Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK POLİTİKASI
1 Dersin Adı: AVRUPA BİRLİĞİ GÜVENLİK POLİTİKASI
2 Dersin Kodu: ULI5108
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 4
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. KAMURAN REÇBER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Doç.Dr. Barış ÖZDAL
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Professor Kamuran REÇBER
e-mail: recber@uludag.edu.tr
Tel.: 0224 2941059
Address: Uludag University Faculty of Economics and Administrative Sciences Department of International Relations 16059 Gorukle-BURSA
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Bu derste, öğrencilerinin yüksek eğitimleri boyunca aldıkları-alacakları Avrupa Birliği (AB)’ne ilişkin derslere katkı sağlayacak biçimde spesifik olarak, AB’nin Ortak Dış Politika ve Güvenlik Politikası (ODGP) ile Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, öncelikle konuya teorik bir alt yapı oluşturmak için entegrasyon ve egemenlik teorileri çerçevesinde güvenlik, savunma, tehdit, risk, güvenlik algılaması, vb kavramlar irdelenerek, dönemler itibarıyla Dünyada ve Avrupa’da ki örgütlenme süreçlerinin tarihsel gelişimi aktarılacaktır. Teorik ve tarihsel arka planın aktarımın ardından da Avrupa Topluluklarının ve AB’nin kuruluşundan itibaren ODGP ile AGSP alanlarında; Avrupa Tek Senedi, Maastricht, Amsterdam, Nice ve Lizbon Anlaşmaları ile oluşturulan hukuksal mevzuat karşılaştırmalı olarak irdelenecektir. Dersin içeriği ile bağlantı olarak ayrıca, Türkiye’nin AB’ne üyelik süreci kapsamında ODGP ile AGSP’nın etkisi analiz edilecektir.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrencilerin; güvenlik, savunma, dış politika, tehdit, risk, güvenlik algılaması vb. temel kavramları doğru kullanabilmeleri.;
2 Yüksek lisans eğitimleri boyunca aldıkları-alacakları AB’ne ilişkin derslere katkı sağlayacak biçimde formasyonlarının ve altyapılarının oluşması.;
3 AB’nin ODGP ve AGSP oluşturma süreçlerini karşılaştırmalı olarak irdelemeleri ve bu bağlamda AB-Türkiye ilişkilerini tespit edebilmeleri;
4 Türkçe ve yabancı literatürdeki kaynakları okuyarak, ODGP ve AGSP’na ilişkin güncel gelişmeleri analitik olarak takip edebilmeleri.;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Temel Kavramların Açıklanması: Güvenlik, Savunma, Dış Politika, Risk, Tehdit, Tehlike, vb
2 Avrupa Örgütlenme Tarihi
3 Avrupa’da Egemenlik Kavramının Gelişimi
4 Avrupa’da Güvenlik ve Alanlarında İşbirliği Oluşturma Süreci
5 Avrupa’da Dış Politika Alanında İşbirliği Oluşturma Süreci
6 AB’nin Kuruluşu ve ODGP’nin Gelişimi
7 Amsterdam Andlaşması ve ODGP’nin Gelişimi
8 Nice Andlaşması ve ODGP’nin Gelişimi
9 Lizbon Andlaşması ve ODGP’nin Gelişimi
10 AGSP Bağlamında ABD –AB İlişkileri
11 AGSP Bağlamında NATO–AB İlişkileri I
12 AGSP Bağlamında Rusya Federasyonu–AB İlişkileri I
13 AGSP Bağlamında Türkiye–AB İlişkileri
14 AGSP’nda İlişkin Güncel Gelişmelerin Analizi
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Barış ÖZDAL, Mehmet GENÇ, Avrupa Güvenlik Ve Savunma Politikası’nın Türkiye – AB İlişkilerine Etkileri, Bursa: Alfa Akademi Basım Yayım, 1. Baskı: Şubat 2005. Barış ÖZDAL, " Türkiye – Avrupa Birliği İlişkilerinde Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası’nın Rolü”, Stratejik Araştırmalar Dergisi Genelkurmay ATASE ve Genelkurmay Denetleme Başkanlığı Yayınları, Yıl 3, Sayı: 5, Temmuz 2005, ss. 305-324. Barış ÖZDAL, “Lizbon Reform Andlaşması’nın Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası’na İlişkin Düzenlemelerinin Analizi”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Yıl 4, Sayı 7, Haziran 2008. ss. 125-161. Barış ÖZDAL, “Yugoslavya’nın Dağılma Süreci Çerçevesinde Avrupa Birliği’nin Balkanlar Politikası”, Rasim Özgür Dönmez, Gökhan Telatar (ed.), Küreselleşen Dünyada Avrupa Birliği: Entegrasyon, Kimlik ve Güvenlik, Ankara: Siyasal Kitabevi Yayınları, 2008, ss: 406-454.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 20 3 60
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 30 30
Toplam İş Yükü 118
Toplam İş Yükü / 30 saat 3,93
Dersin AKTS Kredisi 4
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 4 4 4 5 4 4 4 4 0 0
OK2 4 5 4 5 5 4 4 4 0 0
OK3 4 4 5 5 4 4 5 5 0 0
OK4 4 5 4 5 4 4 5 5 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr