÇOCUKLARLA PSİKOLOJİK DANIŞMA Seçmeli 2 0 0 4
RPD6112 GEŞTALT TERAPİ Seçmeli 2 0 0 4
RPD6114 GRUPLA PSİKOLOJİİK DANIŞMANLIKTA İLERİ UYG. Seçmeli 2 0 0 4
RPD6116 TRAVMA SONRASI STRES BOZUKLUĞU Seçmeli 2 0 0 4
RPD6118 BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI TERAPİLER Seçmeli 2 0 0 4
RPD6120 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAYINLAMA Seçmeli 2 0 0 4
RPD6122 ERGENLE PSİKOLOJİK DANIŞMA Seçmeli 2 0 0 4
RPD6124 İSTATİSTİK II Seçmeli 2 0 0 4
RPD6126 AİLE VE ANABABA EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 4
RPD6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 5
RPD6182 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 2
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr