Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
YAPI VE YAPIM KUSURLARI
1 Dersin Adı: YAPI VE YAPIM KUSURLARI
2 Dersin Kodu: MIM6026
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Doktora
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 6
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu -
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar -
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. ZEHRA SEVGEN PERKER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: -
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: zsperker@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin yapı ve yapım kusurlarını, kusurların oluşumuna neden olan etmenler ve aşamalarını, yapım kusurlarının yapıya ve kullanıcılarına olan etkilerini, yapı ve yapım kusurlarının giderilmesine ilişkin yöntemleri öğrenmelerinin sağlanmasıdır.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: Ders, yapı ve yapım kusurlarının bilinmesi sayesinde doğru mimarlık uygulamaların gerçekleştirilmesi açısından mesleki gelişime katkı sunmaktadır.
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrencilerin yapı ve yapım kusurlarını, kusurların oluşumuna neden olan etmenler ve aşamalarını, yapım kusurlarının yapıya ve kullanıcılarına olan etkilerini, yapı ve yapım kusurlarının giderilmesine ilişkin yöntemleri öğrenmelerinin sağlanmasıdır.;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Dersin kapsamının ve programının tanıtılması, dersin kaynaklarının verilmesi
2 Yapı ve yapım kusurlarının tanımlanması
3 Yapı ve yapım kusurlarının sınıflandırılması
4 Kusur oluşumuna neden olan etkenler
5 Kusur oluşumuna neden olan etkenler
6 Kusur türleri
7 Kusur türleri
8 Kusurların yapıya etkileri
9 Kusurların yapıya etkileri
10 Kusurların kullanıcıya etkileri
11 Kusurların kullanıcıya etkileri
12 Yapı ve yapım kusurlarının giderilmesi
13 Yapı ve yapım kusurlarının giderilmesi
14 Yapı ve yapım kusurlarının giderilmesi
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Richardson, B.A. (2001). Defects and Deterioration in Buildings, Spon Press.
Understanding Common Building Defects, Solutions and Maintenance Management
Al-Hammad, A.M. Causes of Deterioration In Buildings.
Ransom, W.H. (2005). Building Failures, Spon Press.
Cook, G., Hinks, J. (1997). Technology of Building Defects, Spone Press.
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 1 20
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Ders başarısı ara sınav (yazılı sınav), final sınavı (yazılı sınav) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
Açıklama Ders başarısı ara sınav (yazılı sınav), final sınavı (yazılı sınav) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler, Performanslar 1 40 40
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 4 2 8
Arasınavlar 1 3 3
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 3 3
Toplam İş Yükü 183
Toplam İş Yükü / 30 saat 6
Dersin AKTS Kredisi 6
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 4 0 4 4 0 0 5 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr