Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
YAPI KORUYUCU MALZEMELER
1 Dersin Adı: YAPI KORUYUCU MALZEMELER
2 Dersin Kodu: MIM4031
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 4
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 7
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. ZEHRA SEVGEN PERKER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: zsperker@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Dersin amacı, mimarlık öğrencilerinin yapı koruma hakkında bilgi sahibi olmalarının ve yapıda koruyucu olarak kullanılan malzemeleri öğrenmelerinin sağlanmasıdır.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: Ders, mimari yapıların korunması ve uzun ömürlü olması, yapı kullanıcılarına konforlu yaşam çevreleri sunulması ve çevresel sürdürülebilirlik açısından mesleki gelişime katkı sunmaktadır.
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrencilerin yapı ömrünü etkileyen unsurları ve söz konusu unsurların yapı malzemesi ile ilişkilerini tanımalarının sağlanması;
2 Öğrencilerin yapı koruma kavramını ve yapı koruma – malzeme ilişkisini tanımalarının sağlanması;
3 Öğrencilerin yapıda koruyucu olarak kullanılabilecek malzemeleri tanımalarının ve söz konusu malzemelere ilişkin tasarım, taşıyıcı sistem, detaylandırma, uygulama bütüncül bir bakış açısıyla kavramalarının sağlanması;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Yapıyı ve Yapı Ömrünü Etkileyen Unsurlar _ Malzeme İlişkisi
2 Yapıda Hasar Oluşumu ve Malzeme İlişkisi
3 Yapı Koruma Kavramı ve Malzeme İlişkisi
4 Yapı Koruma Yöntemleri ve Malzeme İlişkisi
5 Yapı Koruyucu Malzemelerin Sınıflandırılması
6 Yalıtım Malzemeleri
7 Yalıtım Malzemeleri
8 Yalıtım Malzemeleri
9 Kaplamalar
10 Sıvalar
11 Boyalar
12 Silikonlar, Macunlar, Bantlar, Derz Dolguları
13 Yapı Kimyasalları
14 Öğrenci Ödev Sunumları
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Eriç, M. (1994) Yapı Fiziği ve Malzemesi, Literatür Yayıncılık
Toydemir, N. (2011) Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme, Literatür Yayıncılık.
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 1 20
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Öğrenci sayısı 20’nin altında olduğunda mutlak değerlendirme, 20’nin üstünde olduğunda ise bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ders başarısı ara sınav (test), final sınavı (test) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
Açıklama Öğrenci sayısı 20’nin altında olduğunda mutlak değerlendirme, 20’nin üstünde olduğunda ise bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ders başarısı ara sınav (test), final sınavı (test) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödevler, Performanslar 1 20 20
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 4 2 8
Arasınavlar 1 3 3
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 3 3
Toplam İş Yükü 93
Toplam İş Yükü / 30 saat 3
Dersin AKTS Kredisi 3
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OK1 5 5 1 1 2 1 1 1 1 3 4
OK2 5 5 1 1 2 1 1 1 1 3 4
OK3 5 5 2 1 4 1 1 1 1 3 4
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr