Geri Dön Türkçe English Ders Planı Program Yeterlilikleri Ders Planı Rapor
Süt ve Ürünleri Teknolojisi
Genel Tanıtım
1
Programın Kısa Geçmişi
Karacabey Meslek Yüksekokulu Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında açılmış 2006 yılına kadar eğitime devam etmiştir. Daha sonra 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılına kadar Gıda Teknolojisi programı altında Süt ve Süt Ürünleri Opsiyonu olarak eğitim vermiştir. Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programında, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren İKMEP´e uyumlu ders planları uygulanmaya başlanmıştır.
2
Verilen Derece
Bu program, Gıda İşleme Bölümü- Süt ve Ürünleri Teknolojisi alanında 120 AKTS kredilik ve 2 yıllık ön lisans sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Süt ve Ürünleri Teknolojisi alanında Ön Lisans derecesine sahip olunur.
3
Derecenin Düzeyi
Ön Lisans
4
Kabul ve Kayıt Koşulları
Adayların Lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve Üniversite Öğrenci Seçme Sınavından YGS 2 puan türünden yeterli puanı almış olması gerekmektedir veya sınavsız geçiş hakkı ile meslek liselerinin ilgili bölümlerinden geçiş yapılabilmektedir.
5
Önceki Öğrenmenin Tanınması
“Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
6
Yeterlilik Koşulları ve Kuralları
Süt ve Ürünleri Teknolojisi programından ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.
7
Program Profili
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programın amacı, sütün işlenmesi, kimyasal ve mikrobiyolojik kalite kontrolü, süt ürünlerinin muhafazası ve pazarlanması, gıda güvenliği ve gıda mevzuatı hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip, bu bilgi birikimi ile Süt Sanayiinde üretim ve kalite kontrol laboratuvarlarında -Süt Teknikeri- ünvanı ile çalışabilecek insan gücünü yetiştirmektir
8
Program Yeterlilikleri & Sınıflandırılmış & Karşılaştırılmalı
1. Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak
2. Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
3. Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak.
4. Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
5. Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak
6. Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak
7. Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak
8. Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak.
9. Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
10. Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
11. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
12. Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 • Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak
 • Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
 • Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak
 • Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
 • Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
 • Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak
 • Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek
 • Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak.
 • Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
 • Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
 • Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 • Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak
 • Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak.
 • Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak
 • Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak
 • Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek
 • Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
 • Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 • Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak
 • Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
 • Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek
 • Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
 • Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak
 • Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak
 • Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak.
 • Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
 • Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
 • Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
 • Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak
 • Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
 • Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak
 • Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
 • Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak
 • Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak
 • Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak.
 • Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak.
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 • Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak
 • Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
 • Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak
 • Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
 • Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak.
 • Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak
 • Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek
 • Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak.
Öğrenme Yetkinliği
 • Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak
 • Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak
 • Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek
 • Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak
 • Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak
 • Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak.
 • Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak
 • Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak
 • Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak
 • Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak
 • Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak.
BECERİ Bilişsel - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek 1,2
Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak. 1,2 1
Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak 1,2 1
Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak 1,2 1
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak 1,2 1
Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak 1,2 1
Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak 1,2 1
Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak 1,2 1
Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak 1,2 1
Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak 1,2 1
Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak. 1,2 1
Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak 1,2 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma.
2- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

1-Temel mühendislik bakış açısı ile alanında tanımlanan mühendislik problemlerini kavrar ve çözümlerini yapar.
2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
3-Teknik resim yapar.
4-Algoritmik düşünür.
5-Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney yapma, veri toplama, toplanan verilerin sunumu ve temel yorumunu yapar.
BİLGİ Kuramsal - Uygulamalı
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak 1 2
Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak. 1 1,2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak 1 2
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek 1
Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak 1 1,2
Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak 1 1,2
Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak. 1, 1,2
Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak 1 2
Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak 1 1,2
Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak 1 1,2
Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak 1 1,2
Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak 1 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

1-Matematik, fen bilimleri ve bu alanların temel mühendislik bilimlerine uygulanması konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir.
2-Temel mühendislik bölümleriyle ilgili temel kavramlara sahiptir.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak 1 1,2
Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak 1 1,2,3
Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak 1,2 2,3,4
Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak 1 1,2,3
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek 1
Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak 1 1,2,3,4
Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak 1 1,2,3
Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak. 1 1,2,3
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak 1 1
Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak 1 1,3
Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak. 1 3
Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak 1 1
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma.
2- Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.

1-Mühendislik uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahiptir.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak 1,3 1
Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak 1,2 1
Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak 1 1,2
Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak. 1,2,3 1,2
Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak 1,2 1
Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak 1,2 1,2
Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak. 1,2 1,2
Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak 1
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak 1,3 1
Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak 1,2 1,2
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek 1 2
Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak 1,2,3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
2- Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
3- Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme.

1-Mühendislik takımlarında veya bireysel çalışır.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak 1 1,2
Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak 1,2 1,2,4
Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak 1 1,2,4
Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak. 1,2 1,2,4
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek 1 1
Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak. 1,2 1,2,4
Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak 1,2,4 1,2,4
Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak 1,2 1,2
Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak 1,2 1,2,4
Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak 1,2 1,2,4
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak 1,4 1,2,4
Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak 1,2,4 1,2,4
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme.
2- Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
3- Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
4- Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2-Teknik resim kullanarak teknik iletişim kurar.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Öğrenme Yetkinliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Süt ve ürünleri üretim tekniklerini bilgi ve uygulama becerisine sahip olmak 1,2 1,2
Süt endüstrisinde kullanılan makineler hakkında bilgi birikimine ve beceriye sahip olmak 1 1,2
Alanı ile ilgili bilgisayar programlarını çalıştırabilme, kayıt ve dokümantasyonu yapabilme yeteneği kazanmak 1 2
Mesleki ve toplumsal etik değerlere sahip olmak 1 1
Süt ve Ürünlerinin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerini yapabilme ve sonuçları yorumlamak. 1,2 1,2
Süt işletmelerinde temel teknolojik işlemleri yürütebilecek bilgi ve pratiğe sahip olmak 1,2 1,2
Süt Ürünleri Kalite kontrol laboratuvarı cihazlarını kullanmak. 1 1,2
Süt ürünleri üretiminin hijyen-sanitasyon standartlarına, mevzuata ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayacak bilgi ve beceriye sahip olmak 1 1,2
Yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin kullanabilmek 1 2
Araştırma yöntem ve tekniklerine hakim, bilişim teknolojilerini kullanan, teknolojik yenilikleri takip eden, organizasyon yeteneğine sahip olmak 1,3 1,2
Süt endüstrisinde kullanılan Kalite Yönetim Sistemlerini uygulamak 1,2,3 1,2
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme gayretine sahip olmak 1,3 1,2
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1- Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme.
2- Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme.
3- Yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma.

1-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olduğunu alanındaki mesleki ve akademik gelişmeleri izleyerek gösterir, kendini sürekli yeniler.
2-Bir mühendislik uygulaması için gerekli olan modern teknik gereç ve araçları ek teknik eğitim alarak kullanır.
9
Mezunların İstihdam Profilleri
Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı mezunları, kamuda (Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı´na bağlı kuruluşlarda, Hıfzısıhha Enstitüsü, Belediyeler, İl Sağlık Müdürlükleri vb.) özel sektörde ( Süt fabrikaları, mandıralar, süt ürünleri katkı maddeleri ve ambalaj üreticileri, yemek sanayiinde), özel laboratuvarlar ve bunların AR-GE ve kalite kontrol laboratuvarlarında -Süt Teknikeri- olarak çalışabilmektedirler.
10
Üst Derece Programlarına Geçiş
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM´nin düzenlediği DGS ( Dikey Geçiş Sınavı)´ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin -Gıda Mühendisliği, Kimya, Beslenme ve Diyetetik, Süt Teknolojisi Bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş
11
Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılırlar. DC ve DD notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.
12
Mezuniyet Koşulları
Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.
13
Çalışma Şekli
Tam Zamanlı
14
Adres İletişim Bilgileri
Program Başkanı
Öğr. Gör. Gamze DÜVEN
U.Ü Karacabey Meslek Yüksekokulu Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programı
16700/Karacabey/BURSA
Tel:0 224 294 62 26
e-mail: gamzeduven@uludag.edu.tr
15
Bölüm/Fakülte/Program Olanakları
Karacabey Meslek Yüksekokulu Süt ve Ürünleri Teknolojisi Programında Öğretim Görevlisi olmak üzere iki öğretim elemanı görev yapmaktadır. Süt işleme ve Kalite Kontrol laboratuvarında süt ve ürünleri üretim ve analizleri yaptırılarak, öğrencilerin teorik bilgilerinin uygulamaya geçirilmesi sağlanmaktadır .Ayrıca SÜTAŞ A.Ş ile yapılan eğitimde işbirliği protokolü çerçevesinde öğrenciler Sütaş Karacabey fabrikasında belirli koşulları sağladıklarında iş yeri eğitimi, staj, burs ve mezuniyet sonrası iş garantisi gibi imkanlara sahip olmaktadır. Bunun yanı sıra Papirüs Unlu Mamüller ile eğitimde iş birliği protokolü bulunmaktadır. Bu protokol ile belirli kriterleri sağlayan öğrenciler staj, iş yeri eğitimi gibi imkanlardan faydalanmakta, mezuniyet sonrası iş fırsatlarından yararlanmaktadır.
1. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GESZ007 LABORATUVAR TEKNİKLERİ I Zorunlu 2 2 0 5
GESZ101 TEMEL MATEMATİK Zorunlu 2 0 0 3
GESZ103 GENEL MİKROBİYOLOJİ Zorunlu 2 2 0 5
GESZ105 HİJYEN VE SANİTASYON Zorunlu 2 0 0 2
STUZ103 SÜT KİMYASI Zorunlu 2 0 0 3
STUZ105 SÜT İŞLETMELERİNDE TEMEL İŞLEMLER Zorunlu 2 0 0 3
STUZ107 ÇİĞ SÜT ANALİZLERİ Zorunlu 1 2 0 3
ATA101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Zorunlu 2 0 0 2
TUD101 TÜRK DİLİ I Zorunlu 2 0 0 2
YAD101 İNGİLİZCE I Zorunlu 2 0 0 2
Toplam 30
2. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GESZ006 İÇME SÜTÜ VE KONSANTRE SÜT ÜRÜNLERİ Zorunlu 2 2 0 3
STUS110 BESLENME İLKELERİ Zorunlu 2 0 0 3
STUZ104 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ I Zorunlu 2 2 0 5
STUZ106 SÜT MİKROBİYOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 4
ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Zorunlu 2 0 0 2
TUD102 TÜRK DİLİ II Zorunlu 2 0 0 2
YAD102 İNGİLİZCE II Zorunlu 2 0 0 2
Seçmeli dersler için tıklayınız. 9
Toplam 30
3. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GESZ001 PEYNİR TEKNOLOJİSİ Zorunlu 3 2 0 4
GESZ010 GIDA KATKI MADDELERİ Zorunlu 2 0 0 3
GESZ201 TEREYAĞ TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 3
KMYO01 STAJ I Zorunlu 0 0 0 4
STUZ205 FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ II Zorunlu 2 2 0 4
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
4. Yarıyıl Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GESZ003 DONDURMA TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 3
KMYO02 STAJ II Zorunlu 0 0 0 4
STUZ202 SÜT ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ Zorunlu 2 2 0 4
STUZ206 SÜT YAN ÜRÜNLERİ Zorunlu 2 0 0 4
STUZ224 YÖRESEL PEYNİR TEKNOLOJİSİ Zorunlu 2 2 0 3
Seçmeli dersler için tıklayınız. 12
Toplam 30
2. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GESS203 STARTER KÜLTÜR Seçmeli 1 2 0 3
OTPS003 İLK YARDIM Seçmeli 2 0 0 3
OTPS006 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS010 BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ Seçmeli 1 0 2 3
OTPS011 İŞLETME YÖNETİMİ I Seçmeli 1 2 0 3
STUS108 SÜT HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
3. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
BSM3533 HAYVAN BARINAKLARI Seçmeli 2 0 0 3
GESS005 GIDA ENDÜSTRİSİ MAKİNELERİ Seçmeli 2 0 0 3
GESS205 LABORATUVAR TEKNİĞİ II Seçmeli 1 2 0 3
GIDS235 GIDA İŞLETMECİLİĞİ VE PAZARLAMA Seçmeli 2 0 0 3
LVSS239 HAYVANSAL ÜRÜNLER TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS004 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS007 MESLEK ETİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS008 İSTATİSTİK Seçmeli 2 0 0 3
OTPS012 İŞLETME YÖNETİMİ II Seçmeli 2 0 0 3
STUS213 ÖZEL SÜT ÜRÜNLERİ Seçmeli 2 0 0 3
STUS215 İŞYERİ EĞİTİMİ I Seçmeli 0 16 0 12
STUS217 GIDA MEVZUATI Seçmeli 2 0 0 3
STUS231 SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI I Seçmeli 0 8 0 6
STUS233 SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI Seçmeli 2 0 0 3
4. Yarıyıl Seçmeli Dersleri
Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü T1 U2 L3 AKTS
GESS011 AMBALAJLAMA TEKNOLOJİSİ Seçmeli 2 0 0 3
GESS012 HAZIR YEMEK SİSTEMLERİ Seçmeli 2 0 0 3
GIDS112 ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ Seçmeli 1 2 0 3
GIDS114 DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
GIDS114 DUYUSAL ANALİZ TEKNİKLERİ Seçmeli 1 2 0 3
OTPS001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Seçmeli 2 0 0 3
OTPS002 ÇEVRE KORUMA Seçmeli 2 0 0 3
OTPS009 İLETİŞİM Seçmeli 2 0 0 3
OTPS013 GİRİŞİMCİLİK Seçmeli 2 0 0 3
STUS216 SÜT TESİSLERİNİN KURULUŞ VE ORGANİZASYONU Seçmeli 2 0 0 3
STUS218 İŞYERİ EĞİTİMİ II Seçmeli 0 16 0 12
STUS230 SÜT TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARI III Seçmeli 0 8 0 6
T1: Teori U2: Uygulama L3: Laboratuvar
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr