Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLARIN BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜMÜ
1 Dersin Adı: ULUSLARARASI UYUŞMAZLIKLARIN BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜMÜ
2 Dersin Kodu: ULI6109
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Doktora
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. KAMURAN REÇBER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Prof.Dr. Kamuran REÇBER
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Prof.Dr. Kamuran REÇBER
e-mail: recber@uludag.edu.tr
Tel.: 0224 2941059
Adres: Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 16059 Görükle-BURSA
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Bu derste, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Doktora Programı öğrencilerine uluslararası hukuk süjeleri arasında meydana gelen uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözümü hakkında bilgililerin aktarılması amaçlanmaktadır.
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrenci, uluslararası hukuk açısından uluslararası uyuşmazlık kavramını öğrenir;
2 Öğrenci, uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde siyasi yöntemlerden görüşme hakkında bilgi edinir;
3 Öğrenci, uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde siyasi yöntemlerden dostça girişim hakkında bilgi edinir;
4 Öğrenci, uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde siyasi yöntemlerden uzlaştırıcılık konusunu öğrenir;
5 Öğrenci, uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde siyasi yöntemler soruşturma komisyonları hakkında bilgi edinir;
6 Öğrenci, uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde hukuki yöntemlerden tahkimi öğrenir;
7 Öğrenci, uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde hukuki yöntemlerden yargı hakkında bilgi edinir;
8 Öğrenci, uluslararası barış andlaşmaları konusunu öğrenir;
9 Öğrenci, BM barış gücü hakkında bilgi edinir;
10 Öğrenci, Ege adaları sorununu öğrenir;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Uluslararası Hukuk Açısından Uluslararası Uyuşmazlık Kavramı
2 Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Siyasi Yöntemler: Görüşme
3 Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Siyasi Yöntemler: Dostça Girişim
4 Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Siyasi Yöntemler: Arabuluculuk
5 Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Siyasi Yöntemler: Uzlaştırıcılık
6 Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Siyasi Yöntemler: Soruşturma Komisyonları
7 Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Hukuki Yöntemler: Tahkim
8 Uluslararası Uyuşmazlıkların Çözümünde Hukuki Yöntemler: Yargı
9 Kıbrıs Sorunu
10 Ege Adaları Sorunu
11 Karasuları Sorunu
12 Kıta sahanlığı Sorunu
13 Uluslararası Barış Andlaşmaları
14 BM Barış Gücü
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: 1. Enver BOZKURT, Birleşmiş Milletler Sisteminde Kuvvet Kullanımı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003. 2. Mehmet GENÇ, BM ve Uzmanlık Örgütleri Mevzuatı, Ezgi Kitapevi, I. Cilt, Bursa, 1999. 3. Mehmet GÖNLÜBOL, Milletlerarası Siyasi Teşkilatlanma, AÜSBF Yay., Ankara, 1975. 4. TÜTÜNCÜ/ŞİMŞEK vd., Milletlerarası Adalet Divanı Kararları, Beta, İstanbul, 2008. 5. Enver BOZKURT, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği Kapsamında Kıbrıs Sorunu, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2004.
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 25 2 50
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 15 15
Toplam İş Yükü 93
Toplam İş Yükü / 30 saat 3,1
Dersin AKTS Kredisi 3
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 4 5 4 4 4 4 5 5 0 0
OK2 4 3 4 4 3 3 3 4 0 0
OK3 4 4 3 3 3 4 4 4 0 0
OK4 3 3 4 4 4 5 4 3 0 0
OK5 3 3 3 4 5 5 4 4 0 0
OK6 5 4 5 4 4 4 3 4 0 0
OK7 4 3 4 4 5 4 4 4 0 0
OK8 5 4 4 4 3 4 3 4 0 0
OK9 4 3 4 4 4 4 4 4 0 0
OK10 4 4 3 3 4 5 5 4 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr