Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ
1 Dersin Adı: ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ
2 Dersin Kodu: FEN6000
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Doktora
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 2
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. ZEHRA SEVGEN PERKER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Doç. Dr. Z. Sevgen PERKER
zsperker@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin, araştırma yöntemlerinin mimarlık alanındaki uygulamalarının kuramsal temelleri, veri toplama yöntemleri, veri değerlendirme yöntemleri, bilimsel araştırma ve yayın etiği konularında bilgi sahibi olmalarının sağlanmasıdır.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: Ders, mimarlık alanı araştırmalarının bilimsel ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmesi açısından katkı sunmaktadır.
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrenci, bilimsel araştırma amaçları, ilkeleri, aşamaları ve yöntemleri hakkında edindiği bilgiler ile özgün araştırma tasarımları yapabilir.;
2 Öğrenci, yapılmış bilimsel araştırmaları sistematik ve eleştirel bir şekilde inceleyebilir. Yaptığı çıkarımlar ile yeni araştırma fikri oluşturabilir. ;
3 Öğrenci, özgün araştırmalarını uluslararası hakemli yayın organlarında yayınlayabilir.;
4 Öğrenci, bilimsel etik değerleri benimseyerek, bu değerlerin gelişimini destekleyebilir.;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Bilimsel araştırmada temel kavramlar
2 Bilimsel araştırmada problem belirleme
3 Bilimsel araştırmada problem belirleme
4 Bilimsel araştırmada desen oluşturma
5 Bilimsel araştırmada evren ve örneklem
6 Bilimsel araştırmada veri toplama
7 Bilimsel araştırmada veri işleme
8 Bilimsel anlatım tekniği
9 Bilimsel araştırmanın sunumu
10 Bilimsel araştırmanın raporlaştırılması
11 Bilimsel araştırma etiği
12 Bilimsel araştırma etiği
13 Sunumlar
14 Sunumlar
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Aydın, İ. (2016). Akademik Etik. Pegem.
Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2016) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi Yayıncılık.
Erman, E. (2009). Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri ve Tez Yazım Teknikleri, Murat Kitabevi.
Groat, L., Wang, D. (2013) Architectural Research Methods, Wiley.
Gürsakal, N. (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Nobel Akademi Yayıncılık.
Karasar, N. (2016) Bilimsel Araştırma Yöntemi: Bilimsel İrade Algı Çerçevesi ile Kavramlar - İlkeler - Teknikler, Nobel Akademi Yayıncılık.
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 1 40
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Ders başarısı final sınavı (yazılı sınav) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
Açıklama Ders başarısı final sınavı (yazılı sınav) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 10 1 10
Ödevler, Performanslar 1 15 15
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 7 7
Toplam İş Yükü 60
Toplam İş Yükü / 30 saat 2
Dersin AKTS Kredisi 2
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10
OK1 0 0 5 5 5 0 0 0 0 0
OK2 0 0 5 5 5 0 5 0 0 0
OK3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
OK4 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr