Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
YAPILARDA MALZEME SORUNLARI ve ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
1 Dersin Adı: YAPILARDA MALZEME SORUNLARI ve ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
2 Dersin Kodu: MIM3028
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 3
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 6
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu -
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. ZEHRA SEVGEN PERKER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: -
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: zsperker@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Öğrencilerin yapılarda görülen malzeme sorunlarını tanımalarının, sorun tespit ve analizinde esas alınan ilke ve yöntemler ile sorunların giderilmesine yönelik çözüm yöntemlerini kavramalarının sağlanması dersin amacını oluşturmaktadır.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: Ders, yapı malzemesi sorunlarının tanınması ile çözüm alternatiflerinin bilinmesini sağlayarak, mevcut yapılardaki malzeme sorunlarının giderilmesi ve yeni yapı tasarımında malzemenin doğru kullanılması açısından mesleki gelişime katkı sunmaktadır.
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrencilerin yapılarda kullanılan malzemelere ilişkin sorunları tanımalarının sağlanması;
2 Öğrencilerin malzeme sorunlarının; tasarım, taşıyıcı sistem, uygulama, kullanım yelpazesinde sorun kaynakları ve çözüm yöntemleri ile ilişkilerini bütüncül bir bakış açısıyla kavramalarının sağlanması;
3 Öğrencilerin yapılarda malzeme sorunlarının tespit ve analiz edilmesinde kullanılan çağdaş ilke ve yöntemler ile malzeme sorunlarının önlenmesinde ve giderilmesinde başvurulan güncel yöntemleri tanımalarının sağlanması;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Yapıda malzemenin önemi, malzemeden kaynaklanan sorunların tanımlanması
2 Yapıda malzeme sorunlarının sınıflandırılması
3 Yapıda malzeme sorunlarının sınıflandırılması
4 Yapıda malzeme sorunlarının tespit ve analizinde esas alınan ilkeler ve kullanılan yöntemler
5 Doğal taş yapı malzemesinde görülen sorunlar ve sorunların önlenmesinde ve giderilmesinde kullanılan çözüm yöntemleri
6 Ahşap yapı malzemesinde görülen sorunlar ve sorunların önlenmesinde ve giderilmesinde kullanılan çözüm yöntemleri
7 Kerpiç yapı malzemesinde görülen sorunlar ve sorunların önlenmesinde ve giderilmesinde kullanılan çözüm yöntemleri
8 Tuğla yapı malzemesinde görülen sorunlar ve sorunların önlenmesinde ve giderilmesinde kullanılan çözüm yöntemleri
9 Beton yapı malzemesinde görülen sorunlar ve sorunların önlenmesinde ve giderilmesinde kullanılan çözüm yöntemleri
10 Metal yapı malzemesinde görülen sorunlar ve sorunların önlenmesinde ve giderilmesinde kullanılan çözüm yöntemleri
11 Bağlayıcı yapı malzemesinde görülen sorunlar ve sorunların önlenmesinde ve giderilmesinde kullanılan çözüm yöntemleri
12 Bağlayıcı yapı malzemesinde görülen sorunlar ve sorunların önlenmesinde ve giderilmesinde kullanılan çözüm yöntemleri
13 Yapıya giren diğer malzemelerde (plastik, cam, bitüm ve katran esaslı malzemeler vb.) görülen sorunlar ve sorunların önlenmesinde ve giderilmesinde kullanılan çözüm yöntemleri
14 Öğrenci Ödev Sunumları
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Eriç, M., (1994). Yapı Fiziği ve Malzemesi, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
Günay, R. (2002). Geleneksel Ahşap Yapılar Sorunları ve Çözüm Yolları. Birsen Yayınevi, İstanbul.
Küçükkaya, A.G. (2004). Taşların Bozulma Nedenleri Koruma Yöntemleri, Birsen Yayınevi, İstanbul.
Sevük, F. (2001). Yapı Hasarları ve Hasarların İyileştirilmesi Üzerine Bir İnceleme, Doktora Tezi, Y.T.Ü., İstanbul.
Toydemir, N., Gürdal, E., Tanaçan, L. (2000). Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
Weaver, E., Matero, F.G. (1997). Conserving Buildings Guide To Technıques And Materials. John Wiley & Sons Inc., US.
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 1 20
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Öğrenci sayısı 20’nin altında olduğunda mutlak değerlendirme, 20’nin üstünde olduğunda ise bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ders başarısı ara sınav (test), final sınavı (test) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
Açıklama Öğrenci sayısı 20’nin altında olduğunda mutlak değerlendirme, 20’nin üstünde olduğunda ise bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ders başarısı ara sınav (test), final sınavı (test) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödevler, Performanslar 1 20 20
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 4 2 8
Arasınavlar 1 3 3
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 3 3
Toplam İş Yükü 93
Toplam İş Yükü / 30 saat 3
Dersin AKTS Kredisi 3
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OK1 5 5 3 0 3 0 0 0 0 0 5
OK2 5 5 3 0 5 0 0 0 0 0 5
OK3 5 5 3 0 3 0 0 0 0 5 5
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr