Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
ANADOLU’DA AHŞAP YAPIM SİSTEMLERİ
1 Dersin Adı: ANADOLU’DA AHŞAP YAPIM SİSTEMLERİ
2 Dersin Kodu: MIM5045
3 Dersin Türü: Seçmeli
4 Dersin Seviyesi: Yüksek Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 1
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 1
7 Dersin AKTS Kredisi: 6
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 3
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 0
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Doç.Dr. ZEHRA SEVGEN PERKER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: -
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: zsperker@uludag.edu.tr
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Dersin amacı; Anadolu’da bulunan geleneksel ahşap yapıların yapım sistemlerinin, bölgesel farklılıklar bağlamında ele alınarak incelenmesi ile öğrencilerin Anadolu ahşap yapı geleneğini ayrıntıda öğrenmelerinin, böylelikle öğrencilerde bir yandan mevcut ahşap yapı geleneğinin korunmasına, diğer yandan güncel ahşap yapıların uygun detaylar ile üretilmesine yönelik bir altyapının oluşturulmasının sağlanmasıdır.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: Ders, Anadolu’daki ahşap yapılara ait yapım sistemlerinin tanınmasını sağlayarak, Anadolu ahşap yapı kültürünün sürdürülmesi açısından mesleki gelişime katkı sunmaktadır.
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Öğrencilerin Anadolu ahşap yapı geleneğini tanımalarının ve öğrenmelerinin sağlanması;
2 Öğrencilerin Anadolu’daki ahşap yapıların tasarım, taşıyıcı sistem, detaylandırma ve malzeme kullanımı ile ilgili özelliklerini bölgesel farklılıkları da dikkate alarak öğrenmelerinin sağlanması;
3 Öğrencilerde bir yandan mevcut ahşap yapı geleneğinin korunmasına, diğer yandan güncel ahşap yapıların uygun detaylar ile üretilmesine yönelik bir altyapının oluşturulmasının sağlanması;
4 Öğrencilerin Anadolu’daki ahşap yapım sistemleri hakkında akademik bir araştırma yapma, değerlendirme ve sonuç çıkarma becerisi kazanmalarının sağlanması;
5 Öğrencilerin Anadolu’daki ahşap yapım sistemleri hakkında yapacakları araştırmaları sözlü ve yazılı olarak ifade etme becerisi kazanmalarının sağlanması;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Ahşap yapı malzemesinin genel özellikleri
2 Ahşap türlerinin sınıflandırılması ve yapı malzemesi olarak özellikleri
3 Anadolu’da bulunan ahşap yapım sistemlerinin bölgelere göre ele alınarak sınıflandırılması
4 Bölgesel ve yöresel özellikler bazında Anadolu’da bulunan ahşap yapım sistemlerinin incelenmesi (Ahşap Yığma Sistemler)
5 Bölgesel ve yöresel özellikler bazında Anadolu’da bulunan ahşap yapım sistemlerinin incelenmesi (Ahşap Yığma Sistemler)
6 Bölgesel ve yöresel özellikler bazında Anadolu’da bulunan ahşap yapım sistemlerinin incelenmesi (Ahşap İskelet Sistemler)
7 Bölgesel ve yöresel özellikler bazında Anadolu’da bulunan ahşap yapım sistemlerinin incelenmesi (Ahşap İskelet Sistemler)
8 Bölgesel ve yöresel özellikler bazında Anadolu’da bulunan ahşap yapım sistemlerinin incelenmesi (Ahşap İskelet Sistemler)
9 Bölgesel ve yöresel özellikler bazında Anadolu’da bulunan ahşap yapım sistemlerinin incelenmesi (Ahşap İskelet Sistemler)
10 Anadolu Ahşap Yapı Geleneğinde Dolgu ve Kaplama Çeşitlilikleri
11 Anadolu Ahşap Yapı Geleneğinde Dolgu ve Kaplama Çeşitlilikleri
12 Anadolu Ahşap Yapı Geleneğinde Detaylar
13 Anadolu Ahşap Yapı Geleneğinde Detaylar
14 Ödev Sunumları
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Çelebi, M.R. (2002). Yapı Bilgisi. İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, No: 12, İstanbul. Günay, R. 1989. Geleneksel Safranbolu Evleri ve Oluşumu, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları.
Günay, R. 2002. Geleneksel Ahşap Yapılar Sorunları ve Çözüm Yolları. Birsen Yayınevi, İstanbul.
Kafesçioğlu, R. 1955. Kuzeybatı Anadolu’da Ahşap Ev Yapıları, İTÜ Mimarlık Fakültesi Yayını, İstanbul.
Önel, H. 1975. Ahşap ve Yurdumuzda Yöresel Uygulamaları, Doktora Tezi, İDMMA Mimarlık Bölümü, İstanbul.
Özköse, A. 2001. Ahşap Kültürü: Anadolu’nun Ahşap Evleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara.
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 1 20
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 3 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Ders başarısı ara sınav (yazılı sınav), final sınavı (yazılı sınav) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
Açıklama Ders başarısı ara sınav (yazılı sınav), final sınavı (yazılı sınav) ile ödev üzerinden değerlendirilmektedir.
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 3 42
Uygulamalı Dersler 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 6 84
Ödevler, Performanslar 1 40 40
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 4 2 8
Arasınavlar 1 3 3
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 3 3
Toplam İş Yükü 183
Toplam İş Yükü / 30 saat 6
Dersin AKTS Kredisi 6
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12
OK1 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
OK2 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
OK3 5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
OK4 4 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0
OK5 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr