Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
MİMARLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ
1 Dersin Adı: MİMARLIKTA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ
2 Dersin Kodu: MIM5000
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 2
7 Dersin AKTS Kredisi: 2
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 2
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. ZEHRA SEVGEN PERKER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Doç. Dr. Z. Sevgen PERKER
zsperker@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Bu dersin amacı; öğrencilerin mimarlık alanında kullanılan bilimsel araştırma teknikleri ile bilimsel araştırma ve yayın etiği konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: Ders, mimarlık alanı araştırmalarının bilimsel ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmesi açısından katkı sunmaktadır.
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrenci, bilimsel araştırma amaçları, ilkeleri, aşamaları, yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.;
2 Öğrenci, yapılmış bilimsel araştırmaları sistematik bir şekilde inceleyebilir, çıkarım yapabilir.;
3 Öğrenci bilimsel anlatım ve yazım teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.;
4 Öğrenci bilimsel etik konusunda bilgi sahibi olur.;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Bilimsel Araştırmanın Temelleri
2 Bilimsel Araştırmanın Temelleri
3 Bilimsel Araştırmada Kaynaklara Ulaşma
4 Bilimsel Araştırmada Kaynakları Ulaşma
5 Bilimsel Araştırma Türleri
6 Bilimsel Araştırma Türleri
7 Bilimsel Araştırmada Yöntem
8 Bilimsel Araştırmada Yöntem
9 Bilimsel Araştırmada Yöntem
10 Bilimsel Araştırmanın Raporlanması
11 Bilimsel Araştırmanın Raporlanması
12 Bilimsel Araştırmada Etik
13 Bilimsel Araştırmada Etik
14 Genel Tekrar
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2016) Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi Yayıncılık.
Erman, E. (2009). Mimarlıkta Araştırma Yöntemleri ve Tez Yazım Teknikleri, Murat Kitabevi.
Gürsakal, N. (2001) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Nobel Akademi Yayıncılık.
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 1 40
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Ders başarısı final sınavı (yazılı sınav) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
Açıklama Ders başarısı final sınavı (yazılı sınav) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 2 28
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 10 1 10
Ödevler, Performanslar 1 15 15
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 0 0 0
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 7 7
Toplam İş Yükü 60
Toplam İş Yükü / 30 saat 2
Dersin AKTS Kredisi 2
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
OK1 0 0 5 5 4 0 5 0 0 0 0 0
OK2 0 0 5 5 0 0 3 0 0 0 0 0
OK3 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0
OK4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr