Türkçe English Ders İçerik Rapor
Ders Öğretim Planı
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
1 Dersin Adı: TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI
2 Dersin Kodu: GKZ0002
3 Dersin Türü: Zorunlu
4 Dersin Seviyesi: Lisans
5 Dersin Verildiği Yıl: 4
6 Dersin Verildiği Yarıyıl: 8
7 Dersin AKTS Kredisi: 3
8 Teorik Ders Saati (saat/hafta): 1
9 Uygulama Ders Saati (saat/hafta): 2
10 Laboratuar Ders Saati (saat/hafta): 0
11 Dersin Önkoşulu Yok
12 Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar Yok
13 Dersin Dili: Türkçe
14 Dersin Veriliş Şekli Yüz yüze
15 Dersin Koordinatörü: Öğr. Gör. NİLÜFER ÖZER
16 Dersi Veren Diğer Öğretim Elemanları: Yrd.Doç.Dr. AYDIN ATALAY
Öğr. Gör. Dr. Ezgi KARA
17 Ders Koordinatörünün İletişim Bilgileri: Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi ABD – Görükle Kampüs/Nilüfer - BURSA
nilyilmaz@uludag.edu.tr 2940951
18 Dersin Web Adresi:
19 Dersin Amacı Topluma Hizmet Uygulamaları Toplumun geleceğini inşa eden öğretmenlerin, eğitim fakültelerinde toplumsal sorumluluk, toplumla bütünleşme, toplumun sorunlarını teşhis etme ve onlara çözüm bulma, çeşitli kurum ve kuruluşları tanıma, onlarla işbirliği yapma, proje üretmeyi amaçlayan bir derstir.
20 Dersin Mesleki Gelişime Katkısı: Öğretmenlik mesleği alanında sorunların çözümüne yönelik etkili projeler üreterek topluma hizmet uygulamalarının önemini kavrayabilme.
21 Ders Öğrenme Kazanımları
1 Topluma hizmet uygulamalarının önemini kavrayabilme.;
2 Sosyal ve güncel sorunların farkına varabilme;
3 Sorunların çözümüne yönelik projeler üretebilme;
4 Toplumu bilgilendirme adına düzenlenen konferans, panel, kongre vb. etkinliklere gönüllü olarak katılabilme;
5 Okullarımızda topluma hizmet uygulamalarına yönelik bilgi ve becerilerin gerekliliğini anlayabilme ;
22 Dersin İçeriği
Hafta Teori Uygulama
1 Genel giriş. Dersle ilgili sorumlulukların, konuların ve kaynakların tanıtımı. Projenin ön hazırlıkları
2 Topluma hizmet uygulamalarının gelişimi ve önemi. Projenin ön hazırlıkları
3 Proje önerisi hazırlamak Projeninön hazırlıkları
4 Proje önerisini değerlendirme Projenin ön hazırlıkları
5 Projenin değerlendirmesi Projenin uygulanması
6 Projenin değerlendirmesi Projenin uygulanması
7 Projenin değerlendirmesi Projenin uygulanması
8 Projenin değerlendirmesi Projenin uygulanması
9 Projenin değerlendirmesi Projenin uygulanması
10 Projenin değerlendirmesi Projenin uygulanması
11 Projenin değerlendirmesi Projenin uygulanması
12 Projenin değerlendirmesi Projenin uygulanması
13 Proje sonuç raporuna ilişkin ön çalışma Proje sonuç raporu hazırlama
14 Projenin sunumu için ön çalışma Projeile ilgili sunum hazırlama
23 Ders Kitabı, Referanslar ve/veya Diğer Kaynaklar: Sönmez.,Ö.F., Topluma Hizmet Uygulamaları, Pagem Akademi Yayınları, Ayrıntı Matbaası, Ankara, 2009
24 Değerlendirme
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYISI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödevler, Performanslar 0 0
Yıl sonu Sınavı 1 60
Toplam 2 100
Yıl içi çalışmalarının Başarıya Oranı 40
Finalin BAşarıya Oranı 60
Toplam 100
Derste Kullanılan Ölçme ve Değerlendirme Yaklaşımları Ölçme ve değerlendirme tekniği: Öğrenci performansı Eğitim Fakültesi koordinatörü tarafından hazırlanan formlar (derecelendirme ölçeği) ile değerlendirilmektedir. Ara Sınav: Bu dersin ara sınavı öğretim elemanı tarafından bireysel olarak gerçekleştirilmekte ve video kaydı altına alınmaktadır. Yarıyıl Sonu ve Bütünleme Sınavları: Öğrenci performansı Eğitim Fakültesi koordinatörü tarafından hazırlanan formlar (derecelendirme ölçeği) ile değerlendirilmektedir.
Açıklama Ders, akademik kurul kararları doğrultusunda Bursa Uludağ Üniversitesi Ön Lisans-Lisans Yönetmeliği esas alınarak mutlak olarak değerlendirilir.
25 AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi [Saat] Toplam İş Yükü [Saat]
Teorik Dersler 14 1 14
Uygulamalı Dersler 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ödevler, Performanslar 0 0 0
Projeler 0 0 0
Arazi Çalışmaları 0 0 0
Arasınavlar 1 1 1
Diğer 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavları 1 1 1
Toplam İş Yükü 86
Toplam İş Yükü / 30 saat 2,87
Dersin AKTS Kredisi 3
26 PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE DERS ÖĞRENİN KAZANIMLARI İLİŞKİSİ TABLOSU
PY1 PY2 PY3 PY4 PY5 PY6 PY7 PY8 PY9 PY10 PY11 PY12 PY13 PY14 PY15 PY16
OK1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 5 1
OK2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 5 4 1 3
OK3 1 1 1 1 1 1 1 4 4 1 5 5 2 4 5 3
OK4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 2 1 1 1
OK5 2 2 4 4 1 1 1 5 5 1 5 5 4 1 5 5
ÖK: Öğrenme Kazanımları PY: Program yeterlilikleri
Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok Yüksek
Bologna İletişim
Mail : bologna@uludag.edu.tr
Tasarım & Kodlama
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı © 2015
otomasyon@uludag.edu.tr