Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
TÜRKİYE’NİN BALKAN POLİTİKASI
1 Dersin Adı: TÜRKİYE’NİN BALKAN POLİTİKASI
2 Dersin Kodu: ULI6107
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Doktora
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu X
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. İbrahim Canbolat
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: X
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: icanbol@hotmail.com - 0224 2941060
Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü
16059 Görükle-BURSA
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Öğrencilerin, Balkanların siyasal ve etnik durumu; Balkanların güncel sorunları; Türklerin Balkanlar ile tarihsel ve kültürel bağı; Türkiye Cumhuriyeti’nin Balkan ülkeleriyle ilişkileri; Balkanlardaki Türkler ve sorunları; Balkanlara yönelik büyük güçlerin politikaları ve Balkan göçmenleri hakkında bilgiler edinmelerini sağlamak
20 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Balkanların siyasal ve etnik durumu analiz edebilmesi;
2 Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti için Balkanların önemini analiz edebilmesi;
3 Türkiye’nin Balkan politikasını değerlendirebilmesi;
4 Balkanlara yönelik büyük güçlerin politikaları ve sonuçlarına ilişkin düşünceler ileri sürebilmesi;
5 Balkanlardaki Türklerin ve Balkan göçmenlerinin Türk dış politikasına etkisini değerlendirebilmesi ;
6 Balkanlardaki Türkler ve sorunlarına ilişkin tartışmalarda katılabilmesi;
7 Balkanlardaki sorunları analiz edebilmesi;
8 Türkiye’nin Balkan politikası hakkında öngörüde bulunabilmesi;
21 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Balkanlarda siyasal ve etnik parçalanmışlığın analizi
2 Balkanlarda kimlik sorunu
3 Balkanlarda uluslaşma ve ulusal çıkar sorunu
4 Türklerin Balkanlar ile tarihsel ve kültürel bağı
5 Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında Balkan ülkeleriyle ilişkileri
6 Balkan Paktı girişimleri ve sonuçları
7 Balkanlara yönelik büyük güçlerin politikaları ve sonuçları
8 Türk-Yunan ilişkilerinde Batı Trakya sorunu
9 Bulgaristan Türkleri, ülkedeki etkileri ve sorunları
10 Balkan göçmenlerinin iç ve dış politikadaki rolü
11 Türkiye’nin Makedonya ile ilişkileri
12 Türkiye’nin Arnavutluk ile ilişkileri
13 Yugoslavya’nın dağılması ve sonrası
14 Türkiye’nin Bosna-Hersek ve Kosova ile ilişkileri
22 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Maria Todorova, Balkanları Tahayyül Etmek, İletişim Yay.,İstanbul François Georgeon,Paul Dumont, Osmanlı İmparatorluğu’nda Yaşamak,Çeviren Maide Selen, İletişimYay.,İstanbul 2000 İbrahim S.Canbolat, Savaş ve Barış Arasında Dünya, Alfa Yayınları, İstanbul 2003 Güncel okuma metinleri
23 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 100
Toplam 1 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 0
Finalin BAşarıya Oranı 100
Toplam 100
Açıklama
24 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 25 25
Toplam İş Yükü 95
Toplam İş Yükü / 30 saat 3,17
Dersin AKTS Kredisi 3
25 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 3 3 5 0 0 0 0 4 0 0
OK2 4 4 0 4 0 0 0 4 4 0
OK3 5 0 0 4 0 0 0 0 4 0
OK4 0 0 0 0 4 0 0 0 3 0
OK5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4
OK6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4
OK7 3 4 0 3 0 5 0 0 4 0
OK8 0 0 0 3 0 0 0 5 3 3
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr