Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (örgün) programı 2006-2007 Eğitim-Öğretim yılında açılmıştır.
2
Verilen Derece
Bu program yükseköğretimde Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında 120 ACTS kredisi tamamlanarak program yeterlilikleri sağlandığında Büro Yönetimi ve Yönetici asistanlığı alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Öğrenci, YÖK´ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı alanında ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin toplam 120 ACTS karşılığı tümünü başarıyla tamamlamalı ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinde en az 2.00 olması gerekir. Ayrıca 30 işgünü yaz stajını başarıyla tamamlaması gerekir.
7
Program Profili
Kamu ve özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarına destek olmak, büro faaliyetlerinin yükünü azaltabilecek derecede bilgi ve becerilerle donatılmış, bilgisayar kullanımında uzman, iletişim becerileri gelişmiş, her türlü büro teknolojisini kullanabilen, protokol bilgisine sahip, yönetsel karar alma ve analiz becerisine sahip ve yaratıcılık bilincinde büro yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Büro yönetimi ve yönetici Asistanlığı programı, ön lisans düzeyinde 2 yıl süreli teorik ve işyeri uygulamasına dayalı pratik eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçedir. Birinci öğretim toplam 40 öğrenci alınmaktadır. Öğrencilerimiz ikinci sınıfta haftanın en az iki günü, büro işlerinde ve ofis yönetiminde -işyeri Eğitimine- gitmektedirler. Mezun olabilmeleri için bütün dersleri başarı ile tamamlamaları ve zorunlu olarak 30 iş günlük -Yaz Stajını- yapmaları gerekmektedir.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme
2. Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, Büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, İş planı yapabilme, Krizi ve stresi yönetebilme
3. Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme
4. Bilgi yönetimi yapabilme
5. Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapabilme, Yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilme, Farklı dillerde yazılar yazabilme, Farklı dillerde yazılar yazabilme, Resmi yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme
6. Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, Muhasebe işlemlerine destek olabilme, Muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, Ön muhasebe işlemlerini yapabilme
7. Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme, Mesleki etik ilkelere uyabilme, Protokol kurallarını uygulayabilme
8. Büroda teknolojik araçları kulanabilme, Bilgisayar ve iletişim teknolojisini kullanabilme, Teknolojik hizmetlerden yararlanabilme
9. T.C. Anayasasında belirtilen temel organları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Kamu iktisadi teşebbüsler, merkezi yönetim ve taşra yönetimini tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Özerk, bağımsız ve kısmen kamu yönetimi olan kurumları tanımak ve ilişkileri inceleyebilme
10. Telefonda yabancı dilde görüşmeler yapabilme, Yabancı dilde okuma yapmak ve yazı yazabilme, Telefon görüşmeleri yapabilme, Yabancı dilde yazı okuma ve yazabilme, Yabancı dilde mesleki yazışmalar yapabilme, Yabancı dilde yüz yüze görüşmeler yapabilme
11. Ticari hesaplamalar yapabilme
12. Yönetici Asistanlığı İle İlgili Temel Kavramları Analiz Edebilme, Yönetici Asistanının Özelliklerini İnceleyebilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Bilgi yönetimi yapabilme
 • Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme
 • Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, Büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, İş planı yapabilme, Krizi ve stresi yönetebilme
 • Büroda teknolojik araçları kulanabilme, Bilgisayar ve iletişim teknolojisini kullanabilme, Teknolojik hizmetlerden yararlanabilme
 • Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme, Mesleki etik ilkelere uyabilme, Protokol kurallarını uygulayabilme
 • Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapabilme, Yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilme, Farklı dillerde yazılar yazabilme, Farklı dillerde yazılar yazabilme, Resmi yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme
 • Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, Muhasebe işlemlerine destek olabilme, Muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, Ön muhasebe işlemlerini yapabilme
 • T.C. Anayasasında belirtilen temel organları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Kamu iktisadi teşebbüsler, merkezi yönetim ve taşra yönetimini tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Özerk, bağımsız ve kısmen kamu yönetimi olan kurumları tanımak ve ilişkileri inceleyebilme
 • Telefonda yabancı dilde görüşmeler yapabilme, Yabancı dilde okuma yapmak ve yazı yazabilme, Telefon görüşmeleri yapabilme, Yabancı dilde yazı okuma ve yazabilme, Yabancı dilde mesleki yazışmalar yapabilme, Yabancı dilde yüz yüze görüşmeler yapabilme
 • Ticari hesaplamalar yapabilme
 • Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme
 • Yönetici Asistanlığı İle İlgili Temel Kavramları Analiz Edebilme, Yönetici Asistanının Özelliklerini İnceleyebilme
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Bilgi yönetimi yapabilme
 • Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme
 • Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, Büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, İş planı yapabilme, Krizi ve stresi yönetebilme
 • Büroda teknolojik araçları kulanabilme, Bilgisayar ve iletişim teknolojisini kullanabilme, Teknolojik hizmetlerden yararlanabilme
 • Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme, Mesleki etik ilkelere uyabilme, Protokol kurallarını uygulayabilme
 • Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapabilme, Yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilme, Farklı dillerde yazılar yazabilme, Farklı dillerde yazılar yazabilme, Resmi yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme
 • Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, Muhasebe işlemlerine destek olabilme, Muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, Ön muhasebe işlemlerini yapabilme
 • T.C. Anayasasında belirtilen temel organları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Kamu iktisadi teşebbüsler, merkezi yönetim ve taşra yönetimini tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Özerk, bağımsız ve kısmen kamu yönetimi olan kurumları tanımak ve ilişkileri inceleyebilme
 • Telefonda yabancı dilde görüşmeler yapabilme, Yabancı dilde okuma yapmak ve yazı yazabilme, Telefon görüşmeleri yapabilme, Yabancı dilde yazı okuma ve yazabilme, Yabancı dilde mesleki yazışmalar yapabilme, Yabancı dilde yüz yüze görüşmeler yapabilme
 • Ticari hesaplamalar yapabilme
 • Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme
 • Yönetici Asistanlığı İle İlgili Temel Kavramları Analiz Edebilme, Yönetici Asistanının Özelliklerini İnceleyebilme
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Bilgi yönetimi yapabilme
 • Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme
 • Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, Büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, İş planı yapabilme, Krizi ve stresi yönetebilme
 • Büroda teknolojik araçları kulanabilme, Bilgisayar ve iletişim teknolojisini kullanabilme, Teknolojik hizmetlerden yararlanabilme
 • Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme, Mesleki etik ilkelere uyabilme, Protokol kurallarını uygulayabilme
 • Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapabilme, Yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilme, Farklı dillerde yazılar yazabilme, Farklı dillerde yazılar yazabilme, Resmi yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme
 • Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, Muhasebe işlemlerine destek olabilme, Muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, Ön muhasebe işlemlerini yapabilme
 • T.C. Anayasasında belirtilen temel organları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Kamu iktisadi teşebbüsler, merkezi yönetim ve taşra yönetimini tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Özerk, bağımsız ve kısmen kamu yönetimi olan kurumları tanımak ve ilişkileri inceleyebilme
 • Telefonda yabancı dilde görüşmeler yapabilme, Yabancı dilde okuma yapmak ve yazı yazabilme, Telefon görüşmeleri yapabilme, Yabancı dilde yazı okuma ve yazabilme, Yabancı dilde mesleki yazışmalar yapabilme, Yabancı dilde yüz yüze görüşmeler yapabilme
 • Ticari hesaplamalar yapabilme
 • Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme
 • Yönetici Asistanlığı İle İlgili Temel Kavramları Analiz Edebilme, Yönetici Asistanının Özelliklerini İnceleyebilme
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Bilgi yönetimi yapabilme
 • Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme
 • Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, Büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, İş planı yapabilme, Krizi ve stresi yönetebilme
 • Büroda teknolojik araçları kulanabilme, Bilgisayar ve iletişim teknolojisini kullanabilme, Teknolojik hizmetlerden yararlanabilme
 • Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme, Mesleki etik ilkelere uyabilme, Protokol kurallarını uygulayabilme
 • Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapabilme, Yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilme, Farklı dillerde yazılar yazabilme, Farklı dillerde yazılar yazabilme, Resmi yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme
 • Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, Muhasebe işlemlerine destek olabilme, Muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, Ön muhasebe işlemlerini yapabilme
 • T.C. Anayasasında belirtilen temel organları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Kamu iktisadi teşebbüsler, merkezi yönetim ve taşra yönetimini tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Özerk, bağımsız ve kısmen kamu yönetimi olan kurumları tanımak ve ilişkileri inceleyebilme
 • Telefonda yabancı dilde görüşmeler yapabilme, Yabancı dilde okuma yapmak ve yazı yazabilme, Telefon görüşmeleri yapabilme, Yabancı dilde yazı okuma ve yazabilme, Yabancı dilde mesleki yazışmalar yapabilme, Yabancı dilde yüz yüze görüşmeler yapabilme
 • Ticari hesaplamalar yapabilme
 • Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme
 • Yönetici Asistanlığı İle İlgili Temel Kavramları Analiz Edebilme, Yönetici Asistanının Özelliklerini İnceleyebilme
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Bilgi yönetimi yapabilme
 • Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme
 • Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, Büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, İş planı yapabilme, Krizi ve stresi yönetebilme
 • Büroda teknolojik araçları kulanabilme, Bilgisayar ve iletişim teknolojisini kullanabilme, Teknolojik hizmetlerden yararlanabilme
 • Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme, Mesleki etik ilkelere uyabilme, Protokol kurallarını uygulayabilme
 • Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapabilme, Yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilme, Farklı dillerde yazılar yazabilme, Farklı dillerde yazılar yazabilme, Resmi yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme
 • Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, Muhasebe işlemlerine destek olabilme, Muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, Ön muhasebe işlemlerini yapabilme
 • T.C. Anayasasında belirtilen temel organları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Kamu iktisadi teşebbüsler, merkezi yönetim ve taşra yönetimini tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Özerk, bağımsız ve kısmen kamu yönetimi olan kurumları tanımak ve ilişkileri inceleyebilme
 • Telefonda yabancı dilde görüşmeler yapabilme, Yabancı dilde okuma yapmak ve yazı yazabilme, Telefon görüşmeleri yapabilme, Yabancı dilde yazı okuma ve yazabilme, Yabancı dilde mesleki yazışmalar yapabilme, Yabancı dilde yüz yüze görüşmeler yapabilme
 • Ticari hesaplamalar yapabilme
 • Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme
 • Yönetici Asistanlığı İle İlgili Temel Kavramları Analiz Edebilme, Yönetici Asistanının Özelliklerini İnceleyebilme
Öğrenme Yetkinliği
 • Bilgi yönetimi yapabilme
 • Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme
 • Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, Büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, İş planı yapabilme, Krizi ve stresi yönetebilme
 • Büroda teknolojik araçları kulanabilme, Bilgisayar ve iletişim teknolojisini kullanabilme, Teknolojik hizmetlerden yararlanabilme
 • Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme, Mesleki etik ilkelere uyabilme, Protokol kurallarını uygulayabilme
 • Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapabilme, Yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilme, Farklı dillerde yazılar yazabilme, Farklı dillerde yazılar yazabilme, Resmi yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme
 • Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, Muhasebe işlemlerine destek olabilme, Muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, Ön muhasebe işlemlerini yapabilme
 • T.C. Anayasasında belirtilen temel organları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Kamu iktisadi teşebbüsler, merkezi yönetim ve taşra yönetimini tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Özerk, bağımsız ve kısmen kamu yönetimi olan kurumları tanımak ve ilişkileri inceleyebilme
 • Telefonda yabancı dilde görüşmeler yapabilme, Yabancı dilde okuma yapmak ve yazı yazabilme, Telefon görüşmeleri yapabilme, Yabancı dilde yazı okuma ve yazabilme, Yabancı dilde mesleki yazışmalar yapabilme, Yabancı dilde yüz yüze görüşmeler yapabilme
 • Ticari hesaplamalar yapabilme
 • Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme
 • Yönetici Asistanlığı İle İlgili Temel Kavramları Analiz Edebilme, Yönetici Asistanının Özelliklerini İnceleyebilme
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, Büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, İş planı yapabilme, Krizi ve stresi yönetebilme 1,2,3,5 1,2
Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapabilme, Yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilme, Farklı dillerde yazılar yazabilme, Farklı dillerde yazılar yazabilme, Resmi yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme 1,2,5 1
Bilgi yönetimi yapabilme 1,2,3 1,5
Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme 1,2,3 1,2
Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme, Mesleki etik ilkelere uyabilme, Protokol kurallarını uygulayabilme 1,2 1,2,3
Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, Muhasebe işlemlerine destek olabilme, Muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, Ön muhasebe işlemlerini yapabilme 1,2 1
Telefonda yabancı dilde görüşmeler yapabilme, Yabancı dilde okuma yapmak ve yazı yazabilme, Telefon görüşmeleri yapabilme, Yabancı dilde yazı okuma ve yazabilme, Yabancı dilde mesleki yazışmalar yapabilme, Yabancı dilde yüz yüze görüşmeler yapabilme 1 1
Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme 1,2 1,2
Büroda teknolojik araçları kulanabilme, Bilgisayar ve iletişim teknolojisini kullanabilme, Teknolojik hizmetlerden yararlanabilme 1,2 1,2
T.C. Anayasasında belirtilen temel organları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Kamu iktisadi teşebbüsler, merkezi yönetim ve taşra yönetimini tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Özerk, bağımsız ve kısmen kamu yönetimi olan kurumları tanımak ve ilişkileri inceleyebilme 1,2 1
Ticari hesaplamalar yapabilme 1 1,2
Yönetici Asistanlığı İle İlgili Temel Kavramları Analiz Edebilme, Yönetici Asistanının Özelliklerini İnceleyebilme 1,2 1,2,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
2-Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme 1,2 1,2
Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, Muhasebe işlemlerine destek olabilme, Muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, Ön muhasebe işlemlerini yapabilme 1,2 1
Telefonda yabancı dilde görüşmeler yapabilme, Yabancı dilde okuma yapmak ve yazı yazabilme, Telefon görüşmeleri yapabilme, Yabancı dilde yazı okuma ve yazabilme, Yabancı dilde mesleki yazışmalar yapabilme, Yabancı dilde yüz yüze görüşmeler yapabilme 1 1
Bilgi yönetimi yapabilme 1,2 1,5
Ticari hesaplamalar yapabilme 1 1,2
Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme 1,2 1,2
Yönetici Asistanlığı İle İlgili Temel Kavramları Analiz Edebilme, Yönetici Asistanının Özelliklerini İnceleyebilme 1,2 1,2,5,6
Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapabilme, Yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilme, Farklı dillerde yazılar yazabilme, Farklı dillerde yazılar yazabilme, Resmi yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme 1,2,6 1
Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, Büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, İş planı yapabilme, Krizi ve stresi yönetebilme 1,2,5 1,2
Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme, Mesleki etik ilkelere uyabilme, Protokol kurallarını uygulayabilme 1,2 1,2,3
T.C. Anayasasında belirtilen temel organları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Kamu iktisadi teşebbüsler, merkezi yönetim ve taşra yönetimini tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Özerk, bağımsız ve kısmen kamu yönetimi olan kurumları tanımak ve ilişkileri inceleyebilme 1,2 1
Büroda teknolojik araçları kulanabilme, Bilgisayar ve iletişim teknolojisini kullanabilme, Teknolojik hizmetlerden yararlanabilme 1,2 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bilgi yönetimi yapabilme 5,6 1,6
Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, Muhasebe işlemlerine destek olabilme, Muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, Ön muhasebe işlemlerini yapabilme 5,6 1
T.C. Anayasasında belirtilen temel organları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Kamu iktisadi teşebbüsler, merkezi yönetim ve taşra yönetimini tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Özerk, bağımsız ve kısmen kamu yönetimi olan kurumları tanımak ve ilişkileri inceleyebilme 1,2 1
Telefonda yabancı dilde görüşmeler yapabilme, Yabancı dilde okuma yapmak ve yazı yazabilme, Telefon görüşmeleri yapabilme, Yabancı dilde yazı okuma ve yazabilme, Yabancı dilde mesleki yazışmalar yapabilme, Yabancı dilde yüz yüze görüşmeler yapabilme 1 1
Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme 3,4,5,6 1,2,6
Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme 1,2,3 1,2
Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapabilme, Yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilme, Farklı dillerde yazılar yazabilme, Farklı dillerde yazılar yazabilme, Resmi yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme 1,2,6 1
Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, Büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, İş planı yapabilme, Krizi ve stresi yönetebilme 1,2,3,6 1,2
Büroda teknolojik araçları kulanabilme, Bilgisayar ve iletişim teknolojisini kullanabilme, Teknolojik hizmetlerden yararlanabilme 5,6 5,6
Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme, Mesleki etik ilkelere uyabilme, Protokol kurallarını uygulayabilme 1,2 1,2,5,6
Ticari hesaplamalar yapabilme 1 1,2
Yönetici Asistanlığı İle İlgili Temel Kavramları Analiz Edebilme, Yönetici Asistanının Özelliklerini İnceleyebilme 5,6 4,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
3-Değişime ve yeniliğe açıktır.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, Büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, İş planı yapabilme, Krizi ve stresi yönetebilme 1,2,5 1,2
T.C. Anayasasında belirtilen temel organları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Kamu iktisadi teşebbüsler, merkezi yönetim ve taşra yönetimini tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Özerk, bağımsız ve kısmen kamu yönetimi olan kurumları tanımak ve ilişkileri inceleyebilme 1,2 1
Bilgi yönetimi yapabilme 3,5 1,5
Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, Muhasebe işlemlerine destek olabilme, Muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, Ön muhasebe işlemlerini yapabilme 3,4 1
Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme 1,2,3 1,2
Büroda teknolojik araçları kulanabilme, Bilgisayar ve iletişim teknolojisini kullanabilme, Teknolojik hizmetlerden yararlanabilme 3,4 4,5
Telefonda yabancı dilde görüşmeler yapabilme, Yabancı dilde okuma yapmak ve yazı yazabilme, Telefon görüşmeleri yapabilme, Yabancı dilde yazı okuma ve yazabilme, Yabancı dilde mesleki yazışmalar yapabilme, Yabancı dilde yüz yüze görüşmeler yapabilme 1 1
Ticari hesaplamalar yapabilme 1 1,2
Yönetici Asistanlığı İle İlgili Temel Kavramları Analiz Edebilme, Yönetici Asistanının Özelliklerini İnceleyebilme 3,4 1,2,5,6
Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme, Mesleki etik ilkelere uyabilme, Protokol kurallarını uygulayabilme 1,2 1,2,3
Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapabilme, Yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilme, Farklı dillerde yazılar yazabilme, Farklı dillerde yazılar yazabilme, Resmi yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme 1,5,6 1
Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme 3,4 1,2,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirir.
2-Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
T.C. Anayasasında belirtilen temel organları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Kamu iktisadi teşebbüsler, merkezi yönetim ve taşra yönetimini tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Özerk, bağımsız ve kısmen kamu yönetimi olan kurumları tanımak ve ilişkileri inceleyebilme 1,2 1
Bilgi yönetimi yapabilme 5,6 1,6
Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme 1,2,3 1,2
Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme, Mesleki etik ilkelere uyabilme, Protokol kurallarını uygulayabilme 1,2 1,2,3,4
Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapabilme, Yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilme, Farklı dillerde yazılar yazabilme, Farklı dillerde yazılar yazabilme, Resmi yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme 1,2,5 1
Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, Muhasebe işlemlerine destek olabilme, Muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, Ön muhasebe işlemlerini yapabilme 5,6 1
Telefonda yabancı dilde görüşmeler yapabilme, Yabancı dilde okuma yapmak ve yazı yazabilme, Telefon görüşmeleri yapabilme, Yabancı dilde yazı okuma ve yazabilme, Yabancı dilde mesleki yazışmalar yapabilme, Yabancı dilde yüz yüze görüşmeler yapabilme 1 1
Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme 3,4,5,6 1,2,6
Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, Büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, İş planı yapabilme, Krizi ve stresi yönetebilme 1,2,3,6 1,2
Büroda teknolojik araçları kulanabilme, Bilgisayar ve iletişim teknolojisini kullanabilme, Teknolojik hizmetlerden yararlanabilme 5,6 5,6
Ticari hesaplamalar yapabilme 1 1,2
Yönetici Asistanlığı İle İlgili Temel Kavramları Analiz Edebilme, Yönetici Asistanının Özelliklerini İnceleyebilme 5,6 4,5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2-Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
3-Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde (en az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar) yabancı dil bilgisine sahiptir.
4-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Klavye tuşlarıyla ilgili uygulamalar yapabilme, Yazı çalışması ve hız uygulaması yapabilme, Farklı dillerde yazılar yazabilme, Farklı dillerde yazılar yazabilme, Resmi yazıları hızlı ve etkin şekilde hazırlayabilme 1,2,6 1
T.C. Anayasasında belirtilen temel organları tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Kamu iktisadi teşebbüsler, merkezi yönetim ve taşra yönetimini tanıma ve ilişkileri inceleyebilme, Özerk, bağımsız ve kısmen kamu yönetimi olan kurumları tanımak ve ilişkileri inceleyebilme 1,2 1
Bireysel ve örgütsel iletişim kurabilme 1,2 1,2
Muhasebe, muhasebe hesapları ve muhasebe sisteminin işleyişi hakkında genel bilgiler edinebilme, Muhasebe işlemlerine destek olabilme, Muhasebe ve finans işlemleri yapabilme, Ön muhasebe işlemlerini yapabilme 3,4 1
Yönetici Asistanlığı İle İlgili Temel Kavramları Analiz Edebilme, Yönetici Asistanının Özelliklerini İnceleyebilme 3,4 3,4,5,6
Bilgi yönetimi yapabilme 3,4 1,6
Büro yönetimiyle ilgili temel kavramları analiz edebilme, Büroyu ergonomik şekilde düzenleyebilme, İş planı yapabilme, Krizi ve stresi yönetebilme 1,2,5,6 1,2
Büroda teknolojik araçları kulanabilme, Bilgisayar ve iletişim teknolojisini kullanabilme, Teknolojik hizmetlerden yararlanabilme 3,4 3,4,5
Ticari hesaplamalar yapabilme 1 1,2
Etik ve ahlak kavramlarını inceleyebilme, Mesleki etik ilkelere uyabilme, Protokol kurallarını uygulayabilme 1,2 1,2,3,4
Telefonda yabancı dilde görüşmeler yapabilme, Yabancı dilde okuma yapmak ve yazı yazabilme, Telefon görüşmeleri yapabilme, Yabancı dilde yazı okuma ve yazabilme, Yabancı dilde mesleki yazışmalar yapabilme, Yabancı dilde yüz yüze görüşmeler yapabilme 1 1
Toplantı gündemini belirleyebilme, toplantı düzenleyebilme 3,4,5 1,2,5
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
3-Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
İş imkânları çok geniş olan programımızdan mezun olan öğrencilerimiz hem özel sektör kuruluşlarında hem de kamu kuruluşlarında çalışma olanağına sahiptir. Kamu personeli seçme sınavı ile personel alan birçok kurum büro yönetimi ve yönetici asistanlığı programı mezunlarını istihdam etmektedir. Bilgisayar kullanmayı bilen, ofis yönetme becerisine sahip, iletişim becerisi güçlü, mesleki yazışma bilgisi ile donatılmış mezunlarımız özel sektör kuruluşlarında da çalışabilmektedir. Bu programda, öğrenciler çağdaş büro yönetimi için gerekli olan bilgisayar ve diğer ofis araçlarını kullanabilecek şekilde eğitilmektedir. Programda sadece, teorik bilgiler değil, bunun yanında uygulamaya yönelik faaliyetlere de yer verilmektedir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezun olan öğrenciler Dikey Geçiş Sınavında gerekli başarıyı göstererek programın ilgili birimlerinde Lisans eğitimlerini tamamlayabilirler. Üniversitelerin 4 yıllık Halkla İlişkiler ve Tanıtım Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Halkla İlişkiler İşletme Bilgi Yönetimi Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yönetim Bilişim Sistemleri programlarına dikey geçiş yapabilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav % 40, final % 60 etkilidir.Ara sınav notunun etkisi ders hocasının vereceği ödev, proje, quiz v.b. ölçme araçlarından biri kullanılarak % 50 oranını aşmayacak şekilde değiştirilebilir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genelağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Orhaneli MYO- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Program Başkanı
Öğr. Gör. Dilek TAŞKIN
dilektaskin@uludag.edu.tr
Dahili: 62420
Öğr. Gör. İhsan TOPÇU
ihsantopcu@uludag.edu.tr
Dahili: 62431
Öğr. Gör. Berrak Deniz ÇETİNKAYA
bdenizcetinkaya@uludag.edu.tr
Dahili: 62406
Adres: İsmetpaşa Mahallesi Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran Caddesi No:24 Bursa Uludağ Üniversitesi Orhaneli Meslek Yüksekokulu
Tel: +90 224 294 26 86
Fax:+90 224 817 30 31
Orhaneli MYO Mail: orhanelimyo@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Yüksekokulumuzda kadrolu olarak toplam 9 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Programda kadrolu 3 Öğretim Görevlisi vardır. Bunun dışında Yüksekokuldaki öğretim elemanlarından ve 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi kapsamında dışarıdan programda bulunan derslerin öğretimi için yararlanılmaktadır.
Yüksekokulda bulunan konferans salonu, kütüphane, internet bağlantılı bilgisayar laboratuarı ve teknolojik donanıma (projeksiyon, internet bağlantısı) sahip sınıflarda eğitim verilmektedir.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYAZ001 ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 5
BYAZ111 MESLEKİ YAZIŞMALAR Zorunlu 3 0 0 6
ISYZ001 GENEL İŞLETME Zorunlu 3 0 0 5
OSPZ022 HUKUKA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 4
OSPZ049 TİCARİ MATEMATİK Zorunlu 3 0 0 4
34ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
34TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
34YAD101 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYAZ106 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Zorunlu 3 0 0 6
BYAZ108 SUNU TEKNİKLERİ Zorunlu 2 0 0 3
MVUZ019 GENEL MUHASEBE Zorunlu 3 0 0 4
OSPZ050 İKTİSADA GİRİŞ Zorunlu 3 0 0 5
34ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
34TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
34YAD102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 6
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYAZ209 BÜRO YÖNETİMİ Zorunlu 3 0 0 4
BYAZ211 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Zorunlu 3 0 0 3
BYAZ213 PROTOKOL VE SOSYAL DAVRANIŞ KURALLARI Zorunlu 3 0 0 3
STJ001 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
OSPZ003 MESLEKİ YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYAZ208 YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Zorunlu 3 0 0 4
BYAZ212 RAPORLAMA YÖNTEMLERİ Zorunlu 3 0 0 3
ISYZ036 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Zorunlu 3 0 0 3
STJ002 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
OSPZ002 MESLEKİ YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Zorunlu 3 0 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYAS017 BÜROLARDA TEKNOLOJİ Seçmeli 2 0 0 3
BYAS018 SEKRETERLİK BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 3
BYAS019 TİCARİ BİLGİ VE BELGELER Seçmeli 2 0 0 3
ISYS043 ÇAĞDAŞ YÖNETİM YAKLAŞIMI Seçmeli 2 0 0 3
OTPS010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 1 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYAS020 HIZLI YAZMA VE OKUMA TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
BYAS021 ÖRNEK OLAY ANALİZİ Seçmeli 1 2 0 3
BYAS022 SEKRETER VE İŞ İLİŞKİLERİ Seçmeli 1 2 0 3
BYAS023 TELEFONLA ETKİLİ İLETİŞİM Seçmeli 1 2 0 3
BYAS209 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
ISYS041 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
ISYS045 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
OSPS015 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
OSPS045 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Seçmeli 1 2 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BYAS012 TOPLANTI YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
BYAS024 HUKUKİ YAZIŞMA Seçmeli 1 2 0 3
BYAS026 BİLGİ YÖNETİMİ Seçmeli 1 2 0 3
BYAS210 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
ISYS001 ERGONOMİ Seçmeli 1 2 0 3
ISYS011 FİNANSAL YATIRIM ARAÇLARI Seçmeli 1 2 0 3
ISYS014 E-TİCARET Seçmeli 1 2 0 3
ISYS037 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 1 2 0 3
OSPS014 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr