Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Müzik Eğitimi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 1985 yılında Fen Bilimleri Enstitüsünde 6 öğrenciyle Yüksek Lisans eğitimine başlamıştır. 1988 yılında mezun verdikten sonra bir süre öğrenci almamış ve 1995 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlanarak eğitimini bu enstitü içinde sürdürmüştür. 1995 yılından bu yana kesintisiz eğitim vermektedir. Şimdiye değin Yüksek Lisans programından 40’ın üzerinde mezun verilmiş ve bir o kadar araştırma da literatüre kazandırılmıştır.
1998 yılında Eğitim Fakültelerindeki yeniden yapılandırma kapsamında, Müzik Eğitimi ile Resim-İş Eğitimi Bölümlerinin bir araya getirilip Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü adını almasından sonra, Bilim Dalı düzeyinde biçimlendirilmiştir ve Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı olarak varlığını sürdürmektedir. 2010 yılında YÖK tarafından Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün kurulmasından sonra, Eğitim Fakültesi içindeki tüm programlar gibi, Müzik Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı da Eğitim Bilimleri Enstitüsü içinde yerini almıştır.
Uzun yıllardır Yüksek Lisans eğitimi verilmekte olan Müzik Eğitimi Bilim Dalında, YÖK’ün getirdiği program açma asgari öğretim üyesi koşulu için hazırlıklar yapılmakta olup yakın zamanda Doktora eğitimi verilebilmesi yönünde planlama yapılmaktadır.
2
Verilen Derece
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalında, yüksek öğretimde Müzik Eğitimi alanında (120 AKTS kredilik) eğitim verilmektedir. Programı başarı ile tamamlayıp program yeterlikleri sağlayanlar Müzik Eğitimi alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olurlar.
3
Derecenin Düzeyi
Yüksek Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalında sınava girmek isteyen adayların Müzik alanında (Eğitim Fakültesi, Devlet Konservatuvarı, Güzel Sanatlar Fakültesi/Müzik) Lisans diplomasına sahip olmaları gereklidir. Ayrıca Lisansüstü giriş sınavı (ALES) ile yabancı dil sınavına girmiş ve yeterli puan almış olmak gereklidir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Müzik Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans programında mevcut derslerden en az 21 kredilik (60 AKTS karşılığı) ders alan ve tümünü başarı ile tamamlayan; seminer çalışmalarını yerine getiren, 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde eden ve konusuyla ilgili alanda hazırladığı tezi bir jüri önünde başarı ile savunan öğrencilere Müzik Eğitimi alanında Yüksek Lisans diploması verilir.
7
Program Profili
Lisansüstü Eğitim kapsamında Müzik Eğitimi Bilim Dalında verilen Yüksek Lisans Programı her yıl Mayıs ayında gözden geçirilerek değerlendirilir ve Üniversite Senatosunun onayından sonra yürürlüğe girer. Programda yer alan derslerin ulusal ve uluslar arası düzeyde diğer üniversitelerde karşılıklarının olmasına dikkat edilir. Programa devam eden öğrenciler arasından yeterli düzeyde ALES ve Yabancı Dil puanına sahip olanlar Araştırma Görevlisi sınavına alınarak Enstitü kadrosunda görevlendirilirler.
Programın amacı Müzik Eğitimi alan bilgisi ile donanımlı, bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri konusunda yetkin, alana yönelik problemlerin varlığını belirleyerek uygun yöntem ile araştırıp çözüm getirecek araştırmacılar yetiştirmektir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Anadal Eğitimi kapsamında bireysel çalgısı ile teknik ve müzikal gelişim sağlayıp, düzeyine uygun eserleri seslendirebilme.
2. Araştırmacı kimliği ile alana ilişkin problemleri belirleyip uygun yöntem ve teknikle araştırabilme ve çözüm getirebilme.
3. Müzik Eğitimi alanına yönelik müzik öğretim yöntem ve tekniklerini kavrama, çağdaş gelişme ve ilerlemeleri izleyip özümseyebilme.
4. Bireysel ve küçük gruplar (oda müziği) ile çalışabilme, müzik yapabilme ve topluluk önünde seslendirebilme.
5. Müzik eserlerini çokseslendirebilme (armoni-kontrpuan), çokseslendirilmiş eserleri çözümleyebilme.
6. Ulusal ve uluslararası düzeyde Müzik Eğitimi tarihinde yer alan gelişmeleri kavrama, yeni gelişmelere yönelik görüş oluşturabilme.
7. Müzik Eğitimi alanına eleştirel bakabilme, alana ilişkin yazılan bildiri, makale ve tezleri değerlendirebilme; bu yaklaşım ile müzik yazıları yazabilme.
8. Eğitim müziği eserlerini ritmik, melodik yapıları ve prozodi açısından çözümleyerek; yeni eğitim müziği eserleri yazabilme, düzenleyebilme.
9. Sesler arasındaki ilişkileri kavrayıp yorumlayarak ileri müziksel işitme, okuma yazma becerileri kazanma.
10. Müzik Eğitimi Programlarının tarihsel gelişimini bilme, yorumlayıp çözümleme ve yeni programlara yönelik görüş oluşturabilme.
11. Araştırma, raporlaştırılıp sunma becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak, Danışmanı ile belirlediği bir konuda Seminer çalışması yapma.
12. Müzik Eğitimi alanına yönelik Yönetim Kurullarınca kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile savunabilme.
13. Türk Halk Müziğinin ve Türk Sanat Müziğinin tarihsel süreç içerisinde yer alan tüm yazılı ve sözlü kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Müzik eserlerini çokseslendirebilme (armoni-kontrpuan), çokseslendirilmiş eserleri çözümleyebilme.
 • Anadal Eğitimi kapsamında bireysel çalgısı ile teknik ve müzikal gelişim sağlayıp, düzeyine uygun eserleri seslendirebilme.
 • Müzik Eğitimi alanına yönelik Yönetim Kurullarınca kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile savunabilme.
 • Sesler arasındaki ilişkileri kavrayıp yorumlayarak ileri müziksel işitme, okuma yazma becerileri kazanma.
 • Türk Halk Müziğinin ve Türk Sanat Müziğinin tarihsel süreç içerisinde yer alan tüm yazılı ve sözlü kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme
 • Müzik Eğitimi alanına eleştirel bakabilme, alana ilişkin yazılan bildiri, makale ve tezleri değerlendirebilme; bu yaklaşım ile müzik yazıları yazabilme.
 • Müzik Eğitimi alanına yönelik müzik öğretim yöntem ve tekniklerini kavrama, çağdaş gelişme ve ilerlemeleri izleyip özümseyebilme.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde Müzik Eğitimi tarihinde yer alan gelişmeleri kavrama, yeni gelişmelere yönelik görüş oluşturabilme.
 • Bireysel ve küçük gruplar (oda müziği) ile çalışabilme, müzik yapabilme ve topluluk önünde seslendirebilme.
 • Eğitim müziği eserlerini ritmik, melodik yapıları ve prozodi açısından çözümleyerek; yeni eğitim müziği eserleri yazabilme, düzenleyebilme.
 • Müzik Eğitimi Programlarının tarihsel gelişimini bilme, yorumlayıp çözümleme ve yeni programlara yönelik görüş oluşturabilme.
 • Araştırma, raporlaştırılıp sunma becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak, Danışmanı ile belirlediği bir konuda Seminer çalışması yapma.
 • Araştırmacı kimliği ile alana ilişkin problemleri belirleyip uygun yöntem ve teknikle araştırabilme ve çözüm getirebilme.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Müzik eserlerini çokseslendirebilme (armoni-kontrpuan), çokseslendirilmiş eserleri çözümleyebilme.
 • Araştırmacı kimliği ile alana ilişkin problemleri belirleyip uygun yöntem ve teknikle araştırabilme ve çözüm getirebilme.
 • Müzik Eğitimi alanına eleştirel bakabilme, alana ilişkin yazılan bildiri, makale ve tezleri değerlendirebilme; bu yaklaşım ile müzik yazıları yazabilme.
 • Müzik Eğitimi alanına yönelik müzik öğretim yöntem ve tekniklerini kavrama, çağdaş gelişme ve ilerlemeleri izleyip özümseyebilme.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde Müzik Eğitimi tarihinde yer alan gelişmeleri kavrama, yeni gelişmelere yönelik görüş oluşturabilme.
 • Araştırma, raporlaştırılıp sunma becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak, Danışmanı ile belirlediği bir konuda Seminer çalışması yapma.
 • Eğitim müziği eserlerini ritmik, melodik yapıları ve prozodi açısından çözümleyerek; yeni eğitim müziği eserleri yazabilme, düzenleyebilme.
 • Müzik Eğitimi Programlarının tarihsel gelişimini bilme, yorumlayıp çözümleme ve yeni programlara yönelik görüş oluşturabilme.
 • Türk Halk Müziğinin ve Türk Sanat Müziğinin tarihsel süreç içerisinde yer alan tüm yazılı ve sözlü kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme
 • Bireysel ve küçük gruplar (oda müziği) ile çalışabilme, müzik yapabilme ve topluluk önünde seslendirebilme.
 • Sesler arasındaki ilişkileri kavrayıp yorumlayarak ileri müziksel işitme, okuma yazma becerileri kazanma.
 • Anadal Eğitimi kapsamında bireysel çalgısı ile teknik ve müzikal gelişim sağlayıp, düzeyine uygun eserleri seslendirebilme.
 • Müzik Eğitimi alanına yönelik Yönetim Kurullarınca kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile savunabilme.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde Müzik Eğitimi tarihinde yer alan gelişmeleri kavrama, yeni gelişmelere yönelik görüş oluşturabilme.
 • Müzik Eğitimi alanına yönelik müzik öğretim yöntem ve tekniklerini kavrama, çağdaş gelişme ve ilerlemeleri izleyip özümseyebilme.
 • Müzik Eğitimi alanına yönelik Yönetim Kurullarınca kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile savunabilme.
 • Araştırma, raporlaştırılıp sunma becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak, Danışmanı ile belirlediği bir konuda Seminer çalışması yapma.
 • Müzik eserlerini çokseslendirebilme (armoni-kontrpuan), çokseslendirilmiş eserleri çözümleyebilme.
 • Sesler arasındaki ilişkileri kavrayıp yorumlayarak ileri müziksel işitme, okuma yazma becerileri kazanma.
 • Müzik Eğitimi alanına eleştirel bakabilme, alana ilişkin yazılan bildiri, makale ve tezleri değerlendirebilme; bu yaklaşım ile müzik yazıları yazabilme.
 • Anadal Eğitimi kapsamında bireysel çalgısı ile teknik ve müzikal gelişim sağlayıp, düzeyine uygun eserleri seslendirebilme.
 • Bireysel ve küçük gruplar (oda müziği) ile çalışabilme, müzik yapabilme ve topluluk önünde seslendirebilme.
 • Eğitim müziği eserlerini ritmik, melodik yapıları ve prozodi açısından çözümleyerek; yeni eğitim müziği eserleri yazabilme, düzenleyebilme.
 • Türk Halk Müziğinin ve Türk Sanat Müziğinin tarihsel süreç içerisinde yer alan tüm yazılı ve sözlü kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme
 • Araştırmacı kimliği ile alana ilişkin problemleri belirleyip uygun yöntem ve teknikle araştırabilme ve çözüm getirebilme.
 • Müzik Eğitimi Programlarının tarihsel gelişimini bilme, yorumlayıp çözümleme ve yeni programlara yönelik görüş oluşturabilme.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Araştırmacı kimliği ile alana ilişkin problemleri belirleyip uygun yöntem ve teknikle araştırabilme ve çözüm getirebilme.
 • Müzik Eğitimi alanına eleştirel bakabilme, alana ilişkin yazılan bildiri, makale ve tezleri değerlendirebilme; bu yaklaşım ile müzik yazıları yazabilme.
 • Eğitim müziği eserlerini ritmik, melodik yapıları ve prozodi açısından çözümleyerek; yeni eğitim müziği eserleri yazabilme, düzenleyebilme.
 • Müzik Eğitimi alanına yönelik Yönetim Kurullarınca kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile savunabilme.
 • Müzik Eğitimi Programlarının tarihsel gelişimini bilme, yorumlayıp çözümleme ve yeni programlara yönelik görüş oluşturabilme.
 • Sesler arasındaki ilişkileri kavrayıp yorumlayarak ileri müziksel işitme, okuma yazma becerileri kazanma.
 • Müzik Eğitimi alanına yönelik müzik öğretim yöntem ve tekniklerini kavrama, çağdaş gelişme ve ilerlemeleri izleyip özümseyebilme.
 • Müzik eserlerini çokseslendirebilme (armoni-kontrpuan), çokseslendirilmiş eserleri çözümleyebilme.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde Müzik Eğitimi tarihinde yer alan gelişmeleri kavrama, yeni gelişmelere yönelik görüş oluşturabilme.
 • Araştırma, raporlaştırılıp sunma becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak, Danışmanı ile belirlediği bir konuda Seminer çalışması yapma.
 • Anadal Eğitimi kapsamında bireysel çalgısı ile teknik ve müzikal gelişim sağlayıp, düzeyine uygun eserleri seslendirebilme.
 • Bireysel ve küçük gruplar (oda müziği) ile çalışabilme, müzik yapabilme ve topluluk önünde seslendirebilme.
 • Türk Halk Müziğinin ve Türk Sanat Müziğinin tarihsel süreç içerisinde yer alan tüm yazılı ve sözlü kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Müzik eserlerini çokseslendirebilme (armoni-kontrpuan), çokseslendirilmiş eserleri çözümleyebilme.
 • Araştırmacı kimliği ile alana ilişkin problemleri belirleyip uygun yöntem ve teknikle araştırabilme ve çözüm getirebilme.
 • Müzik Eğitimi alanına eleştirel bakabilme, alana ilişkin yazılan bildiri, makale ve tezleri değerlendirebilme; bu yaklaşım ile müzik yazıları yazabilme.
 • Müzik Eğitimi alanına yönelik müzik öğretim yöntem ve tekniklerini kavrama, çağdaş gelişme ve ilerlemeleri izleyip özümseyebilme.
 • Bireysel ve küçük gruplar (oda müziği) ile çalışabilme, müzik yapabilme ve topluluk önünde seslendirebilme.
 • Anadal Eğitimi kapsamında bireysel çalgısı ile teknik ve müzikal gelişim sağlayıp, düzeyine uygun eserleri seslendirebilme.
 • Eğitim müziği eserlerini ritmik, melodik yapıları ve prozodi açısından çözümleyerek; yeni eğitim müziği eserleri yazabilme, düzenleyebilme.
 • Müzik Eğitimi alanına yönelik Yönetim Kurullarınca kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile savunabilme.
 • Müzik Eğitimi Programlarının tarihsel gelişimini bilme, yorumlayıp çözümleme ve yeni programlara yönelik görüş oluşturabilme.
 • Türk Halk Müziğinin ve Türk Sanat Müziğinin tarihsel süreç içerisinde yer alan tüm yazılı ve sözlü kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde Müzik Eğitimi tarihinde yer alan gelişmeleri kavrama, yeni gelişmelere yönelik görüş oluşturabilme.
 • Araştırma, raporlaştırılıp sunma becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak, Danışmanı ile belirlediği bir konuda Seminer çalışması yapma.
 • Sesler arasındaki ilişkileri kavrayıp yorumlayarak ileri müziksel işitme, okuma yazma becerileri kazanma.
Öğrenme Yetkinliği
 • Müzik eserlerini çokseslendirebilme (armoni-kontrpuan), çokseslendirilmiş eserleri çözümleyebilme.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde Müzik Eğitimi tarihinde yer alan gelişmeleri kavrama, yeni gelişmelere yönelik görüş oluşturabilme.
 • Müzik Eğitimi alanına yönelik müzik öğretim yöntem ve tekniklerini kavrama, çağdaş gelişme ve ilerlemeleri izleyip özümseyebilme.
 • Müzik Eğitimi alanına yönelik Yönetim Kurullarınca kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile savunabilme.
 • Araştırmacı kimliği ile alana ilişkin problemleri belirleyip uygun yöntem ve teknikle araştırabilme ve çözüm getirebilme.
 • Bireysel ve küçük gruplar (oda müziği) ile çalışabilme, müzik yapabilme ve topluluk önünde seslendirebilme.
 • Müzik Eğitimi alanına eleştirel bakabilme, alana ilişkin yazılan bildiri, makale ve tezleri değerlendirebilme; bu yaklaşım ile müzik yazıları yazabilme.
 • Araştırma, raporlaştırılıp sunma becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak, Danışmanı ile belirlediği bir konuda Seminer çalışması yapma.
 • Müzik Eğitimi Programlarının tarihsel gelişimini bilme, yorumlayıp çözümleme ve yeni programlara yönelik görüş oluşturabilme.
 • Sesler arasındaki ilişkileri kavrayıp yorumlayarak ileri müziksel işitme, okuma yazma becerileri kazanma.
 • Anadal Eğitimi kapsamında bireysel çalgısı ile teknik ve müzikal gelişim sağlayıp, düzeyine uygun eserleri seslendirebilme.
 • Eğitim müziği eserlerini ritmik, melodik yapıları ve prozodi açısından çözümleyerek; yeni eğitim müziği eserleri yazabilme, düzenleyebilme.
 • Türk Halk Müziğinin ve Türk Sanat Müziğinin tarihsel süreç içerisinde yer alan tüm yazılı ve sözlü kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Anadal Eğitimi kapsamında bireysel çalgısı ile teknik ve müzikal gelişim sağlayıp, düzeyine uygun eserleri seslendirebilme. 1 1
Araştırma, raporlaştırılıp sunma becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak, Danışmanı ile belirlediği bir konuda Seminer çalışması yapma. 1,2,3 1,2,3
Araştırmacı kimliği ile alana ilişkin problemleri belirleyip uygun yöntem ve teknikle araştırabilme ve çözüm getirebilme. 3 3
Bireysel ve küçük gruplar (oda müziği) ile çalışabilme, müzik yapabilme ve topluluk önünde seslendirebilme. 1 1
Eğitim müziği eserlerini ritmik, melodik yapıları ve prozodi açısından çözümleyerek; yeni eğitim müziği eserleri yazabilme, düzenleyebilme. 1,2,3 1,2,3
Müzik Eğitimi alanına eleştirel bakabilme, alana ilişkin yazılan bildiri, makale ve tezleri değerlendirebilme; bu yaklaşım ile müzik yazıları yazabilme. 1,2,3 1,2,3
Müzik Eğitimi alanına yönelik müzik öğretim yöntem ve tekniklerini kavrama, çağdaş gelişme ve ilerlemeleri izleyip özümseyebilme. 1,2 1,2
Müzik Eğitimi alanına yönelik Yönetim Kurullarınca kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile savunabilme. 1,2,3 1,2,3
Müzik Eğitimi Programlarının tarihsel gelişimini bilme, yorumlayıp çözümleme ve yeni programlara yönelik görüş oluşturabilme. 1,2,3 1,2,3
Müzik eserlerini çokseslendirebilme (armoni-kontrpuan), çokseslendirilmiş eserleri çözümleyebilme. 1,2,3 1,2,3
Sesler arasındaki ilişkileri kavrayıp yorumlayarak ileri müziksel işitme, okuma yazma becerileri kazanma. 1,2 1,2
Türk Halk Müziğinin ve Türk Sanat Müziğinin tarihsel süreç içerisinde yer alan tüm yazılı ve sözlü kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme 1,2,3 1,2,3
Ulusal ve uluslararası düzeyde Müzik Eğitimi tarihinde yer alan gelişmeleri kavrama, yeni gelişmelere yönelik görüş oluşturabilme. 1,2,3 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.
3- Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

1-Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır , bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.
3-Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Anadal Eğitimi kapsamında bireysel çalgısı ile teknik ve müzikal gelişim sağlayıp, düzeyine uygun eserleri seslendirebilme. 1,2 1,2
Araştırma, raporlaştırılıp sunma becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak, Danışmanı ile belirlediği bir konuda Seminer çalışması yapma. 1,2 1,2
Araştırmacı kimliği ile alana ilişkin problemleri belirleyip uygun yöntem ve teknikle araştırabilme ve çözüm getirebilme. 1 1
Bireysel ve küçük gruplar (oda müziği) ile çalışabilme, müzik yapabilme ve topluluk önünde seslendirebilme. 1 1
Eğitim müziği eserlerini ritmik, melodik yapıları ve prozodi açısından çözümleyerek; yeni eğitim müziği eserleri yazabilme, düzenleyebilme. 1 1
Müzik Eğitimi alanına eleştirel bakabilme, alana ilişkin yazılan bildiri, makale ve tezleri değerlendirebilme; bu yaklaşım ile müzik yazıları yazabilme. 1,2 1,2
Müzik Eğitimi alanına yönelik müzik öğretim yöntem ve tekniklerini kavrama, çağdaş gelişme ve ilerlemeleri izleyip özümseyebilme. 1 1
Müzik Eğitimi alanına yönelik Yönetim Kurullarınca kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile savunabilme. 1,2 1,2
Müzik Eğitimi Programlarının tarihsel gelişimini bilme, yorumlayıp çözümleme ve yeni programlara yönelik görüş oluşturabilme. 1,2 1,2
Müzik eserlerini çokseslendirebilme (armoni-kontrpuan), çokseslendirilmiş eserleri çözümleyebilme. 1 1
Sesler arasındaki ilişkileri kavrayıp yorumlayarak ileri müziksel işitme, okuma yazma becerileri kazanma. 1 1
Türk Halk Müziğinin ve Türk Sanat Müziğinin tarihsel süreç içerisinde yer alan tüm yazılı ve sözlü kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme 1,2 1,2
Ulusal ve uluslararası düzeyde Müzik Eğitimi tarihinde yer alan gelişmeleri kavrama, yeni gelişmelere yönelik görüş oluşturabilme. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.
2- Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1-Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.
2-Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Anadal Eğitimi kapsamında bireysel çalgısı ile teknik ve müzikal gelişim sağlayıp, düzeyine uygun eserleri seslendirebilme. 1,2,3 1,2,3,4,5
Araştırma, raporlaştırılıp sunma becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak, Danışmanı ile belirlediği bir konuda Seminer çalışması yapma. 1,2,3 1,2,3,4,5
Araştırmacı kimliği ile alana ilişkin problemleri belirleyip uygun yöntem ve teknikle araştırabilme ve çözüm getirebilme. 1,2,3 1,2,3,4,5
Bireysel ve küçük gruplar (oda müziği) ile çalışabilme, müzik yapabilme ve topluluk önünde seslendirebilme. 1,2,3 1,2,3,4,5
Eğitim müziği eserlerini ritmik, melodik yapıları ve prozodi açısından çözümleyerek; yeni eğitim müziği eserleri yazabilme, düzenleyebilme. 1,2,3 1,2,3,4,5
Müzik Eğitimi alanına eleştirel bakabilme, alana ilişkin yazılan bildiri, makale ve tezleri değerlendirebilme; bu yaklaşım ile müzik yazıları yazabilme. 1,2,3 1,2,3,4,5
Müzik Eğitimi alanına yönelik müzik öğretim yöntem ve tekniklerini kavrama, çağdaş gelişme ve ilerlemeleri izleyip özümseyebilme. 1,2,3 1,2,3,4,5
Müzik Eğitimi alanına yönelik Yönetim Kurullarınca kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile savunabilme. 1,2,3 1,2,3,4,5
Müzik Eğitimi Programlarının tarihsel gelişimini bilme, yorumlayıp çözümleme ve yeni programlara yönelik görüş oluşturabilme. 1,2,3 1,2,3,4,5
Müzik eserlerini çokseslendirebilme (armoni-kontrpuan), çokseslendirilmiş eserleri çözümleyebilme. 1,2,3 1,2,3,4,5
Sesler arasındaki ilişkileri kavrayıp yorumlayarak ileri müziksel işitme, okuma yazma becerileri kazanma. 1,2,3 1,2,3,4,5
Türk Halk Müziğinin ve Türk Sanat Müziğinin tarihsel süreç içerisinde yer alan tüm yazılı ve sözlü kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme 1,2,3 1,2,3,4,5
Ulusal ve uluslararası düzeyde Müzik Eğitimi tarihinde yer alan gelişmeleri kavrama, yeni gelişmelere yönelik görüş oluşturabilme. 1,2,3 1,2,3,4,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.
2- Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
3- Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
2-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.
3-Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinler arası çalışmalarda uygular.
4-Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.
5-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Anadal Eğitimi kapsamında bireysel çalgısı ile teknik ve müzikal gelişim sağlayıp, düzeyine uygun eserleri seslendirebilme. 1 1
Araştırma, raporlaştırılıp sunma becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak, Danışmanı ile belirlediği bir konuda Seminer çalışması yapma. 1,2,3 1,2,3
Araştırmacı kimliği ile alana ilişkin problemleri belirleyip uygun yöntem ve teknikle araştırabilme ve çözüm getirebilme. 1,2 1,2
Bireysel ve küçük gruplar (oda müziği) ile çalışabilme, müzik yapabilme ve topluluk önünde seslendirebilme. 1,2,3 1,2,3
Eğitim müziği eserlerini ritmik, melodik yapıları ve prozodi açısından çözümleyerek; yeni eğitim müziği eserleri yazabilme, düzenleyebilme. 1,2 1,2
Müzik Eğitimi alanına eleştirel bakabilme, alana ilişkin yazılan bildiri, makale ve tezleri değerlendirebilme; bu yaklaşım ile müzik yazıları yazabilme. 1,2 1,2
Müzik Eğitimi alanına yönelik müzik öğretim yöntem ve tekniklerini kavrama, çağdaş gelişme ve ilerlemeleri izleyip özümseyebilme. 1,2 1,2
Müzik Eğitimi alanına yönelik Yönetim Kurullarınca kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile savunabilme. 1,2,3 1,2,3
Müzik Eğitimi Programlarının tarihsel gelişimini bilme, yorumlayıp çözümleme ve yeni programlara yönelik görüş oluşturabilme. 1,2 1,2
Müzik eserlerini çokseslendirebilme (armoni-kontrpuan), çokseslendirilmiş eserleri çözümleyebilme. 1,2 1,2
Sesler arasındaki ilişkileri kavrayıp yorumlayarak ileri müziksel işitme, okuma yazma becerileri kazanma. 1 1
Türk Halk Müziğinin ve Türk Sanat Müziğinin tarihsel süreç içerisinde yer alan tüm yazılı ve sözlü kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme 1,2 1,2
Ulusal ve uluslararası düzeyde Müzik Eğitimi tarihinde yer alan gelişmeleri kavrama, yeni gelişmelere yönelik görüş oluşturabilme. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
3- Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

1-Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.
2-Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.
3-Alanı ile ilgili takım çalışmalarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Anadal Eğitimi kapsamında bireysel çalgısı ile teknik ve müzikal gelişim sağlayıp, düzeyine uygun eserleri seslendirebilme. 1,2 1,2
Araştırma, raporlaştırılıp sunma becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak, Danışmanı ile belirlediği bir konuda Seminer çalışması yapma. 1,2,3,4 1,2,3,4,5
Araştırmacı kimliği ile alana ilişkin problemleri belirleyip uygun yöntem ve teknikle araştırabilme ve çözüm getirebilme. 1,2,3,4 1,2,3,4,5
Bireysel ve küçük gruplar (oda müziği) ile çalışabilme, müzik yapabilme ve topluluk önünde seslendirebilme. 1,2 1,2
Eğitim müziği eserlerini ritmik, melodik yapıları ve prozodi açısından çözümleyerek; yeni eğitim müziği eserleri yazabilme, düzenleyebilme. 1,2 1,2
Müzik Eğitimi alanına eleştirel bakabilme, alana ilişkin yazılan bildiri, makale ve tezleri değerlendirebilme; bu yaklaşım ile müzik yazıları yazabilme. 1,2,3,4 1,2,3,4,5
Müzik Eğitimi alanına yönelik müzik öğretim yöntem ve tekniklerini kavrama, çağdaş gelişme ve ilerlemeleri izleyip özümseyebilme. 1,2 1,2
Müzik Eğitimi alanına yönelik Yönetim Kurullarınca kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile savunabilme. 1,2,3,4 1,2,3,4,5
Müzik Eğitimi Programlarının tarihsel gelişimini bilme, yorumlayıp çözümleme ve yeni programlara yönelik görüş oluşturabilme. 1,2 1,2
Müzik eserlerini çokseslendirebilme (armoni-kontrpuan), çokseslendirilmiş eserleri çözümleyebilme. 1,2 1,2
Sesler arasındaki ilişkileri kavrayıp yorumlayarak ileri müziksel işitme, okuma yazma becerileri kazanma. 1,2 1,2
Türk Halk Müziğinin ve Türk Sanat Müziğinin tarihsel süreç içerisinde yer alan tüm yazılı ve sözlü kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme 1,2 1,2
Ulusal ve uluslararası düzeyde Müzik Eğitimi tarihinde yer alan gelişmeleri kavrama, yeni gelişmelere yönelik görüş oluşturabilme. 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.
2- Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

1-Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.
2-Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer, liderlik yapar.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa dil Portföyü B2 Genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Alanı ile ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.
5-Alanın gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Anadal Eğitimi kapsamında bireysel çalgısı ile teknik ve müzikal gelişim sağlayıp, düzeyine uygun eserleri seslendirebilme. 1 1
Araştırma, raporlaştırılıp sunma becerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak, Danışmanı ile belirlediği bir konuda Seminer çalışması yapma. 1 1
Araştırmacı kimliği ile alana ilişkin problemleri belirleyip uygun yöntem ve teknikle araştırabilme ve çözüm getirebilme. 1 1
Bireysel ve küçük gruplar (oda müziği) ile çalışabilme, müzik yapabilme ve topluluk önünde seslendirebilme. 1 1
Eğitim müziği eserlerini ritmik, melodik yapıları ve prozodi açısından çözümleyerek; yeni eğitim müziği eserleri yazabilme, düzenleyebilme. 1 1
Müzik Eğitimi alanına eleştirel bakabilme, alana ilişkin yazılan bildiri, makale ve tezleri değerlendirebilme; bu yaklaşım ile müzik yazıları yazabilme. 1 1
Müzik Eğitimi alanına yönelik müzik öğretim yöntem ve tekniklerini kavrama, çağdaş gelişme ve ilerlemeleri izleyip özümseyebilme. 1,2 1
Müzik Eğitimi alanına yönelik Yönetim Kurullarınca kabul edilen bir konuda, bilimsel yöntem ile kapsamlı araştırma yapabilme, sonuçlarını raporlaştırabilme ve bir jüri önünde başarı ile savunabilme. 1 1
Müzik Eğitimi Programlarının tarihsel gelişimini bilme, yorumlayıp çözümleme ve yeni programlara yönelik görüş oluşturabilme. 1 1
Müzik eserlerini çokseslendirebilme (armoni-kontrpuan), çokseslendirilmiş eserleri çözümleyebilme. 1 1
Sesler arasındaki ilişkileri kavrayıp yorumlayarak ileri müziksel işitme, okuma yazma becerileri kazanma. 1 1
Türk Halk Müziğinin ve Türk Sanat Müziğinin tarihsel süreç içerisinde yer alan tüm yazılı ve sözlü kaynakları tarayabilme ve değerlendirebilme 1 1
Ulusal ve uluslararası düzeyde Müzik Eğitimi tarihinde yer alan gelişmeleri kavrama, yeni gelişmelere yönelik görüş oluşturabilme. 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

1-Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir veöğrenmeyi yönlendirir.
2-Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı programını başarı ile tamamlayanlar Müzik Eğitimi alanında Yüksek Lisans derecesi alırlar. Mezunlar eğitimlerini devam ettirmek için Doktora programlarına başvurabilirler. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında açılan Araştırma Görevlisi kadrolarında yer alabilecekleri gibi; yeni açılan üniversitelerdeki uygun kadrolara başvurup Öğretim Üyesi olma yolunda akademik gelişmelerini sürdürebilirler. Ayrıca, yönetmeliklerinde Yüksek Lisans eğitimi almış olmayı bir tercih nedeni olarak gösteren Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde dal eğitimcisi olabilirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar Doktora programlarına aday olabilirler. Bunun için; farklılıklar olmakla birlikte, değişik üniversitelerde benzer uygulamalar yer almaktadır. ALES sınavından geçerli not almak ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmak gereklidir.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenciler her dönemin başında programda yer alan derslere kayıt yaptırırlar. Programda zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır. Öğrenciler %50’si zorunlu olmak üzere (30 AKTS karşılığı) zorunlu ve seçmeli dersler alırlar. İstenirse bir seçimlik ders diğer Enstitü veya programlardan alınabilir. Ayrıca, diğer üniversitelerden ders alma olanağı da vardır. Öğrencilerin biri ders aşamasında, diğeri de tez aşamasında olmak üzere iki Seminer çalışması yapması ve başarılı olması gereklidir. Ders aşamasını başarı ile tamamlayanlar tez aşamasına geçerek araştırma yaparlar. Sınavlar, ölçme ve değerlendirme Uludağ Üniversitesi Lisansüstü Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre yapılır. Her ders için başarıda araştırma düşüncesi esastır. Başarı notu 70’tir.
12
Mezuniyet Koşulları
Müzik Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için, programda yer alan dersleri (60 AKTS karşılığı) başarmış olmak, seminer çalışmalarını yapmış ve araştırma konusu olan tezini tamamlayarak bir jüri önünde başarı ile savunmuş olmak gereklidir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Erol Demirbatır
Telefon:0090 0224 294 09 41
E-posta: redemir@uludag.edu.tr
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Görükle Kampüsü
16059 Bursa / Türkiye
Yüksek Lisans Programı Bologna Birim Koordinatörü: Prof. Şirin AKBULUT DEMİRCİ
Telefon:00902242940960
E-posta: sakbulut@uludag.edu.tr
Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Müzik Eğitimi Anabilim Dalı
Görükle Kampüsü
16059 Bursa / Türkiye
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü: 02242940976
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sekreteri: 02242940977
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Müzik Eğitimi Bilim Dalında yaklaşık 20 yıldır Yüksek Lisans eğitimi verilmektedir. Öğrenciler, Müzik Eğitimi için özel olarak tasarlanıp yapılan yeni binada uygun ortamlarda eğitim görmektedirler. Çok yönlü çalışma ve araştırma olanaklarının yanı sıra üniversitemiz kütüphanesinden gerek online gerekse basılı kaynaklar olmak üzere geniş bir veri tabanına ulaşmak mümkündür. Programa kayıtlı öğrencilerden ALES ve yabancı dil puanı uygun olanlar Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadırlar.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ5101 ANADAL EĞİTİMİ Zorunlu 3 0 0 8
MUZ5103 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ARAŞTIRMA ETİĞİ Zorunlu 3 0 0 7
MUZ5175 TEZ DANIŞMANLIĞI I Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ5102 ANADAL EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ Zorunlu 3 0 0 6
MUZ5104 ÇAĞDAŞ MÜZİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 6
MUZ5172 SEMİNER Zorunlu 0 2 0 3
MUZ5176 TEZ DANIŞMANLIĞI II Zorunlu 0 1 0 1
Seçmeli dersler için tıklayınız. 14
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ5183 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ III Zorunlu 4 0 0 5
MUZ5191 TEZ DANIŞMANLIĞI III Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ5184 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ IV Zorunlu 4 0 0 5
MUZ5192 TEZ DANIŞMANLIĞI IV Zorunlu 0 1 0 25
Toplam 30
1. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ5105 MÜZİK YAZILARI VE ELEŞTİRİSİ Seçmeli 2 0 0 3
MUZ5107 EĞİTİM MÜZİĞİNDE PROZODİ Seçmeli 2 0 0 3
MUZ5109 ARMONİ VE KONTRPUAN EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
MUZ5111 ODA MÜZİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
MUZ5113 EŞLİKLİ SESLENDİRME Seçmeli 2 0 0 3
MUZ5115 EĞİTİM MÜZİĞİNDE DÜZENLEME Seçmeli 2 0 0 3
MUZ5117 MÜZİK TEORİSİ VE MÜZİKSEL İŞİTME Seçmeli 2 0 0 3
MUZ5119 MÜZİK TÜRLERİ VE TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜ Seçmeli 2 0 0 3
MUZ5121 TÜRK HALK MÜZİĞİ ARAŞTIRMALARI Seçmeli 2 0 0 3
MUZ5122 KORO EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
MUZ5123 KORO EĞİTİMİ Seçmeli 2 0 0 3
MUZ5125 MÜZİK TERAPİYE GİRİŞ: KURAM VE UYGULAMA Seçmeli 2 0 0 3
MUZ5127 TARHİSEL SÜREÇTE SANATSAL ETKİLEŞİMLER Seçmeli 2 0 0 3
MUZ5129 SES EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLER Seçmeli 2 0 0 3
MUZ5131 PİYANO EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLER Seçmeli 2 0 0 3
MUZ5133 PİYANO I Seçmeli 2 0 0 3
MUZ5181 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ I Seçmeli 4 0 0 5
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
MUZ5106 TÜRK MÜZİK EĞİTİMİ TARİHİ Seçmeli 2 0 0 4
MUZ5108 ÇOKSESLENDİRME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 4
MUZ5110 MÜZİK TEORİSİ VE SOLFEJ Seçmeli 2 0 0 4
MUZ5112 BİRLİKTE SESLENDİRME Seçmeli 2 0 0 4
MUZ5114 SESLENDİRME YORUMLAMA Seçmeli 2 0 0 4
MUZ5116 MÜZİK EĞİTİMİNDE PROGRAM GELİŞTİRME Seçmeli 2 0 0 4
MUZ5118 ÇOK SESLİ MÜZİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ Seçmeli 2 0 0 4
MUZ5120 TÜRK SANAT MÜZİĞİ ARAŞTIRMALARI Seçmeli 2 0 0 4
MUZ5122 KORO EĞİTİMİ VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 4
MUZ5124 MÜZİK EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 4
MUZ5126 ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLARLA MÜZİK EĞİTİMİ VE MÜZİK TERAPİ Seçmeli 2 0 0 4
MUZ5182 YÜKSEK LİSANS UZMANLIK ALAN DERSİ II Seçmeli 4 0 0 2
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr