Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
1 Dersin Adı: TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
2 Dersin Kodu: GKZ0002
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 4
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 8
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 1
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 2
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Öğr. Gör. GÜLSÜM YEŞİLYURT
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları:
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Öğr.Gör.Gülsüm YEŞİLYURT
Uludağ Üniversitesi Eğitim Fak.
Güzel Sanatlar Eğitimi Böl.
Resim-İş Eğitimi ABD
+90 (224) 2942576
18 Dersin Web Adresi: yesilyurt@uludag.edu.tr
19 Dersin Amacı Öğrencinin topluma hizmet etmenin önemini kavrayarak mevcut mevzuatı öğrenme, topluma ait sorunları belirleme, çözüme ilişkin projeler hazırlama, uygulama ve analiz edebilme becerilerini geliştirmesini sağlamaktır.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: Öğretmen adaylarının mesleklerinin tamamlayıcı unsuru olan etkinlik ve proje yürütebilme becerilerini geliştirmelerini sağlar.
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Topluma hizmet uygulamalarının önemini kavrayabilme;
2 Toplumun güncel sorunlarını belirleyebilme;
3 Araştırma (kütüphane, internet, canlı kaynaklar, kurum ve kuruluşlar vb.) becerilerini artırabilme;
4 Toplumsal sorunların çözümüne ilişkin proje hazırlayabilme;
5 Proje yürütebilme, sonuçlandırabilme ve değerlendirebilme;
6 Panel, konferans, söyleşi, sempozyum gibi etkinlikleri takip edebilme;
7 Çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilme ;
8 Proje sonuçlarına ilişkin rapor hazırlayabilme;
9 Toplumsal sorumluluklarının farkına varabilme;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Dersin amaç ve hedeflerinin açıklanması, Topluma Hizmet Uygulamalarının Önemi I.Proje uygulamalarının sürdürülmesi
2 İlgili mevzuata ilişkin açıklamalar I.Proje ödevine ait açıklama, termin belirlenmesi I.Proje uygulamalarının sürdürülmesi
3 Sivil Toplum Kuruluşlarına ait açıklamalar Ekiplerin, I. Proje ile ilgili araştırmalarının incelenmesi I.Proje uygulamalarının sürdürülmesi
4 I.Proje ile ilgili konuların onaylanması ve uygulamaların başlaması I.Proje uygulamalarının sürdürülmesi
5 I.Proje uygulamalarının sürdürülmesi I.Proje uygulamalarının sürdürülmesi
6 I.Proje uygulamalarının sürdürülmesi I.Proje uygulamalarının sürdürülmesi
7 I.Proje uygulamalarının sürdürülmesi I.Proje uygulamalarının sürdürülmesi
8 I.Proje uygulamalarının sürdürülmesi I.Proje uygulamalarının sürdürülmesi
9 II.Projeler için ekiplerin belirlenmesi, konuların saptanması II.Projeler için ekiplerin belirlenmesi, konuların saptanması
10 II.Projeler için yapılan araştırmaların incelenmesi II.Projeler için ekiplerin belirlenmesi, konuların saptanması
11 II.Projeler için uygulamaların başlaması II.Projeler için ekiplerin belirlenmesi, konuların saptanması
12 II.Projeler için uygulamaların sürdürülmesi II.Projeler için ekiplerin belirlenmesi, konuların saptanması
13 II.Projeler için uygulamaların sürdürülmesi II.Projeler için ekiplerin belirlenmesi, konuların saptanması
14 II.Projelere ait değerlendirme Derse ait bir değerlendirilme yapılarak, uygulamaların tartışılması ve öğrenci önerilerinin alınması. II.Projeler için ekiplerin belirlenmesi, konuların saptanması
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Aksoy, Bülent/ Çetin, Turhan/ Sönmez, Ömer Faruk, Topluma Hizmet Uygulamaları, Pegem Akademi Yayıncılık, 2009.
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Açık uçlu sınav
Açıklama Mutlak Değerlendirme
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 1 14
Uygulamalı Dersler 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 0 0 0
Ödevler, Performanslar 0 0 0
Projeler 2 10 20
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 10 10
Diğer 4 2 8
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 10 10
Toplam İş Yükü 100
Toplam İş Yükü / 30 saat 3
Dersin AKTS Kredisi 3
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16
OK1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OK2 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OK3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OK4 3 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OK5 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OK6 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OK7 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
OK8 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OK9 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr