Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
MATEMATİK TARİHİ
1 Dersin Adı: MATEMATİK TARİHİ
2 Dersin Kodu: MAT3036
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 3
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 6
7 Dersin AKTS Kredisi: 5
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. BASRİ ÇELİK
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: basri@uludag.edu.tr
0224.2941762
18 Dersin Web Adresi: http://homepage.uludag.edu.tr/~basri/ders/mattar.htm
19 Dersin Amacı Matematik tarihinde yer alan önemli olayları ve kişileri tanıtmak.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı:
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Matematik ve tarihi ile ilgili temel kavramlara hâkim olur.;
2 Rakamların ve sayıların tarihi gelişimini öğrenir.;
3 Rhind ve Moskow Papirüslerinin içeriklerini öğrenip matematik tarihi açısından önemimi kavrar.;
4 Pi sayısının tarihi gelişimini öğrenir.;
5 Hint matematikçisi Aryabhata ve eserini tanır ve matematiğe katkılarını bilir.;
6 Diyophant, Öklid ve Pisagor hakkında kapsamlı bilgiler öğrenir ve Pisagor dönemini tanır.;
7 İbn-i Türk’ün ikinci derece denklemlerin çözümüne yaklaşımını öğrenir.;
8 Harezmî’nin hayatını, Ömer Hayyam’ın matematik ile ilgili çalışmalarını öğrenir.;
9 Kümeler teorisinin tarihçesini öğrenir.;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Dersin tanıtımı.
2 Matematik nedir? Matematik tarihi nedir?
3 Rakamları ve sayıların tarihi gelişimi.
4 Bilinen en eski matematik tarihi belgeleri: Rhind ve Moskow Papirüsü.
5 Pi sayısının tarihi gelişimi.
6 Eski bir Hint Matematikçisi ve astronom: Aryabhata.
7 Diyophant’ın matematik dünyasına kazandırdıkları.
8 Öklid’in geometrisi ve matematik dünyasına kazandırdıkları.
9 Arasınav ve konu tekrarı
10 Pisagor ve dönemi. İbn-i Türk’ün ikinci derece denklemlerin çözümüne yaklaşımı.
11 Harezmî’nin hayatı ve matematik dünyasına katkıları.
12 Kümeler teorisinin tarihçesi.
13 Ömer Hayyam’ın matematik ile ilgili çalışmaları.
14 Matematik tarihi ile ilgili bir belgesel izleme.
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: 1)Basri Çelik, İ. Naci Cangül - ders notları-
2)Matematik Tarihi, Lütfi Göker, Kültür Bakanlığı Yayınları, Yayın No:1017, 1989, Ankara.
3)Bilim Tarihine Giriş, Sevim Tekeli, Esin Kahya, Melek Dosay, Remzi Demir, Hüseyin G. Topdemir, Yavuz Unat, Ayten Koç Aydın, Nobel Yayınevi, 4. Baskı, 2007, Ankara.
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları
Açıklama
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ödevler, Performanslar 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 4 4
Diğer 14 2 28
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 6 6
Toplam İş Yükü 150
Toplam İş Yükü / 30 saat 5
Dersin AKTS Kredisi 5
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 2 5 1 4 5 1 1 3 4 2
OK2 3 4 1 2 4 1 2 2 5 1
OK3 1 5 1 3 4 1 2 3 5 2
OK4 2 4 1 1 4 1 2 2 3 1
OK5 2 5 1 2 5 1 1 2 4 1
OK6 1 4 1 3 4 1 2 3 4 1
OK7 3 5 1 3 5 1 3 2 3 2
OK8 1 3 1 2 4 1 3 3 5 1
OK9 2 4 1 4 4 1 2 2 5 1
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr