Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
YAPI MALZEMESİ
1 Dersin Adı: YAPI MALZEMESİ
2 Dersin Kodu: MIM2011
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 2
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 3
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. ZEHRA SEVGEN PERKER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Doç. Dr. Rengin BECEREN ÖZTÜRK
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: zsperker@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Öğrencilerin yapı malzemelerini tanıyarak,malzeme seçimi ve uygulamalarında doğru yaklaşımlarda bulunmaları ve tasarım sürecinde; tasıyıcı sistem-detaylandırma ilişkisinde malzeme bilgi ve kullanımı konusunda günümüz teknolojilerini de içeren geniş bir yelpaze ile ürün tanitimi bu dersin amacıdır.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: Ders, yapı malzemesinin tanınmasını sağlayarak mimarlık uygulamalarının doğru yapılması açısından mesleki gelişime katkı sunmaktadır.
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrencinin yapı malzemelerini tanıması ve uygulama yöntemlerini kavrayabilmesi;
2 Yapı malzemeleri hakkında araştırma yapma, grup çalışması ve analitik düşünme becerisi;
3 Yapı malzemesi - uluslararası, ulusal ve bölgesel özellikler ile ilgili farkındalık;
4 Yapı malzemesinde ekoloji ve sürdürülebilirliğin kavranması;
5 Yapı malzemesi uygulama yöntemleri ve montaj ile ilgili farkındalık;
6 Mimarlıkta malzeme seçimi ve müşteri rolü;
7 Yapı malzemesinin gelişmelerinin farkında olmak ve takip edebilmek;
8 Örneklerden yararlanabilme becerisi;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Dersin içeriğinin, programının, dersin kaynaklarının ve ödevlerin tanıtılması
2 Malzeme tanımı, sınıflandırması, iç yapısı, tarihsel gelişimi, yapı malzemelerinin özellikleri (görsel, fiziksel, kimyasal, termik, teknolojik, mekanik)
3 Doğal taş yapı malzemesinin incelenmesi
4 Bağlayıcı yapı malzemesi olan alçı, kireç ve çimentonun incelenmesi
5 Suni taş yapı malzemesi olan harç, beton ve özel betonun incelenmesi. Teknik Gezi
6 Pişmiş toprak yapı malzemesinin incelenmesi
7 Cam yapı malzemesinin incelenmesi
8 Metal yapı malzemesinin incelenmesi
9 Ahşap yapı malzemesinin incelenmesi
10 Plastik yapı malzemesinin incelenmesi
11 Boya yapı malzemesinin incelenmesi
12 Nanoteknolojik yapı malzemesinin incelenmesi
13 Ödev sunumları
14 Ödev sunumları
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Eriç, M., 1994, “Yapı Fiziği ve Malzemesi”, Literatür Yayınları, İstanbul.
Ersoy, H.Y. "Kompozit Malzeme", Literatür Yayınları, İstanbul.
Hasol, D., 1993, “Ansiklopedik Mimarlık Sözlüğü”, Yem Yayın, İstanbul.
Sönmez, N., 1997, “Osmanlı Dönemi Yapı ve Malzeme Terimleri Sözlüğü”, Yem Yayın, İstanbul.
Toydemir, N.,Gürdal, E., Tanaçan,L. "Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme", Literatür Yayınları, İstanbul.
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 1 20
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Öğrenci sayısı 20’nin altında olduğunda mutlak değerlendirme, 20’nin üstünde olduğunda ise bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ders başarısı ara sınav (test), final sınavı (test) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
Açıklama Öğrenci sayısı 20’nin altında olduğunda mutlak değerlendirme, 20’nin üstünde olduğunda ise bağıl değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Ders başarısı ara sınav (test), final sınavı (test) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 2 28
Ödevler, Performanslar 1 32 32
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 1 1
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 1 1
Toplam İş Yükü 91
Toplam İş Yükü / 30 saat 3
Dersin AKTS Kredisi 3
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11
OK1 5 4 2 1 2 1 1 3 2 1 1
OK2 3 3 1 1 1 1 5 1 1 3 1
OK3 3 3 2 1 4 1 1 5 1 1 1
OK4 3 1 5 1 1 1 1 1 1 4 2
OK5 5 5 1 4 3 2 1 3 2 4 3
OK6 1 3 1 3 1 4 5 3 3 4 3
OK7 1 1 1 2 1 1 1 2 4 5 1
OK8 3 4 5 2 4 1 1 3 4 5 1
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr