Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
TAŞ YAPILARDA SORUNLAR ve ÇÖZÜM YOLLARI
1 Dersin Adı: TAŞ YAPILARDA SORUNLAR ve ÇÖZÜM YOLLARI
2 Dersin Kodu: MIM2018
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 2
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 4
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. ZEHRA SEVGEN PERKER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: -
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: zsperker@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Öğrencilerin taş yapı malzemesi ve taş yapıları tanımalarının sağlanması, taş malzeme kullanılarak inşa edilmiş yapıların taşıyıcı sistem ve detaylandırmalarının malzeme ile ilişkilerini öğrenmelerinin yanı sıra taş yapılarda karşılaşılan sorunları doğru tespit edebilmeleri ve mevcut sorunlara uygun çözüm üretebilmeleri için gerekli bilginin verilmesi dersin amacını oluşturmaktadır.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: Ders, taş yapı uygulamalarının ve sorunlarının tanınması ile çözüm alternatiflerinin bilinmesini sağlayarak, taş yapı kültürünün sürdürülmesi ve doğal taş malzeme ile sürdürülebilir yapılar tasarlanabilmesi açısından mesleki gelişime katkı sunmaktadır.
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrencilerin taş yapı malzemesini ve taş yapıları tanımalarının, taş malzemenin geçmişten günümüze yapıdaki kullanım alanları hakkında bilgi edinmelerinin sağlanması;
2 Öğrencilerin taş yapılarda tasarım, taşıyıcı sistem, detaylandırma ve malzeme ilişkilerini bütüncül bir bakış açısıyla kavramalarının sağlanması;
3 Öğrencilerin taş yapıların fiziksel çevre açısından olumlu / sağlıklı yönlerini öğrenmelerinin sağlanması;
4 Öğrencilerin taş yapılarda karşılaşılan güncel sorunları ve sorunlara ilişkin çağdaş çözüm yöntemlerini tanımalarının sağlanması;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Doğal taş yapı malzemesinin tanımı, sınıflandırılması, üretim yöntemleri, özellikleri, ilgili standartlar
2 Taş yapı malzemesinin tarihsel süreçte yapılardaki kullanım yerleri ve kullanım şekilleri, taş malzemenin yapısal kullanım açısından olumlu özellikleri ve tercih nedenleri
3 Anadolu topraklarında yer alan taş yapılar, sınıflandırılmaları ve özellikleri
4 Taş yapılarda karşılaşılan sorunların sınıflandırılması ve tasarım, taşıyıcı sistem, detaylandırma ve malzeme ilişkileri bazında irdelenmesi
5 Taş yapılarda karşılaşılan sorunların tespit ve analizinde kullanılan yöntemler
6 Taş yapılarda karşılaşılan sorunların tespit ve analizinde kullanılan yöntemler
7 Taş yapılarda malzeme bünyesinden kaynaklanan sorunlar
8 Taş yapılarda malzeme bünyesinden kaynaklanan sorunlar
9 Taş yapılarda malzeme bünyesinden kaynaklanan sorunlar
10 Taş yapılarda dış etkilere bağlı sorunlar
11 Taş yapılarda dış etkilere bağlı sorunlar
12 Taş yapılarda karşılaşılan sorunların çözümünde kullanılan yöntemler
13 Taş yapılarda karşılaşılan sorunların çözümünde kullanılan yöntemler
14 Genel Tekrar
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Eriç, M., (1994). Yapı Fiziği ve Malzemesi, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
Küçükkaya, A.G. (2004). Taşların Bozulma Nedenleri Koruma Yöntemleri, Birsen Yayınevi, İstanbul.
Price, C.A. (2010). Stone Conservation, The Getty Conservation Institute, Los Angeles.
Toydemir, N., Gürdal, E., Tanaçan, L. (2000). Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 10
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 1 30
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Öğrenci sayısı 20’nin altında olduğunda mutlak değerlendirme, 20’nin üstünde olduğunda ise bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ders başarısı ara sınav (test), final sınavı (test) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
Açıklama Öğrenci sayısı 20’nin altında olduğunda mutlak değerlendirme, 20’nin üstünde olduğunda ise bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ders başarısı ara sınav (test), final sınavı (test) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödevler, Performanslar 1 20 20
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 4 2 8
Arasınavlar 1 3 3
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 3 3
Toplam İş Yükü 93
Toplam İş Yükü / 30 saat 3
Dersin AKTS Kredisi 3
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OK1 5 5 0 0 2 0 0 0 0 3 4
OK2 5 5 0 0 4 0 0 0 0 3 4
OK3 5 5 5 0 2 0 0 0 0 5 4
OK4 5 5 0 0 2 0 0 0 0 5 4
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr