Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Biyosistem Mühendisliği
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Biyosistem Mühendisliği Lisans Programı ağırlıklı olarak ABD´de geliştirilmiş ve eğitim vermeye başlamıştır. Ayrıca, ABD dışında Kanada ve Avustralya gibi eğitim sistemi daha çok ABD´ye benzeyen ülkelerde öne çıkmaktadır. Biyosistem Mühendisliği programına geçiş Avrupa´da daha yenidir. Buna rağmen, İrlanda (Dublin), Belçika (Leuven), İspanya (Barcelona-Katalunya) ve Slovenya (Maribor) Üniversitelerinde Biyosistem ve benzer mühendislikler adı altında eğitim verilmektedir. Ülkemizde ise, dünyadaki gelişmelere paralel olarak, önce "Tarımsal Mekanizasyon Kurulu", 2007 yılında Bursa da 2. Eğitim Çalıştayında, ABD ve AB ülkelerinde değişik isimler altında ziraat ve benzer mühendislik eğitimleri yapıldığını, bunlardan en uygun olanın "Biyosistem Mühendisliği" olduğunu, konularının ise Tarım Makinaları ile Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümlerinin konularını içerdiğini ve bu nedenle her iki bölümün içerisinde yer alacağı ve uluslararası düzeyde akredite olabilecek bir "Biyosistem Mühendisliği" programının açılması gerektiğine karar vermiştir. Daha sonra, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölüm Başkanları 2007´de Ankara´da yaptıkları toplantıda, ülkemizde Ziraat Fakültelerinin yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünün Tarım Makinaları Bölümü ile birlikte "Biyosistem Mühendisliği" Lisans Programı açabileceğine karar almışlardır. Bu tarihi kararlardan sonra Uludağ Üniversitesi başta olmak üzere Kahramanmaraş Sütçü İmam, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitelerinin ilgili bölümleri 2009 yılında "Biyosistem Mühendisliği Bölümü"nü kurmuşlar ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başlamışlardır. Daha sonra, Namık Kemal (Tekirdağ), Yüzüncü Yıl (Van), Bozok (Yozgat), Mustafa Kemal (Hatay), Erciyes (Kayseri), Bingöl (Bingöl), Adıyaman (Adıyaman), Niğde (Niğde) ve Uluslarası Kıbrıs (Lefkoşa-KKTC) Üniversiteleri aynı bölümü açmışlardır.
2
Verilen Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Biyosistem Mühendisiliği alanında 140 kredilik ( 240 ECTS) birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Biyosistem Mühendisiliği alanında Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından yeterli puanı almış olması gerekir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Biyosistem Mühendisliği alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 140 kredi ve 240 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlaması ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması, 45 iş günü mesleki stajı ve bitirme tezini başarıyla tamamlaması gerekir.
7
Program Profili
Programın amacı, güncel gelişme ve gereksinimlere bağlı olarak Biyosistem Mühendisliği ile ilgili bağımsız araştırma yapabilen ve bilgisayar ile bilgi teknolojilerini kullanabilen, grup çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen, tasarım bilgisine ve deneyimine sahip olan, problemlerin tanımlanması, detaylandırılması ve çeşitli bilgi esaslarına göre olası çözümler geliştirebilen, belli konularda bilgiye ulaşan, bu bilgileri derleme ve derlediği bilgileri bir topluluk önünde sunabilme becerisine sahip gerek yurt içinde gerekse yurtdışında hizmette bulunacak, mühendisler yetiştirmektir.
Programın eğitim süresi, bir yıl İngilizce hazırlık sınıfı dahil olmak üzere toplam beş yıldır. Program, Uludağ Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine (özellikle seçmeli dersler için Madde 21 b bendi; seçmeli dersler dört yıllık lisans programındaki toplam kredinin en az % 25´i, en fazla % 40´ı olmak zorunda), ABET Kriterlerine (programın en az % 25 Temel Bilim ve Matematik, % 37,5 Mühendislik Dersleri içermesi) uymaktadır.
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisini kazanma
2. Biyosistem mühendisliği alanında deney tasarlayıp yürütebilme ve verileri analiz edip yorumlayabilme becerisi kazanma
3. Gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, bileşeni veya prosesi ekonomik, çevresel, etik ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme becerisi kazanma
4. Disiplinler arası bir takım çalışması yürütebilme becerisi kazanma
5. Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme becerisi kazanma
6. Mesleki ve etik (ahlaki) sorumlulukları kavrayabilme
7. Etkin iletişim kurabilme becerisi kazanma
8. Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkilerini anlama ve doğru bir biçimde yorumlama
9. Biyosistem Mühendisliği konularındaki gelişmeleri izlemek için yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olma
10. Çağdaş ve güncel konuları izleyebilme ve öğrenebilme
11. Biyosistem Mühendisliği uygulamalarında; modern mühendislik araç-gereçlerini ve tekniklerini kullanabilme becerisi kazanma
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Biyosistem mühendisliği alanında deney tasarlayıp yürütebilme ve verileri analiz edip yorumlayabilme becerisi kazanma
 • Gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, bileşeni veya prosesi ekonomik, çevresel, etik ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme becerisi kazanma
 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisini kazanma
 • Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkilerini anlama ve doğru bir biçimde yorumlama
 • Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme becerisi kazanma
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Biyosistem mühendisliği alanında deney tasarlayıp yürütebilme ve verileri analiz edip yorumlayabilme becerisi kazanma
 • Çağdaş ve güncel konuları izleyebilme ve öğrenebilme
 • Gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, bileşeni veya prosesi ekonomik, çevresel, etik ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme becerisi kazanma
 • Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisini kazanma
 • Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkilerini anlama ve doğru bir biçimde yorumlama
 • Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme becerisi kazanma
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, bileşeni veya prosesi ekonomik, çevresel, etik ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme becerisi kazanma
 • Mesleki ve etik (ahlaki) sorumlulukları kavrayabilme
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Biyosistem mühendisliği alanında deney tasarlayıp yürütebilme ve verileri analiz edip yorumlayabilme becerisi kazanma
 • Disiplinler arası bir takım çalışması yürütebilme becerisi kazanma
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Biyosistem Mühendisliği uygulamalarında; modern mühendislik araç-gereçlerini ve tekniklerini kullanabilme becerisi kazanma
 • Disiplinler arası bir takım çalışması yürütebilme becerisi kazanma
 • Etkin iletişim kurabilme becerisi kazanma
Öğrenme Yetkinliği
 • Biyosistem Mühendisliği konularındaki gelişmeleri izlemek için yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olma
 • Çağdaş ve güncel konuları izleyebilme ve öğrenebilme
 • Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkilerini anlama ve doğru bir biçimde yorumlama
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Biyosistem mühendisliği alanında deney tasarlayıp yürütebilme ve verileri analiz edip yorumlayabilme becerisi kazanma 1,2 1,2,3
Gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, bileşeni veya prosesi ekonomik, çevresel, etik ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme becerisi kazanma 1,2 1,2,3
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisini kazanma 1,2 1
Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkilerini anlama ve doğru bir biçimde yorumlama 1,2 1,2,3
Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme becerisi kazanma 1,2 1,2,3
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.
2- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler.
2-Elde ettiği verileri yorumlar ve değerlendirir.
3-Sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Biyosistem mühendisliği alanında deney tasarlayıp yürütebilme ve verileri analiz edip yorumlayabilme becerisi kazanma 1 1,3
Çağdaş ve güncel konuları izleyebilme ve öğrenebilme 1 1,2
Gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, bileşeni veya prosesi ekonomik, çevresel, etik ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme becerisi kazanma 1 1
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisini kazanma 1 1
Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkilerini anlama ve doğru bir biçimde yorumlama 1
Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme becerisi kazanma 1 1,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Tarım, Orman ve Su Ürünleri alanlarıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2-Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği ve güncelliğini değerlendirme ve bilgi üretme yöntemleri bilgisine sahiptir.
3-Ekosistem, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kaynak yönetimi, kırsal kalkınma, tasarım, planlama ve teknoloji kullanımına yönelik bilgileri tanır.
4-Alanı ile ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
5-Gıda, yenilenebilir enerji/ biyo enerji, hammadde üretimi ve/veya işleme süreçleri hakkında bilgi sahibidir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Biyosistem mühendisliği alanında deney tasarlayıp yürütebilme ve verileri analiz edip yorumlayabilme becerisi kazanma 1
Gereksinimleri karşılamak için bir sistemi, bileşeni veya prosesi ekonomik, çevresel, etik ve sürdürebilirlik gibi gerçekçi kısıtlara göre tasarlayabilme becerisi kazanma 1,2 1
Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisini kazanma 1
Mesleki ve etik (ahlaki) sorumlulukları kavrayabilme 1,2 2,3,4
Mühendislik problemlerini tanımlayabilme, formüle edebilme ve çözebilme becerisi kazanma 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Çevresel, teknik, teknolojik ve ekonomik yönleri dikkate alarak tarım, orman ve su ürünleri alanlarında plan ve proje hazırlar, uygular, yönetir ve izler.
2-Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
3-Alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır.
4-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Biyosistem mühendisliği alanında deney tasarlayıp yürütebilme ve verileri analiz edip yorumlayabilme becerisi kazanma 1,2,3 1,2,3
Disiplinler arası bir takım çalışması yürütebilme becerisi kazanma 1,2,3 2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

1-Alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.
2-Uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3-Sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
4-Disiplinler arası çalışma yapar.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Biyosistem Mühendisliği uygulamalarında; modern mühendislik araç-gereçlerini ve tekniklerini kullanabilme becerisi kazanma 1,2,3,4,5 7
Çağdaş ve güncel konuları izleyebilme ve öğrenebilme 1
Disiplinler arası bir takım çalışması yürütebilme becerisi kazanma 1,2,3,4,5 3,4
Etkin iletişim kurabilme becerisi kazanma 1,2,3,4,5 3,4,5,6
Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkilerini anlama ve doğru bir biçimde yorumlama 2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
4- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
5- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Toplumun ve dünyanın gündemindeki olaylara/gelişmelere duyarlıdır ve bu gelişmeleri izler.
2-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje üretir ve uygular.
3-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir. Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır, toplumun bilinçlenmesine katkıda bulunur.
4-Düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini verilerle destekler, uzman olan veya olmayan kişilerle paylaşır.
5-Farklı kültürlerde yaşar ve sosyal yaşama uyum sağlar.
6-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
7-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Biyosistem Mühendisliği konularındaki gelişmeleri izlemek için yaşam boyu öğrenme becerisine sahip olma 1,2,3 1
Çağdaş ve güncel konuları izleyebilme ve öğrenebilme 1,2,3 1
Mühendislik çözümlerinin evrensel ve toplumsal bağlamda etkilerini anlama ve doğru bir biçimde yorumlama 1,2,3 2,3,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
2- Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

1-Alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
2-Sorgular ve araştırır.
3-Bilgiye ulaşır, analitik düşünür ve tasarım yapar.
4-Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Biyosistem Mühendisleri, daha önce Ziraat Mühendisliği Programı altında alt programlar biçiminde eğitim vermekte olan Tarımsal Yapılar ve Sulama ile Tarım Makinaları Alt Programlarının içinde yer aldığı bir bölümden (Biyosistem Mühendisliği Bölümü) mezun olacaklarından, Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzüğün üçüncü bölümünde yer alan Lisans ve Uzmanlık Alanlarına Göre Görev ve Yetkilerin (Sulama-Drenaj, Tarımsal Yapılar, Tarım Alet ve Makinaları) tamamından yararlanacaklardır. Buna göre, Biyosistem Mühendisleri sulama suyu ihtiyacı saniyede 500 litreye kadar olan sulama tesisleri, sulama suyu ve hayvan içmesuyu sağlamak için yapılacak göletleri, drenaj, toprak erozyonunu önleyici toprak ve su muhafaza edici tesisleri, tarımsal yapılarla ilgili araştırma, etüd, plan, proje uygulama ve kontrol hizmetlerini yapmaya; sulama tesislerinde suyun tarımda kullanılmasıyla ilgili arazi tesviyesi, tarla başı kanalları, tarla grup yolları, tarla içi sulama ve drenaj tesisleri, arazi ıslahı, toplulaştırması, dağıtımı ve benzeri toprak ve su kullanımını geliştirme projeleri, toprak su bitki ilişkileri etüdleri, fizibilite, planlama, projelendirme uygulama ve kontrolü yapmaya; tarım alet ve makinelerinin tasarımlarını yapmaya, projelerini hazırlamaya ve imzalamaya, tarım alet ve makinelerinin imalatı, pazarlanması, ithal ve ihracı için gerekli belge veya ruhsatlandırma işlemleriyle ilgili inceleme, deneme ve analizleri yapmaya yetkili olacaklardır. Bölümden mezun olan Biyosistem Mühendisleri, yukarıda belirtilen çalışma konuları ile ilgili olarak; Kamu kuruluşları (İl Özel İdareleri, Gıda-Tarım ve Hayvancılık, Çevre ve Şehircilik, Orman ve Su İşleri Bakanlıkları, Belediyeler, DSİ, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu vb.), Arazi Toplulaştırması Müteahhitlik Firmaları, Üniversiteler (Öğretim elemanı olarak), Tarım Makineleri Sanayi, Traktör Sanayi, Tarımsal Danışmanlık Kuruluşları,Tarıma Dayalı Kooperatifler, Kamu ve Özel Bankalar, Tarım Makineleri Müteahhitlik Kuruluşları, Sulama Birlikleri, Sulama-Drenaj Müteahhitlik Firmaları, Özel Mühendislik ve Danışmanlık Büroları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Tarımsal Yapılarla İlgili Müteahhitlik Firmaları, Tarıma Dayalı Uluslararası Şirketler, Hayvancılığa Dayalı Makine Sanayi, Gıda Makineleri Sanayi, Büyük Tarımsal İşletmeler´de istihdam edileceklerdir.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde Yabancı Dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarında öğrenim görebilirler.
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
BUÜ senato kararı ile alınan Önlisans ve Lisans Ogretim Yönetmeliğinin 32.maddesi gereği uygulanır.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (240 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve bitirme tezini başarıyla tamamlamak gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Prof. Dr. Ali Osman Demir (Program Başkanı)
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü 16059 BURSA
Tel: 0-224-2941616
Fax: 0-224-4428775
E-posta: aodemir@uludag.edu.tr
Prof. Dr. İsmail Filya (Bologna Koordinatörü)
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi 16059 BURSA
Tel: 0-224-2941407
Fax: 0-224-2941402
Prof. Dr. Ali Osman Demir (Program Başkanı)
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü 16059 BURSA
Tel: 0-224-2941616
Fax: 0-224-4428775
E-posta: aodemir@uludag.edu.tr
Prof. Dr. İsmail Filya (Bologna Koordinatörü)
Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi 16059 BURSA
Tel: 0-224-2941407
Fax: 0-224-2941402
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Bölümümüzde, 13 Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi ve 8 Araştırma Görevlisi tam zamanlı olarak istihdam edilmektedir. Fakültemize ait 18 adet derslik, 2 adet bilgisayar laboratuarı ve 1 adet çizim salonu bulunmaktadır. Bölümümüze ait 8 adet laboratuar, 1 adet proje dershanesi ve 1 adet atölye bulunmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM1501 METEOROLOJİ Zorunlu 2 0 0 3
BYL1101 GENEL BİYOLOJİ Zorunlu 3 0 0 5
FZK1071 TEMEL FİZİK I Zorunlu 3 0 2 5
KMY1079 GENEL KİMYA Zorunlu 3 0 0 3
MAT1071 MATEMATİK I Zorunlu 3 2 0 6
OTP1003 LABORATUVAR GÜVENLİĞİ Zorunlu 1 0 0 2
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM1502 ÖLÇME BİLGİSİ Zorunlu 1 2 0 4
BSM1506 STATİK Zorunlu 1 2 0 3
BSM1508 STATICS Zorunlu 1 2 0 3
BSM1802 TEKNİK RESİM Zorunlu 1 2 0 4
FZK1072 TEMEL FİZİK II Zorunlu 3 0 2 4
MAT1072 MATEMATİK II Zorunlu 3 2 0 6
TEK1702 EKONOMİ Zorunlu 2 0 0 3
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 33
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM2501 MUKAVEMET Zorunlu 1 2 0 4
BSM2503-Z STRENGTH OF MATERIALS Zorunlu 1 2 0 4
BSM2807 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Zorunlu 1 2 0 4
BSM2813 BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE TERMODİNAMİK Zorunlu 3 0 0 6
BSM2815 BİYOLOJİK MALZEMENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Zorunlu 1 2 0 4
ISG201 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I Zorunlu 2 0 0 2
MAT2083 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Zorunlu 3 2 0 6
TPR2901 TOPRAK BİLGİSİ Zorunlu 2 0 0 4
Toplam 34
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM2506-Z BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Zorunlu 1 2 0 4
BSM2508-Z BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Zorunlu 1 2 0 4
BSM2804 DİNAMİK Zorunlu 2 0 0 3
BSM2806 ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİN TEMELLERİ Zorunlu 1 2 0 4
BSM2810-Z DYNAMICS Zorunlu 2 0 0 3
ISG202-Z İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ II Zorunlu 2 0 0 2
MAT2078 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ Zorunlu 4 0 0 6
STAJ-1 STAJ I Zorunlu 0 0 0 6
TPR1902 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Zorunlu 2 0 0 3
ZOO2404 İSTATİSTİK Zorunlu 2 2 0 4
Toplam 39
5. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM3513-Z HİDROLOJİ Zorunlu 1 2 0 3
BSM3515-Z SULAMA MÜHENDİSLİĞİNİN TEMEL İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 3
BSM3525-Z BETONARME Zorunlu 1 2 0 3
BSM3529 MESLEKİ UYGULAMA I Zorunlu 0 4 0 2
BSM3537-Z REINFORCED CONCRETE Zorunlu 1 2 0 3
BSM3807-Z MAKİNA ELEMANLARI Zorunlu 1 2 0 3
BSM3817SİL TARIM MAKİNALARI PRENSİPLERİ-I Zorunlu 1 2 0 3
BSM3817-Z TARIM MAKİNALARI PRENSİPLERİ I Zorunlu 1 2 0 4
BSM3819-Z ÖLÇME-VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME Zorunlu 1 2 0 3
BSM3827-Z PRINCIPLES OF AGRICULTURAL MACHINES I Zorunlu 1 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. -1
Toplam 30
6. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM3510-Z BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI Zorunlu 1 2 0 3
BSM3514-Z ZEMİN MEKANİĞİ Zorunlu 1 2 0 3
BSM3516-Z TARIMSAL İNŞAAT Zorunlu 1 2 0 3
BSM3528 MESLEKİ UYGULAMA II Zorunlu 0 4 0 2
BSM3534-Z AGRICULTURAL STRUCTURES Zorunlu 1 2 0 3
BSM3824-Z TARIM MAKİNALARI PRENSİPLERİ-2 Zorunlu 2 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
7. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM4507-Z ARAZİ TOPLULAŞTIRMA PROJELEMESİ Zorunlu 2 2 0 2
BSM4511-Z TASARIM-PROJE I Zorunlu 1 2 0 3
BSM4517-Z BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİNİN TASARIMI Zorunlu 1 2 0 2
BSM4519 TARIMSAL YAPILARIN TASARIMI Zorunlu 1 2 0 3
BSM4519 TARIMSAL YAPILAR Zorunlu 1 2 0 3
BSM4803-Z TARIM TRAKTORLERI Zorunlu 1 2 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 15
Toplam 30
8. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM4522 TASARIM-PROJE II Zorunlu 0 6 0 5
BSM4808-Z SULAMA MAKİNALARI Zorunlu 1 2 0 2
BSM4812 İÇSEL TARIM MEKANİZASYONU Zorunlu 1 2 0 2
BSM4832-Z IRRIGATION MACHINES Zorunlu 1 2 0 2
STJ2 STAJ-2 (BÖLÜME YÖNELİK STAJ) Zorunlu 0 0 0 6
Seçmeli dersler için tıklayınız. 13
Toplam 30
5. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM3501-S KIRSAL YERLEŞİM PLANLAMASI Seçmeli 2 0 0 3
BSM3505 ARAZİ VE SU KAYNAKLARININ PLANLAMASINDA BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM Seçmeli 1 2 0 3
BSM3507-S HİDROLİK Seçmeli 1 2 0 3
BSM3517-S TARIMSAL YAPI MALZEMELERİ Seçmeli 2 0 0 3
BSM3519-S GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİNİN TARIMSAL UYGULAMALARI Seçmeli 1 2 0 3
BSM3521-S TARIMSAL YAPI SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
BSM3523-S YAPI STATİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
BSM3527-S TARIM TEKNOLOJİLERİNDE ERGONOMİ Seçmeli 2 0 0 3
BSM3543-S BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 2 0 0 3
BSM3813-S MEKANİZMA TEKNİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
BSM3821-S MAKİNE MALZEME BİLGİSİ Seçmeli 2 0 0 3
SİLBAH3101 PEYZAJ TASARIMI Seçmeli 1 2 0 3
SİLBAH3119 ORGANİK TARIM Seçmeli 2 0 0 3
SİLTEK3713 TARIM SİGORTALARI Seçmeli 2 0 0 3
6. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM3506-S KIRSAL YOLLAR Seçmeli 2 0 0 3
BSM3508-S ARAZİ MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ Seçmeli 1 2 0 3
BSM3508SİL MÜHENDİSLİK ÖLÇMELERİ Seçmeli 1 2 0 3
BSM3512-S SU HASADI TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
BSM3518 YÜZEY SULAMA SİSTEMLERİNİN TASARIMI Seçmeli 1 2 0 3
BSM3520-S AHŞAP VE ÇELİK YAPILAR Seçmeli 2 0 0 3
BSM3522 HAYVAN BARINAKLARINDA ÇEVRESEL TASARIM Seçmeli 1 2 0 3
BSM3524-S BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİNDE KURAMSAL TASARIM VE MODELLEME Seçmeli 2 0 0 3
BSM3526-S SULAMA SUYU KALİTESİ Seçmeli 1 2 0 3
BSM3538-S TARIMSAL YAPILARDA TASARIM TEKNİKLERİ II Seçmeli 1 2 0 3
BSM3540-S TARIM MAKİNELERİNDE GÜÇ HİDROLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
BSM3542-S ÜRÜN İŞLEME TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
BSM3802 ISI TRANSFERİ Seçmeli 2 0 0 3
BSM3816 İMALAT YÖNTEMLERİ VE TAKIM TEZGAHLARI Seçmeli 1 2 0 3
BSM3818-S MAKİNE DİNAMİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
BSM3822-S SAYISAL ANALİZ Seçmeli 2 0 0 3
SİLTEK2702 TARIM EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
SİLTEK4708 TARIMSAL KIYMET TAKDİRİ Seçmeli 2 0 0 3
SİLTPR4902 TOPRAK ETÜD VE HARİTALAMAYA GİRİŞ Seçmeli 2 0 0 3
7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM4513-S SULAMA VE ÇEVRE Seçmeli 2 0 0 3
BSM4515-S TERMİK MOTORLAR Seçmeli 1 2 0 3
BSM4521-S SULAMA İLETİM VE KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI Seçmeli 1 2 0 3
BSM4523-S SERA TASARIMI Seçmeli 1 2 0 3
BSM4525-S ÜRÜN DEPOLAMA YAPILARININ TASARIMI Seçmeli 1 2 0 3
BSM4527-S GÖLETLERİN PROJELENDİRİLMESİ Seçmeli 1 2 0 3
BSM4529-S ARAŞTIRMA VE İNCELEME TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
BSM4531-S TOPRAK VE SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ Seçmeli 1 2 0 3
BSM4533-S TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE AR-GE İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 3
BSM4535-S HİDROLİK VE BİYOKÜTLE ENERJİSİNİN TARIMSAL UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
BSM4545-S TARIMSAL ATIK YÖNETİMİ VE BİYOPROSESİ Seçmeli 1 2 0 3
BSM4813-S TARIMSAL ELEKTRİFİKASYON Seçmeli 1 2 0 3
BSM4821-S ARAZİ TESVİYE MAKİNLARI Seçmeli 2 0 0 3
BSM4823-S FABRİKA ORGANİZASYONU Seçmeli 2 0 0 3
SİLTEK4741 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 2 0 0 3
SİLTPR4913 UZAKTAN ALGILAMA VE TARIMSAL UYGULAMALARI Seçmeli 1 2 0 3
GSD4247-SS TARIMSAL UYGULAMALARDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Seçmeli 3 0 0 3
TEK4723-SS TÜRKİYENİN KIRSAL KÜLTÜRÜ Seçmeli 3 0 0 3
TEK4725-SS BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE RAPOR YAZIMI Seçmeli 3 0 0 3
TEK4727-SS TARIMDA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Seçmeli 3 0 0 3
8. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM4508-S SU KAYNAKLARININ PLANLANMASI Seçmeli 2 0 0 3
BSM4516-S PEYZAJ SULAMASI Seçmeli 1 2 0 3
BSM4518-S SULAMA İŞLETME VE YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
BSM4526 TARIMSAL PROJELERDE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ Seçmeli 2 0 0 3
BSM4528-S BARINAK İÇ ORTAM HAVA KALİTESİ Seçmeli 1 2 0 3
BSM4530-S DRENAJ SİSTEMLERİNİN TASARIMI Seçmeli 1 2 0 3
BSM4532-S YAZILI VE SÖZLÜ SUNUŞ TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
BSM4534-S TARIM TEKNOLOJİLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
BSM4542-S TARIMSAL YAPI PROJELERİNİN YÖNETİMİ Seçmeli 2 0 0 3
BSM4550-S SULAMA VE DRENAJ SİSTEMLERİNDE OTOMASYON Seçmeli 1 2 0 3
BSM4810-S TARIM MAKİNALARI İŞLETMECİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
BSM4814-S TARIM MAKİNALARI DENEY METODLARI Seçmeli 2 0 0 3
BSM4816-S KURUTMA İLKELERİ Seçmeli 2 0 0 3
BSM4818 HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ Seçmeli 2 0 0 3
BSM4820-S SOĞUTMA MAKİNALARI Seçmeli 2 0 0 3
BSM4830SİL TARIM MAKİNALARINDA ROBOT UYGULAMALARI Seçmeli 2 0 0 3
SİLTPR3920 KOMPOST YAPIM TEKNİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
GSD4258-SS GELENEKSEL GIDALAR Seçmeli 3 0 0 3
TEK4724-SS TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ PAZARLAMA STRATEJİLERİ Seçmeli 3 0 0 3
TEK4726-SS TARIM VE GIDA SEKTÖRÜNDE REKLAMCILIK Seçmeli 3 0 0 3
TEK4728-SS TARIM VE HALKLA İLİŞKİLER Seçmeli 3 0 0 3
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr